Terminologija, ki jo opredeljuje BIOfizika 7, 13, 33. dimenzionalnega prostora in naprej do neskončnosti

1. BETA smrtni žarki. Na Zemlji nastopajo v 7. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP1. Osnovni premer žarka je 0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in mnogokratniki 4,24 metra.

2. ALFA življenjski žarki. Na Zemlji nastopajo v 13. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP2. Osnovni premer žarka je 0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in mnogokratniki 4,24 metra.

3. S-ALFA regeneracijski žarki. Na Zemlji nastopajo v 33. dimenziji. To sem opredelil kot merilno polje MP3. Preklopimo jih lahko do dimenzije, v katerem se nahaja merilno polje MP33, kje se vrši REINKARNACIJA. Vse to omogočata BIOšabloni A3 za profesionalno uporabo, ki sta v fazi preizkušanja. S-ALFA žarki nastopajo tudi v višjih dimenzijah do MP neskončno. Do teh S-ALFA žarkov pa s stanjem našega duhovnega razvoja nimamo dostopa. Dostop je delno mogoč le na lokacijah, kjer je aktiviranih 1000 in več ALFA žarkov za profesionalno uporabo.

BIOšablone A3, A4 in A5 omogočajo aktivacijo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer (BT) ter njihovo vzdrževanje na lokaciji, kjer so aktivirani statični ALFA žarki za profesionalno uporabo. V višjih dimenzijah, ko za BIOsisteme uporabljamo tehnologijo materije in antimaterije nam omogočajo čiščenje in oplemenitenja vsega blaga, ki je v prodaji. Le tako lahko dobimo pravo BIOhrano in BIO vse drugo blago, ki je v prodaji. Žal je v prodaji tako slabo blago, da je možno škodljivo kakovost ki se vrti okoli -100% spremeniti v zdravilno do BK nivoja cca 3%.

BIOšablone A4, A5 in A6 omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA žarka in 6 S-ALFA žarkov. Vse skupaj transformiramo v dinamični S-ALFA žarek premera 4,24 metra. To lahko storimo kjer koli se nahajamo. To je izjemno pomembno za enodnevna dela na terenu in na potovanju.

Če smo na potovanju dlje časa, moramo dinamični sistem vzdrževati s pomočjo postavljanja virtualnih piramid 8P na fiktivno lokacijo standardnega ALFA žarka, ki ga poznamo iz uporabe osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA žarku v MP3. Postavimo lahko toliko virtualnih piramid 8P na ustreznih merilnih poljih, vse do MP33, kolikor pač imamo časa in kako kakovostno mislimo, da potrebujemo dinamični sistem. To je zelo pomembno pri daljših potovanjih z vozilom, z letalom itd. Potovanja po vesolju brez uporabe dinamičnega sistema in aktivacije dinamičnih S-ALFA žarkov in BK zaščitnega področja S-ALFA žarkov večjega števila ter vzdrževanje s pomočjo zlatih piramid 8P v plovilu ni mogoče brez katastrofalnih posledic za vse prisotne BIOsisteme v plovilu. Izjemno hitro se uniči genetski, imunski in hormonski sistem vsakega BIOsistema. Nastopijo katastrofalni psihični problemi, halucinacije in zanesljiva smrt kot infarkt ali možganska kap. No, to se dogaja tudi na Zemlji, vendar v dosti manjšem obsegu. Vsako potovanje po vesolju moramo spremljati z ustrezno velikega BKP za profesionalno uporabo, kot pomoč aktiviranemu dinamičnemu sistemu v samem plovilu. Nekaj malega smo preizkusili na poletih z letali in opazovanjem situacije s pomočjo metode SGBKD ter pomoč iz statičnega BKP različne velikosti na Zemlji.

OPOMBA: Naravno BIOhrano najvišje kakovosti lahko pridelamo le na kmetijskem zemljišču, kjer so vsi ALFA žarki generirani za profesionalno uporabo, kjer uporabljamo izključno deževnico ali BK čisto vodo iz potokov v katerih ne sme biti niti sledu o pesticidih in drugih kemikalijah, ki jih brezglavo spuščamo v podtalnico..

Osnovni premer S-ALFA žarka je 0,84 metra. Sredine 6 S-ALFA žarkov, ki se generirajo okoli aktiviranega ALFA žarka nastopijo 96 cm simetrično od sredine ALFA žarka. S-ALFA žarke MP3 dobimo takrat, ko S-ALFA izvrši izklop BETA smrtnih žarkov okoli ALFA žarka. Ali takrat, ko S-ALFA vklopi že izklopljen ALFA žarek na lokaciji BETA smrtnega žarka premera 4,24 metra ali njegovega mnogokratnika.

4. OBKZ: Odprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka okoli katerega so razporejeni (približno v krogu) BETA žarki. ALFA in BETA žarki imajo lahko različen premer in BK nivo od A001 do L384 (glej merilno skalo na BIOšabloni)

5. ZBKZ: Zaprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka, okoli katerega so BETA žarki izključeni ali preklopljeni v S-ALFA žarke. Tipični BK nivoji so B036, B096 in E0 (glej merilno skalo na BIOšabloni). Ko uporabljamo profesionalni sistem statičnih ALFA žarkov za pomembne aktivnosti (n.pr. reševanje čilskih rudarjev) se lahko zgodi, da S-ALFA dvigne BK nivo žarkov na maksimalni nivo, to je na L384 to je na 100% BK nivo.

6. ASG-ALFA mreža potencialnih ALFA življenjskih žarkov. Križišča mreže so na razdalji v smeri sever-jug 5 metrov in vzhod-zahod 3,5 metra, na naši zemljepisni širini. Znotraj osnovne celice mreže (5x3,5 m) je še ena OBKZ, ki ima ALFA žarek na diagonalah križišč mreže. Vsaka celica G-ALFA mreže ima torej 5 ALFA žarkov. Ti so lahko še aktivni ali pa so že izključeni. V tem primeru postane vse skupaj en velik BETA smrtni žarek premera 4,24 metra, ki se postopoma povečuje v mnogokratnikih tega premera. Odvisno kako škodljive oblike postavimo na lokacijo in koliko časa se škodljiva oblika nahaja na taki lokaciji.

OPOMBA: v mojih načrtih ASG-ALFA mreže je osnovna mreža modre barve in simetrično premaknjena mreža rdeče barve. GPS referenčne točke ASG-ALFA mreže se nahajajo na križiščih modre mreže ASG-ALFA mreže potencialnih ALFA življenjskih žarkov.

7. G-BETA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe BETA smrtnih žarkov za uničevanje življenja na Zemlji.

Povzročajo nastanek BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov inn črne magije.

BETA žarki so izvor vseh bolezni telesa in psihe in povzročajo nastanek celotne Zemeljske problematike.

BETA žarki vplivajo škodljivo in neposredno na poškodbe našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš genom.

Povzročajo pridelavo škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega blaga, ki je v prodaji.

Posredno, preko poškodbe človeške psihe povzročajo vse probleme naše civilizacije.

Povzročajo vse psihične probleme, debelost, poškodbe metabolizma, hitrejše staranje, nesreče, alkoholizem, jemanje zdravil in mamil, nasilje, samomore, umore, kriminal, gospodarski kriminal, terorizem in vojne.

Povzročajo versko in politično nestrpnost.

Omogočajo psihosomatsko manipulacijo, povzročajo napačne odločitve, vse v škodo BIOsistemom, omejujejo človekovo svobodno voljo, povzročajo omejevanje osnovnih človekovih pravic, to je svobodni duh in svobodno pravilno odločanje o vseh problemih, ki nastopajo v našem življenju.

Pospešujejo staranje, strese, halucinacije, delujejo kot BIOkibernetsko mamilo in nič ne zdravijo.

Povzročajo frigidnost, impotenco, neplodnost in samouničenje celotnega rodu v naslednjih generacijah. V bistvu nam poškodujejo vse samoobrambne mehanizme naše podzavesti.

BETA žarki so v bistvu tudi transportni sistem za BIO Odpadke. Na svojih lokacijah povzročajo dematerializacijo, mutacijo virusov in generiranje patogenih bakterij. Če se BIOsistem v njih zadržuje lahko povzročijo infarkt ali možgansko kap. Ko BETA žarek prečkamo se lahko zgodi, da napačno vidimo cesto in zavijemo na nasprotni vozni pas. Pod določenimi pogoji povzročajo uničevanje virusov, bakterij, mikroorganizmov. S tem nastopijo v vlogi BIOparazitov sedme dimenzije, ki naprej uničujejo vse živo.

8. G-ALFA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe ALFA življenjskih žarkov za naraven razvoj življenja za Zemlji, za pridelavo zdrave prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. Omogočajo pridobivanje vrhunskih psihofizičnih sposobnosti, za pridobivanje in vzdrževanje večnega zdravja, intuicije, motivacije, za pravo demokracijo in zagotavljanje pravih človekovih pravic z geslom: Svobodni duh v zdravem telesu.

ALFA žarki vplivajo zdravilno in neposredno na naraven razvoj našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš genom. Zagotavljajo upočasnitev staranja telesa in omogočajo pridobivanje vse večjih intelektualnih sposobnosti do fizične smrti. ALFA žarki predstavljajo mnogo namenski teletransportni, neke vrste vrhunski operacijski sistem virtualnega BIO računalnika, ki povezuje fizikalni svet s tehnologijo višjih dimenzij MP1 do MP3 in naprej do neskončnosti.

Večdimenzionalno tehnologijo vodi Superinteligenca S-.ALFA, kjer vlada absolutna etika in morala. V večdimenzionalnem prostoru ni kaosa, vse deluje izjemno organizirano, zanesljivo in enostavno. Fizikalni parametri, ki jih poznamo na Zemlji so povsem nepomembni. Vsakemu BIOsistemu na Zemlji je dovoljena uporaba te vrhunske BIOtehnologije, ko se usposobi za njegovo uporabo.

9. BKTR: BIOkibernetska transformacija. Ta nastane, ko v žarke postavimo predmet ali z njim prečkamo žarek. BKTR je lahko statična ali dinamična. (glej komentar pri članku sevanje oblik). BKTR je lahko škodljiva ali zdravilna. Meritev BKTR je izredno enostavna. Vsak arhitekt, oblikovalec, projektant in vsak Zemljan bi moral to znati.

10. ŠBKTR: Škodljiva BIOkibernetska transformacija nastane, ko v BETA žarke postavimo predmete, zgradbo, infrastrukturo itd. škodljive oblike. Škodljive oblike so stožec, križ, valj, krogla, kocka, piramida tri ali štiristrana, konica, snegolovi, večina strešne kritine itd. Dinamična ŠBKTR (DŠBKTR) nastopi, ko s škodljivimi oblikami žarke prečkamo ( nakit, čelada, motor, vozilo, tovorno vozilo, vsa vojaška vozila in orožje, letalo, raketa, vesoljsko plovilo itd. Pri tem nastane generacija do štirih škodljivih BIOenergij, BK nivo teh škodljivih BIOenergij je lahko od A001 do L384, to je do -100%.

11. ZBKTR: Zdravilna BIOkibernetska transformacija nastane takrat, ko v žarke postavimo predmete zdravilne oblike. Šest in osemkotna piramida, vse sinusne oblike itd. ZBKTR je lahko tudi dinamična (DZBKTR), če žarke prečkamo s predmeti zdravilne oblike. BK nivo teh zdravilnih BIOenergij je lahko od A001 do L384, to je do 100%.

12. Pod določenimi pogoji lahko ALFA žarke preklopimo na 33 načinov, ki omogočajo različno uporabo. To uporabo sem imenoval projekte AP01 do AP33 (ALFA projekt 01 do 33). Preklopljeni ALFA žarki omogočajo določene specialistične aktivnosti. Sem spadajo čiščenje in oplemenitenje BIOsistemov, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, predmetov in materiala škodljivih BIOenergij, sprememba vsebine materiala tako, da odstranimo škodljive vsebione, ki bi lahko poškodovale naš BIOsistem in postavimo pogoje, ki omogočajo vpis zdravilnih BIOenergij. Pod določenimi znanimi pogoji lahko preizkusimo kozmetiko, zdravila, tekočine, zrak, pline in z meritvami 1129 BIOparametrov ter vrste globalnih BIOparametrov ugotovimo, kakšna je njihova kakovost in ustreznost za uporabo. Najprej izvršimo meritve, potem pa uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4. Ko izvršimo meritev po uporabi osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, postane vse kristalno jasno kakšno kakovost ima merjenec. Če kakovost ne ustreza, kar se vedno zgodi, uporabimo še metode AP01 do AP33 in BIOtransfer. Potem je šele hrana in vse kar je na trgu uporabno. Škodljivost izmerimo od -100% do 0%, kakovost pa od 0% do 100%

13. Merilna BIOtehnologija G-ALFA. Omogoča zanesljivo in nedvoumno definiranje, kaj je za naš BIOsistem dobro in kaj je slabo. Definira število BIOenergij in BIOparametrov ter njihov vpliv na Zemeljske BIOsisteme, določa BK merilne nivoje in BK merilne skale.

Najbolj obsežno merilno področje je razdeljeno na 12 skal. V vsaki skali imamo 14 osnovnih merilnih vrednosti, ki so lahko pozitivne - zdravilne ali negativne - škodljive in sicer: prva skala gre od A0, A001, A002, A003, A006, A009, A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384. Druga skala gre od B0 do B384 in tako naprej .C0,..D0,.. E0,.. F0,.. G0,.. H0,.. I0,.. J0,.. K0,.. L0, L001 do L384 ( glej merilno skalo na BIOšabloni).