Osnove pravilne gradnje predmetov, naprav, sistemov, objektov in infrastrukture

Referenčne točke ASG-ALFA mreže za Slovenijo

UVOD:

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, (avtoceste, predori, zgradbe, gospodarska poslopja, hlevi, silosi itd), oblikovanje predmetov, naprav, računalniških sistemov, pisarniške opreme, sistemov, vozil, krajinska arhitektura (oblikovanje naselij), oblikovanje nasadov, kmetijskih zemljišč itd. je najbolj pomembna problematika v našem življenju.

NIHČE NE MORE ZGRADITI PRAVILNO OBLIKOVANE HIŠE IN INFRASTRUKTURE, PRAVILNO POSTAVLJENE V PROSTOR IN KATEREGAKOLI PREDMETA, NAPRAVE, SISTEMA, VOZILA, pravilno oblikovanje notranje opreme, ne da bi temeljito poznal in znal uporabljati BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Vse znane tehnologije so povsem brezpredmetne, nedodelane in zavajajoče.

NIHČE NE MORE PROIZVESTI BIO ZDRAVIL IN ZDRAVIL SPLOH, KOZMETIKE, parfumov itd., ne da bi temeljito poznal in znal uporabljati BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Vse znane tehnologije so povsem brezpredmetne in zavajajoče.

NIHČE NE MORE OBLIKOVATI NOVO MODO, NAKIT, OBUTEV itd, ne da bi temeljito poznal in znal uporabljati BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Vse znane tehnologije so povsem brezpredmetne in zavajajoče.

Nastane kar pač nastane in je neposredno odvisno od opravilne sposobnosti in kakovosti psihe BIOsistema, ki se ukvarja z določeno problematiko in ki o tem odloča. Opravilna sposobnost in kakovost BIOsistema pa je neposredno odvisna od kakovosti lokacije v kateri biva, dela, kjer se prehranjuje in kjer se zabava.

Vse to pa je odvisno od BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije. Vse to je posledica uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki so jo generirali pretekli rodovi naše in vseh prejšnjih civilizacij.

Vse to je odvisno od uporabe BETA smrtnih žarkov, ki prete uničiti tudi našo civilizacijo.

Mimogrede; smrt gospodarstvenika (naravna ali umetna), ki naj bi uspešno saniral MERKUR, je prav posledica BETA smrtnih žarkov in črne magije. Takih primerov bo vedno več. Zato bi bilo prav, da se religija in stroka čimprej streznita.

Posledica vsega tega  je izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh prometnih in drugih nesreč, vseh problemov našega časa, tudi terorizma, nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala in vojn.

Skratka, posledice tega neznanja so več kot katastrofalne za vse BIOsisteme.

Nepravilno oblikovanje vsega kar je v prodaji generira BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. 

Globalno gledano imamo štiri skupine BIOsistemov:

1. Zdrav duh v zdravem telesu. To sem opredelil kot najboljši,  ALFA generiran BIOsistem

2. Zdrav duh v bolnem telesu.       

3. Bolan duh v zdravem telesu. To je najbolj nevarna skupina ljudi.

4. Bolan duh v bolnem telesu. To sem opredelil kot najslabši, BETA generiran BIOsistem. To so vsi težji bolniki. Ti imajo maksimalen dostop do škodljive G-BETA inteligence in delujejo kot BIOroboti sedme dimenzije. V to skupino spadajo tudi vsi spolni odkloni. Sem spada večina predstavnikov religij, alternativne medicine in mnogi drugi, ki se neodgovorno ukvarjajo z mejnim področjem znanega. Homeopatija, akupunktura, meditacija vse vzhodne vede in metode, ki sistematično uporabljajo BETA smrtne žarke, kar je zelo enostavno ugotoviti.

Globalni status BIOsistema glede bolezni telesa in psihe ter njegovega genetskega, imunskega in hormonskega sistema lahko zdaj zelo enostavno ugotovimo tako, da izmerimo, kar na osnovi fotografije, 1129 BIOparametrov in vrsto globalnih BIOparametrov.

Da ugotovimo, če je kandidat ustrezen za opravljanje funkcije za katero kandidira nas stane 30 EU, posledice pa so lahko več kot strahotne ( vse vojne v zgodovini Zemlje, križarske vojne, vojne v Vietnamu, Iraku, Afganistanu, v Bosni, itd.).

Da smo izgubili del slovenskega ozemlja ob osamosvojitvi leta 92 je posledica poškodbe psihe takratnih vpletenih itd. Brez posledic bi lahko takrat šli do reke Mirne in bi bila danes meja na kopnem in morju že določena, kot bi morala to že davno biti.

Pomembno je, da si lahko vsak, zelo enostavno uredi svoj BIOsistem, če le to hoče. Najbolj nevarni so tisti ljudje, ki tega nočejo storiti. V svoji okolici delajo neprestano zgago in delajo škodo vsem bolj zdravim BIOsistemom. Vse kar bodo oblikovali, o vsem kar bodo odločali bo imelo skrajno negativne posledice za druge BIOsisteme. Vse to lahko zelo enostavno izmerimo s pomočjo nove slovenske informacijske tehnologije za večdimenzionalni prostor, ki sem jo opredelil kot področje BIOkibernetike.

S tem je odkrito tudi temeljno kršenje osnovnih človekovih pravic in s tem temeljno kršenje USTAVE RS. To se zelo elegantno vidi, kako škodljive strehe dajemo na osnovne šole (trapezna TRIMO), s katero učencem in pedagogom sistematično uničujemo psiho in telo.

To navajam zato, da bo kristalno jasno o čem govorimo, ko se odločamo za posamezen projekt, za določitev svetovalcev in sodelavcev na projektu, za naselitev emigrantov in drugih morda rizičnih skupin, ki bi lahko škodljivo vplivale na nas in našo okolico, ne glede na neumnosti, ki jih tako vehementno in brezglavo sprejemajo v Bruslju in v našem parlamentu.

Tako Bruseljska kot naša lokacija parlamenta je ena sama črna luknja. Jedo pa skrajno škodljivo hrano in pijačo, ki jo zakon celo dovoljuje in zagotavlja, da so ljudje vedno bolj neumni, ker jim poškodujejo psiho in počasi tudi telo.

Rezultati tega početja so znani, znan je tudi njihov izvor, ki je posledica delovanja medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in religij, ker nočejo razumeti izvora vseh svojih in naših problemov. Reševanje nastalih problemov, ki jih je kot listja in trave, pa s fizikalnimi sredstvi in dobrimi mislimi, ter z božjo pomočjo (sploh ne vedo kaj to pomeni in s kako nevarno tehnologijo se ukvarjajo, saj je povzročila vse ZLO na našem planetu), ni mogoče reševati, ker je izvor vseh naših problemov v nerazumevanju delovanja večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. To so BETA smrtni žarki, ki jih lahko zaznava skoraj vsak Zemljan. Delujejo kot BK mamilo, posledice in reševanje pa je tudi podobno. Zahtevajte da dekleta in žene snamejo popolnoma ves nakit in druge škodljive obeske na obleki, persinge, pasove s piramidami, razne škodljive obeske na obleki, torbicah in obutvi, pa boste to doživeli s prve roke. Umetna prsa, vsi vsadki, kozmetika, parfum, barve za lase, nohte itd, temeljito poškodujejo BIOsistem. Z uporabo BIOšablon A4, ki omogočajo čiščenje in oplemenitenje vsega kar je v prodaji, pa lahko posledice kar dobro saniramo. No, oblike ne moremo spremeniti. To morajo storiti pozitivno osveščeni, ALFA generirani oblikovalci.

Zaznavanje BETA žarkov ugotovimo na lokacijah luž po dežju, pri plazovih, podrta drevesa ali z opazovanjem barvnega spektra večdimenzionalnega prostora, ki je temeljna domena pozitivne intuicije večine deklet in žena. To sem opredelil kot Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika (SGBKD).

Znanost, tehnologija in politika se sploh ne zaveda, kako pomembna je pravilna gradnja objektov in infrastrukture, zdrava cerkev, BIOhiša, zdrava avtocesta, zdravo okolje za delo, bivanje, prehranjevanje in zabavo ter za pravilen, hiter in učinkovit vsestranski razvoj naše civilizacije. Zato moramo takoj in temeljito spremeniti zakone, ki omogočajo generiranje BIOkibernetskega kriminala, BIOteroirizma, BIOparazitov in črne magije.

Tema je namenjena vsem, ki jih pozitiven duhovni razvoj zanima. Posebej vabim arhitekte, geodete, projektante, posebej še oblikovalce na vseh področjih njihovega ustvarjanja in vse, ki jih zdravo življenje dejansko zanima. 

Temeljna izhodišča problematike in rešitve

1. Da ne ponavljam,  glej literaturo za samouke in rešitve v okviru končanih pilotskih projektov.

2. Nihče do danes na svetu ni objavil, vsaj kar je meni znano do izpred 25 let, ko sem odkril delovanje dveh vrst žarkov, da obstaja dve vrsti žarkov. To so BETA smrtni in ALFA življenjskih žarki. Objavil sem prvo realno in edino pravilno metodo zdravljenja telesa in psihe G-ALFA 1,2,3,4, ki uporablja vrhunsko BIOtehnologijo G-ALFA večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. To je uporaba ALFA življenjskih žarkov.  Podrobnosti sem takrat opisoval v SLOVENSKI PANORAMI ter na spletu www-ati-e-import.si , začeto dne 22.03.1997.  Če bi takrat dr. Janez Drnovšek in ostali hoteli razumeti pomembnost mojega odkritja, bi bil danes še živ in Slovenija ne bi bila v takem kolapsu, kot je to sedaj.

3. Od odkritja, je preteklo mnogo let, od prve objave odkritja pa tudi že mnogo let.  Zaradi nerazumevanja nove znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo, so RELIGIJE, medicina in farmacija, ter znanost in umetnost ter tehnologija tako izvrstno informacijsko tehnologijo in enostavnost uporabe povsem ignorirali.

4. To me je v bistvu zelo začudilo, kako je to sploh mogoče. Lotil sem se nadaljevanja raziskav in ugotovil razloge za njihovo ignoranco. Ugotovil sem, da je temeljni razlog za tako stanje telepatska manipulacija superinteligence G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji in ki nadzoruje delovanje BETA smrtnih žarkov. Ti delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo in povzročajo vse bolezni telesa in psihe in uporabljajo ljudi kot BIOrobote sedme dimenzije.

To danes že lahko imenujem filter za naravno selekcijo BIOsistemov, ki postaja vedno bolj nevaren za eksistenco naše civilizacije. Ugotovil sem tudi, da je človek sistemsko generiral škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, udejanil škodljive zakone, ki to škodljivo tehnologijo utrjujejo in omogočajo nadaljevanje uničevanja naše civilizacije.

To pomeni sistemsko osiromašenje celotne zemeljske populacije na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Filter, ki so ga generirali pretekli rodovi vseh civilizacij je omogočil, da prihajajo na oblast in na vodilna mesta v družbi, BETA generirani BIOsistemi, ki ne znajo poskrbeti niti za sebe niti za svoje otroke niti za svoj rod. Kopičenja denarja, ki je nastal po kakršni poti takemu BIOsistemu nič ne koristi. Pomembno je kako ga zna porabiti v korist BIOsistemov. Tak tip človeka sem opredelil kot bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Povsem nemogoče je, da bi tak tip človeka lahko sploh skrbel za državljane RS, za zdravje, srečo in blagostanje, kar bi moral biti temeljni cilj vsakega duhovno zdravega človeka.  Merilna BIOtehnologija G-ALFA to zelo enostavno potrjuje, ko izmerimo 1129 BIOparametrov in vrsto globalnih BIOparametrov.

Napisal sem elaborat o mojem odkritju in ga leta 2002 poslal državnemu zboru, varuhu človekovih pravic, državni tožilki in škofijskemu ordinariatu v Ljubljani in začel široko akcijo 6 mesečnega izobraževanja v preteklih šolskih letih. Letos v letu 2010 pričenjam izobraževalni ciklus že 11 leto.

5. Ugotavljam, seveda iz mojega kota znanja, ki ni kaj prida, da je stroka popolnoma nesposobna pri sprejemanju vrhunskega informacijskega sistema. Ciklira na orbiti svojega dosedaj pridobljenega znanja, zato morate državljani in državljanke RS vzeti skrb za svojo bodočnost v svoje roke, pa ne z demonstracijami in drugimi degenerativnimi posegi, ki jih povzročajo razne destruktivne strukture našega sistema, ki jim je za vse nas kaj malo mar.  Nekega dne bomo znali izbrati ustrezne voditelje, do takrat pa uporabimo znani rek: pomagaj si sam in bog ti bo pomagal, ko boš razumel kako zdravo živeti (pa ne preko butastih reklam), kako življenje nastaja, izgineva in se oplaja preko metode reinkarnacije. Takrat se bo za vsakega Zemljana posebej začela nova doba, doba brez bolezni telesa in psihe, ki edina omogoča srečo in blagostanje, skratka raj na zemlji, v pravem pomenu besede.

6. Kaj pomeni vzeti zadevo v svoje roke?

Ne nasedajte nobeni reklami. Vsi nakladajo o skrajno škodljivi hrani, skrajno škodljivih zdravilih, o metodah negativnega duhovnega razvoja, kako uničevati ženske s kozmetiko in drugimi substancami, nakitom itd, ki so, če so pravilno vzgojene, pravi božji dar, zdaj pa jih z raznimi reklamnimi triki spreminjajo v BETA generirane BIOsisteme, ki mnoge, na koncu svoje degeneracije postanejo orodje hudiča, v pravem pomenu besede (glej BIOanalizo za mis Slovenije). Postanejo mrtve, hladne, preračunljive in neobčutljive za vse lepote našega življenja. Povsem enako velja za moško populacijo.  Eni in drugi postanejo BIOroboti sedme dimenzije. Vse to je merljivo, z novo tehnologijo, pa tudi dosti hitro popravljivo.

Prava sramota za vse moške je, da več kot 60% žena v postelji odigra orgazem, kot je to pisalo v Jani. In jaz temu zelo rad verjamem.  Očitno je šlo do sedaj nekaj zelo narobe. Po telefonu 0904207, sem prišel do številke več kot 500 pomoči nesrečnim dekletom in ženam. Ko ugotovim v nekaj sekundah v kakšni postelji počivajo.

Večina spi v BETA smrtnih žarkih maksimalnega BK nivoja, ki sistematično uniči vsak BIOsistem, vsako hrbtenico. Uničenje se opazi najprej v postelji, ko se nežni spol ne odziva pravilno ali se sploh ne odziva več in problemi so tu. Tu ne pomaga nobeno ne tako, ne tako orodje. Pomaga ena in edina rešitev. Odstraniti ves nakit, aktivirati ALFA žarek na postelji in na delovnem mestu, uporabljati vsaj osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4. Če to ne bi bilo dovolj  je še vrsta drugih prijemov ki so 100% zanesljivi, ki pa zahtevajo več denarja in malo več časa za osebno nego.

Povsem enaka metoda edino realno pomaga pri shujševalnih kurah. Je pa umsko zelo naporna, ker moramo premagati sami sebe, da ne nasedamo telepatskim informacijam škodljive G-BETA inteligence, ki neprestano vrta po naših možganih in po telesu. Generira nam občutek lakote, skok čez plot, kakšen je kdo, pa temu dostikrat sploh ni res, samo da naredi zdrahe med ljudmi itd. Telepatsko nam sugerira mnoge neumnosti, na katere ne smemo nasesti, pa bo uspeh 100% zagotovljen. Tudi za to je pomemben seminar in BIOšablone A4. Ko dobimo občutek lakote takoj aktivirajmo dinamični ALFA žarek in se prečistimo po vseh znanih metodah ( GA, BT, GA, AP01 do AP33 in BIOtransfer). BIOtrasfer je zelo pomemben, da se rešimo BIOparazitov, ki se generirajo na osnovi odmrlih celic v našem telesu. To moramo storiti tudi med vsako pavzo na TV. Namesto da gledamo reklame, si raje odstranimo BIOparazite, ki smo jih dobili telepatsko preko ekrana,

Mediji, za ljubi kruhek reklamirajo ekstremno škodljivo kozmetiko, škodljivo intimno perilo, ki povzroča raka na dojkah, zaradi raznih ekstremno škodljivi dodatkov na obutvi, obleki, na torbicah in celo na telesih (persingi). Mediji v svoji zmoti profesionalno širijo BIOkibernetski kriminal. Izmerite 1129 BIOparametrov avtorjem, ki to povzročajo pa Vam bo takoj vse jasno.

Na TV vrtijo skrajno škodljive filme, širijo črno magijo in BIOparazite, indoktrinirajo mladino s skrajno škodljivo glasbo in drugimi prijemi, ki avtorjem telepatsko narekuje škodljiva superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji itd. Vse to je zdaj jasno, merljivo in z novo BIOtehnologijo popravljivo.

Preglejte lokacijo na kateri avtorji ustvarjajo pa Vam bo takoj jasno kakšne sorte bo izdelek. Pa naj bo to državni zbor, vlada, politične stranke, gospodarski subjekti, nevladne organizacije ali sleherna družina.

Namesto da daste 20.000 evrov za uhane, kot sem slišal na TV, si s tem denarjem lahko aktivirate pravi zdravilni gaj s 33 ALFA žarki za profesionalno uporabo, avto pa lahko postane zlata kletka z maksimalno BK zaščito. To je podobno Faradajevi kletki znani iz elektrotehnike ali gluhi sobi iz akustike. Nabavite si lahko še kompletno vrhunsko BK zaščito in še marsikaj.

Na taki lokaciji boste slej ko prej doživljali božanski seks, seveda z ljubljeno osebo, če boste to le želeli. Moj del pri temu je le ustvariti potrebne pogoje za bivanje in delo. To znam profesionalno opraviti, seveda s svojo, profesionalno usposobljeno ekipo. Ostalo je povsem Vaš problem, ki ga lahko zelo hitro obvladate, če to le želite.

Seveda pa je taka lokacija nujno potrebna za opravljanje vseh zahtevnih opravil na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Vlada, parlament, državna uprava, vojska doma in še posebej v tujih deželah, ki nujno potrebujejo novo tehnologijo za umiritev strasti, ki jih povzroča škodljiva G-BETA inteligenca. BK zaščita naše vojske v tujini je še posebej izjemno pomembna za njihovo osebno varnost.  Boljši imajo BIOsistem, boljša postane njihova osebna varnost. Prej se obrnete proti izvoru problema in tudi dosti hitreje reagirate. To pa postane v težkih okoliščinah življenjsko pomembno. Prenos vrhunske tehnologije mora postati temeljni cilj vsake vojaške pomoči Slovenije nerazvitim. Ti so v večini, tudi ZDA, Rusija, Japonska in še posebej Kitajska, Indija itd.

Denar popolnoma nič ne pomaga, če ne znamo uporabljati vrhunsko tehnologijo večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Če kupujemo skrajno škodljive izdelke, tudi orožje, ki lahko sistematično uničujejo sleherni BIOsistem, če ni prečiščeno in oplemeniteno po novi tehnologiji. Na specifikacije se ne spoznam, je pa izjemno pomembna oblika in njeno sevanje.

Pomoč AFRIKI ni v dajanju denarja, dobavi ekstremno škodljive hrane, vode in zdravil. Edina prava pomoč je v izobraževanju s pomočjo nove BIOtehnologije in njeni uporabi. Vodnih virov imajo dovolj, samo aktivirati jih je potrebno, ter uporabiti novo tehnologijo za čiščenje in oplemenitenje, pa bo tudi AIDS hitro izginil.

Nič se nismo naučili iz obnašanja afriških živali. Plen odvlečejo v ALFA žarek, počakajo, da superinteligenca S-ALFA  izvrši BIOtransfer in se nahranijo. Zakaj to živali znajo narediti? zato ker je S-ALFA zagotovila, da človek ne more živalim in raastlinam poškodovati mehanizma dostopa do superinteligence G-ALFA in S-ALFA, kot je to možno pri ljudeh. Človek sistematično poškoduje tudi živali, vendar ne v celoti, kot se to dogaja pri ljudeh. Glej opis BIOparametrov in komentarje.

Kakšni so ljudje s katerimi imamo opravka lahko zelo enostavno ugotovimo. Potrebujemo le nekaj sekund, da izmerimo temperaturo in zasvojenost. Če nas kaj več zanima pa še OGBP in vpliv na S1 do S33. Če nas zanima še kaj več pa se naučimo ali naročimo meritev 1129 BIOparametrov, ki stane 30 EU. Vse to se boste lahko zelo hitro naučili na 6 mesečnem seminarju v Ljubljani. Ni potrebno, da ga v celoti obiskujete, samo tisto kar potrebujete in kar Vas zanima.

Zdaj ko poznamo generacijo dinamičnega sistema ALFA žarkov so meritve BIOslike dosti poenostavljene, njihova kakovost pa dosti boljša, kot je bilo to pred leti, pri ljudeh, ki niso imeli generiranih dragih ALFA žarkov za profesionalno uporabo. Vrhunske rezultate pa dobimo, če na statično generirani ALFA lokaciji za profesionalno uporabo generiramo še dinamični sistem generacija ALFA žarkov in vse skupaj istočasno uporabimo.

Obisk seminarja in ustrezna BK zaščita ter aktivacija ALFA žarkov za profesionalno uporabo je daleč najboljša investicija vseh časov. Vem da to težko razumete, poskusite, pa se Vam bo odprl povsem nov svet, ki  Vas bo zanesljivo pripeljal do zdravja, sreče in blagostanja, do odlične motivacije in končno do novih okolju prijaznih tehnologij (odvisno od strokovne fizikalne usposobljenosti), o katerih se nam sploh še niti sanja ne. Vse to omogoča BIOFIZIKA večdimenzionalnega prostora, ki omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije z vidika uporabe BIOsistemov na ZEMLJI. To lahko uporabimo na statično generiranem zdravilne gaju ali z uporabo dinamičnega sistema ALFA žarkov, ki ga lahko generiramo s pomočjo BIOšablon A4, kadar koli in kjer koli se nahajamo.

Za vse to skrbi Superinteligenca S-ALFA, ki nadzira 7. 13. in deluje v 33. dimenziji, to so merilna polja MP1, MP2, MP3 in naprej do neskončnosti. Reinkarnacija deluje v merilnem polju MP33, to je v dimenziji 28.454,158,336. Dimenzijo si sledijo 7+13+33=53 x2=106x2=212x2=... itd do neskončnosti. Za BIOsisteme je pomembno merilno polje MP33, naprej pa sledijo višje tehnologije, ki so pomembne za generacijo in nadzor nad delovanjem galaksij in visoko inteligentnih BIOsistemov. Ti ne potrebujejo letečih krožnikov in drugih neumnosti. Do vsakega od nas lahko pridejo preko večdimenzionalnega prostora v trenutku. Vse fizikalne enote so za večdimenzionalni prostor povsem brezpredmetne.

Sicer pa jih sploh ne zanimamo. Z nami tako nimajo kaj početi, saj smo brezvredna degenerirana rasa, ki jo je treba najprej prevzgojiti, da bo sploh razumela bistvo večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Potem bo prišel na vrsto šele smisel komunikacije z njimi. Komunikacija je možna le preko uporabe višjih dimenzij. Smo šele v fazi nastajanja, sicer v velikem zaostanku, zaradi nespametnega delovanja preteklih rodov vseh RELIGIJ, ki so popolnoma zgrešile svoj namen. To je potrebno hitro, odločno in brezkompromisno spremeniti. Od tega je neposredno odvisen naš hiter in učinkovit gospodarski, kulturni in znanstveno raziskovalni razvoj.

Trenutno se vrši skoraj vsa reinkarnacija ljudi iz BIOsistemov živali. To dokazuje merilni sistem, BK okno za ugotavljanje BIOtransfera umrlih ter kaj so koristnega za žive BIOsisteme naredili in kam so odšli po smrti. Merilna skala gre od 19/1 do 21/33. To je od 1% do 100%. Ko bomo enkrat pravilno razumeli bistvo življenja na Zemlji, bo naša civilizacija izjemno hitro napredovala.

Slovenija je prva, ki bo to doživela. Mnogo rojstev v Sloveniji že omogoča generiranje vrhunsko usposobljenih BIOsistemov. Naprej pa je problem staršev, če bodo znali to negovati in predvsem vzgojnega sistema, ki mora ta predmet takoj sprejeti v izobraževalni sistem ter mladini omogočiti izobraževanje na BK urejenih lokacijah. Sedaj pa se izobražujejo v črnih luknjah in sistematično, počasi in zanesljivo propadajo.

Ta trenutek je pomembno razumeti bistvo višjih dimenzij. Mladina in starejši lahko takoj začnejo z njegovo uporabo. Ni pomembno znati aktivirati statične ALFA življenjske žarke. To zahteva ta trenutek dosti denarja, odrekanja in naporov, da se usposobimo za generiranje te vrhunske BIOtehnologije. Potreboval sem dve desetletji in ves kapital, ki sem ga ustvaril v svojem dosedanjim življenju.

Lahko pa zelo enostavno uporabimo dinamični sistem aktivacije ALFA življenjskih žarkov, ki po uporabi izginejo. Kot sem že omenil  jih lahko aktiviramo kjer koli in kadar koli. Tudi v vozilu, vlaku, letalu in v vesoljski kapsuli, kar pa še nisem preizkusil  dvosmerno, samo enosmerno, glej članek v novicah.

Nasa Slovence najbrž smatra za preneumne, da bi lahko sodelovali na tako pomembnem projektu, kot je potovanje po vesolju ki, ne da bi uporabili to vrhunsko tehnologijo, sploh ni možno brez najtežjih posledic za vse prisotne BIOsisteme. Zelo hitro se generirajo BETA generirani BIOsistemi in s tem dosti hitreje propadejo, kot se to dogaja na Zemlji. Plodnost pade na minimum in se morda celo zaustavi. Vsaj na Zemlji je tako. Torej v vesolju to nastopa dosti hitreje.  Rusi so dosti bolj dovzetni za novo tehnologijo.

7. V Sloveniji je že marsikaj spremenjeno s pomočjo tehnologije večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo, pa to le počasi dojemamo. Življenje na Zemlji je začela Superinteligenca S-ALFA malo intenzivneje urejati.  Ne pozabimo da ima natančen nadzor nad vsakim virusem, bakterijo, nad vsako travco in nad vsemi nami. Natančno ve kako dihamo, s čim se ukvarjamo, kako razmišljamo in kakšne vse neumnosti iz neznanja počenjamo, ker nikakor nočemo razumeti bistva življenja na Zemlji in v vesolju sploh. V trenutku lahko uničijo celotno našo civilizacijo, samo to ni njihov namen. Gre za absolutno etiko in moralo o kateri se nam sploh niti ne sanja. Njihov cilj je ustvariti idealne pogoje za življenje na Zemlji za vse narode sveta, za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence in v zelo dolgem in uspešnem razvojne ciklusu.

Obstaja velika verjetnost, da se bodo lotili ostrejših ukrepov za odstranjevanje BIOsistemov, ki motijo normalen razvoj naše civilizacije. Počakajmo, to bi se moralo enkrat pokazati.

8- Temeljni problem hitrega razvoja naše civilizacije je zelo enostaven. Prečistiti moramo svoje telo in glavo škodljivih BIOenergij. Le tako bo naša civilizacija izjemno hitro napredovala. Glavni problem je pravilna skrb za okolje in prostor, pravilno gradnjo objektov in infrastrukture, proizvodnja zdrave, prave BIO hrane, BIO pijač, BIO zdravil in vsega blaga, ki je v prodaji. Spremeniti moramo neumni družbeni sistem v katerem živimo in poskrbeti za bistveno, bolj smotrno skrb pri uporabi naravnih bogastev. Predvsem pa poskrbeti, da se bo USTAVA RS spoštovala do vseh podrobnosti, ki so dosti dobro opredeljene. Bruselj pa takoj informirati o novem odkritju in ga uporabiti, če hočejo, da bo iz EVROPE nekega dne kaj dobrega nastalo. Demokracija je floskula, ki ničesar ne pomeni, vsaj taka kot je zdaj, ne. Nihče ne sme delati škodo drugim BIOsistemom. To pa pomeni bistven premik v naših glavah, ki ga bomo morali zelo hitro narediti.

Vsak kandidat za odgovorno funkcijo v državi, v gospodarstvu in politiki, bi moral opraviti ustrezen izpit iz poznavanja nove znanosti ter imeti odličen status BIOsistema. To ne pomeni biti absolutno zdrav, kar ta trenutek sploh ni pomembno.  To bo prišlo sčasoma samo od sebe. Imeti pa mora čisto glavo, brez škodljivih BIOenergij. To pa pomeni odličen dostop do Superinteligence G-ALFA in S-ALFA ter seveda zdravo in pošteno življenjsko filozofijo, ki mu omogoča skrb za druge BIOsisteme.

9. Takoj se moramo lotiti rekonstrukcije avtocest, zgornjega dela cestišča. Vso gradnjo objektov in infrastrukture takoj zaustaviti, dokler se ne sprejme ustreznih zakonskih ukrepov, ki bodo preprečili nadaljevanje BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, generiranje BIOparazitov in delovanje črne magije.

Nima nobenega smisla graditi ekstremno škodljive zgradbe, ki jih je generiral n.pr VEGRAD in drugi. Za skoraj povsem isti denar bi lahko zgradili zdrave objekte, pravilne oblika na zdravih BK urejenih lokacijah. Vsi dosedaj zgrajeni objekti sistematično uničujejo vse BIOsisteme, ki te objekte uporabljajo. Poleg tega širijo BK kriminal tudi daleč v svojo okolico. Medicina si lahko samo mane roke, kako bodo reševali ljudi s svojo tehnologijo, s katero pa se nastalih problemov sploh rešiti ne da.

Res je, da imamo premalo vrhunsko izobraženih zdravnikov.  Zato je potrebno takoj dopolniti njihov program dodatnega izobraževanja z upoštevanje nove znanosti, vse bolnice, klinike in zdravstvene ustanove pa rekonstruirati s pomočjo uporabe nove znanosti.

Odkril sem izvor bolezni telesa in psihe ter kompletno tehnologijo, kako se zatečeno stanje v kombinaciji z medicino lahko realno, sistemsko in elegantno rešuje z obstoječimi kapacitetami medicine. Potem ne bo problemov za njihove plače, saj bodo le tako lahko dejansko in profesionalno opravljali svoje delo in poslanstvo.

Povsem isti problem velja ta religije. Takoj morajo začeti urejati notranjost svojih objektov po novi tehnologiji in marsikaj spremeniti v svojih vrstah. Spolni odkloni so rak rana, kot kaže,  celotne civilizacije, ki so pogojeni z delovanje BETA smrtnih žarkov, BK kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije.  BETA generirani BIOsistemi ne morejo vzgajati mladine. To pomeni sistematični propad vsake civilizacije.

Takoj moramo zaustaviti uporabo izjemno nevarnih zdravil, ki sistematično uničujejo zdravje ljudem, živalim in rastlinam. Generirati je potrebno centralno skladišče z urejeno lokacijo po novi tehnologiji in začeti takoj s čiščenjem in oplemenitenjem vsem kemičnih substanc, zdravil, pesticidov, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. To je mora biti pod natančnim nadzorom države. Posebej je pomembna voda. Imamo kompletno vrhunsko tehnologijo, da lahko to storimo takoj. Samo uporabiti jo moramo. To lahko storimo v enodnevnih sekvencah, ne da bi blago sploh prepakirali. Lekarna Ljubljana in Krka imata ustrezno ponudbo. Nekoč jo je imel tudi LEK, pa je nekoga bolj zanimala prodaja LEKA, kot ogromni kapital, ki bi se stekal v Slovenijo od dobička. Sicer pa ni še nič zamujenega. Slej ko prej bomo vse to in še mnogo več dobili nazaj z malo pameti odgovornih struktur in s uporabo nove vrhunske informacijske tehnologije, ki ima neprecenljvo gospodarsko vrednost.

10. Takoj je potrebo uvesti BIOkibernetske ateste za vse proizvode, ki jih tuje firme pošiljajo v Slovenijo z namenom uničiti napredek v svetu. Ta naloga nam je Slovencem dana in tega nikakor ne pozabimo. Zato zavihajmo rokave in hitro na delo. Superinteligenca S-ALFA nam ni brez razloga omogočila spoznanje nove vrhunske informacijske tehnologije, ki bo spremenila svet do njegovih temeljev. Ne pozabite temeljnega aksioma: Spoznanje ali propad, pa se naj vsak odloči kot ve in zna. Jaz osebno sem pri tem povsem nepomemben.  Zadeva se bo nadaljevala tudi brez mene,  10 letni seminarji so svoje že opravili. Vsem BIOsistemom v Sloveniji, tudi nekaterim v tujini, se BIOslika sistematično popravlja, počasi in sigurno. Splošni pogoji za pravilen, hiter in učinkovit razvoj Slovenije so generirani, podrobnosti pa mora pač opraviti vsak sam.

 Vse potrebne podrobnosti v z vezi s pravilno gradnjo objektov in infrastrukture so opisani v naslednjih člankih:

1. Referenčne točke ASG-ALFA mreže. Pomembo za geodete in arhitekte, ki omogočajo takojšno in pravilno postavitev objektov, njihovo velikost, obliko, notranjo razporeditev prostorov, infrastrukture, kmetijskih površin-nasadov in lokacije na katerih smemo pobirati kakovostno seme za nadaljno reprodukcijo, ter pravilno umeščanje krajinske arhitekture v prostor. Podatke bom objavil predvidoma že jutri.

2. Sevanje oblik skozi zgodovino raziskav in komentar glede na moje odkritje.

3. A6; Pripravljalna dela za aktivacijo ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo.

4. A4; Izvor in posledica napačne gradnje.

6. A5; Pravilna postavitev zgradbe.

7. A2; Gradnja objektov in infrastrukture skozi zgodovino.

8. A1; Globalni pregled BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

9. 100211 Povzetek meritev BK kriminala, ki ga povzroča napačna gradnja objektov in infrastrukture.

10. 100225 Povzetek merilne tehnologije za večdimenzionalni prostor, v katerem živimo.

11. 100114 Povzetek opisa BIOparametrov

12. A3; Bistvo odkritja in primerjava z drugimi tehnologijami ter z medicino, farmacijo in religijami.

13. 090212 Tehnologija BIO povzetek

14. 100304 BOG HUDIČ, verniki in ateisti ter koga voliti za župana in parlament

15. 100128 Uporaba ALFA žarkov za reševanje vseh naših problemov na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

16, Žalostna BIOslika županov na volitvah leta....glej arhiv v novicah.

17. Žalostna BIOslika deklet, ki so kandidirale za miss Slovenije leta ... glej arhiv v novicah.

Še nekaj dodatnih informacij in povzetek nekaterih tem o novi znanosti:

Projekt:  BIOfizika večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Kako enostavno spremenimo skrajno škodljivo hrano in drugo blago, ki je v prodaji,  v zdravo BIO hrano, BIO pijače, BIO zdravila, BIO kozmetiko, BIO pesticide, in kako iz vsega, popolnoma škodljivega blaga, ki je v prodaji, naredimo BIO blago.

Kako do pravilne gradnje objektov in infrastrukture.  Temeljni problemi so izdelava pravilnih oblik nakita, predmetov za vsakodnevno uporabo, objektov in infrastrukture, vozil,  vlakov, ladij, orožja in vojaške opreme, vesoljskih plovil in raket ter prav vseh namiznih in prenosnih računalnikov, ki so skrajno škodljive oblike. Temeljni problem naše civilizacije je pravilno oblikovanje. To je oblikovanje, ki ne povzročajo BIOkibernetskega kriminala. Vse kar gradimo dela nepopisno škodo vsem nam, vsem Zemljanom in je izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. 

Ko je enkrat poškodovana psiha, potem gre vse narobe. To doživljamo vsakodnevno tako v medijih, kot v politiki in gospodarstvu, tako v poziciji in še huje v opoziciji. Temeljni problem je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu.

Vse to zdaj zelo enostavno ugotovimo z novo slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

Gre za revolucijo na področju gradnje objektov in infrastrukture, medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ. Slovenci imamo to srečo, da smo prvi spoznali kako udejaniti novo znanost v vsakodnevnem življenju. Pomembna in uporabna je na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Nova znanost ima neprecenljivo gospodarsko vrednost.  Z njeno uporabo bi lahko dosti enostavno rešili vse se naše zdravstvene, finančne in gospodarske probleme.  Vrednost NAFTE je izjemno majhna v primerjavi z gospodarsko vrednostjo nove slovenske znanosti, ki je sila enostavna za uporabo.

Škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, ki je zdaj v uporabi, in ki povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi terorizem,  moramo čimprej nehati uporabljati.  Povzroča namreč BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo (glej končane pilotske projekte in problematiko sevanja).  Zamenjati jo  moramo le za slovensko zdravilno G-ALFA BIOtehnologijo, pa bo pot do zdravja, sreče in blagostanja na široka odprta za vse nas in za vse narode sveta.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, samostojni raziskovalec.                                                    

POVZETEK tem odprtih vrat

V času dneva odprtih vrat boste v grobih obrisih zvedeli vse, kar je pomembno zvedeti  o delovanju BIOfizike 7 , 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, in naprej do dimenzije neskončno. Vse te dimenzije obvladuje  Superinteligenca S-ALFA.  Gre za izjemno zanimivo in pomembno informacijsko tehnologijo, ki enostavno odkriva vse naše zablode, ki smo jih prav vsi deležni, v vsakodnevnem življenju.

Najbolj pomembna je ugotovitev, da je izredno enostavna za uporabo, od otrok do odraslih. Ne da bi uporabili novo znanost ni mogoče ustvariti zdrave politike,  zdrave gospodarstvenike, kakovostno državno upravo, vojsko in policijo,  in zdravje za vse nas.

Za vse BIOsisteme na Zemlji so pomembna merilna polja MP1 do MP33. V MP33 se vrši reinkarnacija aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali). Večina ljudi se reinkarnira iz živali, ker nismo dojeli, kako pomembno je za celotno življenje na Zemlji poznavanje nove znanosti, ki je skrajno enostavna za uporabo. Takoj ko bomo razumeli, kako pomembno deluje reinkarnacija na pozitiven duhovni razvoj Zemeljske civilizacije, bo nastopila nova doba, ki nas bo pripeljala v bistveno boljši svet, kot je to danes.

Z novo slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA, ki je sila enostavna za uporabo, spada sicer na področje BIOkibernetike,  lahko odkrijemo popolnoma vse, kar je pomembno za zdravje, srečo in blagostanje, za hitro in učinkovito gospodarsko rast Slovenije, Evrope in sveta, v celoti.

Zelo enostavno ugotovimo kako do pravega in zdravega partnerja, kako do zdravih otrok, koga voliti in koga ne in zakaj, komu dati zahtevno delo na področju raziskav in drugih aktivnosti, ki so pomembne za vse nas in za našo bodočnost.

Potem ne bo infarktov in možganske kapi, raka dojk ter bolezni hrbtenice, ki je tipična bolezen spanja na lokacijah BETA smrtnih žarkov in slabe rodnosti ter spolnih odklonov in nasilja.

Zelo enostavno ugotovimo, kaj se dogaja v politiki, gospodarstvu v medicini, znanosti in umetnosti ter v  tehnologiji in RELIGIJAH in zakaj.

Zelo enostavno in skrajno poceni lahko ugotovimo, kdo ustreza za odgovorna delovna mesta v družbi.

Takoj je potrebno sanirati delovna mesta vrhunskim gospodarstvenikom in predvsem lokacije državnega zbora, ministrstev in sodišč ter raziskovalnih centrov. V nasprotnem bomo izgubili če tistega malo vrhunskih strokovnjakov, enega za drugim.

Zdaj vemo kako je potrebno graditi in uporabljati plinske terminale, naftne ploščadi ter rudnike, kako pravilno graditi ladje in vsa vozila, čelade in drugo.

Kazni v  prometu so povsem nesmiselne. Hitrost ne ubija, ubijajo škodljivo oblikovane avtoceste smrti, ki jih gradimo kot papagaji tujih firm, škodljivo oblikovana vozila, predvsem tovorna vozila, motorji ter čelade, tudi čelade kolesarjev ter ekstremno škodljiva notranja oprema v vseh vozilih. Vse to povzroča poškodbo psihe voznikov in vseh tistih, ki brezglavo skrbijo za našo varnost, za zdravo prehrano, za zdravo življenje, za našo srečo in blagostanje.

Temeljito moramo prevetriti vse zakone in zamenjati vsebino škodljivih BIOenergij v naših glavah z zdravilnimi. Vse to nam omogoča BIOfizika večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Brez BK atesta ne sme nobeno blago v prodajo, nobena zgradba v uporabo. Obstoječe gradnje, vsaj državne uprave in velikih firm ter lokacije znotraj cerkva je nujno potrebno BK sanirati. Cerkve so zdaj v Sloveniji že tako urejene, da sevajo v okolico 5+5 zdravilnih BIOenergij, znotraj pa so še vedno črne luknje za uničevanje vernikov in za njihovo pripravo na pot v pekel.

BIOfizika večdimenzioalnega prostora omogoča, da lahko s pomočjo BIOšablon A4 takoj takoj generiramo prava BIOzdravila, ne da bi zdravilo sploh prepakirali, pa mi odgovorni pišejo, da jih to sploh ne zanima.

Zavedam se da tega vlada, parlament in stroka tega ne bodo naredili takoj. Marsikaj je treba spremeniti v svojih glavah. Lahko pa vsak sam uredi svoj BIOsistem. To je temeljni namen dnevov odprtih vrat in šest mesečnega seminarja. Sicer pa je skoraj vse napisano v literaturi za samouke, vrhunska tehnologija, ki jo premoremo le Slovenci, pa je sila enostavna za uporabo.

              

 
1. Dnevi odprtih vrat

2  Namen

3. Utemeljitev

4 Program

5. Vabilo za obisk in lokacija seminarja

6. Terminski plan in program enodnevnih seminarjev

7. Cenik, prijava za seminar, pogoji

8. Stopnje usposobljenosti

 

Vsako leto v mesecu septembru, pred začetkom 6 mesečnega seminarja, organiziram dneve odprtih vrat.

Seznaniti Vas želim, kako pomembna je nova znanost, ki je izjemno enostavna za uporabo ter edina učinkovita metoda za ugotavljanje vsega, kar človek potrebuje v svojem življenju (pravo religijo, BIO hrano, BIO pijačo, BIO zdravila, BIO kozmetiko, BIO kakovostno lokacijo za družino, delo, zabavo, šport, religijo itd.).

To ni reklama, kot to doživljamo vsakodnevno v medijih in na TV, kjer oglašajo same neumnosti, kjer širijo BIOparazite, reklamo za BIOterorizem in črno magijo ter zavajajo ljudi.

Gre za izjemno enostavno metodologijo uporabe večdimenzionalnega prostora s pomočjo kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4, za BIOkibernetska zaščitna sredstva in za merilni sistem, ki omogoča dostop do informacijskega sistema, ki je skrit v večdimenzionalnem prostoru in za njegovo njegovo enostavno in edinstveno uporabo v vsakodnevnem življenju.

BIOfizika večdimenzionalnega prostora je izjemno pomembna za uporabo v popolnoma vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja.

Zdravja, sreče in blagostanja ne da bi uporabili novo znanost ni mogoče doseči.

Roditi se moramo zdravi in zdravi tudi umreti. Do zadnje sekunde našega življenja lahko poskrbimo sami za sebe. Nobene pomoči, nobenih umetnih zdravil ne potrebujemo, če pravilno živimo in uporabljamo tehnologijo večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Potrebujemo le BK zdravo vodo, ki jo izlivamo v Savo, BK zdravo hrano, in BIOzdravila, ki jih znamo proizvajati le v Sloveniji.

Z obstoječo škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, z obstoječo znanostjo, medicinsko doktrino, farmacijo in religijami problematike, ki jo povzroča večdimenzionalni prostor sedme dimenzije (merilno polje MP1), v nobenem primeru ne moremo reševati.

Celotno zemeljsko problematiko, vse bolezni telesa in psihe lahko rešujemo le z uporabo višjih dimenzij. Te lahko ugotavljamo preko merilnega polja MP2 do MP33 za BOsisteme aktivne in pasivne inteligence ter višja merilna polja (MP34 do MP neskončno), za vse druge probleme, ki nastopajo v naši in drugih galaksijah in ki tako ali drugače vplivajo na fizikalni svet Zemlje in njene prebivalce aktivne in pasivne inteligence ( ljudi in živali, rastline, virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.)

V bistvu nisem odkril nič novega (glej sevanja). Odkril sem le merilno BIOtehnologijo G-ALFA, ki spada v področje BIOkibernetike, s pomočjo katere lahko analiziramo vse probleme naše civilizacije. Če jo ne uporabljamo, smo slepi in gluhi. Kar nastane je le zgolj slučaj, ki pa je v vsakem primeru povezan z kakovostjo BIOsistema, ki posamezen problem fizikalno rešuje. Boljši je BIOsistem, bolj dobro razume telepatske informacije Superinteligence S-ALFA. Slabši je BIOsistem, bolj razume napačne informacije, ki jih posreduje Superinteligenca G-BETA in vpliv izjemno nevarnih BIOparazitov na našo psiho in telo. Slabši je BIOsistem, večjo škodo dela vsem drugim BIOsistemom.

Škodljive BIOenegije delujejo nekaj časa kot izvrstno BK mamilo, zato mnogi to prepozno dojamejo. Mehanizem deluje podobno kot fizikalna BK neprečiščena mamila, kot n.pr. kava, čaj, vino, žgane pijače, solata vzgojena v kemikalijah, voda z dodatkom klora ali sanirana s pomočjo raznih fizikalnih sevanj, ki so še bolj nevarna, večina hrane, ki zraste v BETA smrtnih žarkih, vsa zdravila, saj ničesar ne rešujejo razen, da delujejo škodljivo na psiho, da bolečin ne čutimo, bolezen pa se razvija naprej.

Odkril sem obseg, delovanje, način uporabe večdimenzionalnega  prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Poleg tega sem odkril, dojel, spoznal, udejanil in preizkusil tehnologijo BK zaščite  in celotno temeljno tehnologijo uporabo metod GA1,2,3,4, projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer ter:

1. Metodo izklopa enega ali več BETA smrtnih žarkov, ki se nahajajo okoli lokacije enega ALFA življenjskega žarka. ALFA lokacija je lahko še malo aktivna ali celo izklopljena. Če je lokacija ALFA izklopljena nastopa na njenem mestu lokacija BETA smrtnega žarka premera 4,24 metra ali celo njegovi mnogokratniki. Če je lokacija še malo pozitivna,  v tem primeru obstaja na lokaciji ALFA življenjski žarek , okoli njega pa je 6 BETA smrtnih žarkov, različnega BK nivoja.

2. Metode lokalne in daljinske aktivacije statičnih in dinamičnih ALFA življenjskih žarkov, ki lahko rešujejo vse naše probleme, če jih pravilno uporabljamo.

3. Temeljno strukturo BIOenergij večdimenzionalnega prostora.

4. Ustrezno BK zaščito in metode proti delovanju sedme dimenzije.

5. Metode vzdrževanja statičnih in dinamičnih alfa življenjskih žarkov.

Imamo vrhunske instrumente, ki omogočajo analizo fizikalnih veličin, kar smo pač z ustrezno doktrino opredelili. Žal pa delovanje večdimenzionalnega prostora s fizikalnimi instrumenti ne moremo neposredno ugotavljati. Delovanje večdimenzionalnega prostora lahko ugotavljamo s fizikalnimi instrumenti le posredno preko stanja našega BIOsistema.

Nekaj primerov:

1. Sladkor v krvi izmerimo z instrumentom. Uporabimo metodo G-A 1,2,3,4, v statičnem ali dinamičnem ALFA žarku. Izmerimo sladkor in instrument bo pokazal razliko. Če razlike ni uporabimo še metode AP01 do AP33 in BIOtransfer in meritev ponovimo.

2. Krvni pritisk, postopek je enak

3. Glavobol, to je opozorilo, da je v naši okolici nekaj narobe ali da se nekdo (ekstremno BETA generiran BIOsistem) z nami s pomočjo črne magije ukvarja (mobing), in druge nevšečnosti psihe lahko rešimo, če uporabimo BK zaslonke za levo in desno sence in v večini primerov glavobol preneha. Glavobol preneha dostikrat že, če odstranimo s telesa ves nakit, škodljivo oblikovana očala, zaponke za lase itd., ali če se premaknemo iz lokacije na kateri je glavobol nastal. To pomeni, da stojimo v BETA smrtnem žarku, ki jih je povsod vse polno in preko katerega deluje tudi črna magija.

Na cesti ali na pločniku so to lokacije kjer so vdrtine. Ob dežju je to najbolj enostavno vidno. Približamo se luži, iztegnemo roko in bomo v večini primerov zaznali neke občutke. Toplo, hladno, piha dol, ali gor, težka roka, lažja roka itd.  Ne ozirajte se na komentarje BK bolnikov, ki se bodo iz Vas norčevali. Z njimi tako ni nič, niti v družbi niti v službi niti drugje. Delajo pa nam neprecenljivo škodo, ker nam jemljejo zdravilne BIOenergije in nam poškodujejo BIOsistem, če nismo ustrezno BK zaščiteni.

Med BIOsistemi se BIOenergije neprestano izmenjujejo. To je približno tako, kot če zmešamo toplo in mrzlo vodo. Problem fizikalno ni rešljiv. To je tako kot v komunizmu. Dobri, ALFA generirani BIOsistemi delajo za lenuhe, za BETA generirane BIOsisteme, ki delajo sebi in svoji okolici neprestane probleme, zmanšujejo motivacijo za delo, generirajo za BIOsisteme negativne inovacije itd.

Vse naše probleme lahko analiziramo do vseh podrobnosti tako, da izmerimo 1129 BIOparametrov in vrsto globalnih BIOparametrov, ki jih omogočajo merilne BIOšablone A3 in A4 . V njih so vpisane ustrezne kode, ki omogočajo dostop da baz podatkov večdimenzionalnega prostora, kjer se preko ALFA, BETA in S-ALFA žarkov zbirajo in so shranjeni vsi podatki o vseh BIOsistemih na Zemlji od njihovega nastanka do danes.

4. Problem zanositve je v večini primerov zelo enostavno rešljiv, samo dovolj vztrajni moramo biti in novo BIOtehnologijo pravilno in sistematično uporabljati v povezavi z medicino. Tudi spermo, kri, organe darovalcev še posebno, zdravila, hrano, pijačo kozmetiko in vse drugo kar uporabljamo, moramo pred uporabo temeljito prečistiti po vseh metodah, ki jih omogoča nova znanost. Nič BK slabega ne sme v telo ali na telo. Izjemno pomembna je metoda za BIOtransfer. Posebno nevarna je kozmetika, barvanje las itd., če kemikalije niso temeljito prečiščene in če je embalaža škodljive oblike.  BK zdravi lasje so BK zaščita glave, pri živalih je to kožuh ali perje.

4. BK zaščita na poti z vlakom, vozilom, ladjo, letalom je zdaj zelo enostavna. Aktiviramo ALFA življenjski žarek, ko bomo bolj usposobljeni lahko aktiviramo okoli njega še 6 ALFA žarkov, da nastane S BK zanka sedmih ALFA žarkov za profesionalno uporabo. Če imamo v vozilo vpisane zdravilne BIOenergije in vozilo prečiščeno in oplemeniteno z zdravilnimi BIOenergijami, če imamo v vozilu obešenih 6 BIOlaserjev GG4, potem je zaščita popolna. Vozimo se v zlati kletki, ki predstavlja popolno BK zaščito, podobno, kot gluha soba v akustiki ali Faradajeva kletka v elektrotehniki. Toda pozor, opazujte kaj počno drugi vozniki in se jih izogibajte. Prednost Vam nič kaj dosti ne pomaga, posebej se pazite romunskih vozil. Zadnji čas je, da gredo vsa tovorna vozila na vlake.

Za hitro kontrolo kakovosti BIOsistema in vsega blaga, ki je v prodaji zadošča že, da izmerimo sledeče BIOparametre:

1. Temperaturo in zasvojenost, ki imata merilno področje od 35 do 42 in od 36 do 42 BK stopinj.

2. Dostop do ALFA, BETA in S-ALFA Superinteligenc.

3. Globalni podatek OGBP, ki ima merilno področje od 33 do 0 in od 0 do -28.

4. Globalni podatek, ki kaže vpliv na S1 do S33 ima enako merilno področje. V merilnih oknih S1 do S33 so podatki za genetski, imunski in hormonski sistem ter stanje telesa in duha.

Večino problemov lahko rešujemo s pomočjo BIOšablon A4, v katerih so vpisane makro kode za uporabo večdimenzionalnega prostora.

V času dneva odprtih vrat se lahko naučite vsega, kar potrebujete za normalno življenje:

1. Kako se enostavno generira osebna BK zaščita doma, v službi, v družbi in zakaj je to potrebno.

2. Kako si povečamo osebno BK varnost v prometu, na poti z ladjo, vozilom, vlakom, letalom itd.

3. Kako uporabimo dinamične metode čiščenja in oplemenitenja hrane pijače in vsega blaga, ki je v prodaji, da postane skrajno škodljiva hrana, voda, zdravila, pesticidi in drugo blago, ki je v prodaji vsaj rahlo zdravilno. Škodljivost -100% postane rahlo zdravilno cca 3%. 

Z uporabo nove slovenske BOtehnologije G-ALFA v kmetijstvu tako, da se aktivira statične ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo pa dosežemo kakovost hrane 100%. Olivno olje, ki ga proizvajam pod imenom BSG o. o. v slovenski Istri pa dosega kakovost 33/33 in služi kot referenčna kakovost za vse BIOizdelke.

4. Kako dosežemo s pomočjo uporabe nove znanosti v kmetijstvu in gradbeništvu vrhunsko kakovost vsega kmetijskega blaga, kako zgradimo kakovosten BIO objekt in kako lahko proizvedemo vrhunsko kakovost vsega blaga, ki je v prodaji.

5. Kako dosežemo maksimalno možno produktivnost, motivacijo za delo, inovacije, kako lahko največ prispevamo k uspehu firme, kjer smo zaposleni in zanesljivosti zaposlitve.

Vse to nam omogočajo zelo enostavne in edino učinkovite metode, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA, če seveda to želimo. V nasprotnem smo prepuščeni naravni selekciji, ki jo nadzoruje Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji preko BETA smrtnih žarkov, ki povzročajo BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.

Delovanje izjemno nevarne Superinteligence G-BETA je neposredno in posredno. Neposredno deluje preko BETA smrtnih žarkov, ki generirajo vse zablode in probleme naše civilizacije in posredno preko psihičnih bolnikov ( bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu, kar sem opredelil kot BETA generiran BIOsistem). Teh je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja, kot posledica izjemno škodljive gradnje objektov, infrastrukture in oblikovanje škodljivih oblik (glej sevanja). Vse to povzroča glavno gonilno silo našega propadanja, to je BK kriminal, ki ga povzroča poškodba psihe, to so BETA generirani BIOsistemi. Iz tega nastane BIOterorizem,  BIOparaziti in črna magija.

Enodnevni seminarji so namenjeni vsem tistim, ki jih skrb za nas, za naše otroke in za našo bodočnost zanima, pa nimajo časa za pridobitev poglobljenega znanja, ki bi si ga lahko pridobili na 6 mesečnem seminarju. Vse potrebne podrobnosti so napisane v literaturi za samouke, ki jo občasno dopolnjujem.

Istočasno pa so dnevi odprtih vrat uvod v zelo zanimive in življenjsko pomembne teme programa šest mesečnega seminarja.

Program dela v času dnevov odprtih vrat:

Izvor bolezni telesa in psihe, kako vse skupaj enostavno rešujemo in se izognemo večini problemom, ki jih povzročajo religije, zdravstvo, njihovi voditelji in mi vsi.

Lokacija: Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Ljubljana, Štembalova 2a, velika dvorana, vhod iz severne strani zgradbe.

Trajanje: 3 šolske ure po 45 minut. Začetek vsak četrtek ob 18:15, zadnja ura je rezervirana za okroglo mizo.

Globalni program za dneve odprtih vrat ( 9., 16., 23., in 30. 09. 20109 :

1. Opis metode G-ALFA 1,2,3,4, to je osnovnega samozdravljenja v ALFA žarku, ki ga potrebuje sleherni Zemljan: 10 minut. več glej literaturo za samouke.

2. Praktični preizkus delovanja osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4: in uporaba BIOšablon A4: 35 minut.

3. Kako ugotavljamo kakovost nakita, mobilnega telefona, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, vozil, kemikalij in drugo ter že zgrajenega objekta in kako izvršimo njihovo BK sanacijo po slovenski metodi G-ALFA: 10 minut.

4. Kaj predstavlja pravi zdravilni gaj, kako deluje in kako si ga lahko generiramo v vsakem stanovanju: 5 minut.

5. Kaj mora vedeti arhitekt, zdravnik, medicinska sestra, naročnik, voditelj, minister za okolje in prostor in slednji Zemljan o BIOfiziki 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, ko se odloča na svojem področju dela in ustvarjanja. Kako zagotovimo pravilno lokacijo hiše, obliko strehe in kritine, gospodarskega poslopja, zabavišča, šolskega poslopja, telovadnice, cerkve, kmetijskega objekta itd. : 15 minut.

6. Kako kontroliramo lokacijo postelje in delovnega mesta (v kakšnem žarku se nahaja) po telefonu 090 4207. 2 minuti

7. Praktična uporaba ALFA življenjskih žarkov za zdravljenje vseh bolezni telesa in psihe. Slovenske metode G-ALFA 1,2,3,4, S-ALFA 1,2,3,4, in metode za BIOtransfer, omogočajo bistveno povečanje motivacije za delo, kreativnost, pravilne poslovne odločitve, nove inovacije, preprečujejo stres, glavobol, alkoholizem, jemanje mamil, frigidnost in impotenco. Bistveno povečujejo varnost pri delu, v prometu, zmanjšujejo odsotnosti z dela itd.: 30 minut

8. Opredelitev pravilnega rojstva, zdravega življenja, kako do zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike, predmetov in sistemov ter pravilne smrti. 5 minut

9. Okrogla miza. Zanesljivo reševanje nasilja v šolah in drugje po slovenski metodi G-ALFA. Kateri profili ljudi so najbolj izpostavljeni, zakaj? in kako se odkrita problematika izjemno enostavno rešuje. Le nova znanost omogoča božanski seks, zdrave, pozitivno motivirane družine z vrhunsko usposobljenimi otroci nove generacije Slovencev. 30 minut

Dodatne informacije in nekaj utrinkov iz nabora nove tehnologije:

V osnovni šoli Milana Šuštaršiča, vhod v dvorano je iz severnega dela stavbe, je generirana BIOklima sedmih zdravilnih BIOenergij, ki omogoča hitro in učinkovito regeneracijo telesa in psihe ter učenje nove BIOtehnologije G-ALFA. Ta fenomen bi si moral ogledati in preizkusiti sleherni znanstvenik, arhitekt, oblikovalec, pedagog, študent, dijak, sleherno dekle in fant, sleherni otrok.

Na tej lokaciji je aktiviranih več kot 33 ALFA življenjskih žarkov, okoli katerih je 33 x 6 S-ALFA žarkov D33. Ko aktiviramo 33 ALFA življenjskih žarkov, nastane znotraj njih BIO KLIMA sedmih zdravilnih BIOenergij od 1. do 5. stopnje  in dosega v času seminarja tudi najvišjo, 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.

Dostop do dvorane je v BIOkibernetsko zaščitenem področju. Glavno BK zaščito zagotavlja BIOkibernetsko urejena najbližja Cerkev Sv. DUH. Pred BK sanacijo - posvetitvijo v pravem pomenu besede, je Cerkev sevala 4 škodljive BIOenergije 12. stopnje, zdaj pa seva 7 zdravilnih BIOenergij 12. stopnje po BIOkibernetski lestvici. To in vse ostale BIOkibernetsko urejene cerkve v Sloveniji in tujini redno vzdržujemo.

Ko profesionalno vzdržujemo svoj BIOkibernetsko urejen poligon (BKP) se ta z zlatim žarkom poveže s vsemi BIOkibernetsko urejenimi cerkvami. Superinteligenca S-ALFA takrat generira čez celotno področje neke vrste zaščitno kupolo v dvaintridesetih BK nivojih. Prva zlata kupola, ki omogoča dostop do fizikalnega sveta nastopa v D13 to je v MP2. Ostale višje pa v MP3, in naprej  do MP33. Ta fenomen povzroča počasno regeneracijo vseh BIOsistemov na tako urejenem področju. V Sloveniji ta postopek , ki ga izvaja S-ALFA že intenzivno poteka.

Sposobnost videnja tega fenomena, kako v nekaj trenutkih ločimo ALFA in BETA generiran BIOsistem, kako ugotavljamo kakovost hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugo,  kot tudi kako se vpiše duša ob rojstvu in kako duša ob smrti odide, omogoča slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika (SGBKD), ki se jo lahko nauči skoraj vsak povprečno inteligenten Zemljan. Ta fenomen deluje pri vseh BIOsistemih. Najhitreje pa to dojemajo dekleta in žene. Toda pozor, zelo hitro se lahko zgodi da oseba, ki se s to tehnologijo ukvarja, zaradi nepazljivosti  hitro zaide v BETA področje. Posebej je to nevarno za ženske, če nosijo nakit in druge škodljive obeske, amulete in druge predmete črne magije, ki jih je v prodaji vse polno.

Cerkev Sv. DUH za Bežigradom v Ljubljani povzroča v BIOkibernetski povezavi z ostalimi ljubljanskimi cerkvami, vse so BIOkibernetsko sanirane (glej tabele in opis - NOVO KRŠČANSTVO), postopoma vsem prebivalcem Ljubljane in Slovenije, ter Istre in Dalmacije, zgodovinsko slovenskega dela Hrvaške, Italije in Avstrije, vsem BIOsistemom na tem področju in v njeni okolice vse  boljše počutje, vse večjo BIOkibernetsko kondicijo in s tem tudi vse boljše zdravje telesa in psihe ter motivacijo za delo, družino in vrhunske inovacije.

Zavedati se moramo, da poteka BIOkibernetska regeneracija telesa in duha, ki jo je sprožila Superinteligenca S-ALFA leta 1993 zelo počasi. V nasprotnem bi prišlo do prevelikih problemov telesa in psihe vseh nas. Posledice bi bile podobne, kot pri odvajanju od uporabe mamil.

Škodljive BIOenergije, neustrezno življenjsko filozofijo, družbeni in vrednostni sistem,  ki smo si ga ustvarili  v svoji pretekli zgodovini delujejo podobno kot uporaba alkohola in mamil. Povzroča namreč G-BETA generacijo BIOsistemov. To pa pomeni degeneracijo in propad vsake civilizacije.

Na vsaki lokaciji, ki je generirana po slovenski metodi G-ALFA boste lahko AKTIVNO uporabili to izvrstno BIOtehnologijo G-ALFA, pa še slovenska je. Poglejte še točko 3. PROGRAM

Ob vhodu v šolo in naprej okoli zgradbe so na tleh označene sredine ALFA aktivnih žarkov z belo, rumeno ali zlato piko. Te so na razdalji 5 m sever jug ali na razdalji 3,5 metra vzhod zahod ali na razdalji 3,05 metra po diagonalah slovenske G-ALFA mreže.

Vsak aktiviran ALFA življenjski žarek je uporaben po slovenski metodi G-ALFA in S-ALFA. Aktiviramo jih tako, da se na njih prijavimo in jih pravilno uporabimo. Glej opis uporabe metode G-ALFA 1,2,3,4  in S-ALFA 1,2,3,4.

Posebej vabim medicinske sestre in zdravnike ter študente in študentke  medicine, predstavnike civilne družbe ter novinarje in posebej še novinarke, starše, pedagoge, bodoče mamice,  psihologe in psihiatre, da se seznanijo s to izvrstno BIOtehnologijo našega tisočletja. 

Vse tiste pa, ki so so odgovorni za našo bodočnost opozarjam, da brez poznavanje in uporabe te vrhunske BIOtehnologije G-ALFA, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA nimajo kaj pametnega početi. To se vsem dogaja vendar ne po svoji krivdi ampak zaradi uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki smo jo uzakonili in ki povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to vpliva na nas, da propadamo povsem brez potrebe in mimo naravnih zakonov, ki jih žal ne razumemo in jih nočemo uporabljati.

Odkril sem namreč izvor vseh bolezni telesa in psihe in metodologijo, kako vse to enostavno rešujemo. To je zdaj v tej medicinski krizi, ki jo napovedujejo zdravniki še kako pomembno. Dlje bo kriza trajala, več bolnikov bo ozdravelo. Uporabili bodo namreč dosti manj izjemno nevarnih zdravil, ki so v prodaji, pa še davkoplačevalski denar bomo prihranili.

Kako zagotovimo BIOkibernetsko zdravo hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in vse blago, ki je v prodaji.

Kako preprečimo stres, strah, frigidnost oz. neobčutljivost.

Kako povečamo intelektualne sposobnosti, večjo prometno varnost, boljše športne in gospodarske rezultate, večjo delovno motivacijo, večjo kupno moč, manjše davke in s tem več denarja v državno blagajno in drugo.

Kako do pravilnega rojstva, zdravega življenja in pravilne smrti.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe dokazuje slovenska merilna BIotehnologija G-ALFA ter SGBKD in je zdaj dokazan. To so BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.

V času demonstracije delovanja vrhunske BIOtehnologije G-ALFA boste lahko preizkusili svoje sposobnosti pravilnega zaznavanje večdimenzionalnega prostora v katerem živimo. To je zaznavanja ALFA življenskih žarkov, ki urejajo naš genetski, imunski in hormonski sistem. To pa je bistvo vsake reanimacije telesa in psihe.

Vsi naši problemi so zdaj enostavno rešljivi. Zdaj je povsem jasen njihov izvor in pravilno odstranjevanje posledic.

Samo BK zaslonke in BIOlaser si nadenete, uredite si delovno mesto in spalnico po slovenski metodi G-ALFA, nabavimo si BIOšablone A4, ki nam omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA žarka, kjer koli smo in njegovo uporabo po vseh metodah BIOfizike in reanimacija telesa in psihe hitro steče.

Zakaj je to tako pomembno?

Vsi problemi našega časa so psihične narave. Zaradi BIOkibernetske poškodbe psihe nastajajo vsi zemeljski problemi. BIOtehnologija G-ALFA pa omogoča, da si uredimo psiho in telo.

Seveda pa ne pričakujmo rezultatov čez noč. Stoletja smo si generirali napake v našem telesu. Imamo tudi povsem napačno predstavo, o delovanju našega telesa in psihe.  Imamo povsem napačno predstavo kaj so osnovne človekove pravice in demokracija ter kako te zadeve rešujemo.

Prav tako smo generirali izjemno nevarno filozofijo v medicini, znanosti in umetnosti v tehnologiji in religijah, kako se rešuje probleme telesa in psihe.

Zavedati se moramo, da je vsaka naša celica, vsak virus in bakterija, vsak mikroorganizem zelo kompleksna pasivna intelektualna enota, ki deluje v več dimenzionalnemu prostoru.

Slovenska merilna tehnologija G-ALFA vse te fenomene odkriva in postavlja na pravo mesto. Za vsako celico, virus, bakterijo, mikroorganizem lahko izmerimo 1129 BIOparametrov, ki do vseh podrobnosti opredeljuje posamezen BIOsistem

Zato je povsem razumsko nesprejemljivo, da skušamo kompleksne mehanizme 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo reševati z fizikalnimi sredstvi.

Farmacija deluje na povsem napačnem principu, da moramo bolečino odstraniti in da lahko s kemičnimi sredstvi rešujemo vse naše probleme. To je zabloda brez primere.

Bolečina je prvi alarm, da se nam nekaj dogaja kar se ne bi smelo. Bolečina do neke mere tudi zdravi, ker nas opozori, da nekaj narobe počnemo.

Izvor bolečine je namreč tako ali drugače skrit v genetskem, imunskem in hormonskem sistemu vsakega BIOsistema. Gre za briljanten informacijski sistem v našem telesu, ki ga hoče medicina in farmacija uničiti, zaradi nerazumevanja delovanja telesa in psihe, ker ne pozna izvor bolezni telesa in psihe, ki je zdaj odkrit. ALFA življenjski žarki pa te zadeve urejajo na naraven način, če smem ta fenomen tako imenovati.

Pretekle analize in odzivi uporabnikov te izvrstne metode zdravljenja telesa in psihe so pokazali, da imamo zdaj tehnologijo, ki lahko rešuje vse naše probleme brez stranskih učinkov, ki jih povzročajo kemikalije, ki si jih brezglavo vnašamo v telo.

Kdor seveda hoče je uspeh 100% zagotovljen.

Genialne rešitve so vse enostavne. No, nič ni mojega. Vse dobre rešitve diskretno telepatsko posreduje Superinteligenca S-ALFA, vse slabe rešitve pa Superinteligenca G-BETA. glej članek o sevanju

Jaz sem samo spoznal mehanizme večdimenzionalnega prostora, pravilno sem opredelil informacije, ki jih vsem Zemljanom, vsem BIOsistemom telepatsko pošiljata obe Superinteligenci, ki delujeta v nematerialnem svetu, ki nas obdaja. To je 7, 13 , 33 dimenzionalni prostor, v katerem živimo od nastanka življenja na Zemlji in naprej proti neskončnosti.

Tega do sedaj nismo uspeli pravilno dojeti in skozi pravo religijo in pravi družbeni in vrednostni sistem udejaniti.

Škoda, toliko je bilo prelite krvi in gorja v zgodovini zemeljske civilizacije,  povsem brez potrebe, ker so imeli oblast ljudje, ki sem jih opredelil kot bolan duh v bolnem telesu. To je G-BETA generiran BIOsistem.

Hitri seminar o BIOkibernetiki

Podrobnosti so opredeljene v programu za 6 mesečni seminar o BIOkibernetiki

Vabljeni

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, e-pošta: galfa@telemach.net