S10_100923_Grafični prikaz kakovosti prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

Dva diagrama sta na razpolago. Prvi diagram prikazuje relativno kakovost, ki jo izmerimo v merilnem polju MP1, MP4 in naprej do MP33. Ko doseže kakovost v merilnem polju maksimalno vrednost L384, to je 100%, ugotovimo kakovost v naslednjem merilnem polju.

V drugem diagramu je navedena absolutna kakovost. Preračunamo jo glede na celotno merilno področje. Upoštevamo vsa merilna polja.

Legenda:

V grafičnem prikazu sem uporabil merilne rezultate kakovosti slovenskega in tujega oljčnega olja, ki po reklamah in deklaracijah sodeč, predstavlja vrhunsko oljčno olje. Za BIOkibernetske referenčne BIOparametre sem vzel oljčno olje domače proizvodnje, ki je na domačem trgu opredeljeno kot BSG oljčno olje proizvedeno po metodi ASG. Pridelano je na privatni parceli, v zdravilnem gaju, kjer je aktiviranih 1000 ALFA žarkov za profesionalno uporabo. To je v bistvu prvo pravo BIO zdravilo, najvišje možne kakovosti, ki predstavlja pravo revolucijo na področju proizvodnje BIO zdravil in BIO kozmetike , ki jo lahko pridelamo na Zemlji. Od leta 2009 so v prodaji samo vzorci za preizkušanje, namenjeni predvsem farmacevtskim družbam, ter obiskovalcem 6 mesečnih seminarjev.

1. Merilna skala je opredeljena kot kakovost, ki dosega -100% do + 100%

2. Osnovno merilno polje MP1 kaže višino škodljivosti. Pri veliki večini hrane in drugega blag dosega ta vrednost -100%. V grafičnem prikazu je to stolpec črne barve.

3. Tako slabe rezultate kakovosti povzroča uporaba pesticidov , škodljive vode iz vodovoda, izredna visoka stopnja izstrošenosti zemlje, BIOkibernetski kriminal (sevanja uporabljenih škodljivih oblik streh, piramidnih ali štirioglatih in koničastih stebrov itd).

4. Kakovost vsakega blaga lahko povečamo s pomočjo tehnologije materije in antimaterije, ki je namenjena BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. Prvi trije stolpci v grafičnem prikazu (rdeč, zelen in rumen) kažejo doseženo vrednost kakovosti cca 3%, ki jo omogoča nova slovenska BIOtehnologija G-ALFA. Pri tem so uporabljene metode GA, BT, GA, AP01 do AP33, GA, BT, GA. DA. Te metode lahko optimalno uporabimo, če si generiramo dinamični ALFA žarek na statičnem profesionalno aktiviranem ALFA žarku. Glej uporabo BIOšablon A3 in A4 ali A5, ali A6.

5. Z aktivacijo ALFA žarkov za profesionalno uporabo, z uporabo deževnice, z negovanjem naravnih sovražnikov škodljivcem nasada, z zaščito s pomočjo prečiščenih in oplemenitenih pesticidov, ki postanejo formalno živi BIO pesticidi, ter z 3x dnevnim vzdrževanjem parcele po novi slovenski BIOtehnologiji, dosežemo absolutno vrhunsko kakovost pridelka.

6. Doseganje vrhunske kakovosti drugih poljščin na tako opredeljeni kmetijski lokaciji je zelo podobno. Najprej preštudirajte grafični prikaz in merilno slovensko BIOtehnologijo G-ALFA, da boste lahko razumeli, kako pomembna je prava BIO kakovost pridelka za vsak BIOsistem aktivne in pasivne inteligence in kako enostavno do nje pridemo. Rumeni stolpci v nadaljevanju grafičnega prikaza imajo več pomenov. Najbolj enostavno jih ugotovimo tako, da izmerimo OGBP in vpliv na S1 do S33. Merilna skala je od +33 do -28. To je od +100% do -100% absolutne kakovosti. To velja tako za OGBP, kot za vpliv na naše telo in psiho, ki je opredeljen z BIOparametri S1 do S33.

7. Voda iz vodovodnega omrežja je izjemno nevarna za vse BIOsisteme. Spremeniti je potrebno merilno tehnologijo ne pa pisati v medije, kako je voda iz vodovoda zdravilna in boljša kot iz plastenk in da plastenke povzročajo še dodatno onesnaženja, kar spet ni res. Odgovorne vabim, da se udeležijo mojega seminarja, da se bodo naučili kako se nova merilna tehnologija za večdimenzionalni prostor uporablja. Glej merilne podatke za vodo iz vodovodnega omrežja in druge vodne vire.

OPOMBE:

1. Pomembni del kakovosti kmetijskih pridelkov je odlična in vsestranska svetovalna služba, ki sem jo deležen v občini Izola.

2. Vsa hrana, voda in vse drugo blago, ki jo uvažamo iz Kitajske, Italije in drugih držav, je skrajno škodljiva. Zato sem predlagal izgradnjo BIOfizikalnega terminala v Luki Koper, kjer bi lahko na BIOkibernetskem poligonu s 33333 aktiviranimi ALFA življenjskimi žarki za profesionalno uporabo BIOfizikalno prečistili vse kar gre v državo, s pomočjo nove slovenske BIOtehnologije G-ALFA, ki uporablja tehnologijo materije in antimaterije.

Urejena BIOfizikalna lokacija bi s tem postala temeljni BIO kibernetski poligon, zdravilni gaj, za retransport blaga v vse države Evrope. V Luki Koper, bi lahko vse blago, vso hrano, pijače, zdravila, kozmetiko, pesticide itd. prečistili in oplemenitili. To je ta trenutek edina možna metodologija, ki takoj omogoča kakovostno hrano za prebivalce Evrope in seveda Slovenije. S tem bi maksimalno škodljivost blaga -100% spremenili v BIO , celo rahlo zdravilno, to je v + 3%.

3. Da ponovim: Najlepši košček sveta imamo. Vredno bi ga bilo ohraniti za nas, za naslednje rodove in ves svet, pa tako neumno gradimo ter kmetijska zemljišča, vasi in mesta spreminjamo v črne luknje. Norca se delamo z davkoplačevalcev, niti najbolj kakovostne vode JULIJANE jim ne privoščimo, da o kakovostni hrani in drugem kakovostnem blagu, ki bi moralo biti na policah trgovin, pa ga ni, niti ne govorim. Odgovorni se obnašajo kot pravi nepridipravi.

Prave koristi za BIOsisteme, za vse nas, sem že navedel v članku volitve 2008.

Ponavljam pa tole: BIOtehnologija G-ALFA ter njen merilni sistem in sistem za aktivacijo dinamičnega ALFA življenjskega žarka omogoča zelo enostavno uporabo te vrhunske tehnologije materije in antimaterije. Kode, vpisane v BIOšablonah A3 omogočajo zanesljivo uporabo merilnega sistema. MAKRO KODE, vpisane v BIOšablonah A4, pa omogočajo zelo enostavno generiranje dinamičnega ALFA življenjskega žarka in njegovo vsestransko uporabo s pomočjo projektov G-ALFA in S-ALFA 1,2,3,4, ter projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer.

Vsaka gostilna, lokal, hotel, zabavišče, trgovski in zdravstveni center, vrtec, delovna mesta, sleherno stanovanje itd, bi moral imeti vse ALFA žarke aktivirane za profesionalno uporabo, BETA smrtne žarke pa izključene. Le tako bi lahko optimalno prečistili hrano in pijačo, ki je trenutno na razpolago. Taka kot je, absolutno ni uporabna brez posledic za telo in psiho (glej opravilno sposobnost, ki dosti nazorno opredeli posledice slabe kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega drugega blaga, ki je v prodaji.

To bi morala biti temeljna naloga vsakega ŽUPANA in drugih odgovornih, ki naj bi skrbeli za naše splošno zdravje, pa se jim sploh ne sanja kaj to je. Še za sebe in za svoje otroke na znajo poskrbeti. Taki ne bi smeli zasedati odgovornih delovnih mest v državi.

Vrhunsko kakovost lahko dosežemo le tako, da na kmetijskih zemljiščih aktiviramo ALFA žarke za profesionalno uporabo, pesticide, zemljo in deževnico, ki je edina primerna za zalivanje, pa prećistimo in oplemenitimo po ustreznih metodah nove, slovenske, BIOtehnologije G-ALFA, ki so izjemno enostavne za uporabo.

Glej tabelo za opravilno sposobnost, prvi del.

Temeljni problem vseh nas so izjemno škodljive lokacije po katerih se gibljemo in v katerih se zadržujemo (BIOkibernetski kriminal), ter hrana izredno slabe kakovosti (BIOterorizem), ki ga nad zdravimi izvajajo bolniki, BETA generirani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Taki ljudje, v večini primerov predlagajo in sprejemajo zakone, zato gre potem vse tako narobe.

Skrajni čas bi že bil, da se odgovorni v RELIGIJAH, v politiki, sodstvu, medijih, v medicini, znanosti in tehnologiji streznijo in začnejo delovati v korist državljanov in državljank Slovenije in s tem tudi v svojo korist in korist mladega rodu, ki sistemsko propada zaradi naše lastne neumnosti.

Vso potrebno BIOtehnologijo imamo Slovenci, prvi na Svetu smo, samo uporabiti jo moramo znati, pa tako je vse skupaj enostavno..

Vse potrebne podrobnosti dobite na 6 mesečnem seminarju v Ljubljani. Večina problematike pa je opisana na tej spletni strani, pri literaturi za samouke.

Se nadaljuje z ustreznimi dopolnilnimi tabelami in grafičnimi prikazi.