100718 Sevanje oblik, zgodovina raziskav

UVOD

V letošnjem, desetem letu 6 mesečnih seminarjev v Ljubljani, ko sem predaval globalne segmente nove znanosti, to je BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, so mi posredovali zelo zanimiv članek SEVANJA OBLIK, avtorja Milana Gligolijevića-GAON-a, ki je bil objavljen v reviji AURA, oktober - november in november -december 2002.

Moj namen v tem sestavku je opredeliti ugotovitve v članku sevanja oblik z vidika mojega odkritja večdimenzionalnega prostora in njegovega merilnega sistema.

Izjemno enostavne in nadvse pomembne merilne metode ter merilne pripomočke, ki jih omogoča nova znanost, nam je posredovala Superinteligenca S-ALFA (moja opredelitev). S-ALFA nam preko kodnega in makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A3, A4, A5 in A6 omogoča dostop do večdimenzionalnega prostora in uporabo tehnologije materije in antimaterije. Ta vrhunska BIOtehnologija nam omogoča vse kar potrebujemo v našem življenju. To je opredelitev kaj pomenijo in kako delujejo ALFA, BETA in S-ALFA žarki, projekti AP01 do AP33 in naravni ali umetni BIOtransferter.

S-ALFA preko Superinteligence G-BETA in G-ALFA (moja opredelitev), nadzoruje in usmerja celoten razvoj AKTIVNE inteligence (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali itd) na ZEMLJI.

Od objave članka v reviji AURA je preteklo že 8 let, problematika sevanja pa postaja za celotno človeštvo vse bolj pomembna in nevarna, z vidika ekonomije namreč povzroča daleč največje izgube davkoplačevalskega denarja in siromašenje celotne naše civilizacije povsem brez potrebe. Našo lastno neumnost povzroča zasvojenost telesa in psihe s škodljivimi BIOenergijami, kar sem opredelil kot BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem povzroča skrajno škodljiva hrana, pijača, zdravila, kozmetika, pesticidi, nakit in vse blago, ki je v prodaji ter delovanja izjemno nevarnih BIOparazitov in črna magija.

Večdimenzionalni prostor je tu, pa če je to komu všeč ali ne. Na psiho in telo lahko deluje zelo škodljivo (uporaba BETA smrtnih žarkov) ali pa zelo zdravilno ( uporaba ALFA življenjskih žarkov). Odvisno od tega kako razumemo in uporabljamo njegovo delovanje.

Večdimenzionalni prostor, zaradi zgodovinskih zmot RELIGIJ in drugih raziskovalcev mejnega področja znanega, povsem napačno uporabljamo ( zavestno ali podzavestno), pri gradnji objektov in infrastrukture, pri raziskavah in razvoju nove tehnologije ter v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. V dolgi zgodovini zemeljskih civilizacij smo ustvarili uporabo škodljive G-BETA BIOtehnologije (moja opredelitev), ki je uničila vse dosedanje civilizacije in sistemsko uničuje tudi našo.

Uničevanje izvajamo s pomočjo BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije. Vse to smo uzakonili s pomočjo BETA generiranih BIOsistemov, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Najbolj nevarna je arhitektura (povsem zgrešena gradnja objektov in infrastrukture, avtocest itd), oblikovanje v celoti, farmacija, kozmetika, kemija in seveda vse RELIGIJE, kjer je izvor vseh teh zmot in zablod.

Vse religije je potrebno strezniti, da nehajo zavajati nemočno prebivalstvo, ki se izredno težko upre delovanju sedme uničevalne dimenzije. Temeljna naloga politike ter znanosti in tehnologije je, da se takoj prepreči uporabo sedme dimenzije in se nauči uporabo višjih dimenzij do MP33. Religije morajo takoj začeti sistemsko pravilno graditi in vzdrževati svoje objekte in ob smrti reševati svoje BIOsisteme in BIOsisteme svojih vernikov tako, da se v času smrti lahko izvrši avtomatski ali umetni BIOtransfer. To je dematerializacija BIOvzorca ter vsega pridobljenega znanja v bazo podatkov za reinkarnacijo. To je v merilno polje MP33. Po teoriji religij in po mojem spoznanju so to v bistvu prava nebesa, to je merilno polje MP33. Religije pa svoje vernike sistemsko pripravljajo za posmrtni življenje v peklu, kjer se generirajo vsi BIOparaziti aktivne in pasivne inteligence. To je merilno polje MP1, to je sedma dimenzija, ki sistematično uničuje vse živo, povzroča mutacijo virusov in bakterij ter sistematično uničuje imunski, hormonski in genetski sistem vsem BIOsistemom na Zemlji.

Sistemska uporaba sedme dimenzije povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi vse spolne odklone obeh spolov. Taki ljudje v nobenem primeru ne smejo vzgajati mladi rod ali imeti otroke. Sistemsko namreč vzgajajo BETA generirane BIOsisteme, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Če upoštevamo teorijo RELIGIJ o peklu in nebesih, gredo vsi BETA generirani BIOsistemi v PEKEL. To pa pomeni, da BIOsistemi aktivne ali pasivne inteligence, ko preminijo v BETA smrtnih žarkih, postanejo zelo nevarni BIOparaziti, ki sistematično uničujejo vse živo. To se dogaja v času življenja, po smrti, pa so ti mehanizmi še dosti bolj nevarni, merljivi in zdaj tudi dokazljivi.

Vse to lahko zdaj zelo enostavno ugotovimo s pomočjo merilnega sistema za večdimenzionalni prostor, ki omogoča meritev osnovnih 1129 BIOparametrov in dolgo vrsto globalnih BIOparametrov, ki omogočajo opredelitev stanja vsega kar proizvajamo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Merilni sistem deluje na principu BIOkibernetskih (BK) merilnih oknov. Deluje zanesljivo in natančno, število merilnih oknov pa ni omejeno.

Proces propadanja naše civilizacije poteka zelo počasi in neusmiljeno. Tega BOG ne rešuje. Zmote vseh RELIGIJ so brezmejne in izjemno nevarne za celotno človeštvo in njegov nadaljni sistemski razvoj. Slej ko prej bo morala ta problem reševati sodobna religija, ki sem jo opredelil kot novo krščanstvo (ime ni pomembno), ki bo nekega dne v celoti obvladovala večdimenzionalni prostor in ustrezno usposobljena civilna družba. Gre za izjemno zahteven in drag projekt, ki bo trajal kar nekaj tisoč let, da se uredi celotna BIOfizikalna problematika na Zemlji.

NAPAČNA OBLIKA nakita, predmeta, zgradbe in infrastrukture povzroča BIOkibernetski kriminal, ta BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Informacije iz BAZ podatkov večdimenzionalnega prostora prihajajo telepatsko neprestano do nas, žal jih večina zemeljske populacije razume napačno ali pa jih sploh ne dojema in ne razume. Posledica tega fenomena je negativni duhovni razvoj in negativna intuicija ter vse bolezni telesa in psihe.

Povsem nesmiselno in neumno je raziskovati in reševati problematiko življenja in bivanja na zemlji v smeri fizikalnih zakonov ter kemije in farmacije. S fizikalnimi prijemi in tehnologijo se problematike, ki nastopa z nepravilno in skrajno neumno uporabo večdimenzionalnega prostora ne da reševati. Posledice so popolnoma jasne in merljive. To je propad vsake civilizacije, ker se sistematično uničuje genetske, imunske in hormonske sisteme vseh živih bitij, poljščinam, virusom, bakterijam in živalim. Mnoge živalske in rastlinske vrste zaradi naše lastne neumnosti propadajo.

Zakaj je toliko zmešnjav in toliko zablod na področju informacijske tehnologije je povsem enostavno opredeliti. Kaj verjeti in komu verjeti je res velika umetnost pri vseh teh neumnostih, ki jih opredeljujejo, vodijo, poganjajo in pišejo BETA generirani BIOsistemi.

Kako se dokopati do resnice, tam kjer ni zelo natančnih materialnih dokazov o izvoru problematike, je dano samo ALFA generiranim BIOsistemom, ki profesionalno obvladajo BIOfiziko večdimenzionalnega prostora. Le ALFA generiranim BIOsistemom omogoča S-ALFA dostop do informacijskih baz pomembnih podatkov naše civilizacije. S tem imamo dostop do vseh preteklih dogodkov od nastanka našega planeta do vseh tekočih informacij, do prognoze našega nadaljnega razvoja, do pridobivanja novih tehnologij, novih energetskih virov, skratka do vsega pomembnega za pravilen razvoj, pravilno zaščito in pravilno skrb za okolje in prostor, za našo civilizacijo.

Torej dostop do pomembnih informacij ima le zdrav duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Ni problem v tem, če je telo bolno. problem je v tem če je duh telesa bolan, to je, če je zasvojen s škodljivimi BIOenergijami. Če je tak človek na odgovornem delovnem mestu povzroča še toliko večje probleme in daleč največjo škodo zaradi povsem škodljive uporabe davkoplačevalskega denarja, ki ga je zaradi naše lastne neumnosti in zasvojenosti s škodljivimi BIOenergijami vedno manj. Trenutno si kar sami in hitro kopljemo svoj grob, ker uporabljamo škodljivo G-BETA BIOtehnologijo (moja opredelitev). Zato bi morala uporaba nove znanost preiti takoj v vse strukture našega izobraževalnega sistema.

Kam plovemo lahko zelo enostavno ugotovimo. Ko izvršimo meritev 1129 BIOparametrov za posamezen BIOsistem ter še nekatere globalne BIOparametre (OGBP ter vpliv na S1 do S33 in naprej v pomembne podrobnosti telesa in psihe ter kakovosti hrane in vsega blaga, ki je v prodaji). Z informacijsko tehnologijo večdimenzionalnega prostora, postane katerikoli BIOvzorec, katerokoli blago odprta knjiga, kjer vse piše. Izmerimo lahko posledice kakovosti objekta v katerem živimo, delamo in se zabavamo. zelo enostavno lahko ugotovimo posledice kakovosti uporabljene hrane, pijače zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo. Zelo enostavno ugotovimo posledice vpliva drugih BIOsistemov na nas. Zato je zelo pomembno da imamo zdrave politike, zdrave vodje v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Vsak si lahko uredi svoj BIOsistem, da postane zdrav državljan naše prelepe Slovenije, ki žal vse bolj tone v črnino. Strmina te poti navzdol je v Sloveniji sicer vse manjša in se dosti hitreje zmanjšuje, kot drugje po svetu. Članek o tem, zakaj je temu tako sledi.

Zelo pomembno za pravilen nadaljni razvoj Slovenije, Evrope in sveta v celoti, je dati dovoljenja za migracijo in n.pr. naselitev pri nas le izključno ALFA generiranim BIOsistemom. To pa lahko ugotovimo za vsega 100 EUR. To je še posebej pomembno pri prevzemu vodenja firm s strani tujih pa tudi domačih delavcev, posebej še zelo nadležnih in nesposobnih svetovalcev. Ni pomembno koliko doktoratov ima. Nadvse pomembno pa je, da ima ALFA generiran BIOsistem. Marsikateri kmet se po intuiciji (pozitivno imam v mislih) dosti pravilneje odloča.

Pravilno skrb za naš sistemsko pravilen razvoj lahko prevzamejo le zdravi kmetje, zdravi gospodarstvenik, zdravi raziskovalci, zdravi politiki, zdravi župani in seveda kot najbolj pomembno zdrava RELIGIJA. Zdrava hrana in predvsem zdrava voda je daleč najbolj pomembno blago. Referenčna BIO slika ekstremno zdravega blaga je BSG olivno olje, ki ga pridelujem na urejeni lokaciji po novi slovenski vrhunski BIOtehnologiji G-ALFA, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Brez urejene lokacije ni mogoče aktivirati sodobnega kmetijstva niti zagotoviti sodobne tehnologije, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, od vzgoje do RELIGIJE.

S tem bi odpadli vsi problemi, ki onemogočajo zdravje, srečo in blagostanje, enostavno bi lahko reševali vse najtežje bolezni telesa in psihe. Odpadli bi vsi problemi s krajo družbenega premoženja, izjemno škodljivo spremembo kmetijskih zemljišč v zazidljive, kjer rastejo najbolj nevarno oblikovane zgradbe, ki sistematično uničujejo vse živo. Odpadli bi vsi problemi propadanja firm in prenosa kapitala in tehnologije v tujino s čimer bi zaustavili vse večje revščine v Sloveniji in drugje.

Z odkritjem, aktivacijo in z uporabo dinamičnih ALFA življenjskih žarkov, se je merilni sistem (BIOšablone A3) in neposredna uporaba te izvrstne tehnologije, ki jo omogočajo BIOšablone A4 ali A5 ali A6, vse povsem enako delujejo, dosti poenostavila. Danes lahko že vsak otrok dnevno uporablja to izvrstno tehnologijo, vzdrževanje pa je prepuščeno staršem, pedagogom, predvsem pa RELIGIJAM, ko se bodo usposobili in seveda vsem tistim, ki želijo novo znanost profesionalno uporabljati in jo tudi gospodarsko izkoriščati. To je izjemno pomembno na področju novega kmetijstva, turizma in z vidika postopnega prenosa te tehnologije v druge države.

Večdimenzionalni prostor, če ga pravilno uporabljamo je pravi BOŽJI DAR. Samo norec ga ne bi uporabljal. To je ekstremno BETA generiran BIOsistem, ki povzroča, kjer koli se pojavi samo škodo vsem BIOsistemom.

Na žalost BIOanalize kažejo, da je BETA generiranih BIOsistemov vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja, posebej še v politiki, in pri mladini, ki je najbolj pokvarljivo blago. Razlogi so v neustreznem izobraževalnem sistemu, ki ne upošteva delovanja večdimenzionalnega prostora, ki je izjemno enostaven za uporabo. Zaradi neustreznih informacij gre potem vse narobe v družinah, pri vodenju gospodarstva na področju raziskav in pri vodenju države.

Večdimenzionalni prostor je opredeljen s 7. 13. 33. 53 dimenzijo in naprej proti neskončnosti. Vsaka naslednja dimenzija od 53 naprej se podvoji. Torej sledi dimenzija 106, 212, 424, 848 itd. Nastopajo zelo velike številke. Zato sem vse skupaj opredelil kot merilna polja MP. Sedmi dimenziji sem dal ime MP1 in tako naprej do MP33 v kateri deluje celotna REINKARNACIJA vseh BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence.. Superinteligenca S-ALFA pa deluje naprej do dimenzije neskončno. Kaj vse se tukaj dogaja je predmet naslednjih raziskav, ki se bodo začele, ko bomo temeljito profesionalno obvladali merilna polja do MP33 in udejanili novo BIOtehnologijo, novo znanost po večjem delu našega planeta.

Da navedem nekatere probleme, ki nastopajo zaradi neupoštevanja delovanja večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Problemi nastopajo zaradi dematerializacije, kot posledico delovanja BETA smrtnih žarkov (glej fotografije na cestiščih, posledice na drevesih in seveda v zdravstvenih kartonih medicine), kot posledica delovanja psihokineze, črne magije, v Afriki preizkušene tehnologije VUDU, kar se je ob svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2010 zelo jasno pokazalo in zaradi delovanja BIOparazitov. Skratka zaradi zmotne uporabe G-BETA BIOtehnologije (moja opredelitev):

1. Onesnaženje Mehiškega zaliva zaradi nesreče na vrtini firme BP. Reanimacija vrtine (izklop BETA smrtnega žarka na lokaciji vrtine je že izvršena) in prva faza reanimacija celotnega mehiškega zaliva je že v teku. 3 krat dnevno po 1 uro jo izvajam. Več o tem kasneje.

2. Izbruh vulkana na Islandiji.

3. Letalske nesreče.

4. Tornadi

5. Vse prometne in druge nesreče. Povsem zgrešena gradnja zgornjega dela avtocest. uporaba škodljivo oblikovanih čelad (motoristi, kolesarji, gradbeni in gozdni delavci, kmetovalci itd.). Daljnovodni drogovi visoke napetosti ter antenski stolpi MOBILNE telefonije in spremljajoči objekti delujejo kot generatorji BIOkibernetskega kriminala in so skrajno škodljivi za kmetijska zemljišča, za živali rastline in zemljo, za vse živo. Povzročajo degeneracijo virusov, bakterij itd.

6. Izvor vseh bolezni telesa in psihe ter povsem napačni pristop reševanja izvora te problematike s strani medicine in farmacevtskih družb. Ničesar se ne sme storiti proti kakovosti BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. S kemijo in farmacijo, taka kot je, ne smemo in ne moremo reševati zdravja telesa in psihe.

7. Povsem zgrešeno reševanje kmetijske problematike z zastrupljevanjem Zemlje in pridelkov s pesticidi ter zaradi onesnaženja pitne vode in vode za zalivanje poljščin, zaradi povsem neustreznih sistemov za čiščenje odpadnih voda, tudi najnovejšega v Ljubljani. Fizikalni merilni sistem je povsem neustrezen, saj ne more odkriti izjemno nevarnih posledic za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu.

Karenca je brezpredmetna filozofija, ki uporabnike samo zavaja. Ko poljščina predela strup, ta ostane v njej in ga je nemogoče odstraniti brez uporabe BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Fizikalni merilni sistem, ki je v uporabi, ni sposoben ugotoviti posledice uporabe pesticidov. Pravilni pristop je le dodatni kontrolni sistem, ki ga omogoča uporaba merilnega sistema za večdimenzionalni prostor, v katerem živimo, odkar se zavedamo in uporaba tehnologije gledanja večdimenzionalnega prostora s pomočjo SGBKD, kar je v glavnem domena ženskega dela populacije (glej navodila in opis uporabe te izvrstne, hitre, zanesljive in sila enostavne metode, če se jo pravilno uporablja).

8. Genska problematika je izjemno nevarna zadeva. Obstoječe fizikalne metode in rešitve so povsem brezpredmetna zadeva zaradi uporabe povsem neustreznih merilnih metod in merilne tehnologije. Vsa hrana, pijača zdravila, še posebej kozmetika, nakit, vse blago, ki je v prodaji, tudi knjige, glasba, radio in TV itd. sistematično uničuje naš genetski, imunski in hormonski sistem, našo psiho in telo. Največja neumnost vseh časov je reklama za pitje vode iz javnih vodovodov. To je najslabša voda, ki sistematično uničuje vse, kamor pride. V poljščine, nasade, vodne postelje, v hrano s kuhanjem ali pranjem, poškodba BIOsistema s kopanjem v bazenih, taka voda uničuje zdravilna zelišča v čajih, da postanejo skoraj brez učinkov, ali namakanje zdravilnih zelišč v alkoholu itd.

9. Nobena pomembna operacija v medicini ne bi smela biti izvršena ne da bi uporabili novo znanost. To je aktivacija ALFA žarkov na lokaciji operacije, BK zaščita operativnega osebja, da ne pride do napak, ki so povzročene telepatsko preko BETA inteligence preko psihe celotne ekipe, ki sodeluje v času operacije in v času reanimacije. Bolj je ekipa BETA orientirana, večje napake pri operacijah in kasneje lahko nastopajo. Prečiščenje in oplemenitenje vseh zdravil, vseh farmacevtskih pripomočkov in vseh instrumentov. Vpis zdravilnih BIOenergij po metodah GA, AP01 do AP33 in BIOtransfer.

Nekega dne bom opisal potek in rezultate nekaterih operacij doma in v svetu, ki so bile izvršene z asistenco nove slovenske BIOtehnologije G-ALFA, ki je posledica sistemske uporabe BIOfizike večdimenzionalnega prostora lokalno ali daljinsko.

Komentar na članek SEVANJA OBLIK:

Ugotovitve raziskovalcev sevanja oblik so izredno zanimive. Nekatere so pozitivne, druge so negativne. V podrobnosti se ne bom spuščal. Z mojih odkritjem nove znanosti postaja vse dosti bolj jasno in transparentno. Vse lahko izmerimo, natančno opredelimo ter pravilno uporabimo. Potrebno je zagnati nov raziskovalni ciklus z uporabo te izvrstne slovenske informacijske tehnologije, ki posega v vse strukture našega dela in ustvarjanja in ima neprecenljivo gospodarsko vrednost.

1. TRI ali ŠTIRI kotne piramide, lahko so tudi odrezane ali celo samo njihovo ogrodje, robovi (viseči lončki za rože), material ni pomemben, in drugi liki, vplivajo škodljivo na kakovost in lastnost vseh BIOsistemov aktivne ali pasivne inteligence.

2. Vplivajo na vrsto kemičnih in fizičnih procesov, na razvoj bakterij, na okus in vonj, na kakovost vode in hrane.

3. Vplivajo na stanja zavesti, bivanje pod piramido vpliva na nekatere pozitivno na druge negativno, podobno kot pri prevelikem odmerku zdravil.

4. Pomembna je njihova ugotovitev, da delujejo piramide kot generatorji in transformatorji neznanih oblik energije in to že s svojo obliko. Ugotovili so, da je zgodba o njih samo vrh ledene gore in da podobno velja za geometrijske like nasploh.

5. Matematika, arhitektura in estetika se intenzivno ukvarja z oblikami, pa dosedaj nobena znanost ni načela temeljnega problema: kaj so pravzaprav oblike in kako učinkujejo.

4.Ugotovili so, da sevanja oblik ne pripada našemu svetu ampak prihaja iz razpok univerzuma, ki so ga imenovali GLOBAL. Posledice so nenavadni pojavi in nadnaravne lastnosti.

5. Ugotovili so, da bodo izsledki teh raziskav presenetljivo in temeljito spremenili sliko sveta, v katerem živimo, čeprav so menili, da narava teh sevanj še ni znana.

6. Ugotovili so, da njihova odkritja spadajo v znanstveno fantastiko in da majejo temelje dozdajšnjega znanstvenega pogleda na svet.

7. Ugotovili so, da izsledki teh raziskav niso nič manj presenetljivi od revolucionarnih domnev. Kažejo skoraj na ¨božanske moči, ki bi jih lahko človek obvladoval.

8. Njihove domneve kažejo, da se bo sodobna znanost morala temeljito prenoviti.

9. Ugotovili so, da je poglavitno orodje nihalo.in da noben klasični detektor ne more ugotoviti ta sevanja, ki jih človek zaznava.

10. Ugotovili so, nova polja sevanja, ki so jih imenovali po nekaterih znanstvenikih.

11. Ugotovili so povezavo med sevanjem oblik in rakom.

12. Z znanstvenega vidika je pomembno, da je vedno in povsod znan eden ali več znanih pojmov; razdalja, hitrost, čas, moč itd. To so imenovali LOKAL. Kjer ti kazalniki izginejo, ali pa jih sploh ni, so imenovali GLOBAL. V LOKALU lahko natančno ugotovimo, kje se določen predmet na Zemlji nahaja.

13. Ugotovili so, da so prehodi med tema dvema resničnostima znamenita sevanja oblik.

14. Odkrili so, da je osemkotna oblika postavljena v več tovarnah povzročila, da so vsi delavci ugotovili njen krepilni in pomirjujoč učinek.

15. Da bi se izognili napakam zaradi subjektivnosti raziskovalcev in stanja njihove duševnosti ali pa vpliva prostora, kjer se opravljajo poskusi, so poskuse opravili ločeno še drugi raziskovalci in izsledke primerjali po najstrožjih kriterijih eksperimentalne znanosti.

16. Odkrivali so vedno več sevalnih polj, ki so jim dajali različna imena.

17. Odkrili so celo dinamična sevanja. Poskusi pa so pokazali, da se lahko posamezna sevanja prekrivajo in dopoljnjujejo tako, da so možnosti pravzaprav neomejene.

18. Ugotovili so, da neko polje povzroča učinke, ki so dostopni progresivnemu in posrednemu opazovanju: rast rastlin, izboljšanju zdravja. Z višjimi polj delujemo neposredno na strukturo materiala in fizične konstante. V višjem polju že dobimo spremembe v vrednosti Zemeljskega magnetnega polja, modifikacije konstante gravitacije, indeksa preloma zraka, konstante topljivosti klora, natrija in vseh drugih soli v vodi. Skratka, močna sevanja oblik višjih polj motijo poglavitne konstante znane iz fizike in kemije.

19. Nekdo je v članku naivno napisal, da se bo človek lahko poigraval z naravnimi zakoni kakor največji čarodej iz mitov in bajk.

20. Neka skupina raziskovalcev je uporabljala ljudi s posebnimi sposobnostmi, ki so lahko ugotavljali pretekle dogodke.

21. Hiša, ki je postavljena na določeno lokacijo, lahko zaradi sevanja povzroča visoko stopnjo tveganja za rak in levkemijo. Številne depresije, utrujenost, živčne motnje, izčrpanost in tesnobe so posledica oblik in materialov sodobnih stavb in daljnovodnih drogov, ki nevarno sevajo.

Globalni povzetek ugotovitev, ki so opisane v teh dveh člankih z vidika nove znanosti, to je BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Ne morem se spuščati v posamezne navedbe, ker premalo poznam matematiko in fiziko. Sicer pa to sploh ni pomembno. Pomembno je:

1. Da so raziskovalci že davno odkrili pomembnost sevanja oblik, da so ugotovili delovanje večdimenzionalnega prostora, škodljiv vpliv piramid, daljnovodnih drogov itd na zdravo življenje, na kakovost bivanja ter na zdrav duh v zdravem telesu. Sodobna družba preprosto ni mogla reagirala na tako pomembno odkritje zaradi premalo obdelane tehnologije merjena ter metod uporabe te izvrstne tehnologije, ki bi bila enostavno dostopna vsakemu Zemljanu. Na odgovornih mestih je bilo preveč BETA generiranih BIOsistemov. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu.

2. V bistvu so ugotovili obstoj večdimenzionalnega prostora v katerem živimo, čeprav ga niso znali podrobneje opredeliti ali pa so bile njihove ugotovitve v tistem času tako šokantne in nevarne, da so jih zadržali v tajnosti, kar je v članku tudi mimogrede omenjeno. Marsikaj je odkril že NIKOLA TESLA in drugi znani raziskovalci, pa je šlo v pozabo, ker je bilo premalo ALFA generiranih BIOsistemov na odgovornih delovnih mestih.

3. Izredno velik vpliv v zvezi z njihovim odkritjem so prav gotovo imele nekatere strukture družbenega sistema, ki so poskušale izjemno revolucionarno odkritje pomesti pod preprogo. Da so s tem prizadejali raziskavam, posebno pa še prebivalcem našega planeta neprecenljivo škodo, za njih sploh ni bilo pomembno. To se lepo vidi v Sloveniji. Celotno omrežje visokonapetostnih daljnovodov in večina izjemno nevarnih zgradb v katerih domuje vlada, parlament, gospodarski subjekti, trgovske družbe, in prebivalci naše države povzroča Sloveniji neprecenljivo gospodarsko škodo. Sistematično uničujejo naš genetski, imunski in hormonski sistem. S tem uničujejo mladi rod, povzročajo nastanek bolezni telesa in psihe. Povzročajo BIOkibernetski kriminal, omogočajo BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.

4. Moje odkritje vse to zelo enostavno opredeljuje in rešuje. Vse skupaj sem opredelil kot novo znanost, to je BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Zgrajenih je že kar nekaj ZDRAVILNIH GAJEV, raziskovalnih poligonov, v katerih so aktivirani ALFA življenjski žarki za profesionalno uporabo. Urejenih je nekaj pilotskih lokacij v katerih že pridelujemo vrhunsko kakovost poljščin, ki nima primerjave v svetu.

Če bi ljudje vedeli kaj pojedo in popijejo bi se zgrozili. Urejena je prva turistična lokacija, lokalnega značaja na slovenski obali. Urejene so vse cerkve v Sloveniji. Sevanja v okolico so maksimalno pozitivna, znotraj pa so ostale črne luknje, ki bi jih moral Vatikan in drugi voditelji cerkva, čimprej sanirati. V cerkvah namreč vsi verniki propadajo. Na zunaj so urejene tudi nekatere cerkve v bližnji okolici Slovenije. Samo v Benetkah jih je več kot 90, tako, da sevajo v okolico sedem maksimalno možnih zdravilnih BIOenergij. Ponavljam, znotraj cerkva nastopa maksimalna škodljivost za vse BIOsisteme. BIOslika se v Sloveniji zato že bistveno popravlja. Seveda pa smo šele na začetku velike prenove Slovenije na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Zato sem predlagal vladi, da se resno loti novega projekta, ki edini lahko pripelje v Slovenijo zdravje, srečo in blagostanje ter pridobi nepovratna sredstva za nov cikl izjemno pomembnih raziskav, ki bodo Evropo in ves svet hitro izvlekli iz umske zaostalosti. Reševanje problematike AIDS in drugih težkih bolezni brez uporabe te izvrstne tehnologije ni mogoče.

5. Vse potrebne podrobnosti so v literaturi za samouke, ki jo postopoma dopolnjujem.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana slavko.gorenc@telemach.net

Sledita še članka:

2. Sevanje oblik_ pregled današnjega stanja

3. Sevanje oblik je temeljni problem naše civilizacije, kako to enostavno ugotovimo, kako problem rešujemo in zakaj je problem tako nevaren vsem BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence.