Kazalo programa seminarja 2011/2012 po sklopih za udeležence in samouke.

Program 6 mesečnega seminarja obsega osem programskih sklopov.

Glej terminski plan.  

1. Ob prihodu v dvorano izberemo svojo lokacijo, to je enega od 33 ALFA žarkov in na njem uporabimo osnovno metodo G-ALFA1,2,3,4. Za podrobnosti  glej metodo G-ALFA 1,2,3,4. Kdor že zna aktivirati dinamični ALFA žarek, pa naj to stori takoj po uporabi osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, na isti lokaciji. Uporabi naj metodologijo: DGA, BT, DGA, AP01 do AP33 in BT.  Kdor želi preveriti posledice delovanja BIOparazitov, ki jih je pridobil do prihoda v dvorano in izmeriti svoj BIO status naj to stori pred in po uporabi dinamičnega ALFA žarka. Meritve vedno dokumentiramo.

2. Začetek vsakega predavanja 6 mesečnega seminarja, vsak četrtek, se začne s skupinsko reanimacijo telesa in psihe z uporabo nove tehnologije, ki sem jo opredelil kot BIF VDP. Trajanje 45  minut:  18:15 do 19:00.

Najprej optimiziram BK nivo ALFA žarkov na BK nivo E0 to je na 33,3% vrednosti. Zaradi maksimalno slabo oblikovane kritine nad dvorano, kjer je jedilnica, kuhinja in telovadnica (najboljša kritina je čiste sinusne oblike), zniža S-ALFA BK nivo ALFA žarkov izven časa seminarja na nivo B096, to je na 14,3%.  Alfa žarki imajo v času seminarja BK nivo E0, to je 33,3%. V času skupinske reanimacije telesa in psihe dosežejo  ALFA žarki BK nivo tudi do L384, to je do 99,4% maksimalno možne BK vrednosti. O tem odloča Superinteligenca S-ALFA.

3. Okrog vsakega ALFA žarka S-ALFA generira še 6 S-ALFA žarkov, ki so na razdalji 96 cm od sredina ALFA žarka, ki je označen z križcem. Te S-ALFA žarke, premera 84 cm lahko s pomočjo BIOšablon preklopimo v ALFA žarke. S tem povečamo kapaciteto dvorane do največ 150 oseb. To je možno zagotoviti na vsakem zdravilnem gaju, ki je aktiviran za profesionalno uporabo.

Obisk seminarja še posebej priporočam ženskemu spolu, ki ima  v svojem življenju zelo zahtevne in pomembne naloge. Ne da bi uporabile novo tehnologijo, ženska populacija ne more ustrezno opraviti svojega izjemno pomembnega poslanstva. To je vzgoja vrhunsko usposobljenih otrok nove dobe, ki je že tu. Poleg tega se jim bo vse skupaj, z zelo visokimi obrestmi vračalo. V mislih imam družbo, službo in družino. Sploh ne vedo kaj vse izgubljajo.

4. V tem času lahko na seminarju prečistimo in oplemenitimo z uporabo nove tehnologije vse, kar bomo prinesli s seboj. Da ne navajam kilometrskih podrobnosti neumnosti, ki jih proizvaja BETA generiran človekov BIOsistem, stroka pa je slepa in gluha in nič ne ukrepa. Preberite si prosim članek iz dnevnika z dne 29.9.2011 stran 36.  Končno se je le začelo premikati v pravi smeri. Ljudem je potrebno povedati, da stroka še ni sposobna zagotoviti ustrezen nadzor na kakovostjo vsega blaga, ki je v prodaji. Zato si lahko do takrat vsak pomaga sam.

5. Reševanje kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega drugega blaga lahko rešujemo s pomočjo BIOšablon A4 ali A5. Pol ure potrebujemo, da se naučimo uporabljati novo slovensko vrhunsko tehnologijo. Vse kar uporabljamo, tudi vodo iz vodovodnega omrežja, ki je skrajno škodljiva za psiho in telo, je potrebno pred uporabo prečistiti in oplemenititi. S seboj prinesite vodo iz vodovoda, ki ga uporabljate. ( nekaj mililitrov. zadostuje). Izvršil bom BIOanalizo in jo objavil.

Že v prvem sklopu se bomo naučili, kako se to počne, tako enostavno je reševanje svojega BIOsistema in BIOsistema svojih otrok.

6. Seminar lahko obiščemo v katerem koli sklopu. Obisk prijavite na naslov breda.gorenc@telemach.net , da Vam pošljemo ustrezne informacije in literaturo po e-pošti.

Druga ura: povzetek teorije BIF VDP in MS VDP: 19:00 do 19:45. Vse je opisano v datotekah na tej spletni strani, ki jih tekoče popravljam in dopolnjujem.

Tretja ura : Vaje, ugotavljanje sevanja oblik in kakovosti blaga: 19:45 do 20:30,

Predlagam, da se seznanite s sledečimi datotekami:

BIOfizika večdimenzionalnega prostora (BIF VDP_verzija 01)

Predlog tem za vlado in medije

Program

Sevanja

Terminologija

Sklop 1 SEM11_110929

Teme za prvi sklop seminarja:

1.  Namen seminarja je usposobiti vlado in parlament, državno upravo, policijo in vojsko ter vse nas za uporabo nove, vrhunske tehnologije. Tehnologija BIF VDP omogoča ustvariti novo generacijo vrhunsko usposobljenih prebivalcev našega planeta. Merilni sistem VDP omogoča, da pravilno izberemo voditelje, partnerje in vse tiste osebe, ki kakorkoli lahko vplivajo na naše zdravo življenje in zdravje naših otrok, na pravilen razvoj naše civilizacije. Nova slovenska znanost, to je BIOfizika večdimenzionalnega prostora (BIF VDP), v katerem živimo, odkar se zavedamo, odkriva dejanski izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Zato mora brezpogojno in takoj v izobraževalni sistem Slovenije in sveta. To kar zdaj počne politika, stroka in religije je milo rečeno skrajno neodgovorno. 

Temeljni problem je sevanje sedme dimenzije. Temu moramo narediti konec. Takoj moramo preprečiti uničevanje mladine (škodljive zgradbe in hrana), kmetijskih površin (sprememba namembnosti, ne da bi bil sprejet novi zakon o pravilni gradnji objektov in infrastrukture, uporaba neprečiščenih pesticidov in vsega kar gre v zemljo), preprečiti napačno gradnjo objektov in infrastrukture,  prepovedati uvoz izjemno nevarne hrane, pijače, zdravil, in kozmetike, uvoz izjemno nevarne tehnologije in napačne gradnje, ki jo izvajajo  v velikih nakupovalnih središčih in vsega drugega, kar povzroča generiranje sedme dimenzije.

Prav tako je potrebno prepovedati uvoz skrajno škodljive filozofije, kulture, glasbe in vsega, kar sistematično uničuje slovenski rod in slovensko zemljo. Vse to lahko zanesljivo odkrijemo s pomočjo merilnega sistema BIF VDP in s pomočjo nove diagnostične BIOtehnologije videnja vsega, kar se dogaja v nas in okoli nas. To sem opredelil kot Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika (SGBKD).

Vse to lahko takoj rešujemo z ustrezno davčno politiko, s pravilno uporabo tako pridobljenih ogromnih sredstev  in z pravilno investicijsko politiko.

Vse potrebne podrobnosti bomo obdelali na letošnjem 6 mesečnem seminarju.

2. Bistveno upočasnitev staranja lahko zmanjšamo od -100% na -1,8 %. V tabeli D13 se to izmeri pri BIOparametru P14.

3. Bistveno povečanje produktivnosti od 4% do 100% dosežemo lahko postopoma z izboljšanjem telepatskega dostopa do Superinteligence S-ALFA, kar se da doseči dosti enostavno.

3. Bistveno povečanje motivacije dosežemo tako, da izločimo vpliv sevanja sedme dimenzije. Sedma dimenzija je rak rana vseh politikov, stroke, religij in vseh nas.

4. Bistveno zmanjšanje nastanka vseh bolezni telesa in psihe dosežemo tako, da izločimo vpliv BK kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije.

5. Kako lahko starši in pedagogi vzgojimo bodočo generacijo vrhunsko usposobljenih Slovenk in Slovencev, ki bodo krojili usodo naše civilizacije.

Več kot 30 let prednosti imamo pred vsemi narodi sveta. Zato je izjemno pomembno postaviti prave ljudi na prava mesta. To so lahko le ALFA generirani BIOsistemi. Ustrezno tehnološko znanje, ki ga omogoča trenutni izobraževalni sistem,  ne omogoča reševanje pomembnih problemov na našem planetu. Z njim iščemo le šivanko v senu kjer jo sploh ni, izvor pomembnih problemov pa sploh ne moremo odkrivati niti reševati, ker fizikalni merilni sistem tega ne omogoča.

Vse to lahko zelo enostavno ugotovimo le na osnovi MS VDP, ki omogoča meritev osnovnih 1129 BIOparametrov in ogromno količino globalnih BIOparametrov, ki do vseh podrobnosti opredelijo vsak BIOsistem aktivne ( ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali in zemlja).

Najprej si zelo natančno oglejmo datoteko  merilni podatki: 110113_ALFA_ALFA smrt_BETA_BETA smrt.pdf,

V tabeli D13 so navedene mejne vrednosti za BIOsliko naboljšega, ALFA generiranega in najslabšega BETA generiranega BIOsistema. V tabeli je tudi navedena BIOslika za pravilno smrt v ALFA življenjskem žarku in BIOsliko za generiranje za psiho izjemno nevarnih BIOparazitov, to je smrt v BETA smrtnem žarku.

V tabeli D33 pa so navedeni pomembni BP za ugotavljanje stanja genetskega, imunskega in hormonskega sistema opazovanega BIOsistema.

Temeljni problem, ki ga mora psihiatrija brezpogojno in prednostno reševati, je izločitev sevanja sedme dimenzije. Sedma dimenzija je edini pravi izvor za vse bolezni psihe in posledično tudi telesa. To doseže zelo enostavno. Vse njihove lokacije morajo postati zdravilni gaji. To pomeni brezpogojno aktivirati ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo. Vse kar zdaj počne je posledica nepoznavanja izvora bolezni. Z zdravili, ki jih uporabljajo samo uničujejo vitalne dele možganov. Pri forenzični psihiatriji pride poškodba psihe še bolj do izraza. Ne da bi uporabili metode BIF VDP in merilni sistem VDP ni mogoče pravilno reševati nobene bolezni psihe in telesa v zelo zgodnji fazi nastajanja. Medicini, s svojo doktrino, ki ne upošteva  pasivne inteligence celic, virusov in bakterij, kjer lahko izmerimo prav tako 1129 in vrsto pomembnih globalnih BIOparametrov ne more pomagati nobena, še tako kompleksna in draga naprava za fizikalno diagnostiko.

Izredno pomembno je takoj ponoviti vse pomembne raziskave z vidika BIF VDP in z upoštevanje MS VDP. Očitno si odgovorni sploh ne predstavljajo, kako pomembno je slovensko odkritje delovanja BIF in MS VDP za blaginjo in razvoj Slovenije in naše celotne civilizacije.

Za lažje razumevanje si oglejmo še sledeče datoteke:

1. Terminologija večdimenzionalnega prostora.

2. BETA in ALFA BIOtehnologija, kako nastane in kdo jo generira.

3. Izvor bolezni telesa in psihe. Globalni vpogled v BIOfiziko večdimenzionalnega prostora v katerem živimo.

4. Aktivacija dinamičnega ALFA življenjskega žarka in njegova uporaba.

5 . Opis merilnih podatkov:

6. Metoda za daljinsko reanimacijo telesa in psihe:

7. Slovenska popevka 2011 Glasba in kultura sta ekstremno pomembna za kakovost BIOsistemov uporabnikov. Zato je nadvse pomembno, da imajo avtorji, izvajalci, pisatelji in vsi ki se s to dejavnostjo ukvarjajo  ALFA generiran BIOsistem. To pomeni zdrav duh v zdravem telesu. Vse kar počno naj to počno v ALFA življenjskem žarku. Le tako bodo njihovi izdelki ustrezni za uporabo. Glej merilne podatke.

8. Opazovanje dogajanje z vidika SGBKD,

9. Okrogla miza, odgovori na vprašanja, vaje in diskusija.

Povzetek  Sklop 1 SEM11_110929

Povzetek Sklop 1 SEM12_111006

Povzetek Sklop 1 SEM13_111013 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 2 Sem 21_111020 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 2 Sem 22_111027 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 2 Sem 23_111110 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 3 Sem 31_111117 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 3 Sem 32_111124 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 3 Sem 33_111201 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 4 Sem 41_111208 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 4 Sem 42_111215 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 4 Sem 43_111222 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 5 Sem 43_120105 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 5 Sem 43_120112 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

Povzetek Sklop 5 Sem 43_120119 Vaje na področju merilne tehnologije z uporabo metode MS VDP

 

ARHIV tem seminarja 11/12 po datumih (leto, mesec, dan)