PR0_Kazalo pilotskih projektov, komentar ter globalni program za seminar o BIO fiziki več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo (BIF VDP)

BIOfizika 7, 13, 33, 53, 106 dimenzionalnega prostora in naprej do dimenzije neskončno.

Si želite urediti svoj BIOsistem, pozitiven duhovni razvoj, želite biti zdravi, motivirani, inovativni, imeti zdravo, človeka dostojno življenje, imeti zdrave in sposobne otroke, želite firmam, kjer ste zaposleni, prispevati pomemben delež pri njihovem hitrem in učinkovitem razvoju in razvoju gospodarstva v Sloveniji nasploh?

Zelo hitro lahko povečate svojo opravilno sposobnost, to pa je nadvse pomembno za vse strukture človekovega dela in ustvarjanja.

Z uporabo nove, vrhunske znanosti, ki je izjemno enostavna za uporabo, se boste lahko pravilno odločali pri vseh problemih, ki nam jih vsakodnevno prinaša življenje in ljudje iz naše okolice.

Večino znanih metod lahko uporabite, če to počnete na pravilno urejeni lokaciji. To je v pravem zdravilnem gaju, kjer je aktivirano ustrezno število ALFA življenjskih žarkov. Tako lokacijo sem imenoval SPA (Statičen Poligon Alfa).

Kako vse to dosežemo, za tiste, ki bi želeli novo BIO tehnologijo S-ALFA tržiti za profesionalno uporabo in še mnogo več, boste spoznali v okviru 6 mesečnega seminarja, ki poteka v Ljubljani. Seminar se začne vsak četrtek ob 18:15 po koledarju za osnovne šole. Vključite se lahko kadar koli. Uspeh je 100% zagotovljen, če to le želite. Literatura, ki jo lahko dobite je tako prirejena, da lahko zelo hitro uporabite večino metod BIO tehnologije S-ALFA.

BIO tehnologija S-ALFA je zelo enostavna za uporabo. Na razpolago je vrsta programskih modulov, ki jih uporabite z uporabo BIO šablon v katerih so vpisane ustrezne kode za dostop do BIO tehnologije S-ALFA.

Izvor vseh naših problemov je popolnoma neurejeno bivalno in delovno okolje ter izjemno slaba hrana, pijača in zdravila in s tem minimalna opravilna sposobnost. Skratka, vse blago, ki je v prodaji, mora imeti BIO kibernetski atest po metodi S-ALFA. Na razpolago so nam merilne metode BIO MS in IS33 VDP. Vse bolezni telesa in psihe, vse probleme naše civilizacije lahko zelo elegantno in učinkovito rešujemo z metodami BIOfizike. Elaborat o odkriti problematiki ima državni zbor, škofijski ordinariat v Ljubljani, državna tožilka in varuh človekovih pravic v Ljubljani že od leta 2002.

Prijave na seminar o tej, najbolj pomembni temi našega življenja, sprejemamo na naslovu breda.gorenc@telemach.net ali preko tel. št.: 083 829 230

Vabim vsa ministrstva, vlado in parlament ter predstavnike znanstvenih institutov, nevladnih organizacij in religij ter vse, ki jih profesionalno zanima prava kakovost življenja, da pošljejo po enega svojega predstavnika z namenom, da se seznani z novo slovensko BIOtehnologijo S-ALFA. Postavljeni so temelji za novo znanost, to je BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in naprej do dimenzije neskončno.

Namen: S tem se bo pripravila široka baza in ustrezno razumevanje za pripravo pilotskega zaščitnega zakona za prebivalce Slovenije, Evrope in sveta. Gre za temeljne spremembe na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Končani so pilotski projekti na področju:

1. Religij. Temeljito obvladajo sedmo, izjemno nevarno dimenzijo, ki je temelj črne magije in poškoduje sleherno psiho, sleherni BIOsistem pasivne in aktivne inteligence. Rešitve so izjemno enostavne. Zdaj vemo, kaj je BOG (to je 33. dimenzija, ki limitira po ustrezni funkciji proti neskončnosti) in kaj HUDIČ (sedma dimenzija) ter kako delujeta in kako se sistemsko zavarujemo pred vsemi problemi, ki jih povzroča sedma dimenzija. Ko bo postala vsaka cerkev, vsako grobišče, vsaka lokacija religij zdravilni gaj, upoštevajoč BIOfiziko 7, 13, 33 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo, bodo odstranjene vse zablode preteklih rodov in naše civilizacije v celoti.

2. Medicine. Izvor bolezni telesa in psihe je natančno ugotovljen z novo slovensko merilno tehnologijo in je brez stranskih učinkov za telo in psiho tudi sistemsko rešljiv. Predpisovanje zdravil je čisti BIOterorizem. Za vsa zdravila je potrebno takoj izvršiti BIO kibernetski atest. Vsa zdravila moramo pred uporabo prečistiti in oplemenititi s pomočjo metod BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Bolečina, stres in vse drugo v tej zvezi, predstavlja človekov alarmni sistem, ki ga opozarja, da je nekaj narobe v njemu zaradi BIOterorizma, ki ga povzroča hrana, pijača, zdravila, kozmetika itd. ali v njegovi okolici, ki ga povzroča BIOkibernetski kriminal. Analgetiki povzročijo le hitrejši nastanek bolezni telesa in psihe in nič ne rešujejo temveč nam samo skrajšajo življenjsko dobo in uničijo BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in ki edini pravilno ureja delovanje vseh sestavnih delov telesa in psihe, vsem BIO sistemom na Zemlji.

3. Farmacije. Popolnoma vsa zdravila so skrajno nevarna. Poškodujejo možganske nivoje, ter imunski, hormonski in genetski sistem. Vsa zdravila so zelo slab polizdelek in nimajo popolnoma nobene zdravilne vrednosti. Nova slovenska tehnologija omogoča izdelavo pravih, neškodljivih zdravil. To dosežemo z uporabo projektov GA, BT, AP01 do AP33 in BT. Reševanje zdravstvene problematike s fizikalnimi stredstvi ter s kemijo in farmacijo, zdaj ko to vemo je, milo rečeno, prava neumnost. Problematiko, ki jo povzroča nerazumevanje in napačna uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, se s fizikalnimi sredstvi ne more reševati. Vedno več bo odškodninskih zahtevkov proti posrednim ali neposrednim povzročiteljem nastale situacije in vsi bodo dobljeni. Zdaj se da vse to materialno dokazovati.

4. Kemije in pesticidov. Z uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfera, postanejo vsi proizvodi kemije nenevarni za BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence.

5. Kozmetike. Vsa kozmetika je izredno nevarna. Posebej so nevarne barve za lase, ker poškodujejo psiho in telo. Z uporabo nove slovenske BIOtehnologije S-ALFA je vse to rešljivo. Lasje so lahko izredno dobra BK zaščita glave, če so pravilno negovani, če jih že barvamo, mora biti barva temeljito profesionalno prečiščena z uporabo metod BIF VDP.

6. Pravilne gradnje objektov in infrastrukture, zgornjega dela avtocest, zdrave arhitektura in notranje opreme. Z nepravilno oblikovanimi objekti, strehami, strešniki in snegolovi sistematično uničujemo večino ljudi, živali in rastlin, viruse in bakterije ter mikroorganizme. Zato nastopajo mutacije in patogenost ter vrsta neznanih bolezni, ki jih bo vedno več. Prava kritina je le valovite oblike (sinus), brez ostrih kamenčkov za zmanjšanje šuma dežja (DEKRA itd) ter brez snegolovov škodljivih oblik ( vsi so škodljive oblike, razen nekaj zelo starih verzij).

7. Pridelovanje prave BIO hrane. Vzgoja odpornih rastlin proti škodljivcem in suši, reja zdravih živali in pravilni zakol je zagotovljen le z uporabo nove slovenske BIOtehnologije S-ALFA. Zato je potrebno celoten uvoz mesa, genetsko spremenjenih izdelkov in semen takoj prepovedati. BIO hrana in semena v trgovinah je strahotna prevara kupcev in povzročanje bolezni telesa in psihe. Stroka ne zna izmeriti kakovosti hrane, ki jo potrebuje telo in psiha. Vsaka hrana je BIO. Drugače ne bi ničesar zraslo. BIO pa je običajno A001 (cca 3%), lahko pa bi bilo L384 (100%). Pri tem doseže kakovost in zdravilnost do cca 3%. Že z osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, dosežemo BIO 100%. Za kakovost in zdravilnost pa potrebujemo lokacijo SPA. Rastlina potrebuje celotno dobo rasti in ustrezno vzdrževanje sistema S-ALFA, da doseže ustrezno kakovost, glej merilne rezultate, tabele D13, D33 in x/33. Nekaj kmetij je v Sloveniji, kjer raziskovalni proces že nekaj let teče in ena v tujini.

Posebna opomba: Nekateri slovenski kmetje dosežejo višjo kakovost svojih izdelkov. Ta fenomen pravkar raziskujem. Kot kažejo prvi rezultati je to povezano z absolutno etiko in moralo, o čemer je gospod Cerar na veliko pisal v medijih, saj nekaj. Za večjo kakovost pri teh kmetih poskrbi Superinteligenca S-ALFA. To ni v ničemer povezano z vero, tako kot jo verniki poznajo danes, ki je zmotno prisotna pri nas in v svetu, še posebej v ISLAMU, kjer 5x dnevno mojijo v BETA smrtnih žarkih in umsko propadajo.

Gozd je posebna problematika. Vsa drevesa, ki rastelo na lokaciji ALFA žarka je potrebno odstraniti. Počasi povzročijo, da se življenjski žarek v katerega ga slučajno posadimo izklopi in postane BETA smrtni žarek, počasi velikih premerov, tudi nekaj kilometrov ( puščave itd). Žled je to jasno dokazal, prevrnjena drevesa s korenino vred ( kjer nastopa dematerializacija).

8. Prometa in prometnih nesreč. Vse prometne nesreče nastanejo zaradi generiranja BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma, ki poškodujeta psiho in telo. Popolnoma vse avtoceste so napačno grajene in povzročajo maksimalno škodljivo BK transformacijo do štirih škodljivih BIOenergij. Povsem enako kot tri ali štirikotne piramide, stožci so še najbolj nevarni, tudi odrezani (Islam), večina vozil je škodljivo oblikovana. Vsa vozila in notranja oprema je prepojena z masimalnimi BK nivoji škodljivih BIOenergij. Takoj, ko se vsedemo v vozilo, že pridobivamo škodljive BIOenergije. Skoraj vse čelade, tudi za kolesarje in motorji povzročajo škodjivo BK transformacijo do štiri škodljive BIO energije, ki poškodujejo psiho in nesreča je tu. Škodljiva BK transformacije se generira zaradi škodljivo oblikovanih motorjev in tudi nekaterih vozil, ladij, kontejnerjev, letal itd. Zelo nevarni so tudi razni obeski, ki jih vozniki postavljajo na vzvratno ogledato ( križi, krogle, smrekce itd).

9. Vodnih virov. Vse vrtine se nahajajo v BETA smrtnih žarkih. Kloriranje vode je izjemno nevarno. Rešitev predstavlja prečiščenje klora po novi BIOtehnologiji. To je z uporabo projektov G-ALFA 1,2,3,4, S-ALFA 1,2,3,4, AP in BIOtransfer ter ustreznega vzdrževanja vrtin z metodami BIF. Največja stokovna neumnost je obsevanje vode. Taka voda postane mrtva in jo je skoraj nemogoče očistiti. Do 33 krat moramo izvršiti BIO transfer in znati izmerite vse vmesne faze, ki jih omogoča merilni sistem MS VDP.

10. Obdelave obstoječe izredno škodljive hrane, pijače in zdravil z uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfera.

11. Merilne tehnologije za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor in naprej do dimenzije neskončno, v katerem živimo. Omogoča meritve, ki so opredeljene v tabelah D13, D33, T3, x/33 in v drugih tabelah ki so še predmet raziskave. Merilni sistem MS VDP je ustrezen za vse BIO sisteme, za vse predmete, materiale, sisteme, tehnološke rešitve, projekte, sodno prakso in za področje vrhunskih raziskav na vseh področjih našega dela in ustvarjanja (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali) ter vse kar je povezano z delovanjem aktivne inteligence, to so ljudje.

12. Osebne BIOkibernetske zaščite pred škodljivimi BIOenergijami in črno magijo, ki nastopa v sedmi dimenziji in pred BIOparaziti, ki so posledica nepravilnih smrti BIOsistemov pasivne in aktivne inteligence. Vse to je rešljivo s pomočjo BIOtransfera in drugih metod BIOfizike, ki so predmet 6 mesečnega seminarja v Ljubljani. Če pravilno živimo in delamo, se obnašamo v skladu z absolutno etiko in moralo, nas S-ALFA ščiti tako, da generira dinamični S-ALFA žarek, ki nas spremlja kjer koli se nahajamo, tudi v letalu, pod vodo, v vsemirju. Posredovala nam je celotno tehnologijo kako aktiviramo ALFA in S-ALFA žarke, statične in dinamične. kako se izklopi BETA smrtne žarke itd.

Zdaj vemo, kako se sistem S-ALFA vdržuje, da dosežemo optimalne pogoje za življenje in raziskave. Za življenje brez bolezni telesa in psihe itd. itd.

Poleg tega nam je posredovala celotno tehnologijo, kako, si generiramo BIO računalniški sistem, ki nas lahko vrhunsko BK zaščiti in nam omogoča optimalno uporabo sistema S-ALFA ( verižice in BIOlaser, model T5).

Zdaj znamo predelati vsa zdravila, pesticide, in druge kemikalije, da postanejo maksimalno BIO, ter da se odstrani vse škodljive stranske učinke.

Po posebni metodi S-ALFA lahko vse spremenimo v BIO aktivno, s čimer še povečamo učinkovitost vsega kar potrebujemo vsi BIO sistemi aktivne in pasivne inteligence.

Poznamo tudi metodologijo, kako generiramo ustrezna BIO zdravila namensko za posamezno osebo in namensko za posamezno bolezen.

itd, itd, da ne naštevam naprej, saj že vse to meji na znanstveno fantastiko, bi komentirali BETA generiran BIo sistemi.

Še nekaj je pomembno. Potovanje po vsemirju ni mogoče izvršiti brez težkih posledic za BIO sisteme potnikov in posadke. Glej prve merilne rezutate.

13. Aktivacija statičnih ALFA življenjskih žarkov in BIOkibernetskih zank za osebno, domačo in profesionalno uporabo.

14. Aktivacija dinamičnih ALFA življenjskih žarkov in BIOkibernetskih zank na poti v vozilu, letalu in drugih letečih objektih. Sredina BK zanke postane zaščitni BIOlaser GG4, ki ga nosi usposobljena oseba za profesionalno uporabo nove slovenske BIOtehnologije. Kombinacija uporabe BIOšablon A3 in A4, to je kod in makro kod, ki nam omogočajo dostop do večdimenzionalnega prostora, to je do istočasne uporabe dinamične tehnologije na statičnem ZG ali BKP je pravi šok za moderno FIZIKO. Za nepoučene meji to že na znanstveno fantastiko, ki odlično deluje, kjer koli se nahajamo, v vesolju, zraku, na zemlji in pod vodo. Najbolj pomembna je ugotovitev, da deluje pri vsakemu človeku.

15. Pravilnega rojstva in smrti v ALFA življenjskem žarku in zdravilni BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij. Superinteligenca S-ALFA v primeru rojstva aktivira ALFA žarke do maksimalne vrednosti L384, to je 12. stopnja po BK lestvici in izvrši materializacijo duše v telo (vstajenje). V primeru smrti pa teče postopek v obratno smer.

Če so dani pogoji, če se v času smrti nahajamo v zdravilnem gaju (ZG ali BKP), lahko S-ALFA avtomatsko izvrši dematerializacijo duše, to je naravni BIOtransfer v D33 in naprej v nebesa, kar lahko ugotovimo s slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

BIOvzorec (DUŠA) se po pravilni smrti nahaja v enemu od merilnih sektorjev S19, S20 ali S21 ter v merilnem polju MP33 v enemu od merilnih oken (MO) 1 do 33.

Kje pristane duša umrlega BIOsistema je odvisno kaj je počel v času fizičnega življenja na našem planetu. Morilci, kriminalci in vsi bolniki so dosedaj vedno umirali v BETA smrtnem žarku in pristali v S25 MP1 ter v MO1 do MO33.

S pomočjo Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD) so vsi ti postopki, ki jih opravi S-ALFA, vidni. Vse to pa lahko po posebnem merilnem postopku, ki ni predmet 6 mesečnega seminarja, tudi izmerimo. Vsi ti postopki veljajo tako za pasivno kot za aktivno inteligenco.

16. Sistemskega reševanja grobišč, je ena od najpomembnejših nalog sodobne RELIGIJE. To je BIOtransfer vzorcev BIOsistemov (DUŠ) iz sedme dimenzije preko 13. v 33. dimenzijo in naprej (asociacija za NEBESA). To je edina prava in izjemno pomembna rešitev za vse žive pa tudi umrle BIOsisteme, ne glede na izvor ter politično ali versko pripadnost.

Prav tako je to tudi temeljni izvor povsem napačne gradnje objektov in infrastrukture ter oblikovanja. To je PRIMARNA IN EDINA dolžnost religij, ki tega ne znajo ali pa v svoji zmoti, nočejo narediti. S sistematičnim generiranjem BIOkibernetskega kriminala in črne magije, obvladujejo večino slovenske in svetovne populacije. To je tudi temeljna pot v revščino, spolne odklone, politično in versko nestrpnost, alkoholizem, samomore, prometne in druge nesreče ter nasilje, kriminal in vojne. Vsaka oseba, ki napačno umre, generira izjemno nevarne BIOparazite, ki delujejo naprej v sedmi dimenziji in izjemno nevarno vplivajo nazaj na vse žive BIOsisteme. Neposredno povzročajo prometne nesreče, ter samomore, posredno pa infarkt, možganske kapi in vse bolezni telesa in psihe. Vsi dosedaj umrli papeži in cerkveno osebje, za katere sem uspel dobiti fotografije, ki omogočajo BIOanalizo 1129 BIOparametrov, so umrli v BETA smrtnih žarkih in se nahajajo v peklu to je S25 MO1 do M33. Za nekatere sem že izvršil BIOtransfer (poročilo bom objavil).

17. Baznih postaj mobilne telefonije. Vse bazne postaje so z vidika nove BIOtehnologioje povsem napačno zasnovane. Na svojih lokacijah in daleč naokoli povzročajo razlivanje maksimalno visokih BK nivojev škodljivih BIOenergij. To je generiranja najvišje stopnje BIOkibernetskega kriminala, povsem enako, kot daljnovodne trase visoke napetosti v Sloveniji. Mobitel je bil o tem seznanjen v okviru elabota za gradnjo nove poslovne zgradbe v Črnučah.

18. Mobilnih telefonov. Večina mobilnih telefonov je napačno oblikovanih. Povzročajo BIOkibernetski kriminal različnega BK nivoja. To povzroča poškodbo psihe in posredno tudi telesa. Povzroča počasni nastanek nasilja in nekega dne tudi kriminala. Saj je eden od izvorov generiranja G-BETA BIOsistema. To je bolan duh vzdravem ali že bolnem BIOsistemu. Glej merilne podatke za nekatere, slučajno izbrane, mobilne telefone.

19. Turizma in zdravilišč. Vsi hoteli in zdravilišča ter domovi za ostarele so velike črne luknje, kjer vsi obiskovalci propadajo. Na teh lokacijah nastopajo BETA smrtni žarki maksimalne jakosti in velikosti. Nastopa maksimalna škodljiva BIOkibernetska transformacija štirih škodljivih BIOenergij. Razlog je iztrošenost lokacij, ker jih nihče ne zna vzdrževati s pomočjo metod BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Sanjati o vrhunskem turizmu najvišjega ranga na svetu, kamor naj bi se šli učiti kako to deluje in da so to Sejšeli (Seychelles), kot je to nedavno preko medijev sporočil visok slovenski turistični delavec, je milo rečeno zavajanje, da ne rečem čista neumnost. Pravilno urejena lokacija mora omogočati regeneracijo telesa in psihe, ne pa njuno uničevanje. Glej merilne podatke Sejšeli, Tajska. Le slovenska BIOtehnologija G-ALFA omogoča generiranje pravega turizma. Ko bodo odgovorni to dojeli, bo doživel slovenski turizem in kmetijstvo nesluten razvoj.

20. Gostinskih lokalov, zabavišč, velikih prodajnih lokalov. Skoraj vse lokacije so maksimalno škodljive. Strežejo tudi maksimalno škodljivo hrano in pijačo. Posebej še tiste, ki imajo senčnike in svetilke v obliki 4 kotnih piramid. Vsaka 4 kotna piramida, material ni pomemben, povzroča generiranje 4 maksimalno škodljive BIOenergije, to je 12. stopnja po BK lestvici, kjer se vsi obiskovalci napajajo škodljivimi BIOenergijami, nekateri se celo dobro počutijo (zmota, ki marsikaterega pokoplje), vsi pa, brez izjeme, propadajo. Počasi si generirajo G-BETA BIOsisteme. Nekaj lokalov sem eksperimentalno delno uredil, tam, kjer občasno zahajamo s svojimi strankami in tam, kjer slučajno potujemo. (gostilna Gorenc, Race, Vižmarje pod klancem, nekaj miz na ljubljanskem gradu, na sredini vodnjaka na gradu, tu sem demonstriral kako deluje žarek enemu od predsednikov SAZU, in v občinski zgradbi mesta Ljubljana ter pred njo sem aktiviral ALFA življenjske žarke, gostilna v Piranu, v Medulinu itd.

Vse nasilje v lokalih in smrti, ki so se zgodile in se bodo še dogajale, so posledice za psiho in telo, izjemno nevarnih lokacij velikih BETA smrtnih žarkov. Ti se generirajo sami od sebe in zaradi obiska nekaterih, ekstremno BETA generiranih in nevarnih BIOsistemov, ki motijo zabavo, kakršna pač žal je. Zato je BIF projekt, ki mora takoj v policijo, vojsko in sodstvo ter medicino, posebej še v psihiatrijo, če želimo preprečiti propadanje slovenskega naroda, povečati nataliteto in ohraniti zdrav narod in zdravo slovensko Zemljo.

Reševanje zdrave prehrane v lokalih omogočam obiskovalcem z zelo enostavno uporabo BIOšablon A4. Te omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA življenjskega žarka, kjer koli se nahajamo. Z uporabo BIF makro kod, ki so vpisane v BIOšablonah A4, lahko izredno enostavno uporabljamo vse metode BIF.

Slej ko prej bo prišel čas, ko bodo vsi lokali morali imeti aktivirane ALFA žarke za profesionalno uporabo, če bodo želeli privabiti goste. To bo enostavnost uporabe BIF ter kakovost hrane in pijače ter kakovost uslug lokala bistveno povečalo.

21. Distribucije el. energije in gradnje vetrnih elektrarn. Gre za izjemno škodljiv vpliv oblike daljnovodnih drogov in oblike vetrnih elektrarn. Generirajo maksimalne BK nivoje škodljivih BIOenergij. BIOanaliza ljudi ob trasah daljnovodov, to zanesljivo dokazuje. Sicer pa je dovolj analizirati njihove medicinske kartoteke.

22. Izdelave naravnih zdravil in kozmetike. Zaton farmacevtske industrije, ki s kemijo in strupi uničuje vse BIOsisteme pasivne in aktivne inteligence. Vsi, ki se ukvarjate s pridelavo naravnih zdravil in kozmetike, lahko v času seminarja pridobite znaje za uporabo kompletno BIOtehnologije G-ALFA, kar Vam bo omogočalo pravilno izdelavo in vrhunsko kakovost. Na pohodu so zdravila in kozmetika, ki ne bo povzročala nobenih stranskih učinkov. Njihova dejanska zdravilna vrednost pa bo skoraj neprecenljiva.

23. Odstranitve večine vzrokov, ki preprečujejo naravno nosečnost. V času seminarja boste spoznale vse, kar je potrebno za zdravo nosečnost ter pogoje za rojstvo optimalno inteligentnih otrok. Prav tako boste seznanjene z vsemi potrebnimi informacijami za pravilno vzgojo in zaščito svojih otrok in družine v celoti. Gre za vrhunsko slovensko BIOtehnologijo G-ALFA. Nahaja se v vsakem stanovanju, na vsaki lokaciji. Ko je enkrat aktivirana, je z uporabo BIOšablon A4, izjemno enostavna za uporabo.

24. Reševanje frigidnosti in impotence. Odstranimo ves nakit, aktivirmo ALFA življenjske žarke na postelji in na delovnem mestu. Generiramo pravo BIO hišo, poskrbimo za zdravo prehrano, pijačo in naravna zdravila, uredimo svojo glavo oz. si pridobimo ustrezno življenjsko filozofijo ter si vzgojimo ustreznega življenjskega partnerja. Vse to omogoča BIOfizika 7, 13, 33, 53, 106 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo . Vse to so tudi teme 6. mesečnega seminarja v Ljubljani in še mnogo več. Slovenske merilna tehnologija za 7, 13, 33 in 53 dimenzionalni prostor in SGBKD vse to omogoča.

25. Na področju varovanja predšolskih in šolskih otrok ter vzgoje in izobraževanja. Izmerimo 1129 BIOparametrov, ugotovimo opravilno sposobnost in ustrezno vzgojno ukrepamo z uporabo BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Popolnoma vsaka oseba si lahko uredi svoj BIOsistem tako, da čimprej preide iz BETA v ALFA stanje. Večina ljudi ima delno ali v celoti BETA generiran BIOsistem, zato gre na svetu vse tako narobe. Vsak nakit in predmeti škodljive oblike povzročajo poškodbo psihe in telesa. Čimprej moramo sprejeti ustrezen zaščitni zakon, ki bo preprečil nadaljevanje uporabe črne magije, BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma. Brezglavo sprejemamo zakone, ki vse to omogočajo. Zahtevamo celo akademsko izobrazbo, da lahko o tem odločamo in črno magijo brezobzirno in neodgovorno vnašamo v slovenski prostor in jo, zavestno ali podzavestno, tudi uporabljamo in celo TRŽIMO. V mislih imam kopije v tujini že preizkušenih škodljivih objektov in infrastrukture (veliki trgovski centri, stolpnice, reklamni napisi itd), akupunktura, homeopatija, hipnoza, molitev in meditacija v BETA smrtnih žarkih, vsa zdravila in pesticidi, večina uvožene hrane, pijače in zdravil ter predmetov za vsakdanjo uporabo itd.

Vso to problematiko, njihovo rešitev in še mnogo več, bomo obdelali v času 6 mesečnega seminarja v Ljubljani.