Slovensko odkritje nam prinaša

Vse kar moramo vedeti o sebi in svoji okolici. Pomembno za vse RELIGIJE, geodezijo, arhitekturo, oblikovanje, gradbeništvo, zdravilstvo, medicino in farmacijo, znanost in umetnost ter tehnologijo. Pomembno  za slehernega POLITIKA, vlado in parlament.

Samo zdrav duh v zdravem telesu zagotavlja zdravje, srečo in blagostanje. To  pa omogoča le nova slovenska BIOtehnologija G-ALFA, ki je tu do podrobnosti opisana.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, so BETA smrtni žarki, BIOkibernetski kriminal in povsem neurejeno delovno in bivalno okolje, izredno slaba hrana, voda, zdravila, kozmetika, skratka, vse blago, ki je v prodaji.

Vse to lahko zdaj spremenimo tako, da si generiramo ALFA življenjski žarek s pomočjo  enostavnega makro kodnega sistema za večdimenzionalni prostor, ki je vpisan v BIOšablonah A4. Uporaba nove BIOtehnologije je tako enostavna,  da se jo lahko nauči vsak, brez predhodnega znanja, v nekaj urah.

Revolucijo na področju RELIGIJ, medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije oblikovanja, arhitekture, geodezije in zdravilstva.

Zdravje, srečo in blagostanje za vse državljane. Človek se rodi, moral bi se roditi zdrav in zdrav tudi umreti v ALFA življenjskem žarku. Kako zdrav se rodi, je odvisno od duhovnega razvoja matere. Ta pa je lahko negativen (BETA generacija BIOsistema), kar se v večini primerov dogaja ali pa je pozitiven (ALFA generacija BIOsistema). Kako to enostavno dosežemo je opisano v literaturi v nadaljevanju.

Odkrit je izvor vseh bolezni telesa in psihe, zato je zdaj z odkritjem BIOfizike 7, 13, 33, 53, 106 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo, pot do zdravja, sreče in blagostanja široko odprta.

Uporaba slovenske BIOtehnologije G-ALFA in merilnega sistema za večdimenzionalni prostor  je izredno enostavna.

Izredno enostavna je tudi aktivacija dinamičnega ALFA življenjskega žarka, s katerim lahko rešujemo temeljne probleme naše civilizacije. Očistimo lahko sebe, saj smo polni škodljivih BIOenergij, pesticidov, kemičnih dodatkov, BIOparazitov itd. Očistimo lahko vse kar gre v telo in na telo, torej izredno slabo hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, skratka vse blago, ki je v prodaji. Problematika je posledica skrajno negativnega duhovnega razvoja, ki povzroča BETA generirane BIOsisteme. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu, ki limitira k minimalni opravilni sposobnosti (glej članek)..    .

Zakaj moram neprestano omenjati RELIGIJE? Zato, ker so narediti temeljni greh, ki ga moramo čimprej sanirati, pri opredelitvi, kaj je bog in kaj hudič in kako delujeta ta dva izjemno kompleksna in izjemno pomembna fenomena, ki delujeta v večdimenzionalnem prostoru, ki sega po neki zakonitosti do neskončnosti. Gre za izjemno zanimivo tematiko, ki je zdaj dokazljiva. Pred vsem pa zato, ker je tudi življenjsko pomembna za naš nadaljni razvoj.  Če poenostavljeno povem, nam je Superinteligenca S-ALFA (BOG v prenešenem pomenu besede) posredovala vrhunsko merilno tehnologijo in mehanizme materije in antimaterije s pomočjo katerih lahko obvladujemo vse probleme, ki so se nam nakopičili skozi tisočletja našega razvoja in prevar, ki smo jim neprestano izpostavljeni.

Literatura za samouke, Seminar 07/08

1. Slovenska metoda G-ALFA in S-ALFA 1,2,3,4,.pdf

2. A1_ Globalni pregled BIOfizike.pdf

3. A2_Gradnja objektov in infrastrukture.pdf

4. A3_Primerjave podobnih tehnologij skozi zgodovino.pdf 

5. A4_Izvor in posledice.pdf

6.  A5_ Pravilna postavitev zgradbe.pdf

7.  A6_ priprava za aktivacijo STATIČNIH ALFA žarkov.pdf

8. A11_Prometna problematika_izvor prometnih in drugih nesreč_BK kriminal_PLAZOVI_ SŠBKTR_elaborat.pdf

9. A12_Prometna in druga problematika_nakit_oblike_DŠBKTR_elaborat.pdf

10. A13_BIOkibernetski kriminal, črna magija_zdravilstvo_nastanek, reševanje_ elaborat.pdf

11. A14_ BIOterorizem_elaborat.pdf

12. B1_ Dostopanje do 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora.pdf

13. B2_ Opis BIOšablon.pdf

14. B3_Uvod v meritve v večdimenzionalni prostor.pdf

15. B4_ Projekti AP01 do AP33 in BIOtransfer, osnovna metoda.pdf

16. B5_ Projekti AP01 do AP33 in BIOtransfer, profesionalna metoda.pd

16. B6_ Aktivacija dinamičnega ALFA žarka v vozilu, letalu itd.PDF

17. B7_Vzdrževanje ALFA žarkov, osnovna metoda D13 in profesionalna metoda D33.pdf

18. C1_Merilna tehnologija in opis BIOparametrov

19. Povzetek opisa BIOparametrov

XX. Terminologija BIF

Priloge:

0. PR0_ Seznam končanih pilotskih projektov

1. PR1_ Povzetek problematike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.pdf

2. PR2_ BIO kmetijstvo.pdf

3. PR30_BA_1129 BP_Kakovost hrane in drugega blaga, Košuta, Kraški pršut_ Kakovostno vino.pdf

4. PR31_ BA 1129 BP_pasja družina_ merilni rezultati.pdf

5. PR32_ BA _1129  BP: Pravilni zakol_ merilni rezultati.pdf

6. PR40_ BA1129 BP_Vodni viri v Sloveniji in  tujini, izviri itd_ merilni rezultati.pdf

7. BŠ_A4_ Aktivacija DINAMIČNIH  ALFA življenjskih žarkov na poti, kjerkoli smo, in na statično generiranem zdravilnem gaju (BKP ali ZG).

Nadaljevanje sledi!