Uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo

Zdravja, motivacije, inovativnosti, visoke produktivnosti, pripadnosti firmi, poslovne zanesljivosti ter na koncu tudi tehnologije za kakovost izdelkov se ne da  kupiti.

BIOkibernetika, to je merilni sistem za večdimenzionalni prostor, ki sem ga odkril, to zanesljivo potrjuje.

 

Za naštete cilje moramo imeti prave ljudi. To je zdrav duh v zdravem telesu. To pa dosežemo le s sistematično uporabo BIOfizike, to je BOtehnologije G-ALFA, ki vse to omogoča.

 

Kar politika, znanost in tehnologija ter RELIGIJE obljubljajo,  lahko udejani le slovenska BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Nobene druge poti ni. Vse je namreč materialno dokazljivo!!

Ko ni ustreznih rezultatov, ko se prej ali slej problemi ali napake pokažejo, je denar običajno že porabljen.  To velja za vse strukture človekovega dela in ustvarjanja.

Vsi problemi naše civilizacije, vsake firme, družine, medsebojnih odnosov, so posledica BIOkibernetske poškodbe psihe ljudi, ki so udeleženi v tehnološkem oz. miselnem procesu.

 

Napake pri delu povzročajo škodljive BIOENERGIJE, ki jih v svojem neznanju povzroča človek. Največ problemov povzročajo ljudje, ki so do maksimuma nasičeni s škodljivimi BIOenergijami. To sem imenoval BETA generirani BIOsistemi.

Merilni sistem za večdimenzionalni prostor, ki sem ga odkril, to zelo natančno pove. Takoj ko izmerimo 1128 BIOparametrov ugotovimo, kaj se dogaja z nami, kaj se je dogajalo z našo preteklostjo in kam plovemo.

 

Pri tem imam v mislih vpliv hrane, pijače, zdravil, kozmetike ter vseh predmetov in naprav, ki jih uporablja naš BIOsistem ter vpliv kakovosti lokacije, v kateri  delamo, prebivamo, se zabavamo in kjer se gibljemo.

 

Vsi naši problemi, nastanek bolezni telesa in psihe, nizka produktivnost in motivacija je posledica neupoštevanja delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

 

Vse te probleme oz vse probleme sodobne družbe nasploh  lahko rešimo samo na en sam način. To je nekaj Firm v Sloveniji za svoje delavce že skoraj v celoti storilo.

 

Z aktivacijo ALFA življenjskih žarkov so dosegli maksimalno kakovost delovnih mest in s tem optimalne pogoje za delo, zdravje in motivacijo vseh delavcev in vseh, ki pridejo k firmi na obisk. To je edina prava skrb za oplemenitenje kapitala ter za socialno varnost svojih delavcev ter za dolgoročno pravilno usmeritev družb.

 

To je izjemno pomembno tudi za poslovne partnerje firme.

 

Primer:

Svetovanje po telefonu je odvisno od kakovosti lokacije, iz katere to počnemo. Če to počnemo iz BETA smrtnih žarkov, kot to počne večina ljudi, delamo partnerju škodo. Če sedimo v BETA smrtnem žarku, prenašamo škodljive BIOenergije in BIOparazite, ki se generirajo ob vsaki miselni transakciji iz 7 dimenzionalnega prostora v BIOsistem, ki se nahaja na drugi strani telefonske zveze. To dosti ljudi opazi kot slabše počutje, stresna situacija, migrene itd.

.

To deluje počasi, vendar neusmiljeno. Vse to lahko zelo enostavno ugotavljamo s pomočjo slovenske globalne BIOkibernetske diagnostike (SGBKD), ki je tudi predmet 6 mesečnega seminarja v Ljubljani.

 

BIOkibernetsko urejena lokacija je lokacija, na kateri so vsi BETA žarki izključeni, vsi ALFA žarki pa so aktivirani za domačo ali profesionalno uporabo.

Takoj, ko vstopimo v tako urejeno lokacijo,  se nahajamo v BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij BK nivoja E0, to je peta stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Takoj se počasi začne čistiti naš BIOsistem škodljivih BIOenergij. Ta postopek poteka podzavestno (hipofiza, hipotalamus, ščitnica, koža in vse celice, za celično membrano, tudi virusi in bakterije v našem telesu, kar je nadvse pomembno za ojačanje imunskega, hormonskega in genetskega sistema).

 

Postopke odstranjevanja škodljivih BIOenergij lahko bistveno pohitrimo tako, da vsako jutro in med delom uporabimo ALFA žarek po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. To nam vzame cca tri minute časa. Po istem postopku lahko očistimo hrano, pijačo, zdravila, predmete itd.

 

Če želimo doseči večjo kakovost čiščenja, pa uporabimo še metodo S-ALFA 1,2,3,4 in metodo za BIOtransfer. Ta omogoča maksimalno kakovost hrane, zdravil in drugo, saj lahko s to izvrstno metodo odstranimo vse škodljive vsebine, dodamo pa zdravilne BIOenergije maksimalne možne jakosti, to je 12. stopnja po BK lestvici.

 

S temi postopki dosežemo nekega dne tudi maksimalno motivacijo in produktivnost ter seveda tudi zdravje. Ojačamo si imunski, hormonski in genetski sistem.

 

Lokacije, kjer so  ALFA življenjski žarki aktivirani za profesionalno rabo, glej zdravilni gaji, so izjemno pomembne za naš hiter in učinkovit gospodarski in kulturni razvoj. Ko bomo še pravilno gradili, elaborat ima predsednik državnega zbora, pa se bo odprlo povsem novo poglavje naše prihodnosti.

 

Večjo kakovost izdelkov in večjo produktivnost dosežemo še s tem, da si uredimo tudi lokacijo doma in BIOsistem partnerja.

 

Ko se gibljemo izven BK urejene lokacije je zelo koristno da se zaščitimo z BIOlaserjem in BK zaslonkami, da BK zaščitimo avto z ustreznim BIOlaserji,  v njega pa vpišemo zdravilne BIOenergije itd.

 

Pomembno je tudi, da se vedno očistimo škodljivih BIOenergij, ko se vrnemo na urejeno lokacijo in da si odstranimo BIOparazite, ki jih vedno dobimo na poti. To nam vzame zelo malo časa, če tehnologijo uporabljamo za osebno uporabo.

 

Zaključek:

 

Rešitev vseh problemov je torej AKTIVACIJA ALFA življenjskih žarkov ter sistematična uporaba nove slovenske BIOtehnologije, ki sem jo opredelil z imenom G-ALFA.

 

Ljudje smo v bistvu porazdeljeni v štiri globalne skupine, te so :

 

1.      Zdrav duh v zdravem telesu. To so ALFA generirani BIOsistemi.

2.      Zdrav duh v bolnem telesu.

3.      Bolan duh v zdravem telesu.

4.      Bolan duh v bolnem telesu.. To so BETA generirani BIOsistemi

 

Seveda ni natančno določenih mej med posameznimi BIOsistemi. Gausova krivulja je zelo asimetrična. Večina ljudi je bolnih, zdravih pa je zelo malo.

 

Vsaka oseba, če to seveda le želi, lahko zelo hitro reanimira svoj BIOsistem po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4. ter z uporabo BIOtransfera. To je odstranjevanje BIOparazitov iz telesa in psihe, ki smo jih vsi deležni. Za to redno skrbijo tisti, ki povzročajo nasilje, kriminal in vojne  ter genetske spremembe hrane, izjemno škodljivo vodo iz vodovodov ter uporaba kemije in farmacije

.

To se v začetku kaže kot glavobol, stresna situacija in depresije. Mi pa to zmotno zdravimo s skrajno škodljivimi zdravili in vse več tudi s tako imenovano alternativno medicino; to je z uporabo BIOkibernetskih mamil, ki nič ne zdravijo. To slej ko prej ugotovimo, če medtem ostanemo pri življenju.

 

Kako se lotimo urejanja firme, ki želi dosegati vrhunske rezultate je zdaj sila enostavno. Enostavnost se kaže v tem, da imamo meter, s katerim lahko takoj ugotovimo zatečeno stanje zaposlenih. Izdelamo njihovo BIOanalizo 1128 BIOparametrov . Iz te BIOanalize je vse popolnoma jasno in sicer:

 

  1. Po kakšnih lokacijah se gibljemo. To povzroča neposredno poškodbo celic, za celično membrano ter seveda potencialno možnost za generiranje in mutacijo virusov in bakterij v našem telesu.
  2. Kakšen imamo dostop do treh inteligenc, ki vodijo celotno problematiko življenja na Zemlji. S tem ugotovimo višino duhovnega razvoja, ki je lahko negativen ali pozitiven. S tem je določena tudi motivacija in intuicija. Ta je  prav tako lahko negativna ali pozitivna.
  3. Nivo zasvojenosti, kar povzroča napačne dolgoročne odločitve.
  4. Višino zdravilnih BIO in možganskih parametrov.
  5. Kako se hranimo. Večina hrane in vode je izjemno škodljiva in je poleg BETA smrtnih žarkov eden od temeljnih izvorov bolezni telesa in psihe.

 

Poleg tega lahko ugotovimo poškodbe genetskega, imunskega in hormonskega sistema ter nekatere prognoze propadanja ali reanimacije telesa in psihe

.

Skratka, slovenska merilna tehnologija G-ALFA omogoča pravočasno ugotavljanje in preprečevanje vseh bolezni telesa in psihe, če se pravočasno lotimo sistemske uporabe BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

.

Zatečeno stanje je kakršno pač je, saj dosedaj niti nismo vedeli v kako slabih razmerah živimo in kaka slabo hrano, pijačo, zdravila in kozmetiko ter drugo blago uporabljamo.  Medicina in farmacija, znanost in umetnost ter tehnologija in RELIGIJE pa v svoji zmoti ne ločijo zrno od plevela. Posledice pa vedno občutimo na lastni koži, tako eni kot drugi.

 

Medicinske statistike to potrjujejo. Človek se mora roditi zdrav in zdrav tudi umreti. To zanesljivo omogoča BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

 

Vsega ne moremo naenkrat reševati. Lahko pa začnemo naše probleme reševati postopoma. Seveda moram zopet poudariti, da to lahko stori vsak, ki to želi.

 

Ustava nas sicer ščiti, vendar je to le mrtva črka na papirju, saj jo kršimo na vsakem koraku. To je zdaj materialno dokazljivo z merilno tehnologijo G-ALFA.

 

Uporaba te vrhunske tehnologije je izjemno enostavna, ko smo si zgradili zdravilni gaj. To je, ko smo si aktivirali ustrezno količino ALFA življenjski žarkov za profesionalno uporabo.

 

Te lahko takoj uporabimo po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4. Takoj si začnemo odstranjevati škodljive BIOenergije iz telesa in reanimacija se takoj začne.

S tem smo naredili zelo velik korak pri reševanju tekoče problematike. Moram pa opozoriti, da včasih nastopijo reakcije, ki so podobne reakcijam mamilašev. Ko namreč začnemo iz telesa odstranjevati škodljive BIOenergije, se nam vračajo občutki, včasih tudi bolečine, ki smo jih odstranjevali z analgetiki. Ta pojav hitro mine, če metodo G-ALFA 1,2,3,4, sistematično uporabljamo.

 

V kolikor smo bolezensko že napredovali, lahko uporabimo zahtevnejše metode. To je metoda S-ALFA s projekti AP01 do AP33. To pomeni, da lahko ALFA življenjski žarek preklopimo na 33 različnih projektov, s katerimi lahko rešujemo večino bolezni telesa in psihe. V sodelavi z moderno medicino, ko bo enkrat razumela izvor bolezni telesa in psihe, ki je zdaj popolnoma jasen,  pa vse.