ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Seminarji o BIO tehnologiji S-ALFA v šolskem letu 2017/2018                   

                     

1. Namen

2. Utemeljitev

3. Program

4 Terminski plan

5. Cenik, prijava za seminar, pogoji

Na začetek WEB

Edina realna metoda, ki s sistematično uporabo ALFA žarkov, ki se nahajajo v vsakem stanovanju v vsakem poslovnem prostoru in v vsaki cerkvi, samo poiskati jih moramo znati in pravilno uporabiti, omogoča doseči večno zdravje, srečo in blagostanje ter vrhunsko psihično kondicijo. To sta slovenski metodi G -ALFA 1,2,3,4. in S-ALFA 1,2,3,4.

Program izobraževanja v šolskem letu 2017/2018 je prilagojen vsem slojem prebivalstva. Program izobraževanja bomo nadaljevali tako, da bomo generirali ustrezno število vrhunsko usposobljenih BIO kibernetikov.  Tak profil kadra bo nujno potreboval sodobno orientiran pedagoški sistem izobraževanja ter sleherna firma, ki ima namen dolgoročno obstati na svetovnem trgu in proizvajati blago, ki bo koristilo vsem BIO sistemom na Zemlji.

Posebni, specialistični enodnevni seminarji, so predvideni za arhitekte, oblikovalce in gradbenike, za medicinske sestre, farmacevte ter vse tiste, ki želijo zdravo živeti, ki želijo raziskovati in udejaniti sodobno, okolju prijazno tehnologijo in ki žele prenašati to vrhunsko znanje na mladi rod.

Na področju arhitekture, oblikovanja, gradbeništva ter kemije in farmacije, se zaradi zmot preteklih rodov naše civilizacije generira celoten BIOkibernetski kriminal, statična  in dinamična BIOkibernetska transformacija ter BIOterorizem.

Posebni, specialistični enodnevni seminarji, so predvideni za dopolnilno izobraževanje na področju pomoči potrebnim, za nevladne organizacije, za vse, ki se ukvarjajo s problematiko okolja in prostora, za reševanje izumrtja naše naravne dediščine, favne in flore, ki je zaradi našega nepoznavanja BIOtehnologije S-ALFA resno ogrožena.

Posebni enodnevni seminarji so predvideni za KOZMETIČNE salone z vidika uporabe in seznanjanja strank z BIOtehnologijo G-ALFA. Do zdravja in lepote ne moremo priti s kemijo in aparati. Samo uporaba metod G in S-ALFA je ustrezna.

Merilni podatki kažejo, da ima večina lepotic G-BETA generiran BIOsistem. To pomeni, da ne znajo paziti nase in svoje zdravje.

Denar je brez vrednosti, če zaradi njega propadeš. To pa je skoraj vedno zakon!!!. 

Ko uporabljate slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4, postane večina zelo škodljivih kozmetičnih preparatov dobra in uporabna brez posledic za zdravje in počutje.

Posebni enodnevni specialistični seminarji so predvideni za dopolnilno izobraževanje BIO energetikov in vseh, ki se želijo profesionalno ukvarjati z "alternativno medicino" in problematiko psihe, hrane, pijače in zdravil. Do sedaj nismo imeli ustreznih in preverjenih ter profesionalno opredeljenih metod za to vrstno obravnavo. Kontrolni mehanizem je v vsakem primeru fizikalna slika, ki jo mora in zna opredeliti le BIO kibernetsko usposobljena MEDICINA. 

Specialistični, enodnevni seminarji na zahtevo so predvideni tudi za medicino, znanost in umetnost ter tehnologijo, za policijo in vojsko ter za državno upravo, vlado in parlament. Zahtevo lahko sporočite na naslov breda.gorenc@telemach.net

Vhod na BIOkibernetski poligon, ZDRAVILNI GAJ v pravem pomenu besede, vsebuje več kot 67 aktivnih ALFA žarkov, je s severnega dela stavbe.

Do vhoda v dvorano greste skozi  BIOkibernetsko zaščiteno področje v katerem se nahaja BIOklima sedmih zdravilnih BIOenergij BK nivoja E0, to je peta stopnja po BIOkibernetski lestvici slovenske BIOtehnologije G-ALFA. Na prvi ALFA žarek, ki je tudi prvi zaščitni BIOkibernetski steber,  naletite ob osemkotnem stebru, spomeniku, ki označuje pot ob žici okupirane Ljubljane nasproti BIOkibernetsko urejene cerkve, ki zdaj seva zdravilne BIOenergije najvišjega Zemeljskega BIOkibernetskega nivoja L384. To je 12. stopnja po BIOOkibernetski lestvici ( glej zdrave cerkve).

Ob poti do šole se na cesti ob pločniku nahajajo ALFA žarki, ki so označeni s kovinskimi ploščami za POT. Ob prvi potki zavijete levo in zopet prečkate ALFA žarke. Zadnja oznaka za pot je izruvana. To je klasičen primer uničevanja pravih kulturno zgodovinskih spomenikov, ki imajo bistveno globlji pomen, kot si jih to ta trenutek sploh lahko predstavljamo.

To so oznake o obstoju in vplivu SUPERINTELIGENCE S-ALFA, ki deluje preko zdravih Zemljanov  in nam na vsakem koraku želi dopovedati, kako do zdravega, kakovostnega življenja in blagostanja, kako do zdravih, inteligentnih in BIOkibernetsko vrhunsko usposobljenih otrok, kako brez bolezni, prometnih nesreč, alkohola, mamil, umetnih in izjemno nevarnih ameriških in drugih, premalo preizkušenih zdravil, ki povzročajo BIOterorizem, kako dostojno preživeti brez nasilja,  kriminala in vojn.

Mi pa kot butalci rinemo v nesrečo. Pehamo se za vrednote, ki pod krinko demokracije, preživelega kapitalizma in pod krinko osnovnih človekovih pravic, ki z njimi nimajo prav nobene zveze, sistematično uničujemo sami sebe in mladi rod. 

Neprestano smo namreč ujetniki Superinteligence G-BETA, ki preko smrtnih žarkov in svojih BIOrobotov povzroča BIOkibernetski kriminal. BIOroboti so ljudje, ki imajo BIOkibernetsko popolnoma poškodovan BIOsistem. Njihovo telo je popolnoma nasičeno s škodljivimi BIOenergijami BK nivoja L384. Njihova AURA in duhovne vrednote so negativne in so leglo vsega zla na Zemlji. Običajno so to tudi težki bolniki, skratka ljudje, ki se jim ne da nič dopovedati. Ta tip ljudi sem imenoval G-BETA generirani BIOsistemi.

BIOroboti se nahajajo v vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja vse do državnih vrhov nekaterih držav in RELIGIJ ter so nosilci črne magije. Preko delovanja teh ljudi, se sistematično uničuje življenje na Zemlji.

Širjenje BIOkibernetskega kriminala, ki je izvor vseh naših problemov je torej pogojeno z BIOkibernetsko poškodbo psihe ljudi po metodi G-BETA. Glavni predstavniki te izjemno nevarne tehnologije so BIOkibernetsko poškodovani politiki, raziskovalci, oblikovalci, arhitekti, gradbeniki in vse ostale strukture, ki lahko vplivajo na množično širjenje BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma. 

Zadeva je zelo preprosta. Ko zgradiš po Italijanski tehnologiji, ki smo jo prekopirali kot papagaji,  BIOkibernetsko izredno nevarno avtocesto skozi Vipavsko dolino, ki povzroča maksimalno škodljivo BIOkibernetsko transformacijo štirih škodljivih BIOenergij, maksimalnega Zemeljskega nivoja L384, začnemo širiti BIOkibernetski kriminal.

Vsak BIOkibernetsko nezaščiteni Zemljan (če ne nosi BIOLASERJA in BIOkibernetskih zaslonk) je potencijalni kandidat, da bo na tej poti sprejel maksimalne doze škodljivih BIOenergij. Večino škodljivih BIOenergij sprejme preko leve in desne slepoočnice, ostalo pa preko kože ter preko hrane pijače in zdravil. Ko na tej poti prečka BETA smrtne žarke dobi še dodatne doze neposrednega sevanja škodljivih BIOenergij, ki škodljivo vplivajo neposredno na imunski, hormonski in genetski sistem. 

Škodljive BIOenergije delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo. Zato se dosti ljudi počuti dobro, ne pa vsi. Bolj je oseba zdrava, bolje zaznava škodljiv vpliv take lokacije. Ti ljudje so v manjšini saj je preko 90 % ljudi več ali manj BIOkibernetko poškodovanih.

Človekov alarmni sistem, ki je opredeljen, kot zaznavanje bolečine sicer zaznava vse te fenomene. To so stresi, glavoboli, slabo počutje, želodčne težave itd.

Indoktrinacije preko  napačne opredelitve teh fenomenov ali celo z zmotnim zdravljenjem preko neustrezne meditacije, akupunkture , homeopatije itd. ( vse te metode so črna magija), zaradi neposredne vzgoje na to temo v šolah ter zaradi popolnoma neustrezne gradnje objektov ter izbire oblike notranje opreme in njene razporeditve, uvoz in proizvodnja kakovostno popolnoma neustrezne hrane, pijače in zdravil pa neusmiljeno uničuje človekove vitalne mehanizme, ki povzročajo preko njegove psihe vse naše probleme.

Neprestano smo ujetniki BIOkibernetskega kriminala, ki ga generiramo sami (oblikovalci, arhitekti in religije ...) ter BIOterorizma in terorizma, ki ga generirajo posamezniki zaradi ekstremno visoke poškodbe svojega BIOsistema. S tem uničujemo sebe svoje otroke in celotno Zemeljsko civilizacijo. popolnoma neustrezno skrbimo za svoje okolje in sistematično uničujemo osnovni vir življenja, to je VODA in rodovitnost tal in s tem celotno Zemeljsko civilizacijo.

Seveda pa je odkrita problematika dolgoročno bolj nevarna,  kot si to lahko ta trenutek sploh predstavlja celotna medicina, znanost  in umetnost ter tehnologija. BETA smrtni žarki in dematerializacija, ki nastaja na takih lokacijah, kar je 100% fizikalno dokazljivo, spreminja tudi naše podnebje.  Na lokacijah vulkanov in potresov se najbolje opazi kaj povzročajo BETA žarki in naša lastna neumnost.

Vsi problemi, vsa zdravstvena problematika je plod človekovega dela in ustvarjanja zaradi uporabe G-BETA BIOtehnologije, ki izhaja iz zmotne uporabe BETA smrtnih žarkov. Roditi se moramo zdravi in zdravi tudi umreti. To je zdaj s pomočjo slovenske BIOtehnologije S-ALFA dosegljivo.

Prav tako lahko s pomočjo uporabe BIOtehnologije S-ALFA proizvedemo zdravo prehrano in zgradimo zdravo okolje. 

Cilj seminarjev je torej vzgoja Zemljana novega tisočletja, ki bo razumel osnovne funkcije življenja na Zemlji. Kako pridemo do zdravja, sreče in blagostanja, kar nam omogoča SUPERINTELIGENCA S-ALFA preko G-ALFA in G-BETA BIOtehnologije, samo pravilno moramo razumeti te "NARAVNE" mehanizme. Tega pa razen nas nihče ne zna. To je osnovno naše sporočilo.To je cilj naših seminarjev.

Trajno reševanje Zemeljske problematike, bolezni in bolečine je možno brez posledic le na en sam način, to je uporaba ALFA žarkov po metodi G in S-ALFA 1,2,3,4. Vse druge metode, vključno z akupunkturo in homeopatijo, uporabo BIOkibernetsko neatestiranih pripomočkov za zdravljenje  opredeljujem kot BIOkibernetski kriminal.

Vsak oster predmet, predmet z ostrimi robovi, oblika kot n.pr. jajce postavljeno pokonci, ne glede na material deluje, ko z njim prečkamo BETA žarke, škodljivo na naš BIOsistem. Povzroča namreč škodljivo dinamično BIOkibernetsko transformacijo, ki počasi vendar zanesljivo uničuje psiho in telo vsem, ki se nahajajo v okolici BIOkibernetsko škodljivega predmeta.

Vabimo vse, ki želijo sebi, Sloveniji in Evropi hiter in učinkovit duhovni in gospodarski razvoj, da se udeležijo seminarjev. Do vseh podrobnosti bomo predstavili to vrhunsko BIOtehnologijo S-ALFA, ki bo spremenila svet do temeljev. Odkriva namreč neverjetne zablode medicine, znanosti in umetnosti ter BIOtehnologije  na področjih kjer opredeljujejo segmente nastanka vseh naših bolezni in problemov ter velikih napak in zablod pri zdravljenju s kemijo in farmacijo, ki pri zdravljenju v večini primerov naredi več škode kot koristi. 

Predstavili bomo uporabnost metode G in S-ALFA na mnogih področjih  našega dela in ustvarjanja. Predvsem pa je pomembno seznaniti odgovorne, da ne bodo počeli neumnosti, kot jih počne celotna zahodna Evropa na področju, kot pravijo ALTERNATIVNE MEDICINE, gradnje škodljivih avtocest, stanovanjskih in poslovnih prostorov in drugo. 

ALTERNATIVNE MEDICINE NI !!!. Zanesljivo jo ni v takem pomenu besede, kot jo poizkušajo prikazati v Evropi in Aziji. Če ne veste kaj počnete je to v večini primerov ČRNA MAGIJA!!!. Ta je zdaj merljiva in dokazljiva. To je v bistvu uporaba BETA smrtnih žarkov oz. G-BETA BIOtehnologije, ki je iz te filozofije in uporabe nastala in preti uničiti Zemeljski rod.  

Je samo medicina, ki deluje več ali manj poglobljeno na posameznih področjih Zemeljske populacije. Zato je poznavanje BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, ena najpomembnejših faz našega spoznanja v tem tisočletju. 

ALFA žarki delujejo neposredno na naš imunski, hormonski in genetski sistem in predstavljajo edino pravo zdravilo za vse stare in novo nastajajoče bolezni telesa in psihe. BIOtehnologija G-ALFA je torej sestavni del medicine, znanosti in tehnologije. Saj opredeljuje natančen izvor vseh naših problemov in povezanih posledic. 

BIOkibernetski poligon z najmanj 33 ALFA žarki bi moral imeti slednji vrtec, šola in visokošolska ustanova. 

Da ohranimo nas, naše polje in živali rodovitno, da postanemo genetsko, hormonsko  in imunsko utrjeni, da doseženo visoko stopnjo okoljevarstvene zaščite, visoko stopnjo kakovosti hrane, pijače in zdravil,  visoko stopnjo zdravja in prometne varnosti ter hiter in učinkovit celosten gospodarski razvoj Slovenije in Evrope, je BIOkibernetski poligon izdelan po metodi G-ALFA zgrajen v slednji vasi, v slednji družini, v slednji CERKVI nepogrešljiva lokacija in daleč najboljša investicija vseh časov. Uporaba BIOkibernetskega poligona daje namreč takojšne rezultate, ki se zelo hitro pokažejo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Le tako se bomo izvlekli iz velike duhovne zaostalosti, ki jo povzroča sistemska uporaba škodljive BIOtehnologije G-BETA, ki preti zdesetkati zemeljski rod.

Vse bolezni psihe in telesa, nastanek AIDS, BSE  ter vseh virusnih obolenj imajo svoj izvor v BETA smrtnih žarkih, ki jih lahko vsak, duhovno vrhunsko usposobljen človek izklopi po slovenski metodi G-ALFA. S tem si pridobi aktivne ALFA žarke, ki vplivajo na naravni razvoj imunskega, hormonskega in genetskega sistema vsakega BIOsistema na našem planetu.

Podrobnosti so v knjigi Osnove BIOkibernetike I. del ter v knjigi: "Gradnja objektov in infrastrukture po slovenski metodi G-ALFA", ki bi jo moral obvladati sleherni arhitekt. Obravnavana problematika pomeni novo, izredno pomembno vejo naše vzgoje, ki jo bo moral brezpogojno obvladati sleherni Zemljan, če želimo povrniti lokacijam na katerih živimo, delamo in pridelujemo živila njihov osnovni pomen. To je zdravo in bogato življenje, brez bolezni, nesreč in vojn.

Zato vabim vodstva sindikatov, da se nemudoma seznanijo z novo BIOtehnologijo G-ALFA, saj bodo le z novim znanjem znali pravilno poskrbeti za delavce in še posebej za naše kmete. Le prava domača hrana je zdrava hrana, pa se tega vse premalo zavedamo. S pomočjo merilne BIOtehnologije MS VDPŠ namreč vse to lahko zelo enostavno dokazujemo. Posebej je to pomembno za sanacijo izredno onesnaženih vodnih virov, za kontrolo BIOkibernetsko izredno nevarne uvožene hrane, ki je zavita v celofan predpisov, ki osnovno problematiko pridelave hrane in zdravil sploh ne rešujejo, kot bi bilo treba in so leglo vseh naših problemov in nastanka celotne zemeljske problematike.

Voda z vodovodov ter mnoge ustekleničene vode namreč niso BIOkibernetsko ustrezne za pitje. Ustreznost hrane, pijače in zdravil se lahko ugotovi šele potem, ko jih prečistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. in BT. Tega pa naši inšpektorji, medicina, znanost in tehnologija še ne zna.  

Seminarji na Osnovni Šoli Milana Šušteršiča osvetljujejo nove metode dela za mnoge Zemeljske asociacije, saj dajejo vse potrebne odgovore na vse naše probleme

Lastnike kapitala vabim, da se seznanijo z novimi znanji na področju BIOtehnologije S-ALFA. Le tako bodo pridobili vrhunsko usposobljene delavce, ki bodo znali bistveno bolj oplemenititi kapital. Postali bodo visoko motivirani in inovativni, predvsem pa zadovoljni in zanesljivi delavci in velika konkurenca vsem domačim in tujim BIOkibernetsko nesposobnih asociacijam, ki jih Slovenija zanima zgolj kot lokacija za njihovo rekreacijo in prehodno pot ter kot trg za svoje BIO kibernetsko izredno škodljivo izdelke. 

Vabim tudi člane parlamentov in vlad, ki dostikrat izgubljajo čas za povsem nepomembne zadeve, da se dogovorijo za skupinski obisk BIOkibernetskega poligona. Tu bodo lahko sistematično pridobivali vrhunsko psihofizično kondicijo, ki jo še kako potrebujejo za pravilne odločitve, ki so povezane z delovanjem Evropske skupnost in NATO. 

Evropi in celemu svetu moramo enkrat že dopovedati in pokazati pravo pot v boju proti terorizmu. Ameriška varianta je natančen strel v prazno. S tem denarjem, ki ga povsem po nepotrebnem zapravljajo, bi lahko dosegli bistveno boljše, predvsem pa dolgoročno bistveno bolj kakovostno naravnane rezultate.  Očitno so motivi ameriških vojaških operacij po svetu povsem drugi in nimajo povsem nobene zveze z neposrednim bojem proti terorizmu. Škoda, da gospoda Drnovšek in Kučan nista doumela problematike s katero sta bila že davno seznanjena, pa tako sijajne priložnosti sta imela.

Posebej Vabim opozicijo, ki ne zna in ne zna zaigrati na prave note, da se pridruži temu briljantnemu projektu. Le s pomočjo BIOtehnologije S-ALFA bodo prišli pravi ljudje na prava mesta. Po strankah je sicer dovolj BIOkibernetsko usposobljenih ljudi, samo poiskati jih je treba znati. Tisti pa, ki bi radi bili voditelji, in so duhovno že zavozili, si lahko zelo hitro pridobijo ustrezno BIOKIBERNETSKO kondicijo po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Sicer so po mojem mnenju stranke preživela asociacija in nimajo z realnostjo, z našo bodočnostjo nobene prave povezave več. Samo drobijo že tako osiromašeno slovensko strukturo. Politiko je potrebno projektno orientirati in se ne ukvarjati s preživelimi metodami dela in ustvarjanja, ki samo meglijo že tako megleno situacijo.  

Slovenija lahko postane zelo hitro prva ŠVICA: To mora biti naš cilj, ki ga lahko zdaj z veliko lahkoto tudi dosežemo, če bomo seveda zmogli združiti in uporabiti neprecenljivo duhovno moč, ki nam jo na vsakem koraku poklanja Superinteligenca S-ALFA, samo razumeti jo moramo.

Mislim, da si lahko predstavljamo kaj pomeni 2.000.000 vrhunsko usposobljenih slovenskih strokovnjakov, ki jih lahko generiramo v eni sami generaciji Slovencev po metodi S-ALFA. Nihče ni tako neumen, da ne bi mogel razumeti in doumeti kako delujejo ALFA in BETA žarki, saj gre za primarno BIOtehnologijo S-ALFA na kateri sloni vsa Zemeljska civilizacija, vsi Zemeljski BIOsistemi.

Tudi RKC, oziroma naša prava slovenske cerkev lahko mnogo stori, če ima interes, da realizira tisto, kar že tisočletja obljublja.  Zdaj vemo kaj je BOG, to je kofigurativno kar SUPERINTELIGENCA S-ALFA, ki deluje v 33. dimenzionalnemu prostoru in naprej do dimenzije neskončno in spremlja vsak naš korak, vsako našo misel. Nikamor se ne moremo skriti. Naloga RKC je, da prosvetli najprej sebe, potem pa še vse druge religije in verske skupnosti in jih združi okoli enega samega BOGA, ki predstavlja za ateiste povsem ekvivalentno moč, ki jo imenujem Superinteligenca S-ALFA. 

Le tako bo prišlo tudi do sprave in vsega tistega, kar bi moralo že zdavnaj priti. Le Cerkev ima dovolj denarja in neizkoriščenega duhovnega potenciala, da integrira vsa naša hotenja v osnovni cilj,  to je pravilno rojstvo, zdravo, bogato in uspešno življenje ter  v pravilno smrt. Tu ne gre za črno magijo, ki deluje preko BETA smrtnih žarkov in je preko ISLAMA generirala napad na Ameriko-WTC NY in grozi celotni zemeljski populaciji. 

Tu gre za fizikalno dokazljiva dejstva in sredstva, ki so jasna in nedvoumno dokazljiva, kaj je BOG, kako deluje, da je BOG samo eden, ena in edina asociacija za celotno zemeljsko populacijo, ki deluje v 7., 13., in 33. dimenzionalnemu prostoru in naprej do dimenzije neskončno. Prav tako je jasno, da smo Zemljani eni veliki BUTALCI, da nismo znali v vseh teh tisočletjih doumeti osnovne zakonitosti življenja na Zemlji.

Sistematično žagamo vejo na kateri sedimo. Sistematično uničujemo zrak, rodovitno Zemljo in vodne vire in s tem vse BIOsisteme. 

Moliti, meditirati in razmišljati smemo le v ALFA življenjskih žarkih. S tem generiramo novo življenje nove BIOkibernetske vire. Če molimo v BETA smrtnih žarkih molimo k HUDIČU in povzročamo črno magijo, vse bolezni, spolne odklobe, nesreče, alkoholizem, jemanje mamil, BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, terorizem in vojne.

Pot do prave religije je zdaj odprta. 

Za  teologe imam pripravljen prav poseben program dopolnilnega izobraževanja, ki omogoča jasno in enoumno opredelitev kaj je BOG in kaj je HUDIČ, kako delujeta, kako deluje črna magija in kako se tega, zgodovinsko generiranega zla rešimo enkrat za vselej.

V ta namen imam pripravljen program, kako lahko postanejo Cerkev na Brezjah in vse druge slovenske cerkve pravi božji hrami, ki bodo imeli neprecenljivo BIOkibernetsko in realno vrednost za ves slovenski rod in za celotno Zemeljsko populacijo.

Gre za regeneracijski proces, ki se je že začel in se ne bo nikoli več zaustavil. Trajal bo celotno naše tisočletje. V bistvu gre za generiranje izpopolnjene krščanske filozofije, ki bo reševala vse, v preteklih stoletjih nakopičene  probleme, ki sistematično uničujejo Zemeljski rod. 

Pedofilija in druga problematika povezana z RELIGIJAMI, zakoni istospolnih partnerjev  je BIOkibernetska poškodba psihe in je posledica molitve, meditacije in zadrževanja v BETA smrtnih žarkih ter uživanja BIOkibernetsko škodljive hrane, pijače in zdravil, poslušanja BETA generirane glazbe in drugo. 

Vse bolezni so posledica uporabe BETA smrtnih žarkov. Papež, kot predstavnik BOGA bi moral biti zdrav do svoje smrti in si bolezni ne bi smel privoščiti. To samo kaže, kako razumniki razumejo BOGA in mehanizme večdimenzionalnih prostorov v katerih živimo odkar se zavedamo in da za seboj puščajo prevare in zlo, pa se tega žal niti ne zavedajo.

Vabim tudi BIOenergetike, vedeževalce in ljudi, ki mislijo da se ukvarjajo z alternativnim zdravljenjem telesa in psihe, ki se ukvarjajo z raznimi popolnoma nepreverjenimi metodami zdravljenja  iz vzhoda in zahoda, da dopolnijo svoja znanja. Slej ko prej bo medicina, znanost in umetnost ter tehnologija  potrdila to veliko odkritje. Ugotovila bo, da gre pri vseh teh metodah, ki ne upoštevajo ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov za velike prevare, ki zahtevajo kazensko odgovornost in sodno preganjanje.

To je še posebej pomembno zdaj, ko se pripravlja zakon o "alternativnem zdravljenju". Slovencem je dano to veliko spoznanje, da z znanjem pomagamo tako bogatim kot revnim, da na svetu končno zavlada mir in prava ljubezen, brez bolezni, nesreč, razbitih družin, spolnih odklonov, alkoholizma, mamil, nasilja, kriminala in vojn. Vsi ti problemi imajo izvor v delovanju BETA smrtnih žarkov, ki se n. pr. na cestišču kažejo kot poškodbe asfalta in luknje v makadamu. Glej reference.

Vabim slehernega občana, posebej še mladi rod, ki nosi v sebi vse pomembne vitalne, še nepokvarjene vsebine, da jih na prvem, za javnost odprtem BIOkibernetskem poligonu, izjemno hitro in bistveno oplemeniti ali vsaj zadrži do visoke starosti. Neustavljiv čas, dati Sloveniji novo vsebino za hiter, učinkovit in kakovosten duhovni in gospodarski razvoj ni v NATU in Evropski skupnosti ampak v NAS SAMIH, v spoznanju BIOtehnologije S-ALFA, v spoznanju kaj je bistvo življenja in kako ga pravilno ohraniti za naslednje rodove.. 

NATO in EVROPSKA skupnost nam lahko pri tem sicer koristi, če bi imela SLOVENIJA BIOkibernetsko ustrezno in dovolj modro in intuitivno vlado oz. državno vodstvo. Intuicija pa pomeni telepatski dostop do baze podatkov, ki se nahaja v 33. dimenzionalnem prostoru. Ta, sicer visoko zahtevna znanja, ki so po moji teoriji opredeljena s poznavanjem BIOfizike 7., 13., in 33., dimenzionalnega prostora, si lahko pridobi v 10 do 15  letnem obdobju skoraj vsak povprečno izobražen Zemljan. 

Evropska skupnost nam ne more dosti pomagati z nobenimi predpisi in drugimi aktivnostmi, saj so filozofsko vezani neposredno na razširitev svojega trga in predvsem za nakup redke še dokaj neokrnjene oaze, ki se med drugim imenuje tudi SLOVENIJA. Mahati z denarjem in subvencijami je čista manipulacija, ki dolgoročno ne vodi nikamor. Kaže samo ne veliko duhovno šibkost tistih, ki to počno.

Zato ne zamudite velike priložnosti, ki nam jo ponuja SUPERINTELIGENCA S-ALFA preko spoznanja ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov.

Vse tiste, ki ste že zabredli v bolezen pa vabim, da BIOkibernetske poligone do dobra izkoristite. Le slovenska metoda G-ALFA, poleg pravilno naravnane medicine (po metodi G in S-ALFA seveda) in vašega osebnega prizadevanja po metodi G-ALFA lahko reši  ali vsaj omili vse probleme, če bomo to seveda hoteli. 

Pri tem nam farmacija in kemija ne moreta prav nič pomagati. Le s pomočjo metode G in S-ALFA in z uporabo vrhunske merilne BIOtehnologije MS VDP, ki omogoča analizo in preverjanje ter oplemenitenje zdravil se bomo lahko dokopali do ustreznega zdravja, ki je posledica napačnega življenja in dela preteklih rodov naše civilizacije. 

Nobene, prav nobene druge poti ni. Vse alternativne metode zdravljenja in razne, do sedaj znane pripomočke pa čimprej pozabimo. Nič nas ne zdravijo, le zamudimo še tisto malo možnosti, ki jo imamo, da dostojno preživimo preostanek življenja, ki nam je dodeljen preko genetskega, imunskega in hormonskega sistema, ki se ga da sanirati le po slovenski metodi G in S-ALFA 1,2,3,4.

Kupiti zdravja in nebes v nobenem primeru ni možno. To je že davnega leta ugotovil Primož Trubar. Zdaj končno vemo, da vse to lahko dosežemo le po slovenski metodi G-ALFA in z pravilno uporabo in razuvevanja BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora.

Največ lahko naredi le vsak sam in samo za sebe. Drugim lahko pomagamo izključno le tako, da jih naučimo uporabljati to vrhunsko slovensko BIOtehnologijo G-ALFA. Da jih naučimo, kako se do življenjskih žarkov pride in kako se jih pravilno uporablja.

Organizirajte skupine do 33 oseb, toliko je efektivno uporabnih ALFA žarkov v enem intervalu po 45 minut in mi sporočite, pa bomo skupaj določili termin usposabljanja po metodi G-ALFA. Ko bo ljubljanska županja ali ŽUPAN dodelil večjo parcelo, kjer bomo lahko organizirano zgradili pravi BIOkibernetsko urejen park, se bo naš skupni duhovni razvoj še bistveno hitreje ustvarjal. 

Tiste pa, ki se želijo profesionalno ukvarjati z vrhunsko BIOtehnologijo S_ALFA na področju medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJE vabim, da seminarje nadaljujejo do usposobljenosti za profesionalno uporabo merilne BIOtehnologije S-ALFA. Vsako leto program seminarja dopolnjujem tako, da je vsak sklop programsko zaključena celota.  

Potrebujemo preko  200.000 usposobljenih BIOkibernetikov, pa se bo marsikaj spremenilo doma in v svetu.

Za tuje vlade pripravljam poseben, šest mesečni program usposabljanja.

Svoje želje prosim sporočite po e-pošti na naslov breda.gorenc@telemach.net  pa vam bomo poslali podroben program prilagojen Vašim potrebam.

Vabljeni!

Dvorana pred BIOkibernetsko sanacijo je imela vse ALFA žarke že izklopljene, BETA žarki pa so že dosegli 4,24m in maksimalno jakost L384, to je 12 stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Dvorana, po BIOkibernetski sanaciji z metodo G-ALFA ima zdaj vse žarke ALFA vklopljene. Škodljiva BIOkibernetska transformacije L384 štirih škodljivih BIOenergij se je spremenila v zdravilno BIOklimo sedmih zdravilnih BIOenergij E0, to je peta stopnja po BIOkibernetski lestvici.

Komentar:

Ko sem leta 1993 odkril delovanje ALFA in BETA žarkov, ko sem jim na osnovi telepatskih komunikacij s SUPERINTELIGENCO S-ALFA skušal dopovedati, da naj vendar dajo nek fizikalni dokaz,  nam nejevernim Zemljanom, da obstajajo, so generirali obliko v žitnem klasju. Ta v bistvu predstavlja dve asociaciji. Prva pomeni 33. dimenzijo, 33 črk S, ki naj bi pomenile Superinteligenco S-ALFA, druga pa metodo G-ALFA 1,2,3,4, ki preko osnovnih štirih gradnikov našega genetskega sistema (štiri vodoravne črte) vpliva na naš razvoj, na  naš imunski, hormonski in genetski sistem.

Originalne fotografije so spletni strani:

http://home.clara.net/lucypringle/photos/1998/uk98ab.htmllllll

in

http://www.lovely.clara.net/crop_circles_history98.htmllllll

Če gre za golo naključje presodite sami. Ugotovil sem, da naključij v življenju ni. Vse naše miselne aktivnosti so pod vplivom ALFA ali BETA Superinteligence. Obe inteligenci pa v nekem smislu vodi Superinteligenca S-.ALFA.

Vse ima svoj smisel sami doumeti, razumeti in pravilno uporabiti ga moramo, pa postane življenje sila enostavno, brez bolezni, nesreč, kriminala in vojn.

Vse vojne, BIOkibernetski kriminal in BIOterorizem povzročajo ljudje, ki imajo po metodi G-BETA generiran svoj BIOsistem.