ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Seminarji o zdravem življenju brez bolezni telesa in psihe, o pridobivanju vrhunske psihofizične kondicije, kako do hitrega in učinkovitega gospodarskega, političnega  in kulturnega razvoja Slovenije, kako hitro in bistveno povečati prometno varnost, nataliteto, osebno varnost , kakovost prehrane in bivanja.

1. Namen

2. Utemeljitev

3. Program

4. Vabilo za obisk in lokacija seminarja

5. Terminski plan

6. Cenik, prijava za seminar, pogoji

7. Stopnje usposobljenosti

 

Seminar v šolskem letu 2017/2018

Utemeljitev uporabe BIF VDP in MS VDP

Prosim, da najprej prečitate dve datoteki, ki sta objavljeni na www.ati-e-import.si To sta Osnove BIOfizike (BIF VDP_verzija 01)  in Vladi in medijem  , kjer je navedeno nekaj pomembnih informacij, ki nam bodo pomagale, da se odločimo za uporabo izvrstne tehnologije, ki jo je vsem na svetu posredovala Superinteligenca S-ALFA. Tehnologija, ki jo omogoča BIOFIZIKA VEČDIMENZIONALNEGA PROSTORA, V KATEREM ŽIVIMO, ODKAR SE ZAVEDAMO (BIF VDP), je izredno enostavna za uporabo. Zanesljivo rešuje vsa naše probleme bolezni telesa in psihe ter vse probleme našega časa, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Uporaba BIF VDP je izredno pomembna za hitro in učinkovito gospodarsko rast, doseganje visoke stopnje motivacije in intuicije, maksimalno možno produktivnost in s tem maksimalno možno opravilno sposobnost. Bistveno zmanjša poškodbe pri delu. Bistveno zmanjša odsotnost pri delovnih procesih zaradi bolniške in še mnogo več.

Uporaba BIO tehnologije S-ALFA je izredno pomembna za ŠPORT. Vse imamo v glavi, ko glavo poškodujemo s škodljivo hrano, vodo, zdravili, s škodljivo filozofijo, z BETA smrtnimi žarki, ko gradimo škodljive zgradbe za vrhunski šport itd, potem le redko nastane kaj takega kot je Evropsko prvenstvo v košarki leta 2017. Vendar o tem kdaj drugič.

Obisk seminarja je torej izjemna priložnost, da si lahko uredimo dostojno življenje od rojstva do smrti, pravilno umremo in naprej, kot to obljubljajo religije. Tega pa brez uporabe BIOfizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP), v katerem živimo, odkar se zavedamo, ni mogoče, v nobenem primeru udejaniti, kot to navajajo razni mojstri, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.

Zakaj gre na našem planetu vse narobe, so v malih fragmentih ugotovili že francoski raziskovalci. Tako, da v bistvu nisem odkril nič novega. Z mojim nadaljevanjem raziskav, sem samo ugotovil, da nam Superinteligenca S-ALFA neprestano telepatsko posreduje izvrstno tehnologijo BIF VDP, ki deluje na principu materije in antimaterije, in merilni sistem MS VDP s katerim lahko dostopamo do baz podatkov o stanju vseh BIOsistemov na Zemlji in o vsem kar se dogaja na našem planetu in v galaksijah. Telepatsko nam posreduje izvrstne in izjemno pomembne informacije za hiter in učinkovit pravilni nadaljni razvoj naše civilizacije. To sem opredelil kot intuicijo. Ta je lahko pozitivne ali negativna. Odvisna je samo od našega duhovnega razvoja, ki ga omogoča le BIOtehnologija S-ALFA, ki jo usmerja in nadzoruje Superinteligenca S-ALFA.

Večina ljudi uporablja negativno intuicijo zaradi izjemno nevarnega sevanja sedme dimenzije na našo podzavest, na našo psiho. Zato gre vse narobe, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Politiki in mnogi drugi, kar nekaj sanjajo in se izmišljujejo, posebej je to vidno tako v opoziciji kot v poziciji in tudi pri vseh novih subjektih, ki bi radi prišli na oblast, pa nimajo pojma, kako kompleksna problematika je pravilno vodenje države v korist BIOsistemov. To je zelo jasen dokaz vpliva sedme dimenzije na psiho. Vse naše neumnosti, ki jih povzročamo je posledica izključno sevanja sedme dimenzije. Ta fenomen je zelo lepo opazen v državnem zboru in državnem svetu, v medijih, pri reklamah, v glasbi in kulturi in posod drugje in deluje podobno kot efekt domin.

Slabša je lokacija, večje neumnosti se proizvaja. Najslabša lokacija je prav državni zbor, državni svet, vladna poslopja, lokacija občin itd. Povsod tam, kjer nastopajo problemi je potrebno najprej ugotoviti stopnjo sevanja sedme dimenzije in to vse skupaj takoj sanirati. To lahko ugotovimo le z uporabo MS VDP.

Brezglavo menjati ljudi na položajih je strel v prazno, kot si to privoščijo politične stranke, ki pridejo na oblast. Najprej je potrebno izvršiti ustrezno BIOanalizo, ki vse pove. Dati rok, da si vsak od odgovornih pravilno uredi svoje življenje in svojo najbližjo okolico. Da vse to profesionalno zagotovimo, je potrebno takoj ustanoviti institut za BIF VDP, od stroke pa zahtevati, da takoj začne z najpomembnejšimi raziskavami na področju pridelave zdrave hrane, vode in vsega drugega blaga, ki je v prodaji.

Temeljni problem je le v tem, da moramo telepatske informacije pravilno sprejeti, jih razumeti in udejaniti. Ker temu ni tako, ker dostop do teh informacij zavira ali onemogoča prav Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji, in je telepatsko zelo nasilna. To ji omogočajo BIOparaziti, ki so locirani v sedmi dimenziji. Poleg tega nadzoruje delovanje BETA smrtnih žarkov, ki povzročajo izredno nevarno sevanje sedme dimenzije, ki bistveno zmanjša našo opravilno sposobnost. Zato je zelo velika večina ljudi v pasti sedme dimenzije. Podrobnosti so navedene v datoteki Mejne izmerjene BK vrednosti za ljudi, živali, rastline, viruse in bakterije ter kratek opis BIOparametrov za hitro in enostavno branje in razumevanje BK informacij stanja BIOsistemov.

Jakost in vpliv sedme dimenzije je neposredno odvisen od vseh neumnosti, ki jih počne človek, ekstremno BETA generiran BIOsistem. Vpliv sedme dimenzije narašča zaradi nepravilne smrti, ki se zgodi v BETA smrtnih žarkih (aktivne in pasivne inteligence na Zemlji), zaradi samomorov, umorov, vojn itd. Vse kar počnejo ZDA in njihovi vazali, po svetu pod fasado demokracije, ki z demokracijo nima prav nobene zveze, ima skrajno škodljivo konotacijo za celoten svet. Vsaj tako je bilo dosedaj. Bomo videli kaj se bo dogajalo z novim ameriškim predsednikom. O tem pa kdaj drugič. Ustrezne BIO analize so narejene, ki zaenkrat še niso za javnost. So pa z raziskovalnega vidika izredno zanimive.

Z drugimi besedami, sedma dimenzija je v bistvu, lahko bi rekli, kar koš za BIO smeti. Lahko bi temu morda rekli kar naravna selekcija za vse neumnosti, ki jih povzroča duhovno impotenten človek, to je ekstremno BETA generiran BIOsistem. To je oseba, ki ima telo in psiho-dušo, do maksimuma nasičeno s škodljivimi BIOenergijami in BIOparaziti. Ko umre, gre njegov BIOvzorec brezpogojno in neposredno v sedmo dimenzijo, ki sem jo opredelil kot PEKEL v pravem pomenu besede. To je merilno okno S25. Pri tem so popolnoma vse religije povsem brez moči. Tu nobena maša, nobena zadušnica, popolnoma nič ne pomaga. Povzroča le, da se na vse sodelujoče in njihove najbližje prenaša BIOparazite, kar je gonilna sila za vse nadaljne probleme telesa in psihe.

Zato je ekstremno pomembno, da religije uredijo vse svoje objekte s pomočjo BIF VDP v zdravilne gaje, sprejmejo reinkarnacijo, kot je to nekoč že bilo. Župniki pa naj pokažejo na svojih otrocih, kako je potrebno vzgajati pravo intelektualno elito nove dobe. Le tako bomo lahko, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, uredili življenje na zemlji, kot to predlaga najvišja inteligenca S-ALFA.

Zakaj dostikrat omenjam RELIGIJE. Zato, ker brez razumevanja BIF VDP in pravilnega delovanja religije ne more biti nobenega hitrega in učinkovitega razvoja naše civilizacije.

BIO vzorec umrlega, BETA generiranega BIOsistema postane BIOparazit, vse neumnosti, ki jih je v življenju počel pa gredo kot znanje v sedmo dimenzijo. To je merilno polje MP1, ki se potem telepatsko prenaša nazaj na vse žive BIOsisteme, kdor pač na te informacije nasede. To so zopet BETA generirani BIOsistemi.

Ne podcenjujte te ugotovitve, ki je na vsakem koraku dokazljiva, samo pravilno se moramo lotiti dokazovanja. Kako se vse to dokazuje, vse poti in stranpoti, našega dela in ustvarjanja, je omogočila Superinteligenca S-ALFA, ki je za vernike pravi in edini BOG za vse religije. Deluje popolnoma enako, tako za ateiste kot za vernike. Med njimi ni popolnoma nobene razlike. Pomembna je samo kakovost BIOsistema.

Razlika je le v tem kdo je bolj ali manj nasičen s škodljivimi BIOenergijami. Kdo bolj naseda telepatskim vzorcem sedme dimenzije, kdo bolj dojema telepatske vzorce višjih dimenzij. Kdo bolj pošteno in manj pošteno živi. Kdo bolj pravilno skrbi za svoj BIOsistem ter za okolje in prostor. To je temeljni problem človeštva in nič drugega. Vse drugo je mlatenje prazne slame.

 

Kaj je moje odkritje-spoznanje:

1.       Spoznal sem, kako deluje sedma dimenzija, ki je opredeljena z merilnim poljem MP1.

2.       Spoznal sem, kako delujejo višje dimenzije in kakšna je njihova distribucija. 13. dimenzija nastopa v merilnem polju MP2, 33. dimenzija nastopa v MP3 in tako naprej do MP33 ki nastopa v dimenziji: 28.454.158.336

3.       Spoznal sem, da je pravilno rojstvo in smrt le v ALFA življenjskem žarku. Samo smrt v ALFA življenjskem žarku omogoča, da gremo v NEBESA. To velja povsem enako za vernike in ateiste, za živali, rastline in mikroorganizme v zemlji, za viruse, bakterije in za vse znane in še neznane BIOsisteme. Popolnoma nobene razlike med njimi ni. Naš BIOvzorec postane angel varuh, ki nam iz višjih dimenzij, kjer je zbrana vsa znanost, vsa modrost, iz vseh galaksij, zelo diskretno posreduje pomembne informacije za naše življenje in za pravilen in optimalen razvoj naše civilizacije na planetu Zemlja. Posreduje nam samo tisto, kar je za nas smiselno in kar lahko dojamemo in nič drugega.

4.      Za realni svet in za zdravo življenje, brez bolezni telesa in psihe je nadvse pomembno, da preprečimo generiranje BIOparazitov in delovanje sedme dimenzije. Torej, moramo preprečiti vsako smrt pasivne ali aktivne inteligence, da premine v BETA smrtnih žarkih. BIOparaziti se v bistvu generirajo v PEKLU, v sedmi dimenziji.

5.       Spoznal sem, kako se lahko pred delovanjem sedme dimenzije zaščitimo.

6.       Spoznal sem kako lahko višje dimenzije elegantno in zelo enostavno neposredno ali preko virtualnih večdimenzionalnih BIOračunalniških sistemov, ki jih S-ALFA lahko vpiše v BK zaščito in kamorkoli je to potrebno. Uporabljamo pa jih lahko preko BIOšablon, kjer S-ALFA lahko vpiše makrokodne sisteme, neomejenega števila in kapacitete. Ne da bi uporabili makro kode, je pravilna uporaba BIF VDP in dostop do višjih dimenzij skoraj nemogoča. Trenutno najboljši material je zlato, ki sam po sebi ni nič vreden. Vsebuje namreč maksimalno škodljive BIOenergije. Če ima še škodljivo obliko povzroča tudi sevanje sedme dimenzije. Njegova uporabna vrednost  nastane takrat, ko ga S-ALFA obdela. Raziskava na to temo teče dalje.

7.       Spoznal sem, kako nevarno delujejo BIOparaziti na našo psiho in telo.

8.      Spoznal sem, kaj vse je potrebno storiti, da lahko BIF VDP gospodarsko izkoriščamo. Ne da bi uporabljali BIF VDP, ne moremo popolnoma ničesar dobrega narediti v svojem življenju. To je največji šok za medicino, farmacijo, znanost in umetnost ter za tehnologijo in religije. Največje koristi se nam nudijo prav na področju turizma, prave religije, reeksporta v Luki Koper, po oplemenitenju vsega blaga za Evropo in na področju kmetijstva, ki je temeljna gonilna sila za oskrbo vrhunsko inteligentnih BIOsistemov. To so ljudje nove dobe, ki je že tu, samo vključiti se moramo v njo. To pa ta trenutek omogoča le moj seminar. S tem bomo pravilno skrbeli za temeljni produkt naše civilizacije, to je za kakovostno vodo, to pa pomeni tudi kakovostne BIOsisteme. Vrednost kakovostne vode je dosti večja od diamantov, zlata in nafte. S tem bomo pravilno skrbeli za vse vodne vire in kompletno regenerirali naš planet. Voda z vodovoda uniči vsak BIOsistem, vsako poljščino. To bi morali instituti za varovanje zdravja že davno ugotoviti.

BETA smrtni žarki povzročajo dematerializacijo, povsod kjer koli so generirani. Vsaka udrtina na cesti, pločniku ali na kmetijskem zemljišču je lokacija BETA smrtnega žarka. Večina ljudi, te žarke čuti. BIOenergije v tem žarku delujejo kot mamilo. Zato je prišlo v naši zgodovini, do tako velikih zablod pri njihovi uporabi.

Nekateri take lokacije celo deklarirajo kot zdravilne gaje, ki z zdravljenjem telesa in psihe nimajo popolnoma nobene povezave. Celo nasprotno, take lokacije delujejo na nas podobno, kot mamila. Povzročajo BETA generirane BIOsisteme, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. Povzročajo negativen ali celo uničujoč vpliv na našo zavest in podzavest, pri tem se nekateri zelo dobro počutijo, podobno kot mamilaši.

Delovanje izjemno nevarne sedme dimenzije (merilno polje MP1) in odkritje-spoznanje ter podrobna opredelitev 32 polj višjih dimenzij (merilna polja MP2 do MP33), zanesljivo potrjujejo dosedanje moje dolgoletne raziskave, na mejnem področju znanega, ter poglobljene BIOanalize mnogih aktivnosti, ki jih izvajajo vse religije, alternativna medicina in ekstremno BETA generirani BIOsistemi v medicini, farmaciji, znanosti in povsod drugje.

Sami po sebi BETA smrtni žarki niso tako nevarni. S to problematiko sem se ukvarjal le posredno. O tem bi morale spregovoriti religije, alternativna medicina, ter del uradne medicine, ki to tehnologijo izvrstno poznajo, in že tisočletja uporabljajo.

Ugotavljam le, če smo pravilno BIOkibernetsko (BK) zaščiteni, če se usposobimo, da uporabljamo višje dimenzije, potem BETA smrtni žarki ne predstavljajo skoraj nobenega problema več. Žal še nisem uspel ugotoviti, čemu so v naši zgodovini sploh služili. Vsekakor so imeli ali pa morda še imajo svoj namen, ki bi ga bilo potrebno ugotoviti. Zdaj ko znamo uporabljati MS VDP, bo to najbrž dosti bolj enostavno. Sprašujem se, zakaj se varovalke pregorele, da se je škodljiva BIOtehnologija G-BETA na našem planetu tako nevarno razplamtela.

Ministrstvo za raziskave, bi moralo začeti interdisciplinarni raziskovalni projekt v okviru evropske skupnosti, s katerim bi lahko dokazali vse poti in stranpoti medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in religij. Če tega ne bo storilo, bomo še naprej tavali v temi, propadali in povsem po nepotrebnem trošili davkoplačevalski denar za neumnosti.

 Pomembnost in utemeljitev programa izobraževanja za uporabo BIOtehnologije G-ALFA v letu 2017/2018

Poučevanje o uporabi slovenske metode G-ALFA 1,2,3,4, in njena praktična uporaba je izredno pomembno dejanje. Nova slovenska BIOtehnologija G-ALFA, ki ima za osnovo ALFA življenjske žarke, BETA smrtne žarke pa opredeljuje kot BIOkibernetski kriminal, edina zagotavlja vrhunsko zdravje, srečo in blagostanje ter hiter in učinkovit gospodarski razvoj Slovenije, Evrope in sveta.

Otrokom zagotavlja hiter in učinkovit osebni razvoj ter vrhunsko učinkovitost in dosežke pri pripravi za kakovostno in zdravo življenje ter za generacijo novega, vrhunsko usposobljenega rodu Slovencev.

Zaradi nerazumevanja BIOfizike 7, 13, 33, 53 dimenzionalnega prostora in naprej, ima vse več mladih duševne težave, primankuje jim samozavesti,  živijo v BIOkibernetsko povsem neustreznem okolju ter uživajo BIOkibernetsko izredno škodljivo hrano, pijačo in zdravila. Uporabljajo izjemno škodljivo kozmetiko, razne obeske črne magije, ki jim neprestano uničuje telo in psiho.

Pri  izbiranju kandidatov za parlament, vlado, državno upravo, profesionalno vojsko in policijo ter za župane, predsednike družb, vodje raziskovalnih skupin in druge,  je pomembno vedeti, kakšen je njihov BIOsistem.  kdo ima potencialne možnosti, da bo predvolilne obljube tudi izpolnil in  Na ta vprašanja daje odgovor le BIOanaliza osebe, ki je opredeljena v tabelah D13, D33 in GX33.

Kako generiramo pravo BIO hrano in kakovostno kmetijstvo v našem tisočletju. Kakovosten nadzor hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA. Uporaba BIOkibernetskega poligona po metodi G-ALFA 1,2,3,4, za čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače in zdravil. S tem pridobimo bistveno povečanje kakovosti in njihove učinkovitosti. Ta vrhunska metoda omogoča hitro in učinkovito regeneracijo našega imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Uporaba višjih metod BIOkibernetske analize, sanacije in optimizacije hrane, pijače in zdravil po metodi AP01 do AP33 in BT kar edino omogoča Superinteligenca S-ALFA.

Zakaj je prišlo v zgodovini našega planeta do zablod medicine, znanosti in umetnosti, ter tehnologije?

Zakaj so ignorirali pravi izvor bolezni in vseh naših problemov, ko so generirali uporabo škodljive BIOtehnologije G-BETA, ki preti s kemijo in farmacijo uničiti tudi našo civilizacijo?

Odkritje slovenske G-ALFA BIOtehnologije, postavlja medicino na pravo mesto, saj jo bistveno dopolnjuje pri opredeljevanju izvora bolezni in preventivnega zdravljenja.

Metoda G-ALFA 1,2,3,4, ne more zamenjati ali razvrednotiti njenih dosedanjih dosežkov ampak jih samo pravilno osvetljuje z vidika pravilne uporabe metod zdravljenja in učinkovitosti zdravil ter njihove BIOkibernetske kontrole.

Gre za bistven premik na celotnem področju medicine in tehnologije pridelave hrane, pijače in zdravil. Razvrednoti pa vse alternativne metode zdravljenja in njihovih pripomočkov, ki ne upoštevajo ALFA in BETA žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetska transformacije.

Nihče ne sme moliti, meditirati ali se v BETA smrtnem žarku zdraviti, kot je to v »Zakladnici čudežne moči narave ob Bukovniškem jezeru« in drugod, kjer uporabljajo črno magijo za varanje nič hudega slutečih državljanov in državljank. Črna magija je namreč uporaba G-BETA BIOtehnologije za zdravljenje telesa in psihe, za molitev in za meditacijo.

Uporaba merilne metode MS VDP za pravočasno ugotavljanje BIOkibernetskih poškodb našega telesa in psihe. Kako se zaščitimo in saniramo vse oblike BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma in terorizma, ki so izvor vseh problemov naše civilizacije.

Podroben opis in analiza BIOparametrov natančno opredeljuje stanje katerega koli BIOsistema na našem planetu.

Kaj je slovenska G-ALFA mreža in zakaj edina zagotavlja pravilno gradnjo objektov in infrastrukture?

Kako izberemo in zakaj je pomembno izbrati BIOkibernetsko pravilne oblike zgradb, notranje opreme in predmetov za vsakdanjo uporabo?

Kako saniramo črne luknje v prometu s pomočjo globalne BIOkibernetske sanacije in kako se dejansko zaščitimo pred prometnimi in drugimi naravnimi nesrečami, kot so plazovi, rudniške nesreče in drugo?

Na vsa ta vprašanja daje odgovor slovenska BIOkibernetika.

Velike skrivnosti življenja, ki so bile tisočletja skrite, so z merilno BIOtehnologijo MS VDP povsem jasno in enoumno opredeljene.

 Utemeljitev

Odkritje BIOtehnologije S-ALFA, ki sem jo opredelil kot novo znanost, to je BIO fiziko več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo  in njena merilna tehnologija MS VDP razkriva velike zablode medicine, še posebej »ALTERNATIVNE medicine«, znanosti, umetnosti, tehnologije in RELIGIJ glede izvora vseh bolezni in vseh naših problemov, ki so se nakopičili v naši zgodovini vse do današnjega dne. 

Večino rezultatov raziskav, ki vplivajo posredno ali neposredno na naš BIOsistem moramo zato še enkrat preveriti z vidika merilne BIOtehnologije  MS VDP.

To še posebej velja za kemično in farmacevtsko industrijo. Večina njihovih izdelkov namreč povzroča BIOterorizem in sistematično uničuje imunski, hormonski in genetski sistem vsakega BIOsistema, vse kar je pomembno v naših glavah.

Celotno problematiko filozofije, psihologije, sociologije in umetnosti, moramo postaviti na povsem nove temelje.

Duhovni razvoj je namreč lahko negativen in pozitiven. Negativen duhovni razvoj generira zemeljsko populacijo na osnovi škodljive G-BETA BIOtehnologije, pozitiven duhovni razvoj pa generira Zemeljsko populacijo na osnovi zdravilne G-ALFA BIOtehnologije. To velja tudi za živali in rastline. 

Energetski pas okoli vsakega živega bitja je lahko negativen, negativna AURA, če je nasičen s škodljivimi BIOenergijami ali pozitiven, če je nasičen z zdravilnimi BIOenergijami.

Obnašanje ljudi in živali je povsem nasprotno, če so pod vplivom G-BETA ali pod vplivom G-ALFA BIOtehnologije.

Celotna asociacija, ki se ukvarja s BIOkibernetskim kriminalom, BIOterorizmom in terorizmom je pod vplivom G-BETA BIOtehnologije.

BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija uniči psiho in na koncu še telo vsakega BIOsistema, ki je izpostavljen njenemu delovanju. 

S fizikalnega vidika bi odkritju lahko rekli, da gre za naravno selekcijo. Ker pa imamo opraviti s tremi Superinteligencami, s katerimi lahko vzpostavimo telepatski stik, pa temu ni tako. 

Človeška inteligenca je generirana s strani Superinteligence S-ALFA s povsem drugim namenom, kot jo uporabljamo. 

Osnovni namen razvoja človeka je BIOkibernetska zaščita okolja in naravnih virov, za njegov smiselni in učinkovit razvoj, razvoj njegovega imunskega, hormonskega in genetskega sistema po »naravni metodi G-ALFA 1,2,3,4,«, ki je zdaj končno opredeljena. 

Uničevanje okolja in bogatenje na račun prekomernega izkoriščanja naravnih zemeljskih virov je najvišja stopnja kriminala. Povzroča namreč dolgoročne posledice in propadanje Zemeljske civilizacije. Propadanje je sicer počasno vendar zanesljivo. Vsak naslednji rod je zaradi tega fenomena genetsko slabši.  

»Rezervni deli« za človeka ter kemija in farmacija problematiko samo še slabšajo in zamegljujejo. Vse te metode in metode »alternativne medicine« ter njenih pripomočkov, ki delujejo na principu BIOkibernetskih mamil, ki jih povzroča škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija ter  neposredno BETA smrtni žarki, vodijo v slepo ulico. 

Pravo nasprotje temu je uporaba ALFA življenjskih žarkov ter zdravilne statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ki nam jo omogoča BIOtehnologija S-ALFA. 

Ta omogoča pozitiven duhovni razvoj in pravilen razvoj našega življenja, našega obnašanje, omogoča odkrivanje okolju prijazne tehnologije in novih življenjsko pomembnih virov. Prav tako omogoča reševati, zanesljivo in brez prevar  vse naše probleme, ki so se skozi našo zgodovino nakopičili do današnjega dne.

Človek že tisočletja išče odgovore na mnoga vprašanja, ki se mu porajajo ob njegovem duševnem in telesnem razvoju ter razvoju njegove okolice.

Odkril je mnoge zakonitosti fizikalnega sveta.

Tančica, ki že vse skozi pokriva duhovno sfero in blodi človeški duh ob njegovem razvoju pa postaja z odkritjem BIOtehnologije S-ALFA vse bolj prozorna. Zdaj znamo opredeliti kaj je dobra hrana za dušo in telo in kako do nje pridemo. 

Odkritje, delovanje in razpored ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov po Zemeljski površini, uporaba slovenske merilne BIOtehnologije MS VDP ter metoda G-ALFA 1,2,3,4, in BT, za hiter in učinkovit razvoj in sanacijo našega imunskega, hormonskega in genetskega sistema, daje izredno zanesljiv odgovor  na vse naše probleme. 

Program izobraževanja je pripravljen tako, da lahko postopoma in vse globlje prodiramo v prečudovit svet BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora in naprej do dimenzije neskončno, ki kroji usodo sveta od njegovega nastanka, pa tega nikakor nismo mogli pravilno doumeti in uporabiti v vsej svoji zgodovini življenja na Zemlji, ki ga danes poznamo. 

Ne morem trditi, da je to dokončno odkritje vseh BIOkibernetskih zakonitosti, ki so pred nami. Je pa velik korak v zgodovini življenja na našem planetu in njegove pravilne usmeritve za nadaljevanje razvoja naše civilizacije. 

Bistvo BIOtehnologije S-ALFA je pravilna izgradnja genetskega, imunskega in hormonskega sistema vsakega BIOsistema na Zemlji, ki ga omogoča sistemska uporaba ALFA žarkov po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in BT. 

Bistvo merilnega sistema MS VDP, ki ga omogoča duhovni razvoj po metodi G-ALFA, pa je dostop do baze podatkov v večdimenzionalnem prostoru, ki jo zagotavljajo trije nivoji Superinteligence. Te sem opredelil kot Superinteligenco G-BETA, G-ALFA in S-ALFA. 

Neposreden telepatski in fizikalni vpliv, ki ga imajo na našo psiho in telo je dokazljiv s fizikalnimi sredstvi. Če vse te, dosedaj neznane ali napačno opredeljene fenomene pravilno opazujemo, lahko njihove posledice dokazujemo tudi s fizikalnimi instrumenti. 

Vsak znanstvenik bi želel imeti instrumente za večdimenzionalni prostor. Opozoriti moram, da gre za izjemno kompleksno tehnologijo, ki jo obstoječa fizikalna instrumentacija ta trenutek še ne more neposredno zaznavati.  

Lahko pa vse te fenomene zaznavamo posredno preko obstoječih fizikalnih instrumentov, samo pravilno moramo znati opazovati. Pravilne rezultate dobimo le tako, da vse potrebne raziskave izvajamo le v profesionalno generiranem BIOkibernetskem poligonu, ki je profesionalno vzdrževan. Princip je podoben, kot Faradayeva kletka za elektromagnetna sevanja in valovanja.

Škodljivo G-BETA BIOtehnologijo lahko zaznavamo s fizikalnimi instrumenti posredno in neposredno. Zdravilno G-ALFA BIOtehnologijo, pa lahko zaznavamo samo posredno. Gre za opazovanje stanja BIOsistemov, zemeljske površine, plazov, poplav, potresov, izbruhov vulkanov in drugo ter ob upoštevanju merilnih metod sodobne medicine, znanosti in tehnologije. 

Vpliv in dokazovanje vpliva ALFA in BETA žarkov na naše telo in psiho je neizpodbitno. Zadeva ne more več biti prepuščena amaterskemu opredeljevanju iz vrst BIOenergetikov, vedeževalcev in RELIGIJ. Tisočletne zablode Kitajske in druge alternativne medicine so samo dokaz, kako pomembno je organizirati ustrezno raziskavo pred sprejemom kakršnega koli zakona o »ALTERNATIVNI MEDICINI«. 

Še enkrat ponavljam. ALTERNATIVNE MEDICINE NI!!!.   

Je samo MEDICINA in nič drugega. BIOtehnologija S-ALFA samo odkriva pravi izvor vseh naših bolezni in problemov ter metode preventivne in kurativne sanacije, ki se začne s slovensko metodo G-ALFA in se nadaljuje z vrhunsko medicinsko doktrino, ki jo je treba v nekaterih segmentih samo na novo opredeliti in dograditi z novo medicinsko doktrino, ki bo upoštevala dejanski izvor bolezni in možnosti za njeno sanacijo. 

Ta segment je med drugimi tudi farmacija, ki je svojo nalogo, svoje poslanstvo v obliki, kakršna je danes, opravila in zahteva temeljite spremembe njene filozofije in operative, ker je zašla v zelo nevarno BETA področje, ki uničuje življenje na Zemlji v vseh segmentih. 

To je zdaj naloga medicine, ki ne more biti več privesek farmacije, kot je zdaj, ampak njen primarni in kreativni del. 

Utemeljitev je povsem jasna in enoumna. S pomočjo odkritja BIOtehnologije S-ALFA  sem v bistvu odkril izvor vseh bolezni in vseh naših problemov ter rešitev za njihovo dolgoročno sanacijo.

Zdaj pa je na medicini, da to odkritje prouči in mu da svoje mesto, ki mu na področju medicine pa tudi znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ neovrgljivo pripada.  

Pravega vzroka izvora vseh bolezni, to so BETA smrtni žarki, škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija, ki je povzročena kot posledica BIOkibernetskega kriminala in zaradi BIOterorizma (po terminologiji in metodologiji G-ALFA),  se zdraviti s kemijo in farmacijo in samo z obstoječimi metodami medicine ne da, ne da bi prišlo do težkih BIOkibernetskih poškodb.  

Vso problematiko, ki jo celotni Zemeljski civilizaciji povzroča le sedem dimenzionalni prostor, v katerem nastopajo BETA smrtni žarki  ter statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.

Ta fenomen povzroča težke BIOkibernetske poškodbe psihe in v nadaljevanju trajanja teh poškodb tudi poškodbe telesa po medicinskih kriterijih.

Te poškodbe lahko odpravimo le z uporabo višjih dimenzij, to so ALFA in S-ALFA žarki ter z ustreznimi, s pomočjo BIOtehnologije S-ALFA opredeljenimi metodami in s sodobno medicino in farmacijo, ki bo upoštevala zdravilno slovensko BIOtehnologijo G-ALFA. 

Problematika zahteva temeljito znanstveno opredelitev zakonitosti v okviru interdisciplinarnega projekta, ki bo združil pomembne človekove raziskovalne sposobnosti v okviru evropskega (vladnega) raziskovalnega projekta. 

Evropskega-vladnega zato, ker zadeva v nobenem primeru ne more biti prepuščena eni sami raziskovalni skupini ali organizaciji ali celo posamezniku. Gre namreč za izjemno interdisciplinarni projekt, ki zadeva vse veje naše družbe. Vse od našega rojstva preko celega življenja do naše smrti. 

Vmesna stopnja te opredelitve je ta trenutek res samo telepatsko fizikalna pretvorba informacij, ki se zbirajo o našem življenju, o našem razvoju in doseženih rezultatih v treh bazah podatkov, ki jo nadzoruje Superinteligenca S-ALFA. Toda pot je odprta in bi bilo sila neumno, da ne bi te poti tudi izkoristili. To je bistvo slovenske merilne BIOtehnologije MS VDP. 

Dostop do teh, življenjsko pomembnih informacij, ki razkrivajo velike zablode našega sveta, je bil sicer  dosegljiv vsakemu, povprečno inteligentnemu Zemljanu, preko intuicije in preko občutkov, ki pa jih v naši zgodovini niso mogli enoumno opredeljevati. To je primarni vzrok za vse človekove zablode v razvoju Zemeljske civilizacije, njenih družbenih vrednot ter neposredno RELIGIJ in verskih skupnosti, medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije.  

Tako dobljene informacije, ki so jih religije zmotno uzakonile v svojih dokumentih, ostali svet pa sprejel in uzakonil kot svojo doktrino, peljejo svet v kaos in samouničenje. 

Vse te informacije imajo takojšno in neprecenljivo gospodarsko vrednost  in so do vseh podrobnosti opredeljene na seminarju v okviru celotnega programa izobraževanja, ki je razdeljen na osem zaključenih sklopov.