ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Seminarji o BIOfiziki večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo, v šolskem letu 2017/2018 

          

1. Namen

2. Utemeljitev

3. Program

4. Vabilo za obisk in lokacija seminarja

5. Terminski plan

6. Cenik, prijava za seminar, pogoji

7. Stopnje usposobljenosti

Na začetek WEB

LITERATURA:

1. Kaj uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo omogoča

2. Obvestila in opozorila

3. Hitri pregled problematike ki jo povzročajo ALFA in BETA žarki

4. Dokazi

5. Program za kozmetiko telesa in psihe

6. Molitev, meditacija, Joga, duhovni razvoj, glasba, umetnost, motivacija, inovacije, produktivnost,

7. Merilna tehnologija za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor v katerem živimo

8. Opis BIOparametrov

9. Posledice uporaba BETA, ALFA in S-ALFA žarkov za telo in psiho za živali, rastline, Zemljo, za viruse in bakterije, za EKOLOGIJO.

10. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja BKP-zdravilnih gajev, kmetijskih zemljišč za pridelavo prave BIOhrane,  hlevov itd.

11. Merilni podatki kako do zdravih partnerjev, prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike, semen, pesticidov itd.

12. Metodologija uporabe BETA, ALFA in S.ALFA žarkov

13. Opis uporabe projektov AP01 do AP33 za:

- za proizvodnjo BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike, BIO materiala, predmetov, naprav, sistemov, vozil, za raziskave novih energetskih virov, za vesoljsko tehnologijo in transport.

- za doseganje vrhunskega zdravja ter vrhunske psihofizične kondicije,

- za popolno reanimacijo telesa in psihe,

- za pripravo tkiv pred transplantacijo,

- za pripravo krvi pred transfuzijami,

- za pripravo pogojev pri izvajanju zahtevnih operacij  in generaciji vrhunske BIO zaščite   operaterja, da se zmanjša napake ter zaščite pacienta za bolj varno in zanesljivo preživetje operacije,

- aktivno spremljanje pacientov v šok sobah za bolj varno in zanesljivo preživetje ter bistveno hitrejšo reanimacijo telesa in psihe. Delovanje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora se namreč vidi s fizikalnimi instrumenti (osebni občutki, pulz, pritisk, možganski tokovi, dihanje, delovanje ledvic, jeter itd). Prav tako se vidi prihod v šok sobo  BETA ali ALFA generiranega BIOsistema (zdravnik, sestra, obiskovalec), ki pacientu lahko povzroči motnje v podzavesti in celo težje komplikacije, ki v določenih primerih lahko povzročijo celo smrt.

Seminar v šolskem letu 2017/2018

UVOD

Program seminarja je razdeljen na osem, smiselno zaključenih sklopov.  Izobraževanje je prirejeno tako, da istočasno poteka za začetnike kot tudi za dopolnilno izobraževanje vseh, ki se s to ali podobno problematiko poslovno ali ljubiteljsko ukvarjajo.

Brez temeljitega poznavanje rezultatov merilne BIOtehnologije S-ALFA ne moremo zanesljivo ugotoviti kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike, ter pravilne - zdrave gradnje objektov in infrastrukture in popolnoma vsega kar naša civilizacija proizvaja.

Ko s fizikalnimi, dosedaj znanimi metodami ugotovimo, da je kakovost blaga za ljudi ustrezna, smo uspešno opredelili le majhen del potrebnih informacij. Glavnina informacij o kakovosti pa je ostala skrita. Dokončno oceno o kakovosti katerega koli proizvoda dobimo šele takrat, ko združimo fizikalne in BIOkibernetske informacije.

Da je temu res tako, kaže problematika zdravja telesa in psihe v Sloveniji in tujini.

Seminar je izjemnega pomena za politike, župane, medicino in farmacijo, za arhitekte in predvsem za oblikovalce, ter za umetnike in vse, ki v naši družbi ustvarjajo novo vrednost.

Izvor vseh problemov naše civilizacije, vseh bolezni telesa in psihe je v RELIGIJAH. Strahotne posledice, ki so jih generirale prav RELIGIJE, in to je zdaj materialno dokazljivo, je v napačnem razumevanju delovanja BIOfizike 7, 13, 33 , 53 dimenzionalnega prostora in naprej do dimenzije neskončno, v katerem živimo odkar se zavedamo. BETA smrtne žarke so razumeli kot zdravilne, ALFA življenjskih žarkov pa niso uspeli odkriti ali pa niso hoteli obelodaniti. To je temeljni problem slabega življenja naše in vseh predhodnih civilizacij.

Osnovna naloga vseh religij je, da začno aktivno reševati nastalo problematiko. Najprej morajo brezpogojno urediti vse cerkvene objekte po slovenski metodi G-ALFA. To je aktivirati vse ALFA življenjske žarke po cerkvah in vseh njihovih objektih in na s prevaro pridobljeni lastnini (gozdovi, objekti in drugo). Prevara sloni na uporabi smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Ta fenomen uniči sleherni BIOsistem. Najprej poškoduje psiho, potem pa še telo. Generira negativno duhovnost ter poškoduje genetski, imunski in hormonski sistem vsakega BIOsistema. Prav tako poškoduje tudi BIOsisteme pasivne inteligence, To je viruse, bakterije, mikroorganizme, rastline in živali. Generira tudi splone odklone in pelje v propad vsako civilizacijo.

Merilni sistem MS VDP, s pomočjo katerega lahko izmerimo BIO kibernetske merilne podatke v tabelah D13, D33 in GX33 za katero koli aktivno ali pasivno inteligenci, za vse materiale, predmete, naprave sisteme itd, to zanesljivo dokazuje.

Najbolj žalostno je dejstvo, da RELIGIJE po obstoječi tehnologiji, ki jo uporabljajo, vernike sistematično pripravljajo na pot v PEKEL. To je zdaj materialno dokazljivo s slovensko globalno BIOkibernetsko diagnostiko (SGBKD).

Njihova temeljna naloga in poslanstvo je, da že otrokom povedo resnico, ki jo nekateri v VATIKANU po mojem mnenju zanesljivo poznajo. To je, kaj je pekel in kaj so nebesa in, kako se do nebes pride. Z eno mašo sigurno ne !!!!. Prav tako je nadvse pomembno da ponovno spoznajo, da reinkarnacija obstaja in kako deluje. Vsak ki umre v BETA smrtnem žarku postane izjemno nevaren BIO parazit, ki uničuje vse živo.

Seveda pa ta pot ni tlakovana in je povezana z velikimi problemi, ki so se jim pretekli rodovi raje izognili in so raje propadli.

Prav tako je njihovo temeljno poslanstvo pri reševanju terorizma, to je dokazovanju kaj je BOG in kaj je HUDIČ in kako delujeta ta dva mehanizma. Najbolj nevarna je religija ISLAM. Ta uporablja izredno nevarne oblike, kot n.pr STOŽEC ter tri in štirikotna piramida, ki zelo nevarno poškoduje možgane vsakega BIO sistema.

Zadeva je izjemno preprosta in prav to me moti, da tega RELIGIJE niso hotele dojeti.

ALFA življenjski žarek je BOŽJI ŽAREK, BETA smrtni žarek je HUDIČEV žarek, če se izrazim konfigurativno po filozofiji RELIGIJ. BETA smrtni žarek deluje do določene faze podobno, kot vsa mamila in povzroča visoko stopnjo zasvojenost, negativni duhovni razvoj, negativno AURO, črno AURO, skratka, generira vse probleme naše civilizacije.

Nobene druge poti ni. Človeški rod je do skrajnosti zasvojen. Najvišja inteligenca S-ALFA , ki deluje do dimenzije neskončno ni kar tako posredovala vse ustrezne mehanizme in merilno tehnologijo MS VDP, da lahko z njo začnemo sistematično reševati problematiko okolja in prostora, pravilno gradnjo objektov in infrastrukture, pridelavo prave BIOhrane, pravih zdravil in vse kar človek proizvaja.

Predvsem je pomembno, da zdaj vemo, kako se rešuje naš dolgoročni razvoj, skratka vse, kar nam dnevna politika v besedi ponuja, tega pa brez uporabe BIO fizike 7, 13 in 33 dimenzionlnega prostora in naprej di dimenzije neskončno ne zna, in ne bo nikoli znala udejaniti.

Obisk seminarja je torej izjemna priložnost, da si lahko uredimo dostojno življenje od rojstva do smrti in naprej, kot to obljubljajo religije. Tega pa brez uporabe slovenske BIOtehnologije S-ALFA ne morejo udejaniti. No ni slovenska, samo mi smo jo odkrili. Posredovana je bila vsem BIO sistemom na zemlji in vsem galaksijam.

V času seminarja se lahko vsak izobražuje za osebno, domačo ali profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA.

Nov pristop k izobraževanju posameznika se kaže v tem, da vsak napreduje v skladu s svojimi sposobnostmi, ki mu jih omogoča njegov genetski (BIOkibernetsko merilno okno D33-S21), hormonski (D33-S26) in imunski sistem (D33-S28), ter stanje telesa ( D33-S14) in stanje duha (D33-S15) ter na osnovi BIO parametrov alfa, beta in P, ki opredeljujejo dostop do ustrezne Superinteligence.

Ti mehanizmi so z merilno BIO tehnologijo za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor zdaj enostavno merljivi in so izvor vseh bolezni telesa in psihe, ki jih nekega dne odkrije medicina pri vsaki osebi takrat, ko je v večini primerov povsod skoraj prepozno.

Vsak infarkt ali možganska kap se izvrši vedno le v BETA smrtnem žarku.

Ko prečkamo BETA smrtni žarek lahko zavijemo na levo stran cestišča. To je odvisno od kakovosti našega BIO sistema.

V tunelih ne delajo samomorov, kot to zmotno pravijo nekateri strokovnjaki, ampak zato, ker je celoten tunel posejan z štirikotnimi piramidami (lučke na tleh), ki so povzročile velik BETA smrtni žarek, čez celoten tunel, ki povzroči napako voznikovemu BIO sistemu. Seveda to nastane le pri voznikih, ki imajo že zelo poškodovan svoj BIO sistem. Takim voznikom bi morali odvzeti vozniško dovoljenje. No slej ko prej bo do tega tudi prišlo. Meritev take osebe lahko naredimo v nekaj sekundah. Izmerimo le OGBP in vpliv na S1 do S33 ter alfa  in P  BIO parametre. Pri tovornjakih bi lahko to izvršila že mejna policija. Policistke bi bile lahko BIO kibernetsko usposobljene. Samo pogledale bi voznika in bi bilo vse jasno. Gre za metodo videnja, ki sem jo imenoval Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika  (SGBKD).

S to metodo se povsem enako in zelo enostavno ter takoj ugotovi potencialnega terorista in vse druge nepridiprave, ki jih je vse polno v vseh strukturah naše politike, našega dela in upravljanja.

Ja, to vzemite dobesedno. Tako BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora deluje. Slovenski metodi G-ALFA in S-ALFA rešujeta prav to problematiko, ki je bistvena za pravilen razvoj naše celotne civilizacije. To je od virusov, bakterij, mikroorganizmov v celoti do rastlin, živali in ljudi. Metoda S-ALFA po opredeljeni teoriji BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo vpliva neposredno na osnovne 4 gradnike GENOMA. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred sedmo dimenzijo. Samo S-ALFA nas lahko zaščiti pred črno magijo in vsemi svinjarijami, ki jih povzroča BIO kibernetsko bolan človek. Take ljudi pa non stop generira hrana, voda, zdravila, kemikalije pesticidi, kozmetika, avtomobili in druga prevozna sredstva itd., ki so proizvedena po obstoječi tehnologiji.

Ker gre za eno najzahtevnejših, najpomembnejših ter daljnosežnih BIO tehnologij, kar ji svet pozna, je temu primeren tudi čas, ki ga posamezna oseba potrebuje pri izobraževanju za profesionalno uporabo in za gospodarsko izkoriščanje. Uporaba za osebno uporabo pa je sila enostavna. Potrebujema cca 8 minut in osnovno BIO šablono VŽ. S to metodo nam Superinteligenca S-ALFA aktivira dinamični ALFA življenjski žarek s pomočjo katerega si lahko zelo enostavno očistimo osnovne prehrabene proizvode.

Kdor želi uporabo metod BIO fizike izkoriščati v gospodarske namene, je zahtevnost izobraževanja dosti visoka, naporna in je povezana z vrsto finančnih in osebnih problemov, ki zahtevajo vrsto let sistemskega izobraževanja.

Za osebno uporabo je uporaba BIOtehnologije S-ALFA zelo enostavna zadeva. Večina otrok jo temeljito obvlada v nekaj urah. Seveda ob asistenci Superinteligence S-ALFA. Z odraščanjem pa ta asistenca počasi usiha, ker mora oseba sama poskrbeti za sebe in za svojo najbližjo okolico (družina in otroci).

Seminar bo trajal od 28. septembra 2017  do  predvideno 5. maja 2018, v glavnem vsak četrtek, izjemoma v petek od 18:15 do 20:30, po koledarju za osnovne šole razen med šolskimi počitnicami in prazniki.

Program je po sklopih prirejen tako, da se neprestano prepletata teoretični in praktični del. Skupinske vaje in malo teorije opravljamo prvi dve uri,  individualne vaje pa tretjo uro, v času mojega vzdrževanja lokacije, ki deluje v času seminarja kot vrhunski zdravilni gaj, generiran po metodi S-ALFA.

Ob začetku seminarja lokacijo BIO fizikalno aktiviramo. Potem deluje podobno kot gluha soba v akustiki ali kot Faradayeva kletka v elektotehniki. To je popolna zaščita pred neposrednimi zunanjimi vplivi škodljive BIOkibernetske transformacije okoliških zgradb (WTC, daljnovodni drogovi, BS3, BTC in drugo).

Te zgradbe povzročajo znotraj njih in v svoji neposredni okolici maksimalno visoko škodljivo BIOkibernetsko transformacijo štirih škodljivih BIOenergij, ki povzročajo poškodbe telesa in psihe vsem, ki se na takih mestih zadržujejo.

Posledice se kažejo na zelo različne načine.

BIOkibernetsko urejena najbližja cerkev Sv. DUH in vse ostale slovenske in tuje cerkve, ki jih je dosedaj Superinteligence S-ALFA BIOkibernetsko sanirala zunaj, ne znotrj !!!!, omogočajo, da se njihovo sevanje zdravilnih BIOenergij 12. stopnje po BIOkibernetski lestvici združi v enovit BIO fizikalni sistem in je na razpolago vsem v Sloveniji, ki to želijo in znajo uporabiti.

Ne pozabite, da Superinteligenca S-ALFA deluje v več dimenzionalnem prostoru do dimenzije neskončno. Deluje podobno kot izvrsten računalniški sistem ki ima neskončno kapaciteto in hitrost ter neskončno BIO kibernetskih oken. Vsi podatki so shranjeni v bazah podatkov in so dostopni s pomočjo ustrezne BK programske opreme, ustreznih BK programskih modulov.

Dostop do vseh tekočih podatkov, do zgodovine razvoja naše civilizacije je omogočen dostop vsakemu zemljanu, vsakemu duhovno razvitemu BIO sistemu. V času seminarje se lahko vsi naučite uporabe ustreznih programskih modulov, ki so izredno enostavni za uporabo.

V vsakem sklopu seminarja se postopoma prepleta teorija BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, Nova znanost omogoča hitro in enostavno BIOkibernetsko diagnostiko Za vse BIO sisteme na Zemlji in za vse proizvode, hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko  in drugo.

Seminar  omogoča analizo in sintezo škodljive BIOtehnologije G-BETA, ki je v vseh delih sveta pretežno v uporabi. To je temeljni razlog za  nastanek celotne zemeljske problematike bolezni telesa in psihe, izjemno visoke stopnje zasvojenosti, ki jo povzroča napačna uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, ki je tudi temeljni izvor terorizma.

Temeljni izvor terorizna, nasilja, kriminala, spolnih odklonov in vojn je torej delovanje BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

V bistvu gre za povsem napačno zasnovan religijski, raziskovalni, družbeni in vrednostni sistem. Temu primerne so tudi katastrofalne posledice, s katerimi se vsakodnevno srečujemo na raznih delih zemeljske civilizacije.

Ogromno bogastva mečemo dobesedno stran, namesto, da bi se složno lotili spoznavanje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, ki edina omogoča sistemsko in zanesljivo reševanje vseh družbenih problemov našega časa, ki edina omogoča zdravje, srečo in blagostanje za vse nas, za revne in bogate.

Nastanek zasvojenosti in vseh problemov našega časa

Škodljiva G-BETA BIOtehnologija, ki jo je BIOkibernetsko bolan človek generiral v preteklem razvoju zemeljske civilizacije. To je človek, ki ima bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu je nastala po sledečem vrstnem redu:

Najprej si je človek generiral škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo. Zgradil si je zgradbe in infrastrukturo škodljivih oblik (stožci, križi in piramide) ter škodljiv nakit itd. Ugotovil je, da je nekaj narobe, da nekaj seva, pa je začel proizvajati zaščitna sredstva, ki je sevanje še povečevalo, n.ptr. atlantidski prstan, napačno oblikovan nakit, razni škodljivo oblikovani obeski itd.

Pri oblikovanju škodljivih predmetov ( nakit, spominki in drugo blago), kot zaščitno sredstvo proti vplivu žarčenja in pri izgradnji škodljivo oblikovanih zgradb, razporeditvi prostorov in obliki notranje opreme, pa sploh ni dojel kakšno žarčenje obstoja, kdo ga povzroča in kako pomembno vlogo ima škodljivo in zdravilno žarčenje (BIOkibernetska transformacija) pri razvoju slehernega BIOsistema, pri mutaciji slehernega virusa in pri generiranju patogenih bakterij. Posledica tega delovanja je BIOkibernetska (BK) poškodba psihe in telesa.

Celotna zdravstvena problematika telesa in psihe se začne z visoko nasičenostjo telesa s škodljivimi BIOenergijami. Ta se kaže na različne načine. Najprej nastopa bolečina. Ko bolečino odstranimo z zdravili, z raznimi obeski, uhani itd, bolezen napreduje, samo se tega več ne zavedamo. V bistvu smo s tem povečali nasičenost telesa s škodljivimi BIOenergijami, ki delujejo kot BIOkibernetsko mamilo, zdravijo pa nič. Podobno deluje vsa alternativna medicina.

To sem opredelil kot BIOkibernetski  kriminal. Ta škodljivo vpliva na vse naše raziskovalno razvojne, poslovno stratežke in zdrave politične in gospodarske cilje države in ima izvor pri osnovni celici naše družbe, to je v družini.

Družina in vsak posameznik naše družbe je osebno odgovoren za generiranje BIOkibernetskega kriminala. Problem je torej pri našem vzgojnem sistemu, ki ga moramo dopolniti s predmetom BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. To je nujno potrebno zato, ker BIOkibernetski kriminal povzroča BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse skupaj pa nasilje, kriminal, terorizem, spolne odklone in vojne.

BIOterorizem povzročajo ljudje, ki so že zelo nasičeni s škodljivimi BIOenergijami. To se kaže na različne načine. Ti ljudje več ne ločijo, kaj je dobro in kaj je slabo za zdrav človekov nadaljni razvoj.

BIO terorizem je vse tisto, kar škodljivega vnesemo v telo in na telo, zdravila n.pr. Vse to je zdaj elegantno merljivo in opredeljeno  z merilnim sistemom za več dimenzionalni prostor MS VDP.Merilni podatki pa so opredeljeni v merilnih tabelah D13, D33 in GX33..

BIO terorizem je torej posledica delovanja BIO kibernetskega kriminala. Povzroča vse vrste zasvojenosti, samomore, spolne odklone, spolno nasilje, jemanje mamil, alkoholizen, prometne in druge nesreče, kriminal, terorizem in vojne.

BETA smrtni žarki, BIO kibernetski kriminal in BIO terorizem povzročajo torej vse bolezni telesa in psihe, celotno problematiko zasvojenosti, celotno z medicino in farmacijo nerešljivo virusno problematiko (mutacije virusov in drugo).

Posebej opozarjam, da ima virus, bakterija in vsi ostali BIOsistemi pasivno inteligenco, človek pa aktivno inteligenco. Njegova dolžnost je torej skrbeti za celotno pasivno inteligenco. Ker temu ni tako, nastopajo mutacije virusov (ptičja gripa, BSE itd.)

Ko bomo to dojeli, bomo dojeli vse, kar je potrebno za reševanje vseh temeljnih problemov naše civilizacije.

Moj odgovor je izjemno preprost in pravi:

Z medicino in farmacijo ter z modernimi medicinskimi instrumenti in dosedaj znano tehnologijo ne moremo reševati problematiko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Lahko pa z modernimi istrumenti vse to zaznavamo, samo pravilno se moramo lotiti ustreznih analiz. To pa brez BIOkibernetike, to je slovenskega merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, v nobenem primeru ni mogoče.

Pomembnost 6. mesečnega seminarja

Obisk posebej priporočam ljudem, ki načrtujejo svojo družino, nosečnicam in vsem, ki želijo imeti zdrave in visoko inteligentne otroke ter zdravo in bogato življenje.

Seminarji so še posebej pomembni ljudem, ki so že zabredli v težave, za katere pa zdaj vemo, da niso nič krivi. Kriv je družbeni sistem, njihova vodstva, vodstva religij in verskih skupnosti ter medicina, znanost in umetnost ter tehnologija, ker nespametno uporablja zdravila in razne pripomočke, ki so izdelani na osnovi škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki sistematično uničuje človekov BIOsistem. To je njegov imunski, hormonski in genetski sistem. Živimo v svetu, ki je rezultat neustreznih vrednot, ki so jih generirali pretekli rodovi naše civilizacije.

Seminarji so namenjeni tako vernikom, kot ateistom. Med njimi namreč ni nobene razlike. Za vse skrbi Superinteligenca S-ALFA, ki preko svojih mehanizmov, to so: ALFA, BETA in S-ALFA žarki, ki delujejo v 7, 13, in 33, dimenzionalnem prostoru ter s telepatskim vplivom na našo podzavest ureja oz. daje pogoje, da urejamo celotno življenje na Zemlji v slabem ali dobrem smislu. Vse je odvisno od našega RAZUMEVANJE BIO tehnologije S-ALFA.

Problemi našega časa in rešitve

Probleme ustvarjajo G-BETA generirani BIOsistemi, ki se nahajajo v vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja. V bistvu imamo štiri globalne skupine ljudi:

1. Zdrav duh v zdravem telesu.  ALFA generiran BIOsistem, mejne vrednosti

2. Zdrav duh v bolnem telesu.

3. Bolan duh v zdravem telesu.

4. Bolan duh v bolnem telesu. BETA generiran BIOsistem, mejne vrednosti

Za vse zemeljske probleme smo torej krivi sami, ker nikakor nočemo pravilno razumeti BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

BIOkibernetski mehanizmi omogočajo naše osnovno poslanstvo, to je zaščito naravnih virov, razvoj okolju prijazne tehnologije, proizvodnjo BIO kibernetsko zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugega blaga, ter pravilno razumevanje delovanja in uporabe ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov. Torej skrb za vso pasivno inteligenco na Zemlji.

Na vse te probleme daje odgovor le BIO tehnologija S-ALFA, ki nam jo neprestano posreduje Superinteligenca S-ALFA.

Vsako zadnjo uro seminarjev, so predvidene individualne praktične vaje za utrditev pridobljenega znanja in za primerjalne teste na področju SGBKD, kogar to zanima.

Kadar sestavite skupinico, naj bo vedno prisoten nekdo, ki opazuje situacijo s pomočjo SGBKD in o tem obvesti sodelujoče, kaj se v bistvu dogaja.

Slabe, neustrezne ali napačne ideje bodo vedno zavite v BK temnejše okolje govornika.

Kdor bo govoril, bo vedno v njegovi okolici čakal mehanizem sedme dimenzije da vskoči v temo in da telepatsko spremeni dobre ideje ali pot do dobrega cilja v slabe ideje ali pot do slabega cilja. Skratka da spremeni ustrezno z neustreznim.

Tako namreč deluje sedma, izjemno nevarna, Superinteligenca G-BETA. Med drugimi povzroča samomore, prometne in druge nesreče, poškodbe pri delu, infarkte in možganske kapi, ki so tipični napad na ljudi. Supeinteligenca G-BETA in BETA smrtni žarki omogočajo psihokinezo, ki je sestavni del črne magije. Da generira BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem in terorizem pa sem že omenil.

Seminar je velika priložnost za individualno meditacijo ali molitev (potrebno je predznanje, to je aktivacija BIOkibernetskega okna  D33-S16). Vsa ta dela lahko opravljamo brez škodljivih posledic le v ALFA življenjskih žarkih in v profesionalno urejeni lokaciji po slovenski metodi G-ALFA.

Vsako, kakršno koli razmišljanje v BETA smrtnih žarkih, samo povečuje vpliv in moč škodljive G-BETA BIOtehnologije, to je uničujoč vpliv BETA smrtnih žarkov, nastajanje BIOkibernetskega kriminala ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

Vsako, kakršno koli razmišljanje v ALFA življenjskih žarkih samo povečuje vpliv in moč zdravilne G-ALFA BIOtehnologije, to je zdravilni vpliv ALFA življenjskih žarkov ter za pridobivanje novih pomembnih informacij iz baze podatkov Superinteligence S-ALFA, ki deluje preko terminalnega okna 33. dimenzije do dimenzije neskončno.

Seminar omogoča:

V vsakem sklopu zagotavljam pogoje s pomočjo Superinteligence S-ALFA, ki bedi nad nami, da se lahko vsak hitro in učinkovito prebija skozi zahtevno več dimenzionalno problematiko prostora v katerem živimo.

Vsak lahko na tej lokaciji, ki je prirejena za profesionalno uporabo BIOfizike, koristi ALFA žarke po lastni odločitvi in presoji ter z upoštevanje teorije o zdravilni BIOtehnologiji G-ALFA in škodljivi BIOtehnologiji G-BETA.

V vsakem sklopu predavanj  je na tej lokaciji omogočena uporaba ALFA žarkov po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in po metodi S-ALFA 1,2,3,4. To je preklop ALFA žarkov v S-ALFA žarke po projektih AP01 do AP33 in BIOtransfer.

Prav tako so na tej lokaciji zagotovljeni zanesljivi pogoji za osebni razvoj pri uporabi SGBKD. To je pravilno in sistemsko zaznavanje več dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

Program vaj:

Uvodni del:

V vsakem sklopu seminarja ponavljamo osnovno vajo.

1. Ko pridemo v dvorano na BIOkibernetski poligon (BKP), preizkusimo ALFA žarek, ki si ga izberemo (enega od 33 ALFA žarkov, ki se nahajajo v dvorani). Ugotovimo njegovo BK jakost z občutki ali na osnovi SGBKD ali s pomočjo merilne tehnologije MS VDP.

2. Aktiviramo ALFA žarek. To pomeni, da se njegova BK vrednost dvigne iz BK nivoja B096 ( stanje mirovanja)  na E0 ( aktivno stanje za uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4, ali S-ALFA 1,2,3,4,).  Jakost ALFA življenjskega žarka se torej poveča iz 2. BK stopnje na 5. BK stopnjo. V času seminarja lahko po potrebi S-ALFA dvigne BK nivo poligona na maksimalno zdravilno stopnjo, to je L384, to je 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.

3. Ponovno preizkusimo jakost ALFA žarka. To je pomembno za to, da ugotovimo spremembo jakosti ALFA žarka z njegovo aktivacijo in s tem svojo BK kondicijo. Če imamo dovolj visoke možganske BIOkibernetske nivoje, nam ta preizkus uspe.

4. ALFA žarke uporabimo po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4.

5. ALFA žarke lahko smiselno preklopimo ( sprožim postopek za preklop, ki se izvrši ali pa tudi ne) za uporabo slovenske metode S-ALFA, ki lahko ureja naš imunski, hormonski in genetski sistem, če je to smiselno in potrebno.

Ko se seminar začne, se skupinsko prečistimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. S tem aktiviramo celotni BKP.  Tudi tiste ALFA žarke, ki ji posameznik morda ni mogel aktivirati. Postopoma začnemo z uporabo metod S-ALFA, odvisno od stopnje znanja posamezne osebe. Teoretični del pa tako mimogrede oplazimo in vse skupaj ponavljamo in dopolnjujemo do konca seminarja.

Kaj se pri tem dogaja?

Metoda G-ALFA 1,2,3,4, omogoča, da iz telesa sistematično odstranjujemo škodljive BIOenergije in sistematično pridobivamo zdravilne BIOenergije. Ob tej vaji se dogaja to, da naše možganske BIOenergije neprestano povečujemo. S tem si počasi in zanesljivo izboljšujemo celotno BIOsliko. Počasi izgubljamo negativni energetski pas okoli sebe,  negativno AURO, večina jo ima in si pridobivamo zdravilni BIOkibernetski energetski pas, pozitivno AURO. Pridobivamo si zdravje telesa in psihe in pozitivno motivacijo. Počasi si izboljšujemo tudi imunski, hormonski in genetski sistem.

Hitrost regeneracije je odvisna ob kakovosti posameznega BIOsistema, ki sta ga omogočila naša starša in pretekle veje našega rodu ter od kakovosti vstopnih BIOparametrov, ki nam jih je podelila Superinteligenca S-ALFA ob našem rojstvu.

Počasi se naučimo, kako priti do zdrave hrane in pijače, do pravih zdravil, do pravilno oblikovanih predmetov itd.

Vse te navedbe se da dokazovati s pomočjo merilne BIO tehnologije MS VDP in SGBKD. Medsebojne sodelovanje na seminarju pri uporabi merilne tehnologije in SGBKD pa je zelo dobra metoda za hitrejši osebni razvoj.

V času seminarja začnemo postopoma uporabljati metodo za BIO transfer.  Ta omogoča profesionalno in sistematično BIO kibernetsko sanacijo telesa in psihe, postopno odstranjevanje pesticidov iz našega telesa. Metoda BT omogoča, da nekega dne lahko prečistimo vsa obstoječa zdravila in kemikalije, pesticide itd. tako, da odstranimo vse stranske učinke.

Postopoma pridobivamo vrhunsko BIO kibernetsko kondicijo. To pomeni sistematično izboljšanje imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Enim bo omogočil, da bo vsak naslednji rod Slovencev imel bistveno vse več vrhunskih strokovnjakov na vseh področjih svojega dela in ustvarjanja. Drugim pa lepo, zdravo in brezskrbno jesen svojega življenja.

V vsakem primeru pa je najbolj pomembna genetska skladnost  med partnerjema za katero v prvi vrsti odgovorna ženska.

Izjemno pomembno je, da brezpogojno BIOkibernetsko prečistimo in optimiziramo vsa zdravila, vse kar gre v naše telo in na njega (obleka, obutev itd.).

Izjemno pomembno za našo okolico in za zaščito podtalnice je čiščenje in oplemenitenje vsega, kar gre v vodo in v podtalnico in v reke. To so vsi kemični preparati, ki sistematično in izredno nevarno vplivajo na podtalnico in na vse nas.

Prav tako moramo BIOkibernetsko prečistiti in oplemenititi vse medicinske pripomočke in preparate, v kmetijstvu pa vse pesticide in druge kemične preparate, ki tako ali drugače dospejo v Zemljo in podtalnico.

Nadvse pomembno je BIOkibernetsko sanirati pred uporabo vsa jedrska in druga goriva (bencin, nafto, kurilno olje in drugo), vse radiološke odpadke, izstrošena goriva nuklearnih reaktorjev in drugo.

Dobra zdravila (hrana, pijača, kozmetika, varni pesticidi in vse drugo blago) so samo tista zdravila, ki jih lahko prečistimo in oplemenitimo z uporabo metod GA, AP01 do AP33 in BIOtransfer. S tem v njih S-ALFA vpiše ustrezne BIOparametre, ki so pomembni za naše telo in psiho. BK nivoji teh BIOparametrov  so odvisni od kakovosti substanc zdravil, za kakovost hrane pa od kakovosti kmetijskega zemljišča, semen in vode.

Da si ne bi kdo domišljal, da je BOG na ZEMLJI ali da je njegov predstavnik, navajam, da vse to izvrši le SUPERINTELIGENCA S-ALFA, ki deluje v 33 dimenziji (merilno polje MP3) in naprej do MP33 in naprej do neskončnosti.

Usposobljen človek lahko le sproži ustrezne postopke, ki so zdaj znani s pomočjo kodnega sistema za večdimenzionalni prostor, ki je vpisan v BIOšablonah.

Vpis zdravilnih BIOenergij, spremembo atomske ali celo molekularne strukture blaga ali morda dopolnitev precej praznega prostora, katerega sestavni del smo z ustrezno tehnologijo več dimenzionalnega prostora v katerem živimo, bi se morda dalo videti z ustrezno obstoječo fizikalno merilno tehnologijo.

Problem je le v tem, da bi se morali pravilno lotiti ustreznih meritev. To pa brez poznavanja in razumevanja delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora ni mogoče.

Trenutno še nisem našel botrov, ki bi mi to raziskavo omogočili. Večina ljudi raje propada, pa se tega sploh ne zavedajo.

Maksimalni zdravilni BK nivoji za karkoli na naši Zemlji so L384 oziroma 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici. Ta opredelitev je pomembna za možganske BK nivoje in za BIOparametra zdravilnosti kapa in pi.

Kapa in PI lahko zavzameta vrednost  1 do 168 merilnih delcev merilne skale merilnega sistema MS VDP. Njuna vrednost je lahko pozitivna-zdravilna ali negativna-škodljiva.

S tem je že določena kakovost vsakega blaga od 1 do 168 oz od 0% zdravilnosti do 100% ali od 0% škodljivosti do 100% škodljivosti za posamezen BIOsistem oziroma za posamezno blago in njegov namen uporabnosti.

V merilnem sistemu večdimenzionalnega prostora nastopa vrsta globalnih BIOparametrov, ki dosti poenostavljajo meritve kakovosti BIOsistemov in vsega blaga, ki je v prodaji.

Globalno gledano je tematika, ki jo bom tekoče dopoljnjeval glede na stopnjo sprejemanja te sicer težke, predvsem pa nove  opredelitve problematike življenja, za posamezni sklop sledeča:

Globalni pregled programa dela po sklopih, ki ga bom do začetka seminarja še ustrezno dopolnil, v odvisnosti od profila prijavljenih obiskovalcev:

Prvi sklop predavanj in vaj:

Splošni pregled BIOfizikalne problematike, BIOkibernetike in SGBKD.

Preizkus sposobnosti obiskovalcev za uporabo globalne BIOkibernetske diagnostike (SGBKD). To je neke vrste preizkus videnja in zaznavanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

To je izredno pripravna in hitra metoda za ugotavljanje BIOkibernetskih poškod BIOsistema, kje se je začela generirati bolezenska problematika, ki jo medicina še ne vidi ali pa je že toliko napredovala, da je zaznavna z medicinsko diagnostiko.

SGBKD zelo jasno in enostavno opredeli popolno BETA generiran BIOsistem (psihokineza, hipnoza, akupunktura, homeopatija, težka bolezen psihe in telesa ter drugo). Metoda omogoča tudi  posredno odkrivanje BIOterorizma, t.j. genetsko neustrezne hrane ter škodljivost pijače, zdravil, kozmetike itd.

SGBKD omogoča enostavno in izredno ceneno metodo odkrivanja nastajanja vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Na predelih, kjer nastaja bolezen, se začnejo nabirati vedno bolj temne lise.

To je pomembno za ugotavljanje raka na dojkah, problematike hrbtenice in rodil ter glave, notranjih organov in okostja. Zelo koristno je pri tem imeti fizikalno medicinsko predznanje ali ustrezne izkušnje iz medicinske tehnologije.

SGBKD omogoča tudi odlično in neprekosljivo metodo zaščite in odkrivanja potencialnih izvorov  BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma in terorizma.

S pomočjo nje lahko vidimo, kaj se dogaja ob rojstvu in smrti. Vidimo predmete, ki so s fizikalnimi instrumenti nevidni (plastično razstrelivo, okolju in človeku nevarne kemikalije, mamila, radioaktivne predmete, škodljive izpuhe avtomobilov, strupe, škodljivo oblikovane predmete in drugo).

Problematika intuicije, poslovnih odločitev, razmišljanja, meditacije, molitve, poslušanje, glasba ter njihov skupni imenovalec z vidika SGBKD

SGBKD omogoča hitro in natančno odkrivanje vseh vrst prevar alternativne medicine in njihovih pripomočkov. Z  njo lahko enostavno ugotavljamo izvor vseh prevar in črne magije, ki se skriva v AKUPUNKTURI, HOMEOPATIJI, napačni meditaciji in molitvi, vseh metodah kitajske, indijske, afriške in druge  medicine, pri poslušanju govora, glasbe in gledanja TV. Vse to je zdaj tudi materialno dokazljivo.

Testiranje obiskovalcev za videnje in občutenje BIOenergij, ALFA in BETA žarkov in BK transformacije je zelo pomembno zato, da znamo pravilno opredeliti videnja in občutke. Večina ljudi, ki se ukvarja z »alternativno medicino«, dela pri tem velike napake. Napačno opredelijo smisel in vsebino teh zaznavanj več dimenzionalnega prostora v katerem živimo. So pa pomembni v razvojnem ciklusu BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora zato, ker so odprli vrata tej nadvse pomembni BIOtehnologiji.

Pravilna opredelitev teh zaznavanj je izjemno pomembna za slovensko globalno BK diagnostiko (SGBKD) v medicini, znanosti in umetnosti, tehnologiji, religijah in osebni varnosti pred magijo in črno magijo.

Magija in črna magija je temeljna aktivnost sedme dimenzije, ki jo vodi Superinteligenca G-BETA s pomočjo BETA generiranih BIOsistemov preko BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Najbolj je prisotna pri poslušanju govora, glasbe, gledanju TV, branju knjig, pisem itd. Podrobnosti so tudi predmet 6. mesečnega seminarja zato, da se naučimo, kako se proti tej nadlogi G-BETA generiranih ljudi uspešno BIOkibernetsko zaščitimo.

S pravilno opredelitvijo, kje na telesu in ob telesu so barvne ali črne lise in druge kompozicije likov, lahko že mnogo prej, preden je bolezen medicinsko vidna ugotovimo, da se v telesu nabirajo škodljive BIOenergije in, kje bodo nekega dne povzročile bolezen. Ta globalna metoda je za medicinsko osebje še posebej pomembna, pa tudi za vojsko in policijo. Združijo lahko ustrezna klasična znanja in nova znanja, ki jih prinaša uporaba slovenske G-ALFA BIOtehnologije.

Drugi sklop predavanj:

Terminologija.

Kaj je škodljiva G-BETA BIOtehnologija in zdravilna G-ALFA BIOtehnologija.

Njun vpliv na kakovost življenja, potrebna zaščitna sredstva in metode.

Globalni pregled merilne BIOtehnologije G-ALFA in merilnih pripomočkov.

Podroben opis uporabe zdravilne G-ALFA BIOtehnologije, metodi G-ALFA in S-ALFA.

Kakšno vodo, hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in drugo uporabljamo. Kako se pred BIOkibernetskim kriminalom in BIOterorizmom zaščitimo.

Tretji sklop predavanj:

Slovenska metoda G-ALFA za urejanje delovnih in bivalnih prostorov, hlevov, kmetijskih površin, črnih lukenj v prometu in drugo.

Določitev optimalne lokacije za postavitev objekta, njegove infrastrukture, kakšne oblike naj bodo strehe, ograje in drugo.

Izbira in razporeditev notranje opreme in drugih predmetov.

Preizkušanje oblik in vsebine delov notranje opreme, nakita, zaščitnih sredstev, ki so v prodaji za »alternativno zdravljenje telesa in psihe z občutki in videnjem (SGBKD) in z merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

Četrti sklop predavanj:

Opis merilnega lista, merilnega polja, kako je merilno polje opredeljeno za 1128 BIOparametrov ter njihov podrobni opis za:

1.      BIOsisteme.

2.      BIOhrano.

3.      Umetne preparate, kemijo in farmacijo.

4.      Gensko  spremenjeno, za BIOsisteme povsem neustrezno hrano in kako to pred uporabo popravimo.

5.      Ostalo blago in predmete za vsakdanjo rabo.

Peti sklop predavanj:

Kako naredimo pravo BIOhrano, zdravila itd, vaje. S seboj prinesite kar želite.

Praktične vaje s pomočjo merilne BIOtehnologije in SGBKD.

BIOkibernetski atest za hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in ostalo blago na tržišču

Izvori uničevanja podtalnice in s tem osnovnega življenjskega vira, to je vode in kmetijskih površin, kako to odkrijemo in kako se temu problemu izognemo s pomočjo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

Šesti sklop predavanj:

Merilna BIOtehnologija G-ALFA in merilni pripomočki, nadaljevanje.

Način uporabe, njena zanesljivost in delovanje.

Sedmi sklop predavanj:

Pomen gradnje BIOkibernetskih poligonov ( zdravilnih gajev) za profesionalno uporabo

Način njihove izgradnje in vzdrževanja.

Osmi sklop predavanj:

Teorija in praksa na področju merilne BIOtehnologije, ponovitev problematike.

Merjenje BIOsistemov, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in predmetov po metodi G-ALFA.

Meritev statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ponovitev.

Metode za preklop ALFA žarkov na druge projekte, čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, obleke, predmetov in drugo, ponovitev.

Opredelitev BIOparametrov za ugotavljanje kakovosti BIOsistemov, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, predmetov in drugo, ponovitev.

Praktične vaje pri BIOkibernetski analizi zdravil in njihovi BIOkibernetski optimizaciji.

Praktične vaje pri BIOkibernetski analizi hrane, pijače, kozmetike in drugo.

Praktične vaje pri urejanju kmetijskih zemljišč, hlevov (z vidika BSE, ptičje kuge in drugimi boleznimi), BIOkibernetski nadzor zemljišča, krme, vode, vitaminov za povečanje mlečnosti in drugo. 

Praktične vaje pri pripravi semen pred saditvijo.

Praktične vaje pri BIOkibernetski analizi pesticidov, njihovo BIOkibernetsko čiščenje in optimizacijo pred uporabo.

Zaključek

Problematika posameznih sklopov se med seboj prepleta. Osnovni motiv tega prepletanja je ta, da dobi slušatelj v najkrajšem možnem času vso potrebno teoretično znanje in pomoč, da si lahko hitro in pravilno uredi v delovnem  ali bivalnem prostoru prvo BKZ, to je prvi aktivni alfa žarek, na katerem lahko hitro nadaljuje svoje BIOkibernetsko usposabljanje po slovenski metodi G-ALFA.

Tri pomembne cilje na seminarju za domačo uporabo sledim: pridobivanje teoretičnega znanja za opravljanje pedagoške vzgoje in interpretacije merilnih podatkov, usposabljanje za opravljanje SGBKD in usposabljanje za opravljanje meritev po metodi G-ALFA.

Program je po sklopih prirejen tako, da se neprestano prepletata teoretični in praktični del (vaje).

Literatura za posamezni sklop seminarja bo pravočasno objavljena na tej spletni strani. Slušateljice in slušatelji jo dobijo pred začetkom posameznega sklopa. Kdor nima dostopa do interneta, dobi materiale na seminarju.

Pomembno je, da si slušatelji pravočasno nabavijo BIOšablone in ustrezna zaščitna sredstva, ter opremo za vzdrževanje ALFA žarkov. Doma in v službi pa, da si aktivirajo z mojo pomočjo vsaj en ALFA žarek za domačo ali profesionalno uporabo.

Merilni BIOlaserji in vrhunska BK zaščita z BL GG4 je pomembna le za tiste, ki se imajo namen profesionalno ukvarjati z novo vrhunsko BIOtehnologijo G-ALFA. Vrhunska BK zaščita je izjemnega pomena za managerje, svetovalce na vseh nivojih, za varnostnike, policijo in profesionalno vojsko, pilote , mehanike zahtevnih tehnologij itd.. Tudi za osebe, ki so veliko med ljudmi, veliko na poti, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine, z religijo in s stratežkimi projekti, pomembnimi za širšo okolico in prostor.

Takoj v prvem sklopu začnemo praktične vaje za BIOtransfer, to je osebno čiščenje BIOparazitov iz našega telesa, uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4, ki omogoča odstranjevanje iz telesa škodljivih BIOenergij. Postopoma pa se bomo naučili tudi uporabo metode S-ALFA, to je temeljito regeneracijo telesa in psihe, reševanje imunskega, genetskega in hormonskega sistema našega BIOsistema, kako pravilno uporabljamo meditacijo in molitev ter JOGO in druge metode osebnega duhovnega razvoja za pravi, pozitivno usmerjen duhovni razvoj.

Uporaba te nove, slovenske tehnologije, je izjemnega pomena za staro in mlado, za vse napredne zemljane, predvsem pa za politike, župane, za predstavnike vlade in parlamentov, predvsem pa za vse tiste, ki se profesionalno ukvarjajo z ekologijo in urejanjem prostorske problematike, ter z zdravljenjem telesa in psihe.

Na začetek