ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa                                 

Seminar v letu 2017/ 2018

1. Odkril sem izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa in kompletno BIOtehnologijo, kako se vse to enostavno rešuje. Vlada in parlament, slovenska medicina in farmacija, znanost in umetnost ter tehnologija in RELIGIJE so zdaj prvi na svetu, ki lahko uporabijo to izvrstno vrhunsko in najbolj pomembno informacijsko BIOtehnologijo za zagotavljanje večnega zdravja, sreče in blagostanje ter hitrega in učinkovitega gospodarskega razvoja na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Produktivnost in motivacijo lahko zdaj postopoma povečamo iz zdajšnjih minimalnih 4 % , dosti hitro do 50% in postopoma bolj počasi do celo 100%. Vse je odvisno kako so z upoštevanjem BIF VDP urejene lokacije bivanja, delovnega mesta in zabaviščnih prostorov, prostorov religije, kako kakovostno hrano in pijače uživamo, kako kakovosten BIOsistem ima partner ali partnerka, kakšna je njuna GENETSKA SKLADNOST (GS) itd.

2. Odkril sem merilni sistem za večdimenzionalni prostor (MS VDP), s katerim lahko zelo enostavno izmerimo BIOparametre, ki so opredeljeni vTABELAH D13, D33 in GX33 in vrsto drugih globalnih BIOparametrov, ki do vseh podrobnosti opredelijo status vsakega BIOsistema aktivne  (ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline in zemlja), vsakega materiala, izredno nevarno sevanje sedme dimenzije (merilno polje MP1) in zdravilno sevanje višjih dimenzij ( MP2 do MP33).

3. Ugotovil sem kako deluje Slovenska Globalna BioKibernetska Diagnostika (SGBKD). To je pravilno videnje vsega, kar se dogaja v večdimenzionalnem prostoru, v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Vse skupaj sem strnil v okviru nove slovenske znanosti, ki sem jo imenoval: BIOfizika večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo ( BIF VDP).    

Za uvodne teme sem pripravil dneve odprtih vrat pred vsakim začetkom in po zaključku seminarja.

Šest mesečni seminar se vsako leto začne s pričetkom šolskega leta.  Udeležbo pri posameznem sklopu prosim sporočite na naslov ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Pod bresti 29 ali na e-naslov breda.gorenc@telemach.net , Vse potrebne podrobnosti bom objavljal na tej spletni strani.

Zdravje, srečo in blagostanje ter hiter in učinkovit politični, gospodarski in kulturni razvoj Slovenije ne glede na krize, ki bodo nastopale, omogoča le BIF VDP. Vse kar proizvajamo, gradimo in uporabljamo sistematično uničuje psiho in telo. Izvor je sevanje  ki jo povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, ki povzročajo BK kriminal, BIOterorizem,  BIOparazite, spolne odklone, terorizem in črno magijo.

Vsaka državljanka in državljan Slovenije, vsak otrok, si lahko s pomočjo izredno enostavne uporabe programske opreme, ki je vpisana v BIOšablonah naše proizvodnje, v katerih so vpisane makro kode za dostop do te vrhunske informacijske BIOtehnologije in do uporabe metod, ki zagotovijo zdravo hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in vse blago, ki ga uporablja ter izredno enostavne ugotavljanje kakovosti vsega blaga, ki je v prodaji (glej merilne rezultate in poročila pilotskih projektov). Uporaba programske opreme in programskih modulov, ki omogočajo dostop do vrhunske BIO tehnologije S-ALFA , ki bo spremenila svet do njegovih temeljev, je izredno enostavna.

Vse kar uvažamo, vse kar proizvajamo mora imeti BK atest, drugače ne sme v prodajo. Ekstremno škodljivo blago prihaja iz Kitajske, Indije, ZDA, Nemčije  itd. in mnogih evropskih držav. Vse kar uvažamo je maksimalno nasičeno s škodljivimi BIOenergijami, ki uničujejo psiho in telo.

Kakovost vseh uvoženih kmetijskih proizvodov je ekstremno škodljiva. Tuje firme pa v Sloveniji, zaradi skrajno škodljive gradnje svojih objektov in infrastrukture širijo v Sloveniji BK kriminal in BIOterorizem. Sistematično uničujejo slovenski rod in slovensko zemljo. Tipični primeri so vsa vozila, zaščitne čelade za kolesarje in motoriste itd. Čim se n.pr. usedemo v avto, že nastopa uničevanje našega BIO sistema.

To počno BIOroboti sedme dimenzije, to so BETA generirani BIOsistemi ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Želijo preprečiti hiter razvoj Slovenije in  celotne naše civilizacije v pravo smer.

Sprejemamo zahtevke na naslovu breda.gorenc@telemach.net za kratke, nekaj urne specializirane seminarje za vlado in parlament, za državno upravo, policijo in vojsko ter za posamezna delovna področja v gospodarstvu, medicini, farmaciji, znanosti in umetnosti v tehnologiji in v religijah.

OPOMBE: Vsega ne bom objavljal na moji spletni strani. Zakaj bi Slovenci izgubljali več kot najmanj 100 letno prednost pred vsemi drugimi državami sveta, pred multinacionalkami in velesilami na svetu, ko lahko sami odlično unovčimo nova znanja, ki jih omogoča BIO tehnologije S-ALFA. Že zdaj imamo v Sloveniji vrhunsko BIOklimo glede na ostale države sveta, pa tega ne znamo izkoristiti.

Tehnologija BIF VDP je vredna več kot vse zaloge nafte in plina ter vseh dobrin, ki so še skrite na našem planetu.

Nafto in bencin, tudi zlato, diamante (ko bodo enkrat pravilno brušeni)  je potrebno pred uporabo prečistiti. Kakovost lahko z uporabo BIF VDP spremenimo iz skrajne škodljivosti  -28/-28  (-100%/-100%) v odlično kakovost +33/+22. (+100%/67%)

Kakovost kmetijskih proizvodov pa celo v vrhunsko BIO kakovost +33/+33 (+100%/+100%). Na osmih lokacijah v Sloveniji to že počnemo, o čemer se drugim po svetu niti sanja ne, pa hočemo uvažati skrajno škodljivo hrano, celo za naš parlament. Da te kap sune pravijo pregovorno.

Kako se pravilno gradi avtocesto, železnico, objekte in infrastrukturo, notranjo opremo in vse kar proizvajamo,  plinski terminal, nuklearno elektrarno, vesoljsko plovilo, katero koli vozilo, omogoča le profesionalna uporaba vrhunske tehnologije BIF VDP.

Zanimivo je nepotrebno preklanje okoli drugega tira. Merilna BIO tehnologija S-ALFA ter njen merilni sistem MS VDP omogoča, da v nekaj sekundah ugotovimo, kdo ima prav. Trenutno ima VLADA prav in sicer: 27/33, opozicija pa 15/33. Najboljša varianta bi bila, da bi ta vrednost bila 33/33. Vendar na žalost projektanti še niso dozoreli za ustrezno varianto.

Vse kar naredimo mora biti v korist BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. Če temu ni tako je mnogo bolje, da nič ne počnemo. Tako bomo naredili vsem Zemljanom najmanj škode.

Vse bolezni telesa in psihe, nasilje, kriminal, vojne, škodljiva tehnologija, kemija, škodljiva voda, pijače in hrana bo postalo postopoma le grenak spomin na vso našo neumnost, ki je bila posledica sevanja sedme dimenzije, in delovanja BETA generiranih BIOsistemov na našem planetu. Jaz tega ne bom dočakal, morda moji otroci, naslednje generacije pa vsekakor.

Superinteligenca S-ALFA, ki nadzoruje 7., 13., in deluje preko 33. dimenzije do dimenzije neskončno, je začela urejati razmere na Zemlji. Proces se je začel in se ne bo nikoli več zaustavil. Marsikaj ne bomo takoj razumeli. S-ALFA ima natančen pregled nad vsakim virusom in bakterijo, nad vsakim BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. BETA, ALFA in S-.ALFA žarki so osnovni senzorji, ki omogočajo poleg njihove uporabe za vse BIOsisteme na Zemlji tudi natančen pregled nad vsem, kar se na Zemlji dogaja.

Za vse religije je to v bistvu pravi BOG, ki ga moramo šele dojeti in uporabiti v korist vseh BIOsistemov. Temeljni problem je pravilno rojstvo, zdravo življenje, pravilna skrb za okolje in prostor ter pravilna smrt. Ko bomo to dojeli, bomo dosti hitro napredovali, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Temeljni problem je duhovni razvoj naše civilizacije, ki je na izredno niskem nivoju.

 

1. Namen

2. Utemeljitev

3. Program in literatura

4. Vabilo za obisk in lokacija seminarja

5. Terminski plan

6. Cenik, prijava za seminar, pogoji

7. Stopnje usposobljenosti

8. Enodnevni seminarji

Na začetek WEB

Seminar podrobno opredeljuje osnovna področja uporabe te vrhunske slovenske BIOtehnologije S-ALFA:

1. BIOfiziko 7, 13, 33, dimenzionalnega prostora in naprej do dimenzije neskončno  v katerem živimo ( BIF VDP). To je uporabo ALFA življenjskih žarkov, ki jih omogočajo BIOšablone naše proizvodnje, v katerih so vpisane MAKRO kode za dostop do večdimenzionalnega prostora in za generiranje dinamičnega ALFA življenjskega žarka in njegove uporabe, ki nam omogoča vse kar potrebujemo.. 

2. Merilni sistem MS VDP, to je merilni sistem za  večdimenzionalni prostor. Kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A3, A4, A5, A6 itd. omogoča meritev BIO parametrov, ki so opredeljeni v tabelah D13, D33 in GX33  za vsak BIOsistem na Zemlji (človek, žival, rastlina, zemlja, virus, bakterija, pa tudi za vse materiale in blago, ki je v prodaji: hrana, pijača, zdravila, kozmetika, nakit, material, predmet, vozilo itd). Omogoča ugotavljanje sevanja sedme dimenzije, ki je izvor vseh naših problemov psihe in telesa, vseh problemov našega časa, ki so jih generirali pretekli rodovi Zemljanov.

3. SGBKD, to je telepatsko vizuelno zaznavanje večdimenzionalnega prostora, ki ga lahko obvlada skoraj vsak Zemljan. Pomembno je zaznavati in pravilno opredeliti obstoječo škodljivo BIOtehnologijo G-BETA, ki sistematično uničuje telo in psiho ter novo odkrito zdravilno BIOtehnologijo G-ALFA, ki sistematično rešuje vse probleme našega časa, vse probleme telesa in psihe, ki so povzročeni zaradi BIOkibernetskega kriminala, ta generira BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.

4. Na lokacijah ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo, ki jih je v dvorani 33 (številka je povsem slučajna in je odvisna od velikosti lokacije dvorane) lahko uporabljamo osnovno metode G-ALFA 1,2,3,4, ki omogoča odstranjevanje iz telesa škodljive BIOenergije.

5. Na lokacijah ALFA življenjskih žarkov lahko aktiviramo s pomočjo BIOšablon še dodatni dinamični sistem S-ALFA žarkov, ki omogoča še mnogo več.

Na seminarju se boste seznanili, kako delujejo ALFA življenjski, BETA smrtni žarki in sevanje sedme dimenzije. Program je izdelan tako, da se lahko vključite v vsak sklop seminarja. Vsega skupaj je osem sklopov.

Obisk seminarja, Vam zagotavlja regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Vse je odvisno od Vas, kako hitro boste dojeli delovanje in uporabo vrhunske tehnologije, brez katere ni mogoče udejaniti zdravo življenje.

Namen in cilj seminarja je do podrobnosti spoznati novo tehnologijo za vsakdanjo uporabo:

1.  Delovanje BIF VDP

2. Uporabo  MS VDP. To je meritev BIOparametrov in vrste globalnih BIOparametrov, ki so opredeljeni v TABELA D13, D33 in GX33.

3. Čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, semen in sadik pred saditvijo ter vsega blaga, ki je v prodaji.

4. Enostavne metode za ugotavljanja kakovosti vsega blaga, ki je v prodaji.

5. Ugotavljanje sevanja sedme dimenzije, to je BIO kibernetskega kriminala..

6. Ugotavljanje delovanja in vpliva BIO terorizma in kako ga preprečimo.

7. Ugotavljanje delovanja BIOparazitov in kako jih preprečimo.

8. Ugotavljanje delovanja črne magije in kako jo preprečimo.

9. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture za ljudi, živali, skladišča hrane in vsega drugega blaga, ki je v prodaji z vidika GPS referenčnih točk ASG ALFA mreže, ki so objavljene na tej spletni strani.

10. Metode vzdrževanja statičnega sistema aktiviranih ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo..

11. Metode aktiviranja in vzdrževanja dinamičnega sistema aktivacije ALFA življenjskih žarkov za vsakdanjo uporabo.

12. Kaj vse lahko izvršimo, ko se usposobimo za profesionalno uporabo tehnologije BIF VDP, ki omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije za področje BIOsistemov.

13. Metodologija usposabljanja za profesionalno uporabo BIF VDP , MS VDP , za uporabo SGBKD in kako se izvrši daljinska pomoč drugim BIOsistemom, če jih to zanima.

Obisk seminarja omogoča: spoznavanje metod dela za uporabo BIF VDP.
 1. Hitro in učinkovito osebno duhovno rast v pravem pomenu besede in s tem povečanje gospodarske rasti Slovenije, Evrope in sveta ne da bi povečali davke in ogrožali okolje, ki predstavlja osnovni problem naše civilizacije.
 2. Dejansko zaščito pred vsemi boleznimi telesa in psihe, pred BIOkibernetskim kriminalom, BIOterorizmom, BIOparaziti in črno magijo.
 3. Pravo kakovost življenja. To je pravilno rojstvo, zdravo življenje in pravilno smrt. Le na osnovi profesionalnega poznavanja in uporabe BIOfizike 7, 13, 33 dimenzionalnega prostora in naprej, ki podrobno opredeljuje delovanje BIF VDP, lahko generiramo zdrav duh v zdravem telesu, zagotovimo pridelavo resnično BIO hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, predmete, naprave, sisteme, vozila itd.
 4. Le z uporabo BIF VDP  lahko izvršimo pravilno gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov ter infrastrukture.
 5. Prva prava BIO hiša na svetu je zdaj zgrajena na temeljih moje obstoječe hiše v Murglah - Ljubljana tako, da je predelana in dograjena po standardih, ki jih zahteva BIF VDP. To je tudi tema enega od sklopov 6 mesečnega seminarja. Več o tem na zahtevo preko pošte slavko.gorenc@telemach.net
 6. Hiša deluje kot prvi pravi profesionalno zgrajen BIOkibernetski raziskovalni center v Sloveniji in v svetu sploh. Zgrajena je lupina, ki že daje prve vrhunske rezultate za celotno Slovenijo. Zdravilna BIOklima se generira le zunaj zgrajenih hiš v Murglah in v Ljubljani v povezavi z saniranimi vsemi cerkvami v Sloveniji in nekaterimi v tujini, ki jih je izvršila Superinteligenca S-ALFA.
 7. Vse cerkve v Sloveniji so sanirane tako, da sevajo v okolico 7 zdravilnih BIOenergij maksimalnega BK nivoja, to je 100%. Znotraj cerkva pa je lokacija ostala nespremenjena. Nastopajo škodljive BIOenergije  maksimalnega BK nivoja L384,  to je -100% ,
 8. Okolica moje hiše v Murglah deluje kot prvi pravi, profesionalno zgrajeni ZDRAVILNI GAJ. Izgradnja notranje opreme in drugo pa poteka v okviru znanstvenega raziskovalnega projekta. Podrobnosti so navedene v elaboratu iz leta 2002, ki ga ima predsednik državnega zbora, državna tožilka, varuh človekovih pravic in škofijski ordinariat v Ljubljani. O tem je bila obveščena vlada in predsednik Republike Slovenije.
 9. Bistveno povečanje prometne varnosti, ki jo dosežemo le na en sam način, to je z ustreznim pozitivnim duhovnim razvojem z osebno BIOkibernetsko zaščito, s pravilno gradnjo prometne infrastrukture in spremljajočih objektov, s pravilno obliko vozil in notranje opreme.
 10. Pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije. Ta potem omogoča dostop do vseh potrebnih informacij iz baze podatkov 33. dimenzije, to pa omogoča pridobivanje novih, okolju prijaznih tehnologij, novih energetskih virov in vrhunske tehnologije.
 11. Resnično in dolgoročno pomoč, lačnim, revnim in nerazvitim ter njihovo usposobitev za povečanje kupne moči in pridobitev sposobnosti za uporabo novih tehnologij, brez nevarnih stranskih učinkov.
 12. Pravilno usmerjanje raziskav na področju medicine in farmacije, znanosti in umetnosti, tehnologije, RELIGIJ in vesoljske tehnologije. Zablode, ki si jih je človek opredelil v času svojega obstoja so brezmejne. BIF VDP dokazuje, da ALFA, BETA in S-ALFA žarki obstojajo,  kako žarki delujejo, kako jih pravilno uporabljamo, predvsem pa pravilno opredeljuje izvor vseh naših problemov. Vsi naši problemi imajo izvor v naših glavah, na naše glave pa škodljivo vpliva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija. Neposredno na naše celice, za celično membrano pa uničujoče vplivajo BETA smrtni žarki.
 13. MS VDP omogoča, da lahko in moramo  vse raziskave, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja ponovno opredeliti z vidika nove znanosti. V prvi vrsti je to pomembno za medicino in farmacijo ter kulturo nasploh. Napačni pristopi na teh treh področjih povzročajo preko medijev generiranje G-BETA BIOsistemov, kar škodljivo, ponekod pa celo uničujoče vpliva na celotno zemeljsko populacijo.
Obisk 6 mesečnega seminarja, enkrat tedensko, vsak četrtek (izjemoma v petkih) zagotavlja:
 1. Da do podrobnosti spoznamo to vrhunsko in za uporabo izjemno enostavno BIOtehnologijo.
 2. Da se usposobimo za izjemno enostavno uporabo nove tehnologijo merjenja in nadzora kakovosti vseh proizvodov in okolja tako z vidika merilne tehnologije, kot z vidika osebne globalne BIOkibernetske diagnostike. To je videnja večdimenzionalnega prostora in njegovih učinkov na BIOsisteme.
 3. Da se vsak nauči uporabljati ALFA življenjske žarke, kako ALFA žarke enostavno spreminjamo-preklapljamo na 33 različnih projektov za osebno uporabo pri pridobivanju vrhunske psihofizične kondicije ter za zagotavljanje vrhunskega zdravja v skladu z obstoječo medicinsko doktrino in njihovimi metodami diagnostike.
 4. Da se vsak nauči, kako se iz vseh prehrambenih proizvodov, zdravil, pesticidov in čistilnih sredstev enostavno odstrani vse za vse BIOsisteme (ljudi, živali, rastline, zemljo in mikroorganizme, viruse in bakterije) škodljive BIOenergije in umetno proizvedene dodatke hrani in pijači. Ti med drugim uničujejo BIOsisteme in so eden od vzrokov za nastanek bolezni telesa in psihe.
 5. Da se naučimo kako zgraditi pravo BIO hišo ter ustrezno infrastrukturo do vseh podrobnosti, pravo BIOkibernetsko urejeno delovno in bivalno okolje po slovenski metodi G-ALFA. Danes pa gradimo tako, da sistematično generiramo BIOkibernetski kriminal maksimalne učinkovitosti in si s tem zakonito in sistematično uničujemo svoj in tuje BIOsisteme. To so piramidne hiše, ograje, na strehe dajemo izredno nevarne oblike snegolovov, to zakonsko utemeljimo, zahtevamo, da se streha pokrije z izjemno nevarno kritino kot je to n.pr. DEKRA, GERARD idr. ter streho opremimo še z elementi BIOkibernetskega kriminala kot so stožec, kocka, piramida, krogla, kakršna koli konica, križ ,idr.
Opombe in komentar:
 
BIOkibernetsko poškodovani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali bolnem telesu so namreč vzrok za vse naše probleme. Je tudi osnovni izvor BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije. Tipični primer uporabe BETA smrtnih žarkov je med drugim tudi akupunktura in homeopatija ter uporaba mnogih metod za duhovni razvoj kjer brezglavo uporabljajo BETA smrtne žarke, ALFA zdravilnih pa sploh ne ločijo ali jih ne poznajo. Če kaj dobrega nastane se to zgodi povsem naključno.
 
Seminar opredeljuje teoretične osnove za gradnjo pravih zdravilnih gajev po slovenski metodi G-ALFA. Zdaj pa v Sloveniji gradijo "zdravilne gaje" BIOkibernetski bolniki, G-BETA generirani BIOsistemi tako, da s koničastimi kamni označijo velike BETA smrtne žarke. Te potem brezglavo, naključno in zmotno uporabljajo kot zdravilne za zdravljenje telesa in psihe.
 
Metoda zavajanje je izredno učinkovita, saj je izjemno dobro podprta s strani medijev. Ti pa za denar tako objavijo kakršno koli neumnost, ki jo generirajo G-BETA BIOsistemi. Ti pa se nahajajo v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Potem poslušamo in beremo,  da je en BETA smrtni žarek za to bolezen, drugi za drugo itd. Na koncu Vam še z zgrešeno merilno tehnologijo, podprto z najmodernejšimi napravami in s podporo kvazi znanosti skušajo dokazati zdravim, da so bolni in bolnim da so zdravi.
 
Skratka neumnosti in zablode so brezmejne. Ti BETA smrtni žarki, ki jih večina uporablja delujejo kot izjemno nevarno BIOkibernetsko mamilo, nič ne zdravijo, samo generirajo bolan duh v bolnem telesu, ki BIOkibernetski kriminal in vse naše probleme samo še povečujejo.
 
Ta metoda je zelo priljubljena, saj deluje kot izvrstno mamilo, zdravi pa popolnoma nič. Sega celo v državne vrhove mnogih držav do predsednikov republik in vlad. S to izjemno nevarno in zahrbtno BIOtehnologijo G-BETA lobirajo mnogi politiki tako doma kot v svetu. Je osnovno sredstvo vseh religij za varanje nič hudega slutečih vernikov in ateistov.
 
G-BETA BIOtehnologija, ki jo je RELIGIJA ISLAM dodelala do skrajnosti generira ekstremno visoko stopnjo BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma in je temeljni izvor terorizma, umorov in samomorov za dosego političnih in gospodarskih ciljev.
 
Pravo zdravilo je le pravilna vzgoja s pomočjo tehnologije BIF VDP in njena uporaba v vsakdanjem življenju na vseh področjih našega dela in ustvarjanja..
 
S pomočjo MS VDP  in SGBKD lahko vse te,  do sedaj nemerljive fenomene tudi fizikalno dokažemo.
 
Preklapljanje ALFA življenjskih žarkov  omogoča skoraj vse, kar smo v preteklem obdobju lahko le sanjali. Vse je namreč fizikalno dokazljivo s fizikalnimi instrumenti, ki jim ima na razpolago sodobna medicina, znanost in tehnologija.
 
MS VDP omogoča popolni nadzor in sanacijo vseh proizvodov za vsakdanjo uporabo, tudi pesticidov, zemlje, vsebino materialov tako,  da ob njihovi uporabi ne poškodujejo BIOsistemov.
 
Skratka gre za pravo revolucijo glede spoznavanja in opredelitve mehanizmov življenja od rojstva, v času življenja do smrti in potem.
 
Zato so tudi vesoljske raziskave in iz nje razvita tehnologija, ne da bi upoštevali večdimenzionalni prostor, povsem brezpredmetna zadeva za pravilno in zdravo nadaljevanje razvoja življenja na Zemlji.