Kakšna oblika MINARETA bi bila primerna za Ljubljano.

Kot v vsaki religiji je tudi v Islamu, skozi njen zgodovinski razvoj, prišlo do dveh ekstremnih tipov gradnje objektov. Prvi je BETA tip. Ta predstavlja MINARET v obliki stožca, drugi je ALFA tip, ki predstavlja obliko osemkotnega stolpa, ki je na vrhu zaključen z osemkotno piramido.

Ne bo odveč, če ponovim BIOkibernetska dejstva in sicer:

BETA tip MINARETA povzroča maksimalno škodljivo BIOkibernetsko transformacijo. To je 4 škodljive BIOenergije BK nivoja L384, to je 12. negativna stopnja po BIOkibernetski lestvici. Posledice so popolna degeneracija psihe in postopoma tudi telesa. Ekstremna situacija problematike, ki zaradi tega nastopi je ta, da povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, nasilje, kriminal in terorizem. Povzroča genetsko degeneracijo in vodi vsako družbo v siromašenje ter v gospodarski in kulturni propad.

V ta koncept spada tudi 3 in 4 kotna piramida, krogla, križ z ostrimi robovi, kocka, hiša v obliki kocke na kateri je štiristrana piramidna streha, kocka postavljena na konico in izpeljanke oz. kombinacije teh in podobnih likov.

ALFA tip MINARETA povzroča maksimalno zdravilno BIOkibernetsko transformacijo. To je 7 zdravilnih BIOenergij BK nivoja L384, to je 12. pozitivna stopnja po BIOkibernetski lestvici. Tako oblikovan MINARET povzroča zdrav duh v zdravem telesu. Za podrobnosti glej teorijo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

Vrhunsko oblikovan MINARET, opredeljen po slovenski metodi G-ALFA:

    Povečaj sliko

     Povečaj sliko

Vrhunsko oblikovan verski objekt predstavlja  za vso bližnjo in daljno okolico pravo bogastvo. Ta ima v materialnem svetu dne konotaciji. Lahko postane skrajno škodljiv, saj lahko sistematično generira G-BETA generirane BIosisteme, to je bolan duh v bolnem telesu. Posledice so terorizem, ki danes pretresa svet . Lahko pa se v materialnem svetu pokaže kot večno zdravje, hitra in učinkovita gospodarska rast, blagostanje in visok intelektualni nivo, pridelava zdrave hrane, pijače in zdravil, skrb za okolje, ter smotrno izkoriščanje naravnih bogastev upoštevajoč tudi naslednje rodove naše civilizacije. Vse to omogoča Superinteligenca S-ALFA , ki preko mehanizmov ALFA življenjskih žarkov generira v vseh BIOsistemih, zdrav duh v zdravem telesu.

To slednje bi moral biti osnovni cilj vsake napredne družbe in njenih voditeljev. Ta cilj bomo dosegli takrat, ko bodo na krmilu držav, vlad in gospodarstva ALFA generirani BIOsistemi ( glej meritve)

Vrhunska kakovost vsakega objekta predstavlja zdravilni gaj v pravem pomenu besede. Tega dosežemo kjer koli takrat, ko si generiramo vsaj 33 ALFA življenjskih žarkov. Znotraj tako urejenega bloka ALFA žarkov se generira BIOklima sedmih zdravilnih BIOenergij 5. stopnje po slovenski BIOkibernetski lestvici.

Zakaj to omenjam?

Zato, ker je razlika med verskim objektom in stanovanjskim objektom zelo očitna. Pravilno zgrajen verski objekt, ki je profesionalno BIOkibernetsko vzdrževan, omogoča generiranje zdravilnih BIOenergij 12. stopnje po BIOkibernetski lestvici.

TO JE POMEMBNO BISTVO VSAKE PRAVE RELIGIJE.

V vsakem BIOkibernetsko zdravem cerkvenem objektu morajo biti ALFA življenjski žarki označeni in pravilno profesionalno vzdrževani. To pomeni, da so ALFA žarki aktivirani in uporabni za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.

Cerkvene objekte lahko takoj uporabimo za zdravljenje vseh bolezni telesa in psihe. To je tudi edina realna stična točka med cerkvijo in državo. Pot za generiranje zdravega duha v zdravem telesu je zdaj na široko odprta.

To, o čemer smo lahko do sedaj le sanjali in upali, je zdaj takoj uresničljivo.

Samo tista religija je prava religija, ki omogoča vernikom zdrav duh v zdravem telesu.  Vse drugo je črna magija v pravem pomenu besede, ki vse bolj najeda našo civilizacijo in preti uničiti tudi naš rod.

G-BETA BIOtehnologija, ki sloni na uporabi BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije se slej ko prej prelevi v črno magijo.

Ta se generira tako, da se BETA smrtne žarke uporabljamo za uničevanje telesa in psihe. Na tej osnovi delujejo vzhodni "GURUJI".

Tudi hipnoza spada v črno magijo. Hipnotizirati moremo le BIOkibernetsko poškodovane BIOsisteme, to so BETA generirani BIOsistemi.

Na tej teoriji in praksi delujejo vse vzhodne filozofije in metode dela, kot so molitev, meditacija, akupunktura, homeopatija in vse metode alternativnega zdravljenja.

Slovenska merilna tehnologija G-ALFA omogoča, da lahko vse te trditve fizikalno in materialno zelo enostavno dokažemo in preprečimo prevare in propadanje sodobne družbe.

Primer: Demonstracijo G-BETA BIOtehnologije in črne magije je pred kratkim demonstriral g. Domančič v Cankarjeven domu.

To je uspelo zato, ker je Cankarjev dom tako zgrajen, da generira maksimalno škodljive BIOenergije. Tudi BETA smrtni žarki v njem so velikega premera in maksimalne BIOkibernetske jakosti L384. V takem BETA poligonu, podobno kot Tunjice in Bukovniško jezero se take demonstracije zelo enostavno prikaže.

V vsakem zdravilnem gaju, BIOkibernetskem poligonu,  zgrajenem po slovenski metodi G-ALFA, kjer lahko rešujemo celotno virusno problematiko, pa takih demonstracij ni mogoče prikazati. BETA smrtni žarki, ki tako demonstracijo s pomočjo Superinteligence G-BETA omogočajo so v pravem zdravilnem gaju izključeni.

V BETA gaju je možno vrteti okroglo mizo, ne da bi se jo dotikali (TV oddaja). V ALFA zdravilnem gaju pa takih eksperimentov ni mogoče narediti.

To je samo eden v nizu mnogih temeljnih materialnih dokazov o obstoju višjih dimenzij in Superinteligenc.