DNEVI ODPRTIH VRAT v mesecu septembru: 9., 16., 23., 30., 2010. Namenjeni so za hitro spoznavanje izjemne pomembnosti nove slovenske BIOtehnologije, ki edina lahko rešuje vse naše probleme in kot uvod v šest mesečni seminar v šolskem letu 2010 / 2011.

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Republika Slovenija, Evropa

Projekt:  BIOfizika večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Kako enostavno spremenimo skrajno škodljivo hrano in drugo blago, ki je v prodaji,  v zdravo BIO hrano, BIO pijače, BIO zdravila, BIO kozmetiko, BIO pesticide, in kako iz vsega, popolnoma škodljivega blaga, ki je v prodaji, naredimo BIO blago.

Kako do pravilne gradnje objektov in infrastrukture.  Temeljni problemi so izdelava pravilnih oblik nakita, predmetov za vsakodnevno uporabo, objektov in infrastrukture, vozil,  vlakov, ladij, orožja in vojaške opreme, vesoljskih plovil in raket. Oblik, ki ne povzročajo BIOkibernetskega kriminala. Vse kar gradimo dela nepopisno škodo vsem nam, vsem Zemljanom in je izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. 

Ko je enkrat poškodovana psiha, potem gre vse narobe. To doživljamo vsakodnevno tako v medijih, kot v politiki in gospodarstvu, tako v poziciji in še huje v opoziciji. Temeljni problem je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu.

Vse to zdaj zelo enostavno ugotovimo z novo slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

Gre za revolucijo na področju medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ. Slovenci imamo to srečo, da smo prvi spoznali kako udejaniti novo znanost v vsakodnevnem življenju. Pomembna in uporabna je na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Nova znanost ima neprecenljivo gospodarsko vrednost.  Z njeno uporabo bi lahko dosti enostavno rešili vse naše zdravstvene, finančne in gospodarske probleme.  Vrednost NAFTE je izjemno majhna v primerjavi z gospodarsko vrednostjo nove slovenske znanosti, ki je sila enostavna za uporabo.

Škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, ki je zdaj v uporabi, in ki povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi terorizem,  moramo čimprej nehati uporabljati.  Povzroča namreč BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo (glej končane pilotske projekte in problematiko sevanja).  Zamenjati jo  moramo le za slovensko zdravilno G-ALFA BIOtehnologijo, pa bo pot do zdravja, sreče in blagostanja na široka odprta za vse nas in za vse narode sveta.

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, samostojni raziskovalec.                                                    

V času dnevov odprtih vrat boste zvedeli vse kar je pomembno zvedeti,  o BIOfiziki 7 , 13 , 33 , 53, dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, in naprej do dimenzije neskončno. Vse te dimenzije obvladuje  Superinteligenca S-ALFA.  Gre za izjemno zanimivo in pomembno informacijsko tehnologijo, ki enostavno odkriva vse naše zablode, ki smo jih prav vsi deležni, v vsakodnevnem življenju.

Za vse BIOsisteme na Zemlji so pomembna merilna polja MP1 do MP33. V MP33 se vrši reinkarnacija aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali). Večina ljudi se reinkarnira iz živali, ker nismo dojeli, kako pomembno je za celotno življenje na Zemlji poznavanje nove znanosti, ki je skrajno enostavna za uporabo. Takoj ko bomo razumeli, kako pomembno deluje reinkarnacija na pozitiven duhovni razvoj Zemeljske civilizacije, bo nastopila nova doba, ki nas bo pripeljala v bistveno boljši svet, kot je to danes.

Z novo slovensko merilno BIOtehnologijo G-ALFA, ki je sila enostavna za uporabo, spada sicer na področje BIOkibernetike,  lahko odkrijemo popolnoma vse, kar je pomembno za zdravje, srečo in blagostanje, za hitro in učinkovito gospodarsko rast Slovenije, Evrope in sveta, v celoti.

Zelo enostavno ugotovimo kako do pravega in zdravega partnerja, kako do zdravih otrok, koga voliti in koga ne in zakaj.

Zelo enostavno ugotovimo, kaj se dogaja v politiki, gospodarstvu v medicini, znanosti in umetnosti ter v  tehnologiji in RELIGIJAH in zakaj.

Zelo enostavno in skrajno poceni lahko ugotovimo, kdo ustreza za odgovorna delovna mesta v družbi.

Zdaj vemo kako je potrebno graditi in uporabljati plinske terminale, naftne ploščadi ter rudnike, kako pravilno graditi ladje in vsa vozila.

Kazni v  prometu so povsem nesmiselne. Hitrost ne ubija, ubijajo škodljivo oblikovane avtoceste smrti, škodljivo oblikovana vozila, predvsem tovorna vozila, motorji ter čelade, tudi čelade kolesarjev ter ekstremno škodljiva notranja oprema v vseh vozilih. Vse to povzroča poškodbo psihe voznikov in vseh tistih, ki brezglavo skrbijo za našo varnost, za zdravo hrano, za zdravo življenje, za našo srečo in blagostanje.

Temeljito moramo prevetriti vse zakone in zamenjati vsebino škodljivih BIOenergij v naših glavah z zdravilnimi. Vse to nam omogoča BIOfizika večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Brez BK atesta ne sme nobeno blago v prodajo, nobena zgradba v uporabo. Zaradi brezglave gradnje objektov in infrastrukture povzročamo najvišjo stopnjo BK kriminala ( glej sevanja), z zdravili, uvoženo hrano in vodo ter drugimi pijačami, pa najvišjo stopnjo BIOterorizma..

Nobene druge poti ni. S fizikalnimi sredstvi se problematike, ki jo povzroča večdimenzionalni prostor, v nobenem primeru ne more reševati.

Rešitve so izjemno enostavne:

1. BK zaščitimo telo in psiho. Stavb in infrastrukture pač ne moremo podirati, lahko jih pa saniramo s uporabo nove slovenske BIO tehnologije, ki je ta trenutek še zelo draga. Dosti ceneje je pred gradnjo urediti lokacijo in pravilno oblikovati stavbo in notranjo opremo ter infrastrukturo. Parlament in ustrezne družbene strukture imajo o tem elaborat že od leta 2002 (modra knjiga, brez prilog).

2. Hrana, voda in zemlja, je taka kot pač je, je skrajno škodljiva. Sistematično nam uničuje telo in psiho. Vsem, brez izjeme, tudi najbogatejšim, ki si novo tehnologijo lahko mimogrede privoščijo, ne prizanaša.  BIOanalize so pokazale, da imajo voditelji in svetovalci firm, ki propadajo, ekstremno poškodovane svoje BIOsisteme. Niti za sebe in svoje otroke ne znajo poskrbeti, kako bi to storili za svoje delavce. Podobno je v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Tudi v parlamentu, po občinah, v državni upravi, posebej še v medicini in farmaciji (glej razultate BIOanaliz in pilotskih projektov  ter sevanja). Sem ter tja je tudi kakšna, firma, sicer zelo redka izjema, ki je že uporabila novo tehnologijo. Skoraj 30% se jim je zmanjšala bolniška!!!. S tem so pridobili tudi druge velike možnosti, ki jih lahko s pomočjo nove slovenske BIOtehnologije izkoristijo.

3. Vse, kar na novo gradimo pa lahko zelo enostavno rešujemo. Mnogo manj škode naredimo, če nič škodljivega ne zgradimo, kot da ljudem povzročamo generiranje bolezni telesa in psihe, da gradimo velika, skrajno škodljivo oblikovana naselja, gradimo ceste smrti, potem jih pa hočemo za njihovo uporabo, ki jo plačajo še kaznovati.

4. Hitrost ne ubija. Ubija glava, polna škodljivih BIOenergij, nakita, škodljivih amuletov itd. ter zdravil. Ubijajo škodljivo oblikovani motorji, tovornjaki in druga vozila. Ubijajo škodljivo oblikovane čelade in nakit itd. To je treba najprej prevetriti. Vse to lahko zelo enostavno in elegantno ugotavljamo in rešujemo z uporabo BIOšablon A3 in A4, s pomočjo uporabe tehnologije videnja, to je SGBKD, in da se ustrezno BK zaščitimo.

5. Modrujemo, da je premalo zdravnikov. Zdravniki pa modrujejo koliko bolnikov bo umrlo, če ne bo tega in tega. Če bi jih to zanimalo, bi hitro uporabili novo BIOtehnologijo. Saj je izjemno enostavna za uporabo. Vsak otrok se njene uporabe nauči v enem dnevu. Samo večino zdravil naj umaknejo iz prodaje, pa bodo ljudje bistveno bolj zdravi in mnogo manj, kot sedaj, jih bo umrlo. Vsa tista zdravila pa, ki morajo biti v prodaji pa morajo biti obvezno prečiščena in oplemenitena s pomočjo uporabe nove znanosti (glej BIOanalizo zdravil). Tovarni Krka sem ponudil uporabo nove tehnologije, s pomočjo katere lahko čez noč generirajo prava BIOzdravila, ne da bi zdravilo sploh prepakirali, pa mi pišejo, da jih to ne zanima. Vlada, parlament in stroka tega ne bodo naredili takoj. Marsikaj je treba spremeniti v svojih glavah. Lahko pa vsak sam uredi svoj BIOsistem. To je temeljni namen dnevov odkrtih vrat in šest mesečnega seminarja. Sicer pa je skoraj vse napisano v literaturi za samouke.

              

 
1. Dnevi odprtih vrat

2  Namen

3. Utemeljitev

4 Program

5. Vabilo za obisk in lokacija seminarja

6. Terminski plan in program enodnevnih seminarjev

7. Cenik, prijava za seminar, pogoji

8. Stopnje usposobljenosti

 

Vsako leto v mesecu septembru, pred začetkom 6 mesečnega seminarja, organiziram dneve odprtih vrat.

Seznaniti Vas želim, kako pomembna je nova znanost, ki je izjemno enostavna za uporabo ter edina učinkovita metoda za ugotavljanje vsega, kar človek potrebuje v svojem življenju (pravo religijo, BIO hrano, BIO pijačo, BIO zdravila, BIO kozmetiko, BIO kakovostno lokacijo za družino, delo, zabavo, šport, religijo itd.).

To ni reklama, kot to doživljamo vsakodnevno v medijih in na TV, kjer oglašajo same neumnosti, kjer širijo BIOparazite, reklamo za BIOterorizem in črno magijo ter zavajajo ljudi.

Gre za izjemno enostavno metodologijo uporabe večdimenzionalnega prostora s pomočjo kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4, za BIOkibernetska zaščitna sredstva in za merilni sistem, ki omogoča dostop do informacijskega sistema, ki je skrit v večdimenzionalnem prostoru in za njegovo njegovo enostavno in edinstveno uporabo v vsakodnevnem življenju.

BIOfizika večdimenzionalnega prostora je izjemno pomembna za uporabo v popolnoma vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja.

Zdravja, sreče in blagostanja ne da bi uporabili novo znanost ni mogoče doseči.

Roditi se moramo zdravi in zdravi tudi umreti. Do zadnje sekunde našega življenja lahko poskrbimo sami za sebe. Nobene pomoči, nobenih umetnih zdravil ne potrebujemo, če pravilno živimo in uporabljamo tehnologijo večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Potrebujemo le BK zdravo vodo, ki jo izlivamo v Savo, BK zdravo hrano, in BIOzdravila, ki jih znamo proizvajati le v Sloveniji.

Z obstoječo škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, z obstoječo znanostjo, medicinsko doktrino, farmacijo in religijami problematike, ki jo povzroča večdimenzionalni prostor sedme dimenzije (merilno polje MP1), v nobenem primeru ne moremo reševati.

Celotno zemeljsko problematiko, vse bolezni telesa in psihe lahko rešujemo le z uporabo višjih dimenzij. Te lahko ugotavljamo preko merilnega polja MP2 do MP33 za BOsisteme aktivne in pasivne inteligence ter višja merilna polja (MP34 do MP neskončno), za vse druge probleme, ki nastopajo v naši in drugih galaksijah in ki tako ali drugače vplivajo na fizikalni svet Zemlje in njene prebivalce aktivne in pasivne inteligence ( ljudi in živali, rastline, virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.)

V bistvu nisem odkril nič novega (glej sevanja). Odkril sem le merilno BIOtehnologijo G-ALFA, ki spada v področje BIOkibernetike, s pomočjo katere lahko analiziramo vse probleme naše civilizacije. Če jo ne uporabljamo, smo slepi in gluhi. Kar nastane je le zgolj slučaj, ki pa je v vsakem primeru povezan z kakovostjo BIOsistema, ki posamezen problem fizikalno rešuje. Boljši je BIOsistem, bolj dobro razume telepatske informacije Superinteligence S-ALFA. Slabši je BIOsistem, bolj razume napačne informacije, ki jih posreduje Superinteligenca G-BETA in vpliv izjemno nevarnih BIOparazitov na našo psiho in telo. Slabši je BIOsistem, večjo škodo dela vsem drugim BIOsistemom.

Škodljive BIOenegije delujejo nekaj časa kot izvrstno BK mamilo, zato mnogi to prepozno dojamejo. Mehanizem deluje podobno kot fizikalna BK neprečiščena mamila, kot n.pr. kava, čaj, vino, žgane pijače, solata vzgojena v kemikalijah, voda z dodatkom klora ali sanirana s pomočjo raznih fizikalnih sevanj, ki so še bolj nevarna, večina hrane, ki zraste v BETA smrtnih žarkih, vsa zdravila, saj ničesar ne rešujejo razen, da delujejo škodljivo na psiho, da bolečin ne čutimo, bolezen pa se razvija naprej.

Odkril sem obseg, delovanje, način uporabe večdimenzionalnega  prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. Poleg tega sem odkril, dojel, spoznal, udejanil in preizkusil tehnologijo BK zaščite  in celotno temeljno tehnologijo uporabo metod GA1,2,3,4, projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer ter:

1. Metodo izklopa enega ali več BETA smrtnih žarkov, ki se nahajajo okoli lokacije enega ALFA življenjskega žarka. ALFA lokacija je lahko še malo aktivna ali celo izklopljena. Če je lokacija ALFA izklopljena nastopa na njenem mestu lokacija BETA smrtnega žarka premera 4,24 metra ali celo njegovi mnogokratniki. Če je lokacija še malo pozitivna,  v tem primeru obstaja na lokaciji ALFA življenjski žarek , okoli njega pa je 6 BETA smrtnih žarkov, različnega BK nivoja.

2. Metode lokalne in daljinske aktivacije statičnih in dinamičnih ALFA življenjskih žarkov, ki lahko rešujejo vse naše probleme, če jih pravilno uporabljamo.

3. Temeljno strukturo BIOenergij večdimenzionalnega prostora.

4. Ustrezno BK zaščito in metode proti delovanju sedme dimenzije.

5. Metode vzdrževanja statičnih in dinamičnih alfa življenjskih žarkov.

Imamo vrhunske instrumente, ki omogočajo analizo fizikalnih veličin, kar smo pač z ustrezno doktrino opredelili. Žal pa delovanje večdimenzionalnega prostora s fizikalnimi instrumenti ne moremo neposredno ugotavljati. Delovanje večdimenzionalnega prostora lahko ugotavljamo s fizikalnimi instrumenti le posredno preko stanja našega BIOsistema.

Nekaj primerov:

1. Sladkor v krvi izmerimo z instrumentom. Uporabimo metodo G-A 1,2,3,4, v statičnem ali dinamičnem ALFA žarku. Izmerimo sladkor in instrument bo pokazal razliko. Če razlike ni uporabimo še metode AP01 do AP33 in BIOtransfer in meritev ponovimo.

2. Krvni pritisk, postopek je enak

3. Glavobol, to je opozorilo, da je v naši okolici nekaj narobe ali da se nekdo (ekstremno BETA generiran BIOsistem) z nami s pomočjo črne magije ukvarja (mobing), in druge nevšečnosti psihe lahko rešimo, če uporabimo BK zaslonke za levo in desno sence in v večini primerov glavobol preneha. Glavobol preneha dostikrat že, če odstranimo s telesa ves nakit, škodljivo oblikovana očala, zaponke za lase itd., ali če se premaknemo iz lokacije na kateri je glavobol nastal. To pomeni, da stojimo v BETA smrtnem žarku, ki jih je povsod vse polno in preko katerega deluje tudi črna magija.

Na cesti ali na pločniku so to lokacije kjer so vdrtine. Ob dežju je to najbolj enostavno vidno. Približamo se luži, iztegnemo roko in bomo v večini primerov zaznali neke občutke. Toplo, hladno, piha dol, ali gor, težka roka, lažja roka itd.  Ne ozirajte se na komentarje BK bolnikov, ki se bodo iz Vas norčevali. Z njimi tako ni nič, niti v družbi niti v službi niti drugje. Delajo pa nam neprecenljivo škodo, ker nam jemljejo zdravilne BIOenergije in nam poškodujejo BIOsistem, če nismo ustrezno BK zaščiteni.

Med BIOsistemi se BIOenergije neprestano izmenjujejo. To je približno tako, kot če zmešamo toplo in mrzlo vodo. Problem fizikalno ni rešljiv. To je tako kot v komunizmu. Dobri, ALFA generirani BIOsistemi delajo za lenuhe, za BETA generirane BIOsisteme, ki delajo sebi in svoji okolici neprestane probleme, zmanšujejo motivacijo za delo, generirajo za BIOsisteme negativne inovacije itd.

Vse naše probleme lahko analiziramo do vseh podrobnosti tako, da izmerimo 1129 BIOparametrov in vrsto globalnih BIOparametrov, ki jih omogočajo merilne BIOšablone A3 in A4 . V njih so vpisane ustrezne kode, ki omogočajo dostop da baz podatkov večdimenzionalnega prostora, kjer se preko ALFA, BETA in S-ALFA žarkov zbirajo in so shranjeni vsi podatki o vseh BIOsistemih na Zemlji od njihovega nastanka do danes.

4. Problem zanositve je v večini primerov zelo enostavno rešljiv, samo dovolj vztrajni moramo biti in novo BIOtehnologijo pravilno in sistematično uporabljati v povezavi z medicino. Tudi spermo, kri, organe darovalcev še posebno, zdravila, hrano, pijačo kozmetiko in vse drugo kar uporabljamo, moramo pred uporabo temeljito prečistiti po vseh metodah, ki jih omogoča nova znanost. Nič BK slabega ne sme v telo ali na telo. Izjemno pomembna je metoda za BIOtransfer. Posebno nevarna je kozmetika, barvanje las itd., če kemikalije niso temeljito prečiščene in če je embalaža škodljive oblike.  BK zdravi lasje so BK zaščita glave, pri živalih je to kožuh ali perje.

4. BK zaščita na poti z vlakom, vozilom, ladjo, letalom je zdaj zelo enostavna. Aktiviramo ALFA življenjski žarek, ko bomo bolj usposobljeni lahko aktiviramo okoli njega še 6 ALFA žarkov, da nastane S BK zanka sedmih ALFA žarkov za profesionalno uporabo. Če imamo v vozilo vpisane zdravilne BIOenergije in vozilo prečiščeno in oplemeniteno z zdravilnimi BIOenergijami, če imamo v vozilu obešenih 6 BIOlaserjev GG4, potem je zaščita popolna. Vozimo se v zlati kletki, ki predstavlja popolno BK zaščito, podobno, kot gluha soba v akustiki ali Faradajeva kletka v elektrotehniki. Toda pozor, opazujte kaj počno drugi vozniki in se jih izogibajte. Prednost Vam nič kaj dosti ne pomaga, posebej se pazite romunskih vozil. Zadnji čas je, da gredo vsa tovorna vozila na vlake.

Za hitro kontrolo kakovosti BIOsistema in vsega blaga, ki je v prodaji zadošča že, da izmerimo sledeče BIOparametre:

1. Temperaturo in zasvojenost, ki imata merilno področje od 35 do 42 in od 36 do 42 BK stopinj.

2. Dostop do ALFA, BETA in S-ALFA Superinteligenc.

3. Globalni podatek OGBP, ki ima merilno področje od 33 do 0 in od 0 do -28.

4. Globalni podatek, ki kaže vpliv na S1 do S33 ima enako merilno področje. V merilnih oknih S1 do S33 so podatki za genetski, imunski in hormonski sistem ter stanje telesa in duha.

Večino problemov lahko rešujemo s pomočjo BIOšablon A4, v katerih so vpisane makro kode za uporabo večdimenzionalnega prostora.

V času dneva odprtih vrat se lahko naučite vsega, kar potrebujete za normalno življenje:

1. Kako se enostavno generira osebna BK zaščita doma, v službi, v družbi in zakaj je to potrebno.

2. Kako si povečamo osebno BK varnost v prometu, na poti z ladjo, vozilom, vlakom, letalom itd.

3. Kako uporabimo dinamične metode čiščenja in oplemenitenja hrane pijače in vsega blaga, ki je v prodaji, da postane skrajno škodljiva hrana, voda, zdravila, pesticidi in drugo blago, ki je v prodaji vsaj rahlo zdravilno. Škodljivost -100% postane rahlo zdravilno cca 3%. 

Z uporabo nove slovenske BOtehnologije G-ALFA v kmetijstvu tako, da se aktivira statične ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo pa dosežemo kakovost hrane 100%. Olivno olje, ki ga proizvajam pod imenom BSG o. o. v slovenski Istri pa dosega kakovost 33/33 in služi kot referenčna kakovost za vse BIOizdelke.

4. Kako dosežemo s pomočjo uporabe nove znanosti v kmetijstvu in gradbeništvu vrhunsko kakovost vsega kmetijskega blaga, kako zgradimo kakovosten BIO objekt in kako lahko proizvedemo vrhunsko kakovost vsega blaga, ki je v prodaji.

5. Kako dosežemo maksimalno možno produktivnost, motivacijo za delo, inovacije, kako lahko največ prispevamo k uspehu firme, kjer smo zaposleni in zanesljivosti zaposlitve.

Vse to nam omogočajo zelo enostavne in edino učinkovite metode, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA, če seveda to želimo. V nasprotnem smo prepuščeni naravni selekciji, ki jo nadzoruje Superinteligenca G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji preko BETA smrtnih žarkov, ki povzročajo BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.

Delovanje izjemno nevarne Superinteligence G-BETA je neposredno in posredno. Neposredno deluje preko BETA smrtnih žarkov, ki generirajo vse zablode in probleme naše civilizacije in posredno preko psihičnih bolnikov ( bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu, kar sem opredelil kot BETA generiran BIOsistem). Teh je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja, kot posledica izjemno škodljive gradnje objektov, infrastrukture in oblikovanje škodljivih oblik (glej sevanja). Vse to povzroča glavno gonilno silo našega propadanja, to je BK kriminal, ki ga povzroča poškodba psihe, to so BETA generirani BIOsistemi. Iz tega nastane BIOterorizem,  BIOparaziti in črna magija.

Enodnevni seminarji so namenjeni vsem tistim, ki jih skrb za nas, za naše otroke in za našo bodočnost zanima, pa nimajo časa za pridobitev poglobljenega znanja, ki bi si ga lahko pridobili na 6 mesečnem seminarju. Vse potrebne podrobnosti so napisane v literaturi za samouke, ki jo občasno dopolnjujem.

Istočasno pa so dnevi odprtih vrat uvod v zelo zanimive in življenjsko pomembne teme programa šest mesečnega seminarja.

Program dela v času dnevov odprtih vrat:

Izvor bolezni telesa in psihe, kako vse skupaj enostavno rešujemo in se izognemo večini problemom, ki jih povzročajo religije, zdravstvo, njihovi voditelji in mi vsi.

Lokacija: Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Ljubljana, Štembalova 2a, velika dvorana, vhod iz severne strani zgradbe.

Trajanje: 3 šolske ure po 45 minut. Začetek vsak četrtek ob 18:15, zadnja ura je rezervirana za okroglo mizo.

Globalni program za dneve odprtih vrat ( 9., 16., 23., in 30. 09. 20109 :

1. Opis metode G-ALFA 1,2,3,4, to je osnovnega samozdravljenja v ALFA žarku, ki ga potrebuje sleherni Zemljan: 10 minut. več glej literaturo za samouke.

2. Praktični preizkus delovanja osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4: in uporaba BIOšablon A4: 35 minut.

3. Kako ugotavljamo kakovost nakita, mobilnega telefona, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, vozil, kemikalij in drugo ter že zgrajenega objekta in kako izvršimo njihovo BK sanacijo po slovenski metodi G-ALFA: 10 minut.

4. Kaj predstavlja pravi zdravilni gaj, kako deluje in kako si ga lahko generiramo v vsakem stanovanju: 5 minut.

5. Kaj mora vedeti arhitekt, zdravnik, medicinska sestra, naročnik, voditelj, minister za okolje in prostor in slednji Zemljan o BIOfiziki 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, ko se odloča na svojem področju dela in ustvarjanja. Kako zagotovimo pravilno lokacijo hiše, obliko strehe in kritine, gospodarskega poslopja, zabavišča, šolskega poslopja, telovadnice, cerkve, kmetijskega objekta itd. : 15 minut.

6. Kako kontroliramo lokacijo postelje in delovnega mesta (v kakšnem žarku se nahaja) po telefonu 090 4207. 2 minuti

7. Praktična uporaba ALFA življenjskih žarkov za zdravljenje vseh bolezni telesa in psihe. Slovenske metode G-ALFA 1,2,3,4, S-ALFA 1,2,3,4, in metode za BIOtransfer, omogočajo bistveno povečanje motivacije za delo, kreativnost, pravilne poslovne odločitve, nove inovacije, preprečujejo stres, glavobol, alkoholizem, jemanje mamil, frigidnost in impotenco. Bistveno povečujejo varnost pri delu, v prometu, zmanjšujejo odsotnosti z dela itd.: 30 minut

8. Opredelitev pravilnega rojstva, zdravega življenja, kako do zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike, predmetov in sistemov ter pravilne smrti. 5 minut

9. Okrogla miza. Zanesljivo reševanje nasilja v šolah in drugje po slovenski metodi G-ALFA. Kateri profili ljudi so najbolj izpostavljeni, zakaj? in kako se odkrita problematika izjemno enostavno rešuje. Le nova znanost omogoča božanski seks, zdrave, pozitivno motivirane družine z vrhunsko usposobljenimi otroci nove generacije Slovencev. 30 minut

Dodatne informacije in nekaj utrinkov iz nabora nove tehnologije:

V osnovni šoli Milana Šuštaršiča, vhod v dvorano je iz severnega dela stavbe, je generirana BIOklima sedmih zdravilnih BIOenergij, ki omogoča hitro in učinkovito regeneracijo telesa in psihe ter učenje nove BIOtehnologije G-ALFA. Ta fenomen bi si moral ogledati in preizkusiti sleherni znanstvenik, arhitekt, oblikovalec, pedagog, študent, dijak, sleherno dekle in fant, sleherni otrok.

Na tej lokaciji je aktiviranih več kot 33 ALFA življenjskih žarkov, okoli katerih je 33 x 6 S-ALFA žarkov D33. Ko aktiviramo 33 ALFA življenjskih žarkov, nastane znotraj njih BIO KLIMA sedmih zdravilnih BIOenergij od 1. do 5. stopnje  in dosega v času seminarja tudi najvišjo, 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.

Dostop do dvorane je v BIOkibernetsko zaščitenem področju. Glavno BK zaščito zagotavlja BIOkibernetsko urejena najbližja Cerkev Sv. DUH. Pred BK sanacijo - posvetitvijo v pravem pomenu besede, je Cerkev sevala 4 škodljive BIOenergije 12. stopnje, zdaj pa seva 7 zdravilnih BIOenergij 12. stopnje po BIOkibernetski lestvici. To in vse ostale BIOkibernetsko urejene cerkve v Sloveniji in tujini redno vzdržujemo.

Ko profesionalno vzdržujemo svoj BIOkibernetsko urejen poligon (BKP) se ta z zlatim žarkom poveže s vsemi BIOkibernetsko urejenimi cerkvami. Superinteligenca S-ALFA takrat generira čez celotno področje neke vrste zaščitno kupolo v dvaintridesetih BK nivojih. Prva zlata kupola, ki omogoča dostop do fizikalnega sveta nastopa v D13 to je v MP2. Ostale višje pa v MP3, in naprej  do MP33. Ta fenomen povzroča počasno regeneracijo vseh BIOsistemov na tako urejenem področju. V Sloveniji ta postopek , ki ga izvaja S-ALFA že intenzivno poteka.

Sposobnost videnja tega fenomena, kako v nekaj trenutkih ločimo ALFA in BETA generiran BIOsistem, kako ugotavljamo kakovost hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugo,  kot tudi kako se vpiše duša ob rojstvu in kako duša ob smrti odide, omogoča slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika (SGBKD), ki se jo lahko nauči skoraj vsak povprečno inteligenten Zemljan. Ta fenomen deluje pri vseh BIOsistemih. Najhitreje pa to dojemajo dekleta in žene. Toda pozor, zelo hitro se lahko zgodi da oseba, ki se s to tehnologijo ukvarja, zaradi nepazljivosti  hitro zaide v BETA področje. Posebej je to nevarno za ženske, če nosijo nakit in druge škodljive obeske, amulete in druge predmete črne magije, ki jih je v prodaji vse polno.

Cerkev Sv. DUH za Bežigradom v Ljubljani povzroča v BIOkibernetski povezavi z ostalimi ljubljanskimi cerkvami, vse so BIOkibernetsko sanirane (glej tabele in opis - NOVO KRŠČANSTVO), postopoma vsem prebivalcem Ljubljane in Slovenije, ter Istre in Dalmacije, zgodovinsko slovenskega dela Hrvaške, Italije in Avstrije, vsem BIOsistemom na tem področju in v njeni okolice vse  boljše počutje, vse večjo BIOkibernetsko kondicijo in s tem tudi vse boljše zdravje telesa in psihe ter motivacijo za delo, družino in vrhunske inovacije.

Zavedati se moramo, da poteka BIOkibernetska regeneracija telesa in duha, ki jo je sprožila Superinteligenca S-ALFA leta 1993 zelo počasi. V nasprotnem bi prišlo do prevelikih problemov telesa in psihe vseh nas. Posledice bi bile podobne, kot pri odvajanju od uporabe mamil.

Škodljive BIOenergije, neustrezno življenjsko filozofijo, družbeni in vrednostni sistem,  ki smo si ga ustvarili  v svoji pretekli zgodovini delujejo podobno kot uporaba alkohola in mamil. Povzroča namreč G-BETA generacijo BIOsistemov. To pa pomeni degeneracijo in propad vsake civilizacije.

Na vsaki lokaciji, ki je generirana po slovenski metodi G-ALFA boste lahko AKTIVNO uporabili to izvrstno BIOtehnologijo G-ALFA, pa še slovenska je. Poglejte še točko 3. PROGRAM

Ob vhodu v šolo in naprej okoli zgradbe so na tleh označene sredine ALFA aktivnih žarkov z belo, rumeno ali zlato piko. Te so na razdalji 5 m sever jug ali na razdalji 3,5 metra vzhod zahod ali na razdalji 3,05 metra po diagonalah slovenske G-ALFA mreže.

Vsak aktiviran ALFA življenjski žarek je uporaben po slovenski metodi G-ALFA in S-ALFA. Aktiviramo jih tako, da se na njih prijavimo in jih pravilno uporabimo. Glej opis uporabe metode G-ALFA 1,2,3,4  in S-ALFA 1,2,3,4.

Posebej vabim medicinske sestre in zdravnike ter študente in študentke  medicine, predstavnike civilne družbe ter novinarje in posebej še novinarke, starše, pedagoge, bodoče mamice,  psihologe in psihiatre, da se seznanijo s to izvrstno BIOtehnologijo našega tisočletja. 

Vse tiste pa, ki so so odgovorni za našo bodočnost opozarjam, da brez poznavanje in uporabe te vrhunske BIOtehnologije G-ALFA, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA nimajo kaj pametnega početi. To se vsem dogaja vendar ne po svoji krivdi ampak zaradi uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki smo jo uzakonili in ki povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to vpliva na nas, da propadamo povsem brez potrebe in mimo naravnih zakonov, ki jih žal ne razumemo in jih nočemo uporabljati.

Odkril sem namreč izvor vseh bolezni telesa in psihe in metodologijo, kako vse to enostavno rešujemo. To je zdaj v tej medicinski krizi, ki jo napovedujejo zdravniki še kako pomembno. Dlje bo kriza trajala, več bolnikov bo ozdravelo. Uporabili bodo namreč dosti manj izjemno nevarnih zdravil, ki so v prodaji, pa še davkoplačevalski denar bomo prihranili.

Kako zagotovimo BIOkibernetsko zdravo hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in vse blago, ki je v prodaji.

Kako preprečimo stres, strah, frigidnost oz. neobčutljivost.

Kako povečamo intelektualne sposobnosti, večjo prometno varnost, boljše športne in gospodarske rezultate, večjo delovno motivacijo, večjo kupno moč, manjše davke in s tem več denarja v državno blagajno in drugo.

Kako do pravilnega rojstva, zdravega življenja in pravilne smrti.

Izvor vseh bolezni telesa in psihe dokazuje slovenska merilna BIotehnologija G-ALFA ter SGBKD in je zdaj dokazan. To so BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.

V času demonstracije delovanja vrhunske BIOtehnologije G-ALFA boste lahko preizkusili svoje sposobnosti pravilnega zaznavanje večdimenzionalnega prostora v katerem živimo. To je zaznavanja ALFA življenskih žarkov, ki urejajo naš genetski, imunski in hormonski sistem. To pa je bistvo vsake reanimacije telesa in psihe.

Vsi naši problemi so zdaj enostavno rešljivi. Zdaj je povsem jasen njihov izvor in pravilno odstranjevanje posledic.

Samo BK zaslonke in BIOlaser si nadenete, uredite si delovno mesto in spalnico po slovenski metodi G-ALFA, nabavimo si BIOšablone A4, ki nam omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA žarka, kjer koli smo in njegovo uporabo po vseh metodah BIOfizike in reanimacija telesa in psihe hitro steče.

Zakaj je to tako pomembno?

Vsi problemi našega časa so psihične narave. Zaradi BIOkibernetske poškodbe psihe nastajajo vsi zemeljski problemi. BIOtehnologija G-ALFA pa omogoča, da si uredimo psiho in telo.

Seveda pa ne pričakujmo rezultatov čez noč. Stoletja smo si generirali napake v našem telesu. Imamo tudi povsem napačno predstavo, o delovanju našega telesa in psihe.  Imamo povsem napačno predstavo kaj so osnovne človekove pravice in demokracija ter kako te zadeve rešujemo.

Prav tako smo generirali izjemno nevarno filozofijo v medicini, znanosti in umetnosti v tehnologiji in religijah, kako se rešuje probleme telesa in psihe.

Zavedati se moramo, da je vsaka naša celica, vsak virus in bakterija, vsak mikroorganizem zelo kompleksna pasivna intelektualna enota, ki deluje v več dimenzionalnemu prostoru.

Slovenska merilna tehnologija G-ALFA vse te fenomene odkriva in postavlja na pravo mesto. Za vsako celico, virus, bakterijo, mikroorganizem lahko izmerimo 1129 BIOparametrov, ki do vseh podrobnosti opredeljuje posamezen BIOsistem

Zato je povsem razumsko nesprejemljivo, da skušamo kompleksne mehanizme 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo reševati z fizikalnimi sredstvi.

Farmacija deluje na povsem napačnem principu, da moramo bolečino odstraniti in da lahko s kemičnimi sredstvi rešujemo vse naše probleme. To je zabloda brez primere.

Bolečina je prvi alarm, da se nam nekaj dogaja kar se ne bi smelo. Bolečina do neke mere tudi zdravi, ker nas opozori, da nekaj narobe počnemo.

Izvor bolečine je namreč tako ali drugače skrit v genetskem, imunskem in hormonskem sistemu vsakega BIOsistema. Gre za briljanten informacijski sistem v našem telesu, ki ga hoče medicina in farmacija uničiti, zaradi nerazumevanja delovanja telesa in psihe, ker ne pozna izvor bolezni telesa in psihe, ki je zdaj odkrit. ALFA življenjski žarki pa te zadeve urejajo na naraven način, če smem ta fenomen tako imenovati.

Pretekle analize in odzivi uporabnikov te izvrstne metode zdravljenja telesa in psihe so pokazali, da imamo zdaj tehnologijo, ki lahko rešuje vse naše probleme brez stranskih učinkov, ki jih povzročajo kemikalije, ki si jih brezglavo vnašamo v telo.

Kdor seveda hoče je uspeh 100% zagotovljen.

Genialne rešitve so vse enostavne. No, nič ni mojega. Vse dobre rešitve diskretno telepatsko posreduje Superinteligenca S-ALFA, vse slabe rešitve pa Superinteligenca G-BETA. glej članek o sevanju

Jaz sem samo spoznal mehanizme večdimenzionalnega prostora, pravilno sem opredelil informacije, ki jih vsem Zemljanom, vsem BIOsistemom telepatsko pošiljata obe Superinteligenci, ki delujeta v nematerialnem svetu, ki nas obdaja. To je 7, 13 , 33 dimenzionalni prostor, v katerem živimo od nastanka življenja na Zemlji in naprej proti neskončnosti.

Tega do sedaj nismo uspeli pravilno dojeti in skozi pravo religijo in pravi družbeni in vrednostni sistem udejaniti.

Škoda, toliko je bilo prelite krvi in gorja v zgodovini zemeljske civilizacije,  povsem brez potrebe, ker so imeli oblast ljudje, ki sem jih opredelil kot bolan duh v bolnem telesu. To je G-BETA generiran BIOsistem.

Hitri seminar o BIOkibernetiki

Podrobnosti so opredeljene v programu za 6 mesečni seminar o BIOkibernetiki

Vabljeni

Avtor: Alojz Slavko Gorenc, e-pošta: galfa@telemach.net