pATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Pomen BIOkibernetskih podatkov

Merilni list

Ta je izpisan ročno. Na merilnem listu se nahaja meritev 1128 BIOparametrov. Njihov pomen je sledeč:

 1. V prvi koloni so meritve v 13. dimenziji. To je 28 BIOenergij in 5 statusnih BIOparametrov, ki so funkcije BIOenergije PI.

2. BIOenergija PI ima dva pomena. Najprej predstavlja sedmo dimenzijo in je sestavni del prvih šestih BIOenergij. BIOenergija PI je vez med sedmo in trinajsto dimenzijo. Ko naš BIOsistem propada njena vrednost konfigurira v sedmi dimenziji kot škodljiva BIOenergija. Ko se telo prečisti škodljivih BIOenergij postane v določenem trenutku BK vrednost PI pozitivna in konfigurira v 13. zdravilni dimenziji. Ko nastopa v 13. dimenziji ima običajno enako BK vrednost, kot BIOenergije št. 7, 8, in 9.

3. B, I in O BIOenergije so BIOenergije št.7, 8 in 9 ter predstavljajo BK kriterij za naše telo, ki deluje kot ALFA žarek. Zdravo telo predstavlja neke vrste premikajoči se ALFA žarek  z BK vrednostjo, ki jo zavzame BIOenergija št.: 9, to je BIOenergija I.   Bolno telo predstavlja v bistvu neke vrste premikajoči se BETA žarek. Njegova vrednost je odvisna od vrste BIOenergij, ki se nabirajo v našem telesu zaradi uživanja škodljive hrane, pijače in zdravil ter zaradi delovanja škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

4. BIOenergije št.: 10, 11 in 12 so trije glavni BIOkibernetski indikatorji našega zdravja in vedenjskega vzorca in predstavljajo izvrstno predispozicijo za dolgoročno prognozo našega obnašanja v družini in družbi.

5. BIOenergije št. 13 do 16 predstavljajo osnovno predispozicijo za psihično problematiko. Škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija vpliva neposredno preko leve in desne slepoočnice na njihovo neposredno kopičenja v našem telesu.

6. BIOenergije št.: 17 do 21 so BIOkibernetski možganski nivoji akumulirani v naših celicah, ki omogočajo BK zaščito pred vplivom G-BETA BIOtehnologije na našo psiho in telo.

7. BIOenergije št.: 22 do 28 nam povedo koliko škodljivih BIOenergij smo že akumulirali v naših celicah zaradi uživanja BK škodljive hrane, pijače in zdravil.

8. Statusni BIOparametri št.: 29 do 33 pa povedo v kakšnem trenutnem stanju je naš BIOsistem. Primerjalni podatki med medicinsko in BK diagnozo so pokazali, da pomeni n.pr. G006 predispozicijo za problematiko srca, ožilja, ledvic in jeter, G009 za Rak, I096 za AIDS, L384 pa za vso najtežjo BK problematiko kot je BSE, možganski tumorji in druge težke možganske poškodbe, Ebola, steklina, meningitis in vsa druga težka virusna obolenja.

Kdaj nastopi fizična problematika, ki jo medicina zazna s svojo merilno metodologijo je odvisno od trajanja in jakosti vpliva BETA žarkov in škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije ( ŠBKTR) na naše telo. Rezultat tega BIOkibernetskega vpliva je odvisen od mnogo kombinacij BIOenergij v našem telesu in od lokacije teh škodljivih BIOenergij. Problematika je nepojmljivo komplicirana in praktično ta trenutek neizračunljiva.  Lahko pa jo izmerimo po slovenski merilni metodi G-ALFA. Milijarde kombinacij je med seboj povezanih na osnovi izjemno kompleksnega algoritma v katerem ima posebno vlogo imunski, hormonski in genetski sistem BIOsistema. To pa so že BIOparametri v treh merilnih sektorjih 33. dimenzije od skupno 33 merilnih sektorjev, ki sem jih imenoval S 28, S26 in S21. V vsakem od teh merilnih sektorjev je po 33 merilnih podatkov od katerih lahko vsak zavzame enako vrednost ene izmed 168 ali 168 različnih BK vrednosti.

Osnovno merilno področje obsega torej 28 osnovnih BIOenergij, 5 statusnih BIOparametrov ter pet BIOparametrov, ki sem jih imenoval P1, do P5.