pATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Grafični potek možganskih BK nivojev:

Grafični prikaz poteka možganskih BK nivojev od vpliva ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov, ki so izvor vseh naših problemov. BETA žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija povzroča nastanek vseh bolezni, prometnih in drugih nesreč, uporabo mamil, alkohola, zdravil, nastanek frigidnosti in impotence (duhovne in fizične), razbitih družin, pedofilije, samomorov,  nasilja, terorizma, kriminala in vojn.

V gospodarstvu povzroča duhovna impotenca nastanek škodljive tehnologije, tehnoloških sredstev, naprav  in metod, nesreč pri delu, slabo motivacijo, odsotnot pri delu zaradi bolezni, nasilje, prevare stečaje, napačno gradnjo objektov, avtocest in siromašenje na vseh področjih.

Najbolj nevarni so arhitekti in oblikovalci, ki lahko s svojimi proizvodi povzročijo BIOkibernetske poškodbe mnogim naslednjim rodovom. Ta proces traja tako dolgo dokljer se njihovi objekti ne porušijo. Ščasoma se vse spremeni v prah zaradi fenomena dematerializacije, ki nastopa na  lokacijah BETA žarkov. Tipičen primer so puščave.  Vsa ta problematika se da sanirati po slovenski metodi G-ALFA, seveda v nekaj generacijah trdega dela in z uporabo slovenske metode G-ALFA 1,2,3,4.

S pomočjo slovenske BIOtehnologije G-ALFA lahko BETA smrtne žarke izključimo in proces BIOkibernetske sanacije se začne. ALFA žarki namreč vplivajo neposredno na izboljšanje genetske strukture vsakega BIOsistema.

Dokljer bo medicina in farmacija tavala v temi, dokljer ne bo dojela delovanja BIOfizike 7., 13., in 33. dimenzionalnega prostora v katerem živimo, in se bo amatersko ukvarjala z raziskavami genetske problematike, toliko časa bo  zemeljski rod sistematično propadal in  z njim vred tudi živali, rastline in zemlja.

Na področju religij in verskih sekt se generirajo nove metode za psihosomatsko manipulacijo z verniki. Povzročajo sistemsko izgradnjo cerkvenih objektov v katerih uporabljajo BETA smrtne žarke za sistematično propadanje Zemeljske rase. V teh objektih so običajo BETA žarki največjega zemeljskega BK nivoja L384. Ti BETA žarki povzročajo najvišjo možno škodljivo statično BIOkibernetsko transformacijo. Ta lahko poseže v svojo okolico tudi do več km daleč. Višje je postavljena cerkev, križ, stožec piramida ( tri ali štirikotna), BTC poslovna stavba, SKB banka, valj, Mercatorjev steber itd, dlje seže škodljiva BIOkibernetska transformacije ( ŠBKTR). Še mnogo bolj nevarne so verske sekte, ki izkoriščajo BETA smrtne žarke za sistematično samouničevanje po metodi G-BETA.

Koga ta kuga našega tisočletja ne doseže. Samo ljudi, ki se zadržujejo pretežni del dneva v ALFA življenjskih žarkih, ljudi, ki so BIOklibernetsko zaščiteni po slovenski metodi G-ALFA, ljudi, ki sistematično uporabljajo slovensko BIOtehnologijo G-ALFA v celoti.