Kratek, hitri seminar na področju BIOfizike 7, 13, in 33, dimenzionalnega prostora v katerem živimo. 

S pomočjo merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, ki sem ga imenoval G-ALFA in spada v področje BIOkibernetike lahko ugotavljamo vse, kar se dogaja z našo psiho in telesom in z vsemi drugimi BIOsistemi kot n.pr.  živali, rastline, zemlja, virusi in bakterije ter vsi drugi mikroorganizmi, vsi predmeti, naprave, sistemi in drugo.

Namenjen je našim gospodarstvenikom, raziskovalnim novinarjem, medicini, znanosti in umetnosti, RELIGIJAM ter raziskovalcem na področju BIOtehnologije ter slehernemu Zemljanu. 

Odkritje je izjemno pomembno za vse nas, posebej še za mladi rod. S pomočjo tega odkritja bo SLOVENIJA hitro in učinkovito napredovala v sam svetovni vrh.

Posebej hitro bomo z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA napredovali na področju informacijske tehnologije, arhitekture, oblikovanja, gradnje objektov in infrastrukture, na področju, kmetijstva, turizma, medicine in farmacije ter pri raziskovanju novih nadomestnih virov energije in visokih tehnologij.

Posebej priporočam poglobljen študij te briljantne BIOtehnologije predstavnikom naše oblasti, vladi in parlamentu, županom, posebej še  farmacevtom, zdravnikom predvsem pa bodočim zdravnikom in znanstvenikom na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Odkril sem namreč izvor vseh bolezni psihe in telesa ter metodologijo, kako  lahko enostavno, realno, pravilno in učinkovito rešujemo vse probleme varstva okolja, pravilne in učinkovite zaščite redkih vrst živali in rastlin, favne in flore, pridelovanje prave BIO hrane, pijače in zdravil, pravilno in sistematično reševanje genetskega, imunskega in hormonskega sistema ter reševanja spolnih odklonov, nasilja, kriminala, terorizma in vojn.

Skratka, odkritje rešuje celotno Zemeljsko problematiko na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja. Omogoča pravilno in učinkovito reševanje slabih medsebojnih odnosov in nerazumevanja, ki so posledica uničujočega vpliva BETA smrtnih žarkov na psiho vseh Zemljanov.

Celotno življenje na Zemlji je odvisno od delovanja ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov ter od vpliva  zdravilne ali škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije na našo psiho in telo. Vse probleme psihe in telesa povzroča človek sam zaradi neustrezne gradnje, neustrezne oblike notranje opreme, predmetov, naprav in drugo.

V nadaljevanju bom globalno opisal rezultate mojega raziskovalnega dela, ki sem jih spoznal v preteklem 10 letnem obdobju. Imajo namreč neprecenljivo gospodarsko vrednost, saj rešujejo vse probleme Zemeljske civilizacije rezultati pa so takoj gospodarsko uporabni in izredno učinkoviti.

Z ekonomskega vidika je investicija v področje BIOtehnologije G-ALFA daleč najboljša naložba vseh časov. Daje namreč takojšne rezultate na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Uporaba BIOtehnologije G-ALFA omogoča pravilno zasnovo in opredelitev vseh strateških projektov našega časa in s tem zdravje srečo in blagostanje za celotno našo civilizacijo po naravni poti, ki nam jo omogoča Superinteligenca S-ALFA.

Kratek sprehod skozi rezultate spoznanja:

1. Vrste žarkov

Do leta 1993 nismo vedeli, da so na zemlji štiri osnovne vrste žarkov in 33 posebnih žarkov do katerih lahko dostopamo preko BIOkibernetskih oknov 33 dimenzije, ki sem jih imenoval AP01 do AP33.

1.1 BETA smrtni žarki. Delujejo v 7. dimenziji in povzročajo BIOkibernetski kriminal in BIOterorizem. So najbolj razširjeni škodljivi žarki na zemlji. Na tej osnovi je zmotno opredeljena Kyrijeva in Hartmanova mreža, Akupunktura in Homeopatija ter vse alternativne metode zdravljenja in njihovi pripomočki, ki delujejo na osnovi visoke škodljive dinamične BIOkibernetske transformacije.

So osnovnega premera 0,84 metra in dosežejo velikost 4,24 m  in njegove mnogokratnike. V Puščavah so celotni kompleksi lokacij, ki delujejo kot veliki BETA žarki ogromnih premerov, ki sistematično uničujejo telo in psiho (n.pr. Las Vegas, Sahara, Gobi itd).

BETA smrtni žarki ter škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija so izvor vseh bolezni psihe in telesa in s tem tudi vseh problemov naše civilizacije. So izvor za infarkt, možgansko kap, samomore, prometne in druge nesreče, jemanje mamil, alkoholizem, kriminal, terorizem in vojne.

1.2 ALFA življenjski žarki. Delujejo v 13. dimenziji, omogočajo naravni razvoj preko GENOMA vsakega BIOsistema. Z njihovo uporabo lahko pozdravimo vsako bolezen telesa in psihe (DUŠE). So velikosti 0,84 metra in jih je cca sedemkrat manj kot BETA žarkov. Do leta 1993 jih ni še nihče opredelil in niso opredeljeni v literaturi za javnost.

1.3 S-ALFA regeneracijsko komunikacijski žarki. Njihov vpliv je zdravilen na psiho in delujejo v 33. dimenziji. Ti nastanejo na lokacijah BETA smrtnih žarkov, ko jih s pomočjo Superinteligence S-ALFA telepatsko preklopimo iz BETA smrtnih žarkov. Velikost se optimizira na 0.84 m, njihova dimenzija pa se spremeni iz 7., v 33.

1.4  Izklopljeni BETA smrtni žarki. 

Po posebni telepatski tehnologiji jih lahko preklopimo, do prve faze uporabe. Pri tem ostane samo njihov sredinski (možganski del). 

Postanejo premera 6,5 cm in onemogočajo uporabo za generiranje BIOkibernetskega kriminala. 

Postanejo nenevarni in služijo v osnovnem bloku 33 BIOkibernetskih zank za generiranje BIOklime v CERKVAH in drugih SAKRALNIH objektih sedmih zdravilnih BIOenergij BK nivoja E0.  

Po posebnem postopku jih lahko spremenimo, postopoma in enega za drugim, vsakega posebej  v S-ALFA regeneracijske žarke. 

Komentar:

Ta metoda je pomembna zaradi znižanja stroškov BK sanacije na lokacijah, kjer ni možno ALFA žarke uporabljati. To je n. pr. na cestišču za sanacijo črnih točk, po bolnicah, cerkvah, kmetijskih površinah, hlevih (zaščita pred BSE in drugimi boleznimi) itd. 

Ta metoda je posebej pomembna za bodoče BIOkibernetike, ker jim tako pripravljen BK poligon omogoča, da postopoma prevzamejo del posla, ki bi ga moral opraviti jaz sam. V bistvu omogoča hitro povečanje gospodarskega potenciala za sanacijo  zemljišč pred gradnjo ali kasneje po metodi G-ALFA. 

Druga generacija BIOkibernetikov je končala šolanje. Preklop BETA žarkov direktno v S-ALFA žarke še ne morejo opraviti. Lahko pa opravijo preklop izklopljenih BETA žarkov v S-ALFA žarke v mnogo krajšem času, kot sicer. To omogoča postopno izgradnjo profesionalnega poligona  v okviru sodelave z našo firmo, pod našim nadzorom in z našo odgovornostjo za kakovost opravljenega dela.

Za takojšen preklop BETA žarkov v S-ALFA žarke pa moramo doseči maksimalno možne BK možganske nivoje L384. 

To dosežemo v 7. do 10 letnem obdobju intenzivnega profesionalnega izobraževanja po slovenski metodi G-ALFA na profesionalno urejenem BIOkibernetskem poligonu, da smo maksimalno BK zaščiteni, da se sistematično in brezpogojno držimo metod dela, ki so podrobno opredeljena na seminarju in da BK poligon kjer delamo profesionalno vzdržujemo. Glej stopnje usposobljenosti, točka E.

Pri tem je potrebna vrhunska BIOkibernetska zaščita (GG4), podobno kot za generacijo vrhunskih športnikov, najvišjih državnih predstavnikov,  predsednikov političnih strank, parlamentarcev, direktorjev, lastnikov kapitala, vrhunskih znanstvenikov in raziskovalcev, vrhunskih medicinskih strokovnjakov, voditeljev Religij in verskih skupnosti, za potovanja z letal:

Izjemno pomembna je visoka BK zaščita v kozmetičnih salonih, pri operacijah, fizioterapiji, bolnicah, sanatorijih ter povsod tam, kjer pridemo v neposredni fizični in telepatski kontakt z drugo osebo, pri otrocih, pri pedagoškem delu in drugot.

1.5. Preklop ALFA žarkov. Vse ALFA aktivne žarke, to so žarki okoli katerih so BETA žarki preklopljeni v S-ALFA žarke, lahko po posebnem postopku preklopimo in uporabimo za 33 najrazličnejših opravil.

Ta opravila so opredeljena kot AP01 do AP33. Podrobnosti te vrhunske uporabe ALFA žarkov za različna opravila si bomo najlažje predstavljali tako, da si ogledamo rezultate BIOkibernetskega čiščenja in optimizacije kontracepcijskih tablet, po metodi G-ALFA tako, da niso več zdravju nevarne. Navedeno je tudi nekaj podatkov o hrani in vitaminih.

2. Razpored ALFA in BETA žarkov v G-ALFA mreži

Žarki so razporejeni v BIOkibernetske zanke (BKZ). Vsaka BKZ je lahko odprta ali zaprta.

Če je odprta se okoli ALFA žarka nahaja na razdalji cca 1 do 2,5 m, pa tudi več v posebnih primerih, tri do sedem BETA smrtnih žarkov.

Te žarke lahko zmanjšamo do velikosti 6,5 cm ali jih preklopimo v S-ALFA žarke in dobimo zaprto BIOkibernetsko zanko  (ZBKZ).

Manipulacija s temi žarki je odvisna od uporabljene metode za BIOkibernetsko sanacijo opazovane lokacije in namena uporabe.

Razdalja med ALFA žarki na naši zemljepisni širini v smeri sever-jug je 5m, v smeri vzhod-zahod pa 3,5 m. V sredini te osnovne mreže (5x3,5 m)  je še en ALFA žarek, še ena BIOkibernetska zanka.

3. Jakost žarkov in merilno polje

Jakost žarkov, BIOenergij, BK nivojev statične in dinamične BK transformacije je v osnovnem merilnem polju, zaradi lažje opredelitve v grafičnem prikazu, predstavljeno kot 12 pozitivnih in 12 negativnih nivojev .

Celotno osnovno merilno polje tako predstavlja na X osi 33 BIOenergij oz. BIOparametrov. Y os pa je razdeljena na 168 pozitivnih (zdravilnih) in 168  negativnih (škodljivih) delcev. Celotna BIOkibernetska skala je tako razdeljena na 12 stopenj, vsaka stopnja pa na 14 merilnih delcev.

Trinajsti pozitivni BK nivo predstavlja duhovni nivo S-ALFA, trinajsti negativni nivo pa duhovni nivo G-BETA.

Tudi BK jakost žarkov je prilagojena tej opredelitvi. ALFA žarki in drugi BIOparametri lahko dosežejo BK nivo na prvi stopnji BK vrednosti A0, A001, A002, A003, A006, A009, A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384. Enako je to opredeljeno na drugi stopnji B, itd. do 12 stopnje L, ki ima BK nivoje od L0 do L384. Njihova zdravilna vrednost je tako opredeljena kot pozitivna vrednost v grafičnem prikazu.

BETA žarke in druge škodljive BIOparametre sem v grafičnem prikazu opredelil z negativnim predznakom. Tako je njihova negativna, škodljiva vrednost opredeljena z BIOkibernetsko vrednostjo od A0 do L384. 

Taka razporeditev jakosti žarkov, BIOenergij in BIOparametrov z upoštevanjem njihovih pozitivnih ali negativnih učinkov na Zemeljske BIOsisteme po metodi G-ALFA, predstavlja merilno polje.

V merilnem polju se nahajajo vsi BIOkibernetski parametri merjeni s pomočjo merilne BIOtehnologije G-ALFA.

Opredeljena so tri osnovna merilna polja, ki lahko nastopajo v 7., 13. in 33. dimenziji. Z vsemi merilnimi polji in z upoštevanjem vseh treh dimenzij je v poenostavljeni obliki opisano celotno življenje na Zemlji od našega rojstva do naše smrti in po njej.

Z G-ALFA merilno tehnologijo so opredeljeni vsi BIOsistemi vključno z virusi in bakterijami.

Z G-ALFA merilno BIOtehnologijo so prav tako opredeljeni tudi vsi BIOparametri, ki opredeljujejo hrano pijačo in zdravila ter vsebino in obliko predmetov.

4. Duhovni svet

V osnovnih obrisih je z merilno BIOtehnologijo G-ALFA opisan še celoten nematerialni svet, ki nas obdaja in v katerem živimo. Ta svet imenujemo v poenostavljeni obliki duhovni svet ali paralelni svetovi ali nebesa (S19 do S21 na index.htmllllll) in pekel ( S25 na index.htmllllll). Deluje v večdimenzionalnem prostoru. Za našo stopnjo intelektualnega razvoja je za naše dojemanje in pojmovanje duhovnega sveta pomembna 7., 13., in 33. dimenzija nematerialnega sveta.

S tehničnega vidika sem to opredelil kot BAZE BIOkibernetskih podatkov v katerih se nahajajo vsi BIOparametri vseh BIOsistemov na Zemlji in BIOparametri vzorcev duhovnega sveta, ki so s strani religij opredeljene kot DUHOVI,  naše DUŠE, angeli varuhi, hudobni duhovi in drugo.

Duhovni svet nastopa v škodljivi 7. dimenziji ter v zdravilni 13. in razvojno, raziskovalno, regenerativni 33. dimenziji.

PEKEL predstavlja 7., dimenzijo, NEBESA pa  predstavlja 33. dimenzijo, če potegnemo paralelo z RELIGIJAMI in njihovimi opredelitvami.

5. BIOkibernetika

S pojmom BIOkibernetika je opredeljen merilni sistem za celotno življenje na Zemlji in v duhovnem svetu na način, ki je merljiv in opredeljiv z našo stopnjo intelektualnega razvoja in našo sposobnostjo razumevanja življenja, njegovega nastanka in njegovega nadalnega razvoja.

Življenje na Zemlji je opredeljeno z zdravilno G-ALFA in škodljivo G-BETA BIOtehnologijo.

Življenje v duhovnem svetu pa z S-ALFA BIOtehnologijo.

Vse skupaj sem imenoval novo znanstveno področje: " BIOfizika 7., 13., in 33., dimenzionalnega prostora".

Kadrovanje vrhunskih strokovnjakov, podeljevanje azila in državljanstva ter ugotavljanje kdo je potencialno dobrega in potencialno slabega karakterja in nagnjenosti k boleznim psihe in telesa je postalo sila preprosto. 

Ko enkrat izberemo strokovnjake po že znanih metodah je izjemno koristno ugotoviti tudi kakšen je njegov BIOsistem po slovenski metodi G-ALFA.

Od stanja BIOsistema je odvisna njegova produktivnost, inovativnost, pripadnost firmi, stranki in državi. To je še kako pomembno za kadrovanje v državni upravi, vojski in policiji.

Če je BIOsistem generiran po metodi G-BETA vemo, da je taka oseba potencialno problematična za sprejem v službo. To velja posebej še za majhne firme. Pameten gospodar, fant ali dekle, se bo take osebe izognil. 

No, to je nekaterim dano že sedaj in se imenuje intuicija. Ne pozabimo pa, da je intuicija tako pozitivna, kot negativna, da je AURA tako pozitivna kot negativna in da so duhovne vrednote tako pozitivne (duhovna potenca)  kot negativne (duhovna impotenca). Vse to je pogojeno z generacijo BIOsistema, ki je lahko vzgojen po metodi G-BETA ( BIN LADEN ) ali po metodi G-ALFA. Ljudje so slika neustreznega družbenega sistema, njenih vrednot in vzgoje. Da so taki, kot so ( Sadam Husein)  niso sami krivi ampak je kriv družbeni sistem in ameriška demokracija, kjer vsak dela kar mu paše, samo da se denar obrača, ne glede na posledice, ki jih povzroča lastnemu narodu.

Ta duh se seli v Evropo preko BIOterorizma, ki ga povzročajo izjemno nevarna zdravila ter genetsko spremenjena hrana, umetna hrana za živali, kemični dodatki hrani in pijači ter poplava mamil, katerih distribucijo podpirajo, generirajo  in izvajajo ljudje, ki imajo generiran BIOsistem po metodi G-BETA.

Najlažje si bomo predstavljali stanje BIOsistema tako, da pogledamo 

BIOanalizo kandidatov za bodočega predsednika ali predsednico države.

Da nam preti velika nevarnost s strani Amerike dokazuje BIOanaliza predsednika ZDA.

Da je predsednik ZDA sistematično zapeljan s strani CIA dokazuje BIOanaliza njegovega voditelja.

6. Nadzor nad materialnim in duhovnim svetom

Celoten nadzor nad življenjem na zemlji in v Galaksijah imajo tri Superinteligence, ki so hierarhično opredeljene.

Najvišja Superinteligenca S-ALFA se nam predstavlja kot 33. dimenzija duhovnega sveta.

Pod njenim nadzorom je Superinteligenca G-ALFA, ki deluje v 13. dimenziji in Superinteligenca G-BETA, ki deluje v 7., dimenziji.

Duhovni in materialni svet predstavlja enovit in nedeljiv sistem, ki se razvija naprej v 53 dimenzijo. Ta se bo v našem tisočletju  materializirala na Zemlji kot četrta fizikalna dimenzija.

7. Čudeži

Čudežev ni. S pomočjo slovenske merilne BIOtehnologije G-ALFA, lahko pojasnimo vse "ČUDEŽE", ki jih nekateri ljudje izkoriščajo za povsem materialne cilje in varanje ljudi. 

To so ljudje s težkimi BIOkibernetskimi poškodbami psihe, ki se slej ko prej spremeni v bolezen, ki je medicinsko vidna. 

S svojim neodgovornim ravnanjem, ki se imenuje BIOkibernetski kriminal, povzročajo težke gospodarske in zdravstvene posledice posameznim narodom. Sistematično namreč uporabljajo 7., dimenzionalni prostor, ki take čudeže omogoča. To je uporaba BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije..

Čudeže opredeljujejo nekateri, kot nekaj božjega, kot nekaj nadnaravnega. Nič ni nadnaravnega. Vse je naravno. Smo samo del BIOkibernetskega modela življenja, ki ga natančno opredeljuje slovenska BIOfizika 7., 13., in 33., dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

S svojo interpretacijo čudežev samo dokazujejo, kakšni BUTALCI smo pri dojemanju Superinteligence S-ALFA, pri dojemanju BOGA in delovanju hudiča, Superinteligence G-BETA.

Čudeže lahko mimogrede naredimo tako, da iz spektra BIOsistemov izberemo tiste, ki so primerni za tako prevaro. 

Čudeži so pomembni za povsem druge cilje.  Z njimi lahko dokazujemo, da nam Superinteligence S-ALFA že vseskozi dopoveduje, kako enostavno lahko postane življenje, kako lahko živimo v blagostanju, brez bolezni, nasilja, kriminala in vojn.

8. BIOkibernetska zaščita

Edina zaščita pred BETA smrtnimi žarki in pred škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo so BIOkibernetske zaslonke in BIOlaser. 

Idealna osebna zaščita in zaščita celotne družine je izgradnja BIOkibernetskega poligona s 33 zaprtimi BIOkibernetskimi zankami in njegova sistematična uporaba. Na takem profesionalno urejenem BK poligonu je 33 aktivnih žarkov, ki jih lahko uporabljamo po slovenski metodi za pridobivanje vrhunske psihične kondicije in za doseganje večnega zdravja. To je slovenska metoda G-ALFA 1.,2.,3.,4. 

Na takem BK poligonu je 33 ALFA žarkov premera 0,84 metra in v povprečju 5 do 6x33 S-ALFA regeneracijskih žarkov, ki omogočajo zaustavitev staranja in pomlajevanje duše, in postopoma tudi telesa, odvisno od genetske strukture posameznega BIosistema. Genetska struktura so sanira samo v ALFA žarku v njegovih štirih kvadrantih po metodi G-ALFA 1.,2.,3.,4.

BIOkibernetske zaslonke so izrednega pomena. Noben voznik ne bi smel voziti brez njih. Preprečujejo in postopoma odstranijo vse oblike stresov, glavobolov, migrene in so prava revolucija na področju zdravljenja psihe in telesa. Pri stresih in težkih glavobolih moramo glavo zaščititi še z dodatnimi tremi zaslonkami to je na čelu, na vrhu glave in na temenu. Tako zaščiteni moramo biti tudi takrat, ko opravljamo globalno BK diagnostiko s pomočjo videnja višjih dimenzij z visoko stopnjo natančnosti. 

Takoj, ko si BK zaslonke nalepimo na levo in desno sence, tu je namreč glavni vstop za škodljive BIOenergije sedme dimenzije v naše telo, dobimo okoli telesa pozitivno "AURO". Večina ljudi ima namreč negativno "AURO" zaradi akumulacije visokih doz škodljivih BIOenergij. 

Vsebino BIOenergij v zaslonkah lahko ugotovimo tudi s fizikalnimi instrumenti, samo pravilno moramo zadevo opazovati. Tega pa do sedaj ni nihče opredelil. Glej analizo.

 

Podroben opis G-ALFA in G-BETA BIOtehnologije je opisan, glej kazalo

Dokazi o delovanju BETA žarkov

Dokazi o delovanju ALFA žarkov

Cenik BIOkibernetskih zaščitnih sredstev in uslug

Predvidoma bom vsak ponedeljek kaj novega napisal. Vmes bo tudi kaj starega v novi preobleki, do faze, ko bo spletna stran popolnoma predelana.