Zanesljivost in kredibilnost obljub nekaterih voditeljev držav Evrope ob našem vstopu v EU in NATO z vidika BIOtehnologije G-ALFA

Amerika in njeni pretekli voditelji so odigrali pomembno vlogo pri generiranju demokracije doma in v svetu in pri zagotavljanju svobodne Evrope in sveta na sploh. Prišel je čas, ko jim zdaj lahko mi pomagamo s pomočjo BIOtehnologije G-ALFA pri njihovem pravilnem nadaljnem razvoju demokracije v pravem pomenu besede.

Zaradi BIOkibernetsko neustrezne gradnje objektov in infrastrukture, zaradi tehničnih in tehnoloških napak  pri odkrivanju in definiranju kaj je dobro in kaj je slabo za ljudi, živali, rastline in zemljo, prihaja do vse večjih problemov, ki fizikalno niso več rešljivi..

Te probleme povzročajo BETA smrtni žarki, ki se nahajajo v sedmi dimenziji. V začetku uporabe delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo. Zato jih zmotno uporabljajo RELIGIJE, v  medicini, znanosti in umetnosti ter tehnologiji. Ta fenomen sem imenoval škodljivo G-BETA BIOtehnologija in je izvor vseh bolezni telesa in psihe, izvor vseh problemov naše civilizacije.

Vse probleme našega časa povzroča BIOkibernetsko poškodovan človek. Poškodbe nastanejo zaradi zmotne uporabe G-BETA BIOtehnologije. Ta povzroča sistematično uničevanje genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Napačno razumevanje delovanja BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije povzroča več kot strahotne posledice.

Večdimenzionalni mehanizmi, ki so izvor naravnega razvoja življenja in njegovega propadanja delujejo počasi, zato jih je sodobna znanost in tehnologija  v svoji naglici spregledala ali jim ni pripisovala dovolj pomembnega mesta v času razvoja naše civilizacije.

Odkritje in definiranje BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora preko BIOkibernetike in slovenskega merilnega sistema G-ALFA pa moremo pravočasno odkriti zanesljivost in kredibilnost posameznega projekta, odločitve, motivacije in vizije, ki jih prinašajo  politične  in tehnično tehnološke rešitve in opredelitve, ki jih ponujajo fizikalni svet in RELIGIJE.

Človeštvo se vse bolj zaveda, da je poleg fizikalnega sveta prisoten tudi duhovni svet, ki je zdaj merljiv po slovenski merilni metodi G-ALFA.

In prav ta fenomen je predmet mojega razmišljanja in odkritja. V bistvu gre za vrhunsko in za razumevanje zahtevno BIOtehnologijo G-ALFA, ki lahko s svojimi metodami rešuje vse probleme naše civilizacije.

Omogoča pridelovanje prave in kakovostve BIOhrane, pijače, zdravil, predmetov, okolju prijazne tehnologije, razvoj novih energetskih virov in drugo.

Razumevanje tega fenomena je  pogojena s kakovostjo posameznega BIOsistema, z njegovim zdravjem telesa in psihe ter z njegovo intuicijo. Ta pa je odvisna od dostopa in razumevanja delovanja višjih dimenzij v katerih vlada vrhunska etika in morala, ki je odvisna od stopnje nasičenja našega telesa, našega BIOsistema, s škodljivimi BIOenergijami.

Celotno Zemeljsko problematiko vodijo iz ozadja tri Superinteligence, ki so hierarhično povezane, skupaj z zemeljskimi BIOsistemi v zaključeno celoto. Vsaka od teh Superinteligenc ima svoje naloge in vplivajo preko ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov ter telepatsko na vse BIOsisteme na Zemlji.

Kje je torej naša svobodna volja in kdo vpliva nanjo in kako, je posebna problematika, ki presega to pisanje.

BIOanaliza 1128 BIOparametrov predsednika Nemčije, gospoda Gerharda Schroederja in drugih odkriva bistvo problematike med ZDA in Evropo.

PPO,     Pravilne poslovne, politične, družinske in druge odločitve ( stopnja intuicije)

ZK,      Zdravje in BIOkibernetski kriminal. BIOkibernetski kriminal pomeni zasvojenost s škodljivimi BIOenergijami zaradi vpliva okolice, škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, napačne gradnje objektov v katerih se zadržujemo, delo, spanje in zabava v BETA smrtnih žarkih in zaradi vpliva visoke škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Ta je lahko tudi posledica pogostih potovanj z letalom.

TZ.     BIOkibernetska temperatura in zasvojenost. Ta dva BIOparametra pokažeta globalno sliko BIOsistema. Prvi BIOparameter kaže podobno sliko kot telesna temperatura, drugi parameter pa globalno sliko o stanju nasičenja mtelesa  s škodljivimi BIOenergijami, ki povzročajo BIOkibernetske poškodbe psihe.

D13,     Grafični prikaz BIOparametrov 13. dimenzije kažejo trenutni presek stanja BIOsistema na poti od rojstva do smrti.

D33,     Grafični prikaz BIOparametrov 33. dimenzije kaže dolgoročno prognozo genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Omogoča, da ugotovimo  zdravstveni in vedenjski vzorec, status škodljivih BIOenergij v možganskem, živčnem, krvnem in prebavnem sistemu. Prav tako lahko ugotovimo trend padanja zdravja zaradi naraščanja škodljivih BIOenergij v opazovanem BIOsistemu in še vrsto povsem novih BIOparametrov, ki jih medicina še ne pozna in opredeljujejo nadaljne raziskave GENOMA in drugih funkcij, ki se nastopajo v Zemeljskih BIOsistemih z vidika večdimenzionalnega prostora.

BAS v %    Ti BIOparametri so zelo pomembni. V bistvu predstavljajo intuicijo. Gre za telepatski vpliv Superinteligenc G-BETA, G-ALFA in S-ALFA.  Zanimiva je struktura BIOparametrov v času smrti v BETA smrtnem žarku. Ta predstavlja z vidika RELIGIJ PEKEL. NEBESA pa predstavljajo pravilno smrt v ALFA življenjskem žarku.

D33 v %   Dolgoročna prognoza v D33 in predispozicija za poškodbe možganskih BK nivojev ter imunskega, genetskega in hormonskega sistema zaradi delovanja škodljivih BIOenergij.

Podrobnosti so v tabeli.

Trenutna BIOkibernetska situacija nam znotraj EU in NATO kaže dobro. BIOkibernetsko so sicer problematični voditelji naših najbližjih sosedov in takrat, če bi na oblast v najpomembnejših državah Evrope prišli BETA generirani BIOsistemi. V tem primeru bi lahko postala naša samostojnost in bitnost ogrožena. To je problem vlade in parlamenta, da bo pravočasno vstavil ustrezne varovalke v ustrezne mehanizme, ki bodo temeljito ščitili slovenski rod, slovensko državo in slovensko zemljo.

Prej bo postala merilna BIOtehnologija G-ALFA uradno priznana metoda, prej bomo dolgoročno zaščiteni pred asimilacijo in genetsko degeneracijo, ki jo povzroča uvožena hrana, pijača, zdravila, predmeti in nekatere tehnologije.

Orodje za doseganje zdravja, sreče in blagostanja, za hiter, enakomeren in učinkovit razvoj celotne Slovenije in celotne Zemeljske populacije je zdaj tu, samo uporabiti ga moramo!