Globalni program 6 mesečnega seminarja v Ljubljani.

Teme:

1. Najprej se bomo lotili BIOtransfera. To je najpomembnejša aktivnost, ki jo mora obvladati sleherni Zemljan, sleherni politik, sleherni papež, sleherni verski predstavnik, sleherni pedagog, sleherni znanstvenik in raziskovalec. Če tega ne zna storiti, potem nima kaj izkati na svojem delovnem mestu. Kar koli stori, dela škodo sebi, svojim najbližjim in vsem drugim BIOsistemom s katerimi pride v osebni ali telepatski stik.

2. Otrok se uporabo nove znanosti nauči v enem dnevu, odrasli pa potrebujejo svojo temeljito preobrazbo in uporabo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIO šablonah.

3. BIOtransfer je pomemben zato, ker je celotna zemeljska površina tako BIO poškodovana, da je avtomatski BIOtransfer, ki ga izvrši S-ALFA le na ALFA življenjskih žarkih skoraj neizvedljiv, razen na samotnih otokih, ki jih obiskujejo živali. Zato moramo porabiti metodo umetnega BIOtransfera. To je tudi temeljni razlog da celotna civilizacija sistematično propada. Tudi vse kar zraste na polju je na minimalnem kakovostnem nivoju in polno škodljivih BIOenergij, BIOparazitov, pesticidov in drugih kemikalij, ki sistematično uničuje uporabnikov genetski, imunski in hormonski sistem.

4. S teorijo BIF in MS VDP, ki je pomembna za profesionalno uporabo se ne bomo dosti ukvarjali. Na hitro bomo preleteli osnove BIOfizike večdimenzionalega prostora ( BIF VDP), vsakič en majhen delček te, izjemno pomembne in zanimive vrhunske BIOtehnologije, ki nam jo je posredovala najvišja Super inteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Vsi fizikalni parametri so za njo namreč brez predmetni. Tehnologija deluje na osnovi materije in antimaterije in v vseh dimenzijah do dimnezije neskončno. Fizikalna znanost, ki jo trenutno obvladuje medicina, farmacija, znanost in tehnologija je za SALFA, poenostavljeno povedano, AMEBA.

5. Vse religije in mnogi zemljani so dosti bolj napredni od fizikalne znanosti. Dokopali so se do uporabe sedme dimenzije, do uporabe črne magije in drugih, izjemno nevarnih mehanizmov, ki uničujejo življenje na Zemlji. Žal so se raziskave na področju BIF VDP zaustavile na najnižji sedmi dimenziji, ki preti uničiti obstoječo zemeljsko civilizacijo, kot se je to že večkrat zgodilo. To je temeljni razlog, da so v raziskavah zaostali in ostali v sedmi dimenziji.

6. Meni je uspelo, da sem se v mnogih letih raziskovanja višjih dimenzij dokopal do spoznanja, ki je zdaj pred vami. Rezultat je tako fascinanten, da sem naletel na neverjetno opozicijo vseh struktur našega dela in ustvarjanja. Na veliko srečo je uporaba BIF VDP tako enostavna, da ne bo mogla nobena opozicija preprečiti uporabo nove vrhunske BIOtehnologije.

7. S-ALFA nam ničesar ne vsiljuje. Boljši imamo BIOsistem, bolj skrbi za nas, slabši imamo BIOsistem, manj skrbi za nas, večje probleme povzročamo sebi in svoji okolici. Pri tem nobena molitev ali religija ne more prav nič pomagati, dokler ne bodo na njihovih lokacijah vsi BETA smrtni žarki (negativne energijske točke) izključeni, ALFA življenjski žarki ( pozitivne energijske točke) pa aktivirani, kot zdravilni gaji.

To je pomembno zato, ker zdaj vsi verniki molijo v BETA smrtnih žarkih in propadajo. Ko umrejo gre njihov BIOvzorec, njihova duša zanesljivo v PEKEL, v sedmo dimenzijo, postanejo izjemno nevarni BIOparaziti, ki so izvor vsega zla na našem planetu.

Ko molimo, meditiramo ali kar koli razmišljamo na lokaciji, ki je polna BETA smrtnih žarkov, kar je običaj, le vzdržujemo vso svinjarijo, ki jo povzroča sedma dimenzija. Postopoma pademo pod vpliv sedme dimenzije, postanemo njen BIOrobot in smo na poti do samouničenja.

8. Moje odkritje BIF in MS VDP pa omogoča večno zdravje, srečo in blagostanje. Zato mora nova slovenska znanost takoj v izobraževalni sistem Slovenije, Evrope in sveta v celoti.

Merilni sistem MS VDP

Status vsakega BIOsistema lahko zelo enostavno ugotovimo z uporabo slovenskega merilnega sistema za več dimenzionalni prostor tako, da izmerimo 1129 in vrsto globalnih BIO parametrov. Za hitro kontrolo zadošča, da izmerimo le nekaj BIO parametrov (BP), to so:

1. Dostop da sedme, trinajste in triintridese dimenzije. To so BIOparametri (BP) Beta, ALFA in P.

2. Globalni BIOparameter MP1, ki pove kako daleč smo že zabredli v sedmo dimenzijo.

3. Globalni BIOparameter OGBP in vpliv na S1 do S33. Merilna skala od -28/-28 do 0/0 in naprej do 33/33. OGBP pove pozitiven ali negativen status našega BIOsistema, naše življenjske filozofije, če smo v stanju, da kaj koristnega naredimo za druge BIOsisteme itd.

4. Globalni BIOparameter vpliv na S1 do S33 pa pove, kakšen je status našega BIOsistema glede na hrano, ki jo uporabljamo, glede na lokacijo kjer živimo in delamo, kaj dajemo na telo, vpliv na naš imunski hormonski in genetski sistem itd.

5. S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno, ugotavlja status vseh BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. Gre za absolutno etiko in moralo, za pravo demokracijo o kateri se nam sploh niti ne sanja. Omogoča nam dostop do vrhunskih in zanesljivih informacij, ki so zbrane v bazah podatkov od nastanka življenja na Zemlji do danes. Omogoča nam uporabo merilnega sistema, s katerim lahko analiziramo status vsakega BIOsistema na našem planetu ali kjer koli v galaksijah. Vsi BIOsistemi na Zemlji in v Galaksijah so opredeljeni kot pasivna in aktivna inteligenca.

Sicer je vse potrebno za vsakdanjo uporabo napisano na tej spletni strani.

Pomembno je sledeče:

1. Da se naučimo uporabljati slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4, metodo S-ALFA, preklope ALFA žarkov na projekte AP01 do AP33 ter vzdrževanja ALFA življenjskih žarkov za osebno, domačo ali profesionalno uporabo ter umetni BIOtransfer, ki je ekstremno pomembna metoda.

2. Podrobno bomo pregledali teorijo merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor in naprej. Merilne podatke brati in razumeti je temeljna tema 6 mesečnega seminarja. To je izjemno pomembno za RELIGIJO, medicino, gospodarstvo in politiko, pa tudi za policijo in profesionalno vojsko.

Pomembnost se kaže v tem, da bomo znali pravočasno in pravilno usmerjati dolgoročni razvoj Slovenije v celoti. Zdaj imamo meter, ki nas lahko pripelje od besed k dejanjem. To pa je želja slehernega volilca.

Konec je fraze: pomembno je da si naš, pa tudi če si še tako butast, pomembno je le da pihaš v isti rog. Posledice itak plačuje slovenski narod in slovenska zemlja.

Pomembni so projekti in njihova realizacija. Politična pripadnost bo vedno manj pomembna. Zdaj ko imamo pravi meter, si to lahko dejansko privoščimo.

Pravilno in zanesljivo izmeriti 1129 BIOparametrov se lahko nauči sleherni zemljan. Natančnost pa je pogojena z delom in vajami. Meriti se bo naučil kdor bo imel interes. Vsega pač ne moremo znati. Tudi medicina ima za to svoje laboratorije, vlada in parlament pa svoje svetovalce.

3. Zdaj vemo kdo lahko svetuje in kdo je pravi voditelj. Tudi to je tema 6 mesečnega seminarja. Merilna tehnologija in SGBKD daje izjemno natančne odgovore skoraj na vse naše probleme in kaj se v naši okolici dogaja.

Zakaj to posebej poudarjam. Večina ljudi ima dobre namene, da bi kaj novega doprinesli k blaginji slovenskega naroda. Ustvariti obljube pa je bil to dosedaj za veliko večino politikov povsem nerešljiv problem. Vse ostane le pri besedah, davkoplačevalski denar pa se tako ali drugače porabi.

Tudi če na videz kaj dobrega naredimo, se slej ko prej ugotovi, da je bil to zgrešen projekt. Tako je z večino, za BIOsisteme izjemno nevarnih gradenj, ki jih na svet spravljajo BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu.

Zdaj vemo tudi to, kako priti do pravih svetovalcev, managerjev, županov itd. Vse to se da izmeriti.

Gradimo škodljivo oblikovane objekte in infrastrukturo. Čas bi že bil, da se politika strezni in začne delati v korist slovenskega naroda. Vse kar delamo delamo popolnoma narobe.

Na vse, popolnoma vse naše probleme daje odgovore le BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in naprej do neskončnosti, v katerem živimo.

4. Obdelali bomo pravilno gradnja objektov in infrastrukture ter oblikovanje vsega kar proizvajamo. Oblika ima glavno besedo. Na obliko lahko vplivamo. Reševanje BETA smrtnih žarkov pa zahteva ogromno znanja in dela. Temeljito moramo spremeniti zakonodajo ter vrednostni in postopoma tudi družbeni sistem. To pa je že tema za nekaj naslednjih generacij.

5. Pot do visoke natalitete, do zdravih, vrhunsko usposobljenih otrok, do zdravja, sreče in blagostanja je možna le z uporabo ALFA življenjskih žarkov in projektov AP01 do AP33 ter BIOtransfera. Vse drugo je prazno besedičenje, ki je zdaj materialno dokazljivo..

6. Pot do zdrave, prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike, zdrave glasbe, filmov, umetnosti itd. je samo z uporabo tega odkritja.

7. Pravilna molitev, meditacija in pozitivna duhovna prenova ne da bi si poškodovali svoj BIOsistem je osnovna tema 6 mesečnega seminarja.

8. Zaščita pred črno magijo, pred BIOkibernetskim kriminalom, BIOterorizmom in teorija zaščite pred TERORIZMOM je del teorije BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. Politika in religije bodo morali ugrizniti tudi v to kislo jabolko.

9. Metoda za zmanjšanje zasvojenosti,  nasilja, samomorov, nastanka vseh bolezni telesa in psihe, prometnih nesreč in nesreč pri delu je metoda G-ALFA in S-ALFA ter BIOtransfer.

10. Merilna BIOtehnologija G-ALFA ter SGBKD je torej sistem s pomočjo katerega lahko enostavno, hitro in dovolj natančno opredelimo vsak BIOsistem, vse kar proizvajamo in uporabljamo.

Podrobnosti:

A  . Demonstracija uporabe slovenske metodi G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4, ki omogoča pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije na vsaki, BIOfizikalno urejeni lokaciji.To je doma, na delovnem mestu, v cerkvi, bolnici, šoli, telovadnici, bazenu, gostilni, zabavišču, rudniku in drugje. Metodo G-ALFA uporabljamo za odstranjevanje škodljivih BIOenergij ter ugotavljanje kakovosti hrane pijače, zdravil, kozmetike in drugo.

Metoda S-ALFA omogoča osebno ali skupinsko pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, uporabo merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor v katerem živimo s pomočjo katerega lahko analiziramo popolnoma vse probleme in ideje našega časa, ne da bi nepotrebno trošili davkoplačevalski denar.

Metoda S-ALFA omogoča celovito reanimacijo telesa in psihe, spremembo škodljivih zdravil, pesticidov, izjemno nevarnih pralnih praškov za podtalnico v zdravilne. Prav tako omogoča čiščenje in oplemenitenje hrane, genetsko spremenjene, vsem BIOsistemom nevarne hrane, izjemno nevarne pripravljene hrane za živali, alkoholnih in brezalkoholnih pijač in drugo..

Metoda S-ALFA omogoča celo generiranje vode življenja o čemer človek sanja že tisočletja. Nekateri v vladi pa imajo ideje, da bi to, izjemno kakovostno vodo (JULIJANO) prodali v izkoriščanje celo Republiki Hrvaški in drugim, kot je bilo to objavljeno v medijih. Saj to je prava sramota in ignoranca parlamenta in vlade.

Metodo S-ALFA lahko uporabljamo lokalno ali daljinsko, statično ali dinamično. Oddaljenost od profesionalno urejene lokacije po metodi BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo ni pomembna. Oseba, BIOsistem, ki pomoč potrebuje je lahko v avtu, letalu, vesoljskem plovilu ali v podmornici. Za uporabo  BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora ni omejitev ne v času ne v prostoru.

Otroci so sposobni obe metodi uporabljati lokalno le na BIOfizikalno urejenih lokacijah za profesionalno uporabo, brez kakšne koli pomoči odraslih.

B. Slovenska metoda S-.ALFA je uspešna v vseh fazah zasvojenosti. Vrhunski zdravilni gaj se lahko generira le v cerkvah urejenih po slovenski metodi G-ALFA. (glej zdrave cerkve -12.zdravilna stopnja po BIOkibernetski lestvici). Če metodo pravilno in sistematično uporabljamo lahko v sodelavi z medicino uspešno rešuje vse probleme sodobne družbe. Z njo lahko pod določenimi BIOfizikalnimim pogoji rešujemo  celo vso virusno problematiko in predstavlja pravo revolucijo v profesionalni medicini ter na področju duhovne prenove.

C: Kako se enostavno ugotovi delovanje ALFA življenjskih in BETA smrtnih žarkov, kakovost lokacije, delovnega mesta, postelje, kakovost hrane, vode, alkoholnih pijač, nakita, zaščitnih sredstev, kemikalij, pesticidov, predmetov, vozil, stanovanjskih in poslovnih objektov ter drugo.

D: Nekaj utrinkov o gradnji prave BIO hiše po slovenski metodi G-ALFA. Kakšna naj bo streha, deli strehe, notranja oprema,  njena razporeditev in drugo. Tema je izjemno pomembna za arhitekte in oblikovalce, posebej še za bodoče mamice in mladi rod. Napačna arhitektura povzroča BIOkibernetski kriminal in je eden od izvorov temeljnih problemov našega časa. Je tudi eden od temeljnih izvorov vseh bolezni telesa in psihe. Predvsem zato ima okrog 500.000 Slovencev psihične, stresne probleme in drugo, kot to poročajo mediji.

E: Kako prečistimo alkoholne pijače in drugo po slovenski metodi G-ALFA in S-ALFA, da so stranski učinki minimalni, nični ali celo zdravilni.

Posebej moram povedati, da to ni mejno področje znanosti, to je nova znanost naše sedanjosti in naše prihodnosti. Imenoval sem jo BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo, samo tega nismo do sedaj nikoli pravilno razumeli.

Problematiko sem opredelil v treh segmentih. Vse skupaj pa predstavlja slovensko BIOtehnologijo G-ALFA:

1 Področje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Aktivacija ALFA žarkov, preklop ALFA žarkov na projekte AP01, AP02, AP04, AP05, AP06, AP07, AP08, AP09, AP10, AP11, AP12,  AP16 (molitev in meditacija), AP21 (genetski sistem) AP26 (hormonski sistem), AP28 (imunski sistem - AKTIMEL je čista prevara in zahteva kazenski pregon) itd, ter AP33, BIOtransfer ter načini  vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov ter zdravilnih gajev-BIOkibernetskih poligonov (BKP). Poseben poudarek je na OSEBNI BIOkibernetski zaščiti pred BETA generiranimi BIOsistemi (bolan duh v bolnem ali še zdravem telesu), ki povzročajo, nevede in v večini primerov ne s slabim namenom večino problemov na našem planetu.

2. Merilni sistem, ki ga omogoča slovenska BIOkibernetika, to je meritev 1128 BIOparametrov, ki opredeljujejo vse kar potrebujemo za kakovostno življenje. Merilni sistem deluje na osnovi BIOkibernetskih merilnih oken. Podobno delujejo tudi Microsoftovi Windovsi samo škoda da niso profesionalno dodelani). Ugotavljamo lahko stanje vsakega predmeta, vsakega BIOsistema v preteklosti, sedanjosti in trend v prihodnosti. Vse to omogočajo baze podatkov 7, 13 in 33 dimenzije, kjer se nahaja vsa zgodovina Zemlje, vsa zgodovina GALAKSIJ, vsi podatki o črnih luknjah. Vse informacije so neuničljive ter inteligentno  in hierarhično shranjene v popolnoma urejenem večdimenzionalnem prostoru (7. 13. 33. 53. dimenzija in morda še naprej).. Do njih bodo lahko dostopali le vrhunsko usposobljeni strokovnjaki za BIOfiziko večdimenzionalnega prostora z ustrezno etiko in moralo. Vse skupaj nadzoruje Superinteligenca S-ALFA, ki se razvija naprej, mi pa se skriti nimamo kam. Vse naše misli in dejanja so povsem prozorna.  Posebej je pomembno, da so vse te informacije neuničljive in je vsaka špekulacije BETA generiranih BIOsistemov povsem brezpredmetna in zavajajoča.

3. Slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika. Gre za pravilno videnje in zaznavanje fenomenov BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. BIOkibernetsko videnje izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa ter BIOparazitov, ki se nahajajo v sedmi dimenziji ter BK stanja notranjih organov in mehanizmov v BIOsistemih in AVRE. To je BIOkibernetskega zaščitnega pasu ( BIO polja 7. 13. ali 33. dimenzije) okoli vsakega BIOsistema ( tudi virusa, bakterije, rastline, živali in drugo),  ki je lahko negativna ( 7. dimenzija) ali pozitivna ( 13. in 33. dimenzija) in drugo. Opredelitev posledic, ki jih povzroča negativno BIO polje in kako te probleme rešujemo za domačo in profesionalno uporabo z BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

Zaključek

Septembrski dnevi odprtih vrat so bili namenjeni predvsem tistim, ki bi želeli dejansko pomagati, da dobi Slovenija svoje mesto v svetu, ki ji že davno pripada. Končno smo se izvili iz objema hlapčevanja in postopoma prevzemamo, brez sramu in prepotentnosti to lahko napišem, vodilno vlogo pri najbolj pomembnem pilotskem projektu v svetu na področju nove vrhunske tehnologije, ki nam jo omogoča BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

ZDAJ POZNAMO IZVOR VSEH BOLEZNI TELESA IN PSIHE IN METODOLOGIJO, TEGA NADVSE POMEMBNEGA REŠEVANJA. SPOZNALI SMO CELOTNO METODOLOGIJO ZA PROIZVODNJO ZDRAVE PREHRANE, VODE, ZDRAVIL, KEMIKALIJ, PREDMETOV, NAPRAV IN SISTEMOV, KAKO PRAVILNO GRADIMO OBJEKTE IN INFRASTRUKTURO IN ŠE MNOGO DRUGEGE NADVSE POMEMBNEGA ZA OHRANJANJE NAŠE CIVILIZACIJE IN ZA NJEN PRAVILEN DOLGOROČNI RAZVOJ.

Vrata v večno zdravje, srečo in blagostanje se postopoma odpirajo. Samo na nas je zdaj, kot je to vedno bilo, da spoznamo, razumemo in uporabimo, kar nam ponuja najvišja Superinteligenca S-ALFA.

Najprej bomo morali počistili svoj prag. To je generirali bomo zdrav slovenski rod, zdrav slovenski duh in zdravo slovensko zemljo, potem pa naprej. Nekaj od tega je že storjenega. Pilotski projekti so zaključeni, ugodni rezultati so zdaj tu.

Vsak materialni projekt ima svojo zasnovo v naših glavah ali glavah preteklih rodov katerih usmeritve ali celo rešitve ponavljamo kot papagaji,  zato gre večinoma vse narobe.  Izvor vsega dobrega ali slabega je torej v nematerialnem svetu, ki posredno ali neposredno vpliva na naše misli, na naša dejanja in hotenja. Neposreden škodljiv vpliv ima vse kar gre škodljivega v naše telo in na njega, posreden vpliv pa je posledica poškodbe naše psihe in telesa s škodljivimi BIOenergijami ter  s kemijo in farmacijo kar povzroči povsem napačno zasnovane projekte in tehnične tehnološke rešitve, propadanje naše civilizacije pa se izključno zaradi tega neusmiljeno in brezglavo nadaljuje.

V materialnem svetu se to propadanje kaže neposredno z nivojem zdravja telesa in psihe, ki je vse nižji. Celotno problematiko namreč motijo ugotovitve strokovnjakov, da nam gre vse bolje in bolje kar je povsem zgrešena ugotovitev. To utemeljujem na osnovi BIOanaliz, to je meritev 1129 BIOparametrov, ki med drugim omogočajo ugotoviti stanje imunskega, hormonskega in genetskega sistema ter stanje BIOsistema med obema skrajnostima. To je od maksimalno poškodovanega BETA generiranega BIOsistema, do maksimalno zdravega, ALFA generiranega BIOsistema.

Farbajo nas z ugotovitvami in mnenji, da bodo vsak čas odkrili zdravila za to in ono.  Povsem jasno pa je, da s kemijo in farmacijo, taka kot je, TER S KOPIRANJEM REŠITEV IZ  VZHODA IN ZAHODA ni nobene, prav nobene dolgoročno uspešne rešitve. IZ TEGA BI SE LAHKO KONČNO ŽE KAJ NAUČILI, da je v medicini, farmaciji, znanost in umetnosti ter tehnologiji in RELIGIJAH nekaj hudo narobe. To je razumevanje, kako rojstvo, življenje in smrt dejansko poteka in kaj vpliva na nas, da počnemo take neumnosti, kot jih počnemo. Če nebi bilo to vse že tako kritično kot je, nam najbrž  SUPERINTELIGENCA S-ALFA nebi posredovala vsa potrebna orodja in metodologijo za večdimenzionalni prostor, da se lahko temeljito lotimo urejanje življenja na Zemlji.

Zdaj imamo torej meter, ki zna to vse izmeriti. Zato je vsako sprenevedanje in modrovanje preprosto povedano mlatenje prazne slame. Samo novo znanje je potrebno. Tega pa zdaj Slovenci imamo. Ogromno ljudi se ukvarja z mejnim področjem znanega, to je s sedmo škodljivo dimenzijo, to je tudi najbolj enostavno. Le redkim uspe pretolči se do 13. in 33. dimenzije. Pri tem pa naletijo skoraj na nepremostljive ovire, ki jih povzroča ta filter, strahotno in nevarno orodje G-BETA Superinteligence, katere ujetniki je večina Zemeljske populacije. Zato so seminarji za vse te in za vse nas še kako pomembni.

EDINA PRAVA REŠITEV ZA VSE NAŠE PROBLEME TELESA IN PSIHE, ZA VSE PROBLEME NAŠEGA ČASA JE LE TEMELJITO POZNAVANJE BIOFIZIKE 7, 13 IN 33 DIMENZIONALNEGA PROSTORA V KATEREM ŽIVIMO. To je zdaj zanesljivo jasno in seveda predvsem tudi materialno dokazljivo.

TO JE TUDI OSNOVNA TEMA 6 MESEČNEGA SEMINARJA.

V vsej naši zgodovini smo imeli na mnogih področjih vrhunske strokovnjake, ki jih na žalost nismo znali in zmogli izkoristiti za pravo pot v našo lepšo prihodnost.

Eden najtežjih problemov naše polpretekle zgodovine pa še vedno visi nad nami kot DAMOKLEJEV MEČ. To je narodova sprava, ki je mnogo bolj zahtevna in pomembna, kot si to, na današnjem nivoju znanja lahko predstavlja  in rešuje RELIGIJA, politika ter člani slovenske vlade in parlamenta.

Izvirni greh RELIGIJE, njenih BETA generiranih BIOSISTEMOV iz preteklega obdobja naše civilizacije in sedaj, ne more in ne zna reševati parlament in politika (sledi članek). To je preprosto zato, ker imajo eni in drugi kljub velikemu znanju in želji, da bi reševali tako zahteven projekt bistveno premalo znanja in sposobnosti. Večina ima dostop le do 7. dimenzije. To pa je bistveno premalo za reševanje tako zahtevnega projekta, ki je posledica delovanja prav te dimenzije, prav te G-BETA Superinteligence.

Za vse umrle je potrebno izdelati ustrezno BIOanalizo in izvršiti tudi ustrezen BIOfransfer - teletransport v D33. Nepravilno umrli BIOsistemi, ti so v izjemno veliki večini, saj gre za dobro utečen sistem pri RELIGIJAH, ki deluje od nepravilnega rojstva (v BETA smrtnem žarku ter v visoki škodljivi BIOkibernetski transformaciji), do sistemske priprave skozi celo življenje na TELETRANSPORT duše v PEKEL, ki ga zmotno razumejo kot NEBESA, to je v sedmo dimenzijo. 

Kar je še najhuje pri tem je dejstvo, da se s tem spremeni DUŠA v BIOPARAZIT, ki deluje v sedmi dimenziji. Ta vpliva izredno škodljivo nazaj neposredno na najbližje sorodnike in na vse, ki se s to problematiko ukvarjajo.

Vse to se sedaj lahko opazuje s pomočjo SGBKD in izmeri s pomočjo merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, ki je tudi ena od temeljnih smeri 6 mesečnega seminarja po izbiri.

Reševanje sprave, kot si to predstavljajo in delujejo RELIGIJE je tako, kot bi prilivali olje na ogenj, namesto da bi ga polivali z vodo. V takem primeru je malo verjetno, da bi bil problem kdajkoli sploh rešljiv, ker se problematika vedno in povsod, tako ali drugače, prenaša na naslednje generacije in postaja vse težja in težja.

Ta fenomen deluje ravno nasprotno, kot to mnogi pričakujejo. Smrt, taka, kot si jo zdaj večina predstavlja in ki zdaj večino tudi doleti, je smrt v BETA smrtnem žarku in v visoki škodljivi BIOkibernetski transformaciji. To je široko enosmerna avtocesta, ki vodi po praksi RELIGIJ neposredno v PEKEL.

Taka smrt ničesar ne rešuje, ampak problematiko BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma in terorizma ter nastajanja vseh bolezni telesa in psihe, samo še povečuje. To je milo rečeno prava sramota za celoten umski potencial, ki naj bi ga imele RELIGIJE ter za znanstveni potencial sodobnega človeka.

Vsaka nepravilna smrt namreč povzroča preko BIOparazitov psihične poškodbe živečih ljudi in drugih BIOsistemov. Kakšne so te poškodbe lahko izmerimo z merilnim sistemov za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor v katerem živimo. Te poškodbe lahko tudi vidimo s pomočjo SGBKD. Tam kjer je BIOparazit že globje zažrt v telo, v celice (za celično membrano) tam je črnina bistveno bolj temna in tam je ena od lokacij za začetek bolezni, ki jo medicina nekega dne tudi odkrije.

To se da zelo lepo in enostavno dokazati pri lovcih. Vsako žival je potrebno ubiti, če že moramo to storiti v AKTIVNEM ALFA življenjskem žarku. V tem primeru stori naravni BIOtransfer kar Superinteligenca S-ALFA. Posebej opozarjam, da to stori le v primeru, če je BIOsistem  v času smrti postavljen ali pa za krajši čas prenešen (cca 13 minut) v AKTIVEN ALFA življenjski žarek.  Druga metoda je umeten BIOtransfer v D33, ki bi ga moral znati opraviti vsak PAPEŽ, KARDINAL, Škof , Župnik in vsak ki se gre spremljanje ljudi na poti v smrt.

Ta poseg bi moral biti v bistvu eden od osnovnih preizkusov, da je oseba sposobna zasesti odgovorno mesto v RELIGIJAH. Vse drugo je povsem stranskega pomena in se da naučiti. BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo pa moramo dojeti, razumeti in vsakodnevno uporabljati.

SAMO TRI BIOPARAMETRE IZMERIMO. TO JE VPLIV TREH SUPERINTELIGENC NA NAŠ BIOSISTEM IN POSTANE VSE JASNO, DA JE MOJA TRDITEV v posameznem opazovanem BIOsistemu povsem pravilna. To je pomembno pri izbiri ŽUPANOV, ter tudi drugih oseb, ki lahko kakorkoli vplivajo na zdravje, srečo in blagostanje naroda ter na dolgoročno hitro in učinkovito narodovo gospodarstvo.

1. Dostop do G-BETA  škodljive Superinteligence, ki deluje v 7. dimenziji. Ta predstavlja glavni filter dostopa do višjih dimenzij. S tem je onemogočen dostop do zdrave pameti in do pravih tehnično tehnoloških rešitev, ki so skrite v 13. in 33 dimenziji. Vse rešitve bi morale biti take, da ne bi poškodovale BIOsistemov uporabnikov. Žal pa temu še zdaleč ni tako. BETA inteligenca namreč vodi delovanje BETA smrtnih žarkov, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Ta mehanizem sistematično uničuje našo psiho in telo. Ko je enkrat psiha poškodovana, to je BETA generiran BIOsistem, potem je povsem jasno kakšne so posledice.

2. Dostop do G-ALFA zdravilne Superinteligence, ki deluje v 13. dimenziji. Ta vodi delovanje ALFA življenjskih žarkov. ter delovanje osnovne metode odstranjevanja škodljivih BIOenergij iz materiala, telesa in psihe G-ALFA 1,2,3,4.

3. Dostop do S-ALFA Superinteligence, ki deluje v 33. dimenziji in naprej v 53 dimenziji. Ta vodi in nadzoruje celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah. Preko BETA,  ALFA in S-ALFA žarkov , projektov za regeneracijo materiala, telesa in psihe AP01 do AP33 ter BIOTRANSFERA ali teletransporta, kakor pač hočete to razumeti.

Z vidika RELIGIJ, take, kot so to danes v letu 2008 je 7. dimenzija delovanje HUDIČA, 33. dimenzija pa delovanje BOGA. To se da sedaj materialno in po ustreznem postopku, ki je kar zahteven in dolgotrajen tudi materialno dokazati. Sanje vseh RELIGIJ se torej z razumevanjem BIOFIZIKE 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora uresničujejo. BOG in HUDIČ sta, delujeta, njuno delovanje pa se da materialno dokazati.

Koliko je to RELIGIJAM všeč ali ne je drugo vprašanje na katerega si bodo morale to kar same odgovoriti. Čim si bodo v svojih najvišjih vrstah (papež in kardinali) generirali ustrezno BISTVENO večje število ALFA generiranih BIOsistemov, kot jih imajo danes (glej BIOanalizo D13_Kardinali _2005), bodo doumeli in bistveno bolj razumeli delovanje BOGA in HUDIČA,  se bo začela celotna problematika sveta zelo hitro reševati. Takrat se bo tudi uradno začela nova doba KRŠČANSTVA, ki se je v Sloveniji pravzaprav neuradno v obliki pilotskega projekta že začela in s katerim se sam ukvarjam že vrsto let. Pred leti sem predlagal ustrezne seminarje na teološki fakulteti. Napisal sem tudi modro knjigo z naslovom Gradnja objektov in infrastrukture ... in jo posredoval tudi zdaj že Kardinalu dr. Francu Rodetu, vladi RS in parlamentu, ter državni tožilki in varuhu človekovih pravic v Sloveniji..

Predsednik vlade gospod Janez Janša je trenutno stanje Slovenije sicer daljnovidno opredelil kot svetilnik nove Slovenije in Sveta. Žal pa tega nekateri NOVINARJI niso razumeli. Kako bi to razumeli, BETA generirani BIOsistemi. Tudi ta globalna BIOanaliza je narejena.

Zdaj je tudi jasno kdo v RELIGIJAH neti zadnje vzdihljaje BETA generiranih BIOsistemov. To je delovanje Superinteligence G-BETA. Ta deluje preko BIOparazitov, to je preko nepravilno umrlih BIOsistemov, ki moč G-BETA Superinteligence samo še povečuje. Torej netenje strasti, ki je stara toliko, kot človeštvo deluje povsem brez potrebe in v veliko narodovo škodo. Da je bila in je RELIGIJA vpletena v te umazane zadeve le kot orodje G-BETA Superinteligence je zdaj povsem jasno, merljivo in materialno dokazljivo. Napačno razumevanje delovanje BOGA (33 dimenzija) in HUDIČA (sedma dimenzija) namreč povzroča vse probleme našega časa in časa preteklih rodov naše civilizacije.

Preprosto ne razumem kako smo lahko tako nemočni, da ne rečem zavedeni, da tega nočemo in nočemo razumeti in sprejeti pa vse je materialno dokazljivo.

Tisti, ki v svoji veliki zablodi to še vedno počno ne morejo v nobenem primeru kolo zgodovine zaustaviti. Z zadnjimi močmi sicer poskušajo  naš razvoj upočasniti. Na nas pa je, da ta projekt čimprej rešimo. Rešimo pa ga lahko le s skupnimi močmi na en sam način in v obojestransko korist. 

Pilotski projekt v tej zvezi je zaključen. Rezultati so tu. Potreben je le nekaj urni seminar in vse bi lahko bilo povsem jasno kaj nam je storiti. To je z izobraževanjem na področju BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, ki bi ga v bistvu morale v svoj učni program sprejeti najprej vse religije in verske sekte, čeprav se v bistvu tiče osnovnega izobraževanje  celotne Zemeljske populacije. Od vrtca do vseh raziskovalnih inštitutov, vlad in parlamentov.

Kaj je v bistvu BOG. To je najvišja znanost in inteligenca, ki ureja življenje na Zemlji. Je pa tudi najvišja etika in morala o kateri se prav malo, glede na njihova dejanja, ne na besede, sanja tako večini kardinalom v VATIKANU in seveda tudi vsem drugim voditeljem RELIGIJ, zato gre tudi vse narobe na tem svetu.

Da me nebi napačno razumeli!!!.  BREZ prave religije ni nobene prave rešitve. Kaj pa je prava RELIGIJA?. To je razumevanje najvišje inteligence in znanosti, ki je tu, deluje v večdimenzionalnem prostoru in je dosegljiva vsem ljudem na Zemlji,  vsem BIOsistemov v naši in drugih galaksijah.

Seveda pa je to izredno zahtevna problematika, ki jo lahko profesionalno in dolgoročno pravilno opravlja in naprej razvija le NOVO KRŠČANSTVO in vrhunsko usposobljen znanstveni kader. Po drugi strani pa je uporaba BIOfizike izredno enostavna. Posebej še otrokom. Nad tem bi se moral zamisliti vsak povprečno normalen in inteligenten Zemljan.

Življenje na Zemlji in v galaksijah torej poteka po povsem izjemno urejenem sistemu. Zato je vsako sprenevedanje in nakladanje povsem brezpredmetno..

Eni in drugi želimo imeti zdrave, vrhunsko usposobljene otroke  ter zdravje, srečo in blagostanje. Tega pa brez pravega razumevanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v nobenem primeru ni mogoče doseči.

Vse to mora biti materialno dokazljivo in ponovljivo in tudi je, kjerkoli na zemlji. BIOfizika to zanesljivo omogoča .

To pa lahko dosežemo samo po eni edini pravi poti. To je z uporabo nove vrhunske slovenske BIOtehnologije G-ALFA.

Zato vabim strokovnjake s področja arhitekture, medicine, farmacije, kmetijstva, gospodarstva, religij ter svetovalce vlade in parlamenta, da se čimprej seznanijo in uporabijo to vrhunsko spoznanje-odkritje, ki lahko postopoma in dolgoročno reši vse naše probleme in vse probleme sveta.

Svetilnik SLOVENIJA, ki že rahlo sveti, bo zasvetil v vsem svojem sijaju. To bi moral biti naš skupni projekt, neodvisen od politične in filozofske pripadnosti. To se bo zgodilo, ko bodo BETA generirani BIOsistemi le naša daljna preteklost. In to se bo zgodilo. V to bodite globoko prepričani. Druga pot zanesljivo vodi v pogubo, to je v uničenje tudi naše civilizacije.!!!, ki lahko propade le zaradi naše lastne neumnosti skozi bolezni, nasilje, kriminal in vojne.

Če bi strokovnjaki in RELIGIJE v Sloveniji hoteli spoznati delovanje BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora bi bilo to zelo pomembno za vse nas. Saj nas je vseh skupaj za eno malo mesto.

Mislim, da bi bilo smiselno, da postane cela Slovenija pilotski projekt za novo znanost. Marsikaj je že storjenega. Zato bi to idejo po mojem mnenju lahko evropske države z lahkoto sprejele. Marsikaj od tega lahko skoraj takoj uporabijo v svoji proizvodnji in na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja.

Za okroglo mizo boste lahko tudi novinarke in novinarji ter vsi tisti, ki Vas bodočnost Slovenije neposredno zanima dobili vse potrebne in dolgoročno pravilne informacije. Lahko boste tudi izmenjali mnenja in izkušnje z uporabo te izvrstne BIOtehnologije G-ALFA, pa še slovenska je in upam, da to ne bo nikogar motilo.

Posebej želim pripomniti to, da se boste težko odločili za obisk 6.mesečnega seminarja. BETA inteligenca ima prevelik telepatski vpliv, kar se da tudi zelo elegantno dokazati s pomočjo SGBKD.

Bolj smo BETA usmerjeni bolj nas ima BETA inteligenca v krempljih. Sto pomislekov nam bo generirala v naših možganih, od formalnih do vsebinskih samo zato, da nas odvrne od uporabe te vrhunske BIOtehnologije, ki bo spremenila svet do svojih temeljev.

Taka so mnenja nekaterih medicinskih strokovnjakov ter dr. znanosti pa tudi drugih uporabnikov ALFA življenjskih žarkov in z njimi se popolnoma strinjam.

Več glej...

Program, literatura