Cenik za SLOVENIJO
Naslov: ATI E&I, d.o.o., Ljubljana,  1000 Ljubljana, Pod bresti 29

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net 

Povzetek:

izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa  je sevanje sedme dimenzije.

1. Pomembne raziskave so pred mnogo leti izvršili Francozi. Glej članek sevanja

Kot so to že Francozi ugotovili, teh meritev ni mogoče ugotavljati z zdaj znanimi fizikalnimi metodami.

2. Meritev sevanja omogoča le slovenski merilni sistem MS VDP, ki nam ga je posredovala

Superinteligenca S-ALFA.

Po dosedaj znanih opredelitvah spada MS VDP na področje BIOkibernetike.

3. Gre za pravo revolucijo na področju ugotavljanja celovite kakovosti  vseh živil, pijač, zraka, vode, zdravil,

kozmetike, pesticidov  in vsega blaga, ki je v prodaji. S tem je omogočen celovit in ustrezen nadzor

nad kakovostjo vsega blaga, materiala, proizvodov, gradnje objektov in infrastrukture, medicine in farmacije,

uslug  in BIOsistemov. Izvor vseh problemov glej.

4. Gre za pravo revolucijo na področju reševanja bolezni telesa in psihe. Glej meritve najboljšega in najslabšega BIOsistema

5. Gre za pravo revolucijo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Samo ALFA generirani BIOsitemi

bi smeli dobiti mandat za opravljanje odgovornih delovnih mest v državi, družbi, službi, v religijah in v družini.

Več glej

6. V našem programu so vsi potrebni pripomočki, usluge in prodaja uporabniške BIO tehnologije S-ALFA

ki omogočajo zdravo življenje ter hiter, učinkovit in pravilen gospodarski razvoj Slovenije, Evrope in sveta v celoti .

Vse potrebne podrobnosti so opisane na tej spletni strani. Izobraževanje poteka na enodnevnih

in 6 mesečnih seminarjih. Več glej..

 
 
1. BIOkibernetska zaščita EUR
 
1.1 BIOlaser MK1;  I. stopnja BIOkibernetske (BK) zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje.  68,32
1.2 BIOlaser BC2;  II. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje. 122,00
1.3 Zlati BIOlaser GG3;  III. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje. 579,50
1.4 Zlati BIOlaser GG4;  IV. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje. 902,80
1.5 BK zaslonke 96 kos, vpis zdravilnih BIOkibernetskih parametrov (BKP)  IV. stopnje 12,20
1.5.1 BK zaslonke 50 kos, velike, za hrbtenico, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje 12,20
1.8  T5, zlata verižica, ročno izdelana, standardna debelina cca 0,8 mm, dolžina po naročilu, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje, maksimalna BK zaščita vse do MP32.        po predračunu
1.10 Za osebni avto, I. stopnja BK zaščite , 6 kos MK1 378,20
1.11 Za osebni avto, II. stopnja BK zaščite , 6 kos BC2 658,80
1.12 BIOkibernetski vložek za pod kapo, čelado itd,  omogoča, poleg BIOlaserja in BIOkibernetskih zaslonk vrhunsko BIOkibernetsko zaščito psihe  in telesa. Omogoča hitro pridobivanje pozitivne AURE, to je BIOkibernetskega ovoja telesa z zdravilnimi BIOenergijami po slovenski metodi G-ALFA. Predstavlja tudi vrhunski dosežek pri igranju GOLFA, vrhunskemu športu, za BIOkibernetsko zaščito managerjev  itd. Trenutno je v prodaji le polizdelek tako, da vložek, kot podlogo sami dokončate po lastni presoji.  Vpis zdravilnih BKP IV. stopnje 48,80
1.13 Vpis zdravilnih BOenergij BKP IV. stopnje v krzneni plašč pred prvo uporabo ali po čiščenju (akcija) 44,00
Opomba za krzno.  Večina živali je nepravilno ubita, zato vpliva večina krzna škodljivo na človekov BIOsistem. Krzno se zaradi tega fenomena do maksimuma nasiči s škodljivimi BIOenergijami, ki jih žival v času smrti potegne iz BETA žarka. glej opis

OPOMBA za BIOkibernetska zaščita vozil. BIOlaserje obesimo na vzvratno ogledalo, na ročke pod stropom, pri vratih in na zadnjo lučko v sredini. Obvezno odstranimo škodljive smrekice in druge škodljive obeske, ki zaradi nepravilne oblike lahko povzročijo prometno nesrečo (križ, kocka, krogla, piramida, rožni venec  itd). Povzročajo namreč BIOkibernetski kriminal, to je sevanje sedme dimenzije, ki se kaže kot škodljiva statična ali dinamična BIOkibernetska transformacija. glej opis  
2. BIOkibernetska diagnoza na osnovi fotografije in glasu :  
 
2.1  Meritev 12 BIOparametrov (BP), za umrle in po potrebi BIOtransfer iz D7 (MP1) v D33 in naprej do MP33. BIOtransfer je brezplačen. 12,20
2.2  Meritev 1129 BP, merilni list 36,60
2.3  Meritev 1129 BP, merilni list, opis in grafični prikaz ter ustrezna navodila in priloge. 73,20
 
3. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil, kemikalij za zaščito rastlin in drugo  
 
3.1 Pregled nakita, ugotovitev BKTR, škodljiva ali zdravilna. 30,50
3.2 BK analiza I, merilni list brez opisa 61,00
3.3 Bk analiza II, merilni list, opis, atest za kakovost, optimizacija vsebine in grafični prikaz. 207,40
3.4 BK Čiščenje in optimiziranje zdravil. Količina in tip zdravila za osebno uporabo ni omejena. Za firme, po dogovoru. 30,50
 
6. Merilna tehnologija in aktivacija dinamičnega ALFA življenskega žarka  
 
6.1 BC33/24 merilni BIOlaser 158,60
6.2 BC33/???, prenos BIOenergije na daljavo, zlat, cena še ni določena, BL je v fazi preizkušanja.
6.3 BIOšablone  format A3 so namenjene za meritev 1129 BIOparametrov. Vsebujejo kodni sistem za dostop do baze podatkov v 7, 13 in 33 dimenzionalnem prostoru, v katerem živimo. V prodaji je 5 različnih BIOšablon  1 kos stane: 29,28
6.4 BIOšablone  format A4, omogočajo generiranje dinamičnega ALFA življenjskega žarka premera 4,24 metra ter osebno  BK zaščito pred BIOparaziti. Omogočajo dinamično uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4, Uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer. Namenjene so vsem generacijam, otrokom in odraslim, bolnim in zdravim, za domačo uporabo. Za potovanja so nepogrešljiv pripomoček in omogočajo bistveno večjo varnost v prometu. So izjemno enostavne za uporabo. S prsti  se dotikamo barvnih lokacij na BIOšabloni, ki vsebujejo makro kode za dostop do večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo.  Z njimi lahko očistimo in oplemenitimo hrano, pijače, zdravila, mamila, kemikalije, pesticide, revitaliziramo svoj imunski, hormonski in genetski sistem itd. Če poenostavljeno povem, delujejo na principu uporabe vrhunske slovenske BIOtehnologije G-ALFA, ki uporablja tehnologijo materije in antimaterije namenjene s strani superinteligence S-ALFA vsem BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence na Zemlji, v zraku in pri vesoljskih poletih. Uporabne so tudi pri novem kmetijstvu, ki edino omogoča pridelavo prave vrhunske BIOhrane in kjer so aktivirani ALFA žarki za profesionalno uporabo. Komplet 5 kos (glej opis) 305,00
6.4.1 BIOšablona format A4 (210x297mm)                       1 kos 67,10
6.5 BIOšablona format A5    (210x148)                             1 kos 67,10
6.6. BIOšablone format A6   (105x148)                             1 kos 41,48
6.7 BIOšablone format A7    (105x74)                                1 kos 30,50
6.8 BIOšablone format  A8 , velikost bančne kartice        1 kos 15,25
6.9 BIOšablona A3 za BIOtransfer do MP12 ( glej pogoje uporabe) ter meritev 1129 BIOparametrov in globalne BIOparametre. 85,40
6.10 BIOšablona A3 za BIOtransfer od MP13 do MP33 in meritev posameznih delov in vsebin BIOsistema  glej opis 134,20
   
7. BIOkibernetska sanacija delovnega in bivalnega prostora  
 
7.1 Za aktiviranje prvega ALFA žarka, po telefonu ++386 1 2834831 po predhodnem dogovoru ( breda.gorenc@telemach.net  ) in izvršeni meritvi, da je aktivacija možna. Aktiviranje je odvisno  od BK stanja lokacije, jakosti in velikosti BETA smrtnih žarkov in jakosti osebne BIOkibernetske zaščite. Potrebno znanje in uporaba  BIOšablone za aktivacijo dinamičnega S-ALFA žarka. 134,20
7.2  Aktivacija 33 ALFA žarkov za kmetijsko uporabo. Dela izvršimo na lokaciji. Vsaka aktivacija ALFA žarka stane 229,36 EUR. Ta cena je pogojena z dostopom do satelitske navigacije GPS. Kjer dostopa do GPS ni, so druge dražje metode..
BIOkibernetski poligon, zdravilni gaj za kmetijsko uporabo s 33 ALFA žarki stane 7568,88
7.3 AKTIVACIJA ALFA žarka za profesionalno uporabo. To je ena BIOkibernetska zanka (BKZ). BKZ pomeni en ALFA žarek okoli katerega je 6 S-ALFA žarkov. 488,00
7.4 Za 33 BKZ na BK poligonu za profesionalno uporabo. Ta vrsta BIOkibernetskega poligona je predvidena za javne BK poligone, ki so profesionalno vzdrževani, za raziskovalne inštitute in družbe, ki obvladujejo visoko stopnjo tehnologije ter državno upravo, vojsko, policijo, načrtovanje dolgoročne strategije razvoja  družbe, firme in drugi. Dela izvršimo na osnovi pogodbe. Brez potnih stroškov, za lokacije znotraj mesta Ljubljana stane izdelava BK poligona s 33 ALFA žarki skupaj:      16.104,00
 
7.5 Predpregled lokacije pred pričetkom aktivacije AŽŽ je osnova za pričetek del in sklenitev pogodbe. 457,50
7.6. Določitev ASG-ALFA mreže. Odvisno od velikosti parcele. Potreben čas od 1 do 8 dni          skupaj od 960,00 do 2880,00 EU + potni stroški. Cena je odvisna od velikosti in konfiguracije parcele ter dostopa do satelitske navigacije.
Opomba: Pri velikih parcelah je potrebno aktivirati najmanj 6 ALFA žarkov za profesionalno uporabo blizu skrajnih robov parcele v vidnem polju
do cca 150 metrov  od referenčnih točk, ki so določene v točki 7.5.

7.7.  Geodetske meritve lokacij ALFA žarkov in dokumentacija s pomočjo satelitske navigacije. Vsaka točka stane

36,60

7.8. Geodetske meritve pomožnih točk in dokumentacija. Vsaka točka stane

 

6,10

 

8 Literatura: Osnove BIOkibernetike I. del. Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture.
 
8.1. Osnove BIOkibernetike  (OBK 1. del) predračun
8.2  Gradnja objektov in infrastrukture po slovenski metodi G-ALFA  ( Elaborat)  predračun
8.5 Izvor vseh bolezni telesa in psihe ter njegova sanacija, kot dejavnost profesionalne medicine. (knjiga je namenjena za medicino, znanost in umetnost, tehnologijo in religije) - v pripravi. predračun
 
9. Vzdrževanje ALFA žarkov za osebno, domačo ali profesionalno uporabo  
 
9.1 Piramide 8P,  papirne prevlečene s folijo zlate barve, za osebno in domačo uporabo, 4 kos. Sestavite jih sami. Vpisani BP do MP32 . 73,20
9.2 Piramide 8P, kovinske,  pozlačene, za profesionalno uporabo, 4 kos predračun

Opomba:

Cene veljajo za prodajo na debelo, za distribucijske centre v Sloveniji in za obiskovalce v času 6 mesečnega seminarja.

Za prodajo v tujini zahtevajte cenik.

Dobavni roki, plačilni pogoji, veljavnost cen, priporočene cene za maloprodajo in drugo