6. OPIS CENIKA

Merilna BIOtehnologija G-ALFA.

6.1. BC33/24gr. merilni BIOlaser, trdo zlaten cca 5 mikronov.

6.2. BC33/xxx gr. BIOlaser za daljinski prenos BIOenergije, zlat, je v fazi preizkušanja, cena še ni določena

 

6.3. BIOšablone, format cca. A3, ročno pobarvane in plastificirane.

6.3.1. BKP 2, meritev BIOkibernetske temperature in BIOkibernetske zasvojenosti

6.3.2. BKP 1-13; meritev osnovnih 33  BIOenergij,  BK transformacije, do 3267 BIOparametrov itd.

6.3.3. Meritev širine žarkov

 

6.3.4. Preklop žarka ALFA na do 33 tipov žarkov (AP01 do AP33), ki omogočajo uporabo BIOtehnologije G-ALFA za razna področja uporabe ( je v fazi preizkušanja in bo dobavljiva predvidoma leta 2003)

 

6.3.5. BKP 1-11, čiščenje (vzdrževanje) življenjskih žarkov in uporaba po zapiranju BETA smrtnih žarkov (ZBKZ).

 

6.3.6. BKP 1-16, meritve v 33. dimenziji za predispozicijo rojstev in regeneracijo celic, videnje višjih dimenzij, ugotavljanje kakšno imamo življenje z BIOkibernetskega vidika,  ugotavljanja vzrokov smrti in njena prognoza (vsebinsko, ne časovno), BIOtransfer v S-ALFA za vse BIOsisteme,   predispozicija za nivo  bolezni, ugotavljanje kvalitete hrane, pijače in zdravil, predispozicija za   upočasnitev staranja in sposobnosti za vodenje itd. Nekatere od teh operacij in meritev lahko izvajamo  le ko dosežemo možganski BK nivo L384, oziroma, ko si vrhunsko usposobimo svoj BIOsistem po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Jaz sem potreboval 5 let intenzivnega dela po slovenski metodi G-ALFA, Vi boste potrebovali manj, če se boste natančno držali navodil po metodi G-ALFA. Če boste delali drugače, zadeva ne bo delovala ali pa boste zašli v sedmo uničevalno dimenzijo, kot se je to zgodilo vsem mojim predhodnikom. V nasprotnem bi že zdavnaj prišli do istih rezultatov do katerih sem prišel jaz.

 

6.3.7. V razvoju je še nekaj  BIOšablon in sicer: za prognoza vremena, potresa, ugotavljanje   spremembe zemeljskega magnetnega polja, časovne analize in prognoze, alfanumerična komunikacija in identifikacija ter BIOkibernetski kodni in makro kodni sistem do merilnega polja MP33 itd..

 

6.3.8. Osemkotne piramide za domače čiščenje žarkov in zapiranje BETA smrtnih žarkov. Piramide sestavite sami. Plašč je iz folije zlate barve, kamor je vpisan ustrezni vzorec BIOenergij po metodi G-ALFA. Za sestavljanje štirih piramid potrebujete škarje, lepilo in malo  ročne spretnosti. Podrobna navodila za sestavitev in delo z njimi so priložena.

 

6.3.9. Kovinske osem kotne piramide, štiri kose, za profesionalno vzdrževanje BIOkibernetskih poligonov,  trdo pozlačene, 5 mikronov.

 

Glej dobavne roke, plačilne pogoje, veljavnost cev, priporočene cene za maloprodajo in drugo.

 

Opomba: Za redne obiskovalce seminarjev so maloprodajne cene kar distribucijske cene, ki so navedene v ceniku.

OPOZORILO: Kopirati BIOŠABLON, BIOLASERJEV, BK zaslonk in osemkotnih piramid ni mogoče!!!. Lahko pa se naučite vse to proizvajati morda  v 10 do 30 letih intenzivnega dela na profesionalno urejenem BIOkibernetskem poligonu, s sistematično uporabo nove znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Nadvse pomembno je naučiti se uporabo merilnega sistema za BIF VDP. Bistvena vloga pri tem  je ustrezna etika in morala, ki jo neposredno nadzira Superinteligenca S-ALFA. Superinteligenca G-BETA pa vas skuša iz te smeri odvrniti.

Karkoli poskušate kopirati postane predmet brez BK vrednosti in ni uporaben. V njih se generirajo maksimalno škodljive BIOenergije. Fizikalno se da vse kopirati, BIOkibernetsko pa to ni mogoče. BIOkibernetski vzorec, ki omogoča pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, uporabo slovenske merilne BIOtehnologije G-ALFA in vse navedeno vpiše v materiale, predmete in BIOsisteme samo Superinteligenca S-ALFA po ustreznih metodah, ki niso predmet splošnega izobraževanja v času 6 mesečnega seminarja.

BIOkibernetski vzorec se ne da prekopira z fizikalnimi sredstvi!!!. Vse BIOšablone so pobarvane ročno z naravnimi barvami v katere S-ALFA vpiše s pomočjo posebne BIOkibernetske tehnologije ustrezne BIOkibernetske kode, BIOkibernetski vzorec.

Ta služi kot kodni sistem za opravljanje meritev v večdimenzionalnem prostoru po slovenski metodi G-ALFA.

V BIOšablonah vpisan kodni vzorec in ustrezne BIOenergije omogočajo BIOkibernetske meritve in ustrezno uporabo v 7 (MP1), 13 (MP2), 33 (MP3) dimenzionalnem prostoru in naprej do MP33 in morda tudi naprej proti neskončnost. Dimenzije si sledijo:. 7+13+33=53. Vsaka naslednja dimenzija je obstoječa dimenzija krat 2.

Osebe, ki vidijo žarke s pomočjo uporabe slovenske globalne BIOkibernetske diagnostike - SGBD lahko to ugotovijo z videnjem.

Te osebe vidijo vsebino telesa-organe, kar ni nobena posebnost ruskega otroka, kot je pisalo v medijih. Problem je le pravilno videnje večdimenzionalnega prostora. To pa je odvisno od kakovosti našega BIOsistema. Skrajno škodljiv BIOsistem, BETA generiran BIOsistem, bo videl vse narobe. Zdravo bo za njega bolno in obratno. BETA generirane BIOsisteme je potrebno odstraniti od vseh pomembnih  in odgovornih delovnih mest v vsaki državi.

BETA generiranih BIosistemov je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Zato gre tudi vse narobe po vsem svetu.

Le ALFA generirani BIOsistemi vidijo pravilno vsebino BIOenergij v telesu in lokacije kjer se nabirajo BIOparaziti v telesu. BIOparazite lahko opredelimo kot napačno umrle BIOsisteme. To so BIOsistemi, ki so preminuli v BETA smrtnih žarkih.

Kje bo pristal umrli BIOsistem v 7. ali preko 13. in 33 dimenzije v MP33 lahko opazujemo v času smrti ali pred njo s pomočjo metode SGBKD.

Okoli bolnega BIOsistema, imenoval sem ga G-BETA generiran BIOsistem, to je bolan duh v bolnem telesu, nastaja velika črnina. To sem imenoval negativna AURA. 

Okoli G-ALFA generiranega BIOsistema ali ob pravilnem rojstvu v ALFA življenjskem žarku nastane pozitivna AURA. To je velika in najbolj pomembna dota, ki nam jo daje Superinteligenca S-ALFA. Ta nam  omogoča odlično BIOkibernetsko zaščito pred BIOparaziti in G-BETA generiranimi BIOsistemi.

To doto moramo vzdrževati, le tako pridemo do večnega zdravja in blagostanja. To nam omogoča le slovenska nova znanost, to je BIF VDP.

Nabiranje BIOvzorcev sedme dimenzije v naših telesih je najprej površinsko potem pa globinsko. Površinsko nabiranje BIO vzorcev odstranimo z metodo BT, globinsko odstranjevanje BIO vzorcev sedme dimenzije pa delno z metodo G-ALFA 1,2,3,4 in temeljito le z metodami S-ALFA 1,2,3,4, to je uporaba projektov AP01 do AP33 in BT.

BIOparaziti so BIO vzorci sedme dimenzije. To so preminuli BIOsistemi, ki so naredili konec v BETA smrtnih žarkih, ki uničujejo psiho in telo vsem živim BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. To so BIOenergije, ki ostanejo v sedmi dimenziji, ki jo vodi Superinteligenca G-BETA, ki nadzoruje BETA smrtne žarke.

Na teh mestih telesa slej ko prej nastanejo medicinsko vidne poškodbe telesa in psihe.

BIOLASER vidijo osebe, ki pravilno vidijo več dimenzionalni prostor  kot zlato lučko, ki sveti obešena okoli vratu.

BIOkibernetske zaslonke vidijo ti ljudje kot energetski pas, ki se generira takoj, ko si BK zaslonke nalepimo na desno in levo slepoočnico.

Zaščitni, nakit in drugo je proizvod uporabe BIF VDP. Vzorec G-BETA generiranih BIOsistemov pa opazimo kot črn obroč okoli vratu, ki postaja vse večji in večji in je odvisen od mnogo parametrov, ki nas spremljajo skozi naše življenje.

Reakcije telesa na škodljive BIOenergije so temnejša mesta pod prstani in druge reakcije telesa in psihe.

BK zaslonke v mnogo primerih takoj zmanjšajo glavobol, olajšajo bolečine na mestih kjer jih nalepimo in povzročajo blagodejen vpliv na psiho in telo. Počasi nam vrnejo občutke in drugo.

Reakcije BK zaščite so različne. Odvisne so od poškodbe BIOsistema osebe, ki jih uporablja. Lahko pride trenutno tudi do večjih bolečin, ki jih odstranimo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. in S-ALFA 1,2,3,4.

Reakcija je podobna kot pri mamilaših. Čim prekinemo dotok škodljivih BIOenergij pride v telesu do manjših ali večjih negativnih reakcij.

To je eden od osnovnih razlogov za velike zablode na področju ALTERNATIVNE medicine in farmacije, ki je zgrajena na povsem napačnih temeljih, to je na uporabi škodljive G-BETA BIOtehnologije.

Največji dokaz naše neumnosti so BETA generirani zdravilni gaji, kamor ljudje brezglavo drvijo kot obsedeni, saj so telepatsko vodeni s strani Superinteligence G-BETA, da propadajo. Taki zdravilni gaji nič ne stanejo, saj ni treba ničesar narediti kot samo stopiti v BETA smrtni žarek, ki ga lahko najde sleherni otrok in jih je vse polno na vsakem koraku naše zemlje.

Prave zdravilne gaje, kjer so aktivirani ALFA življenjski žarki, zgrajeni in vzdrževani po metodi G-ALFA, kjer bi se ljudje lahko dejansko pozdravili, pridobili vrhunsko psihofizično kondicijo pa bolniki zavračajo in še naprej hlastajo po izredno nevarnih zdravilih.

BIOkibernetsko zaščito, merilno tehnologijo G-ALFA in drugo, dokler ne bo organizirana domača in mednarodna distribucijska mreža, lahko kupite samo neposredno pri naši firmi.

S tem smo zagotovili zanesljivo delovanje, ustrezno kakovost prodanega blaga, storitev in informacij, kupce pa zaščitili pred neverjetnimi prevarami, ki se vsakodnevno dogajajo na področju farmacije, medicine, znanosti in umetnost, tehnologije, Religij, na področju gradnje, prehrane, vodnih virov, reklame in storitev, ki jih povzročajo G-BETA generirani BIOsistemi.

DA PONOVIM: G-BETA generirani BIOsistemi se nahajajo v vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja. Gre za BIOsisteme, ki sem jih opredelil kot bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu.