5. OPIS CENIKA

BIOkibernetski atest za predmete in opremo vsebuje dva dela:

Prvi del vsebuje analizo škodljive (ŠBKTR) ali zdravilne BIOkibernetske transformacije (ZBKTR), ki je pogojena z obliko izdelka ter z namenom njegove uporabe.

Drugi del vsebuje analizo škodljivih BIOparametrov, ki jo izdelek vsebuje. 

Prvi del atesta izvršimo tako, da uporabimo metodo AP01 s katero enoumno, sistemsko in pod enakimi pogoji za vse predmete ugotovimo statično BKTR, ki jo predmet povzroča, ko ga postavimo v ALFA ali BETA žarek. Istočasno je to tudi atest za dinamično BKTR, ki jo predmet povzroči, ko z njim žarke prečkamo.  

BIOanalizo škodljivih BIOenergij v predmetu ugotovimo tako, kot za posamezen BIOsistem. in sicer: 

5.1. BIOkibernetska analiza 1129 BIOparametrov, enako, kot za BIOanalizo BIOsistema osebe.

5.2. Odstranjevanje škodljivih BIOenergij po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in ponovitev meritev 1129 BIOparametrov.

5.3. BIOkibernetska sprememba podlage ( vmesni prostori pri atomski in molekularni strukturi, če smem ta fenomen tako imenovati?) z metodo AP02, v tako spremenjeno podlago je šele možno BIOkibernetsko vpisati zdravilne BIOenergije ustreznega BK nivoja.

5.4. Optimizacija vsebine na BIOkibernetsko spremenjeno podlago ter vpis zdravilnih BIOparametrov po metodi AP09 ter izvršitev meritev 1129 BIOparametrov.

5.5. Izvršitev atestnega poročila po metodi G-ALFA.

Pogoji za pridobitev BIOkibernetskega atesta so:

1. BIObernetski atest je pridobljen,  če lahko po metodi G-ALFA odstranimo iz merjenca vse škodljive BIOparametre in jih lahko nadomestimo z zdravilnimi BIOparametri po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4.

2. BIObernetski atest je pridobljen,  če lahko po metodi G-ALFA odstranimo vse škodljive BIOparametre in jih lahko nadomestimo z zdravilnimi BIOparametri po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4. Če lahko po metodi AP01 spremenimo podlago tako, da omogoča metoda AP09 vpis zdravilnih BIOparametrov tako, da merjenec ne vpliva škodljivo na BIOsistem, ki ga bo uporabljal. Kakšni morajo biti BIOparametri, ki omogočajo pridobitev atesta je definirano v prilogi B.

3. V primeru, da BIOkibernetskega atesta ni mogoče dobiti pomeni to, da je merjenec BIOkibernetsko škodljiv ker povzroča škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo in povzroča BIOkibernetski kriminal. V bistvu povzroča BIOkibernetske poškodbe psihe in telesa. Osebe, ki take predmete uporabljajo, zaradi svojih tako nastalih BIOkibernetskih poškodb psihe,  povzročajo preko svoje dejavnosti BIOkibernetski kriminal ali BIOterorizem ali oboje. Odvismno s kakšno dejavnostjo se te osebe ukvarjajo.

Trenutno je osveščenost državnega zbora, županov, političnih in drugih delavcev  na izjemno nizki stopnji, saj dopušča in podpira BIOkibernetski kriminal, ki je izvor BIOterorizma. Gre za podporo vladi RS, ki je predlagala uvoz izredno nevarnih zdravil ameriške farmacevtske industrije, ki povzročajo BIOterorizem. Da bom popolnoma jasen. V danem primeru gre za vnos kemičnih substanc v telo bolnikov s katerimi povzročajo težke BIOkibernetske poškodbe psihe in telesa. Gre za uničevanje BIOkibernetskih možganskih nivojev, ki so potrebno za vzdrževanje imunskega, genetskega in hormonslega sistema vsakega BIOsistema. 

Ko je enkrat BK atest pridobljen je potrebno  BK kakovost izdelka občasno le kontrolirati. Kontrola se izvrši tako, da se v skladu z določili atesta očisti in po potrebi optimizira vsebino merjenca. V tem primeru zadošča samo poslednja BK meritev vsebine BIOenergij v merjencu ali samo statusni BIOparameter merjenca. 

Posebno opozorilo:

BIOkibernetski atest je višja stopnja kontrole kakovosti izdelka in fizikalnih metod kontrole kakovosti izdelka ne nadomešča ampak le dopolnjuje.

5.6. BIOkibernetsko čiščenje in optimizacija že BK atestiranih predmetov enega tipa izdelka.

Število kosov za enkratno in istočasno čiščenje je omejeno s prostorom kvadrantov v ALFA žarku ter s številom ALFA žarkov na BIOkibernetskem poligonu,  ki omogoča BK čiščenje in optimizacijo vsebina merjenca. Zavedati se moramo, da je potrebno BK poligon dnevno profesionalno vzdrževati, če kaj delamo na njem ali ne in mora biti vsakodnevno v stanju pripravljenosti. To je cca 3 ure vzdrževanja dnevno in 7dni v tednu. Če tega ne počnemo korektno tudi kakovost izdelkov z vidika BIOtehnologije G-ALFA ne ustreza.  BIOkibernetski poligon, pravilno vzdrževan, deluje podobno kot Faradayeva kletka  pri fizikalnih meritvah.