2. OPIS CENIKA 

BIOkibernetska diagnoza na osnovi fotografije, kot za osebno izkaznico

2.1 Meritev 12 BIOparametrov na osebo le za pokojne in BIOtransfer iz D7 v D33, če je to potrebno.

2.2 Meritev vseh 1129 BIOparametrov, samo merilni list, brez pisnega poročila in prilog za eno osebo.  

2.3 Meritve vseh BIO parametrov (do 1129 ) za eno osebo s podrobno analizo, grafičnim prikazom in vsemi potrebnimi prilogami ter predlogom rešitve BIOkibernetske problematike. Meritev v sektorju S3 ter v merilnih sektorjih S1 do S33, OGBP in vpliv na S1 do S33  

BIOanaliza vsebuje:

1. Datoteko  v MS Word ali MS Exel 2000 pošljemo po e-pošti

2. Merilni list izpisan ročno, izvorni podatki.

3. Grafični prikaz, ki vsebuje:

3.1. Tabelarični prikaz iz merilnega lista prenešenih in preračunanih podatkov, mejne vrednosti. 

3.2. Grafični prikaz merilnih podatkov v merilnem sektorju D13 S3

3.3. Grafični prikaz merilnih vrednosti v merilnih sektorjih 33. dimenzije S1 do S33.

3.4. Grafični prikaz BK temperature in BK zasvojenosti

3.5. Grafični prikaz BK nivoja zdravja in BK kriminala.

3.5. Grafični prikaz PPO ( predispozicija za pravilne poslovne, politične, partnerske, naložbene, zdravstvene, itd. odločitve).

3.6. Grafični prikaz vpliva BK parametrov na kakovost življenja.

OPOMBA:

Po telefonu 083829230 dobite vse potrebne informacije o vašem delovnem mestu in postelji, če se takrat na teh lokacijah nahajate. Podatki vsebujejo tip žarka v katerem se nahajate, kakšna je BIOkibernetska transformacija ( škodljiva ali zdravilna) in kakšen je njen BIOkibernetski nivo). Ko ste BIOkibernetsko zaščiteni z BIOlaserjem in BK zaslonkami lahko sprožim postopek, da se BETA smrtni  žarek izključi. Smotrno je poiskati tudi najbližji ALFA žarek in ga usposobiti za uporabo.po metodi G-ALFA 1,2,3,4. To lahko storim takoj le v primeru, ko ugotovim, da ALFA žarek še ni preklopljen v BETA  žarek premera 4,24 metra ali več in da še nima maksimalne jakosti L384, to je maksimalno škodljivo 12. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.  Če nastopi taka situacija, BETA žarkov po telefonu praviloma ne sprožim postopka za njihov izklop, ker lahko s tem povzročim BK poškodbe mojega BIOsistema. Tak postopek je potem možno opravite le na lokaciji takega BETA žarka.

V takem primeru je potrebno najti najbližji ALFA žarek, ki je še aktiven, da BKZ še ni izključena in začeti zapirati BIOkibernetske zanke proti želenemu cilju, počasi, smiselno in postopoma. 

V nasprotnem primeru pride lahko do BIOkibernetskih poškodb mojega BIOsistema. To zahteva regeneracijo mojega BIOsistema, ki lahko traja tudi do mesec dni po metodi  G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4. To se mi je že zgodilo kar nekajkrat.  

Da  lahko sprožim postopke za izklop BETA smrtnih žarkov nastopa še en pomeben pogoj. Vsakodnevno, 7 dni v tednu, doma ali na dopustu, moram  profesionalno vzdrževati  BIOkibernetski poligon na katerem se nahajam, 3krat dnevno po 1 uro,  zjutraj, opoldan in zvečer, včasih pa še ponoči, če opravljam meritve 1128 BIOparametrov  BIOsistemov na osnovi fotografije.

Za podrobnosti glej BIOkibernetski diagnostični center