pATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

BIOkibernetski nivo zdravje in kriminala ( glej opis)