pATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

 BIOkibernetska analiza po slovenski metodi G-ALFA vsebuje:

1. Merilni list, ki je napisan ročno.

2. Štiri tabele. V prvi so prepisani merilni podatki iz vašega merilnega lista in dodani mejni podatki, ki zagotavljajo vrhunsko psihofizično kondicijo. V drugi tabeli so podatki za BIOsistem, ki je dosegel vrhunsko psihofizično kondicijo in vrhunsko zdravje. V tretji tabeli so podatki za opredelitev obolenja za RAK ( vse vrste rakov). V četrti tabeli pa so navedeni podatki, ki dolgoročno lahko generirajo najtežje bolezni, kot so to BSE, AIDS itd.  

3. Zaradi lažje predstave BIOkibernetskih podatkov je izdelan grafični prikaz, kot " Osnovni BIOkibernetski diagram D13", ki ponazarja zatečeno BIOkibernetsko stanje.

4. Dodan je "Razširjeni BIOkibernetski diagram D33=S1 do S33", ki omogoča analizo dolgoročne BIOkibernetske prognoze.

5. Za hitro ponazoritev stanja BIOsistema je dodan grafični prikaz, ki ponazarja "BIOkibernetske nivoje  temperature in zasvojenosti", primerjalno za tri kategorije BK problematike.

6. Za hitro kontrolo našega zdravja in BIOkibernetskega kriminala je podan grafični prikaz "BIOkibernetski nivo zdravja in BK kriminala nad samim seboj". Ta BK diagram daje samo trenutno sliko zatečenega stanja.

Pri tem posebej opozarjam, da si natančno ogledate BIOkibernetske podatke za dolgoročno prognozo. Ti so izjemno pomembni, saj nas pravočasno opozorijo, kakšnim problemom hitimo naproti.

Posebej je pomembna ugotovitev, da lahko kakršen koli izvor bolezenske problematike zaustavimo, če se tega lotimo pravočasno, po slovenski metodi G-ALFA. Pravočasnost pa omogoča izključno le slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA. S pomočjo nje lahko ugotovimo nastajanja naše bolezenske problematike takoj, ko ta začne nastajati. Nastaja pa lahko mnogo let,  tudi do 50 let in več, preden je ta, z medicinskega vidika, natančno opredeljiva in dokazljiva.

Izvor vseh naših problemov je z mojim odkritjem škodljive G-BETA BIOtehnologije in zdravilne G-ALFA BIOtehnologije natančno opredeljen.

Izvor vseh prevar, bolezni, prometnih in drugih nesreč, razbitih družin, frigidnosti in impotence, alkoholizma, spolnih odklonov, nasilja, samomorov, terorizma, kriminala in vojn,  je zdaj povsem jasen in natančno dokazljiv. To so BETA žarki in škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija, ki deluje uničujoče na našo psiho in telo.

Ta fenomen deluje na celotno Zemeljsko populacijo. Telepatsko deluje na našo psiho in fizikalno na naše celice za celično membrano.

Fizikalno deluje na naše telo, če se v BETA žarkih zadržujemo, telepatsko deluje na nas takrat, ko se nahajamo na področju kjer je človek generiral visoko škodljivo statično ali dinamično BIOkibernetsko transformacijo (vsa grobišča, večina cerkva razen tistih, ki imajo zvonik v obliki osem kotne piramida, Cankarjev dom, Maximarket, BTC je postal z izgradnjo piramidne stolpnice eden od nakupovalnih središč v Ljubljani, kjer so generirane štiri škodljive BIOenergije maksimalnega zemeljskega BK nivoja L384, to je 12. stopnja po BIOkibernetski skali.