ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

BIOkibernetska analiza hrane, pijače, zdravil, BIOstimulansov, antioksidantov za športnike, zdravil, kozmetike, kemičnih preparatovin drugo po slovenski metodi G-ALFA

Kakor za ljudi, lahko po slovenski metodi G-ALFA izdelamo natančno BIOanalizo, ki vsebuje prav tako 1127 BIOparametrov, za vsak BIOsistem, za živali (predispozicija za vse bolezni, vključno BSE), rastline in Zemljo. Prav tako to velja za vse ostale kmetijske in druge preparate, umetne substance in substitute za uporabo v prehrambeni industriji itd.

Podatki so izredno zanimivi, celo šokantni. Ugotovimo lahko, da ima n.pr. zdrav cvet , deževnica, Miral, Radin ali Julijana bistveno boljše BIOparamete, kot marsikatera oseba v našem kulturnem, cerkvenem in političnem življenju ali od vode ZALE, ki jo je potrebno iz BIOkibernetskega vidika takoj vzeti iz prodaje. Pivovarno UNION sem o tem obvestil pa so mi odgovorili, da jih to pravzaprav niti ne  zanima. Saj kakovost vode ZALA odgovarja nivoju kakovosti, ki jih predpisuje  zakonodaja.

Vse poškodbe športnikov, ki jih dobijo zaradi uživanje BIOkibernetsko izredno nevarnih "POMAGAL" za dosego "boljših športnih rezultatov so zdaj natančno opredeljive.

Pomembna je ugotovitev, da lahko VSAK ŠPORTNIK doseže enake ali bistveno boljše rezultate, če se ustrezno BIOkibernetsko zaščiti, če uporablja slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4, če uporablja za trening BIOkibernetsko urejene objekte po slovenski metodi G-ALFA, zdravilne gaje, da se hrani z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA  in da skrbi za ustrezno življenjsko filozofijo.

Pomembna je ugotovitev, da potem ni stranskih učinkov, kot se to dogaja zdaj, ko športniki umrejo na igrišču, ,padejo kot pokošeni zaradi brezobzirnega zavajanja o kakovosti genetsko spremenjene hrane, BIOstimulansov itd.

Pomembno je, da športniki in športnice ne uporabljajo nobenega škodljivega nakita, ki povzroča težke poškodbe psihe in telesa, podobno kot mamila in preparati za doping.