ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Pod bresti 29, Ljubljana, Republika Slovenija email: breda.gorenc@telemach.net

Odkritje je pomembno za vse narode sveta, za vse BIOsisteme na Zemlji, za revne in bogate za stare in mlade za religije in verske skupnosti za politične stranke, za učinkovito zaščito proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom, črni magiji in terorizmu.

Sistemska uporaba nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, BIF VDP, omogoča ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE TER HITER, UČINKOVIT IN ENAKOMEREN RAZVOJ SLOVENIJE, EVROPE IN SVETA.

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja zdravilnih gajev (SPA), BIO kibernetska sanacija že zgrajenih objektov in infrastrukture, BIOkibernetska zaščita, novo, pravo BIO kmetijstvo, ki ga omogoča le BIO tehnologija S-ALFA.

BIOKIBERNETSKI DIAGNOSTIČNI CENTER z uporabo slovenske merilne BIO tehnologije S-ALFA (MS VDP) in uporabo metod, ki jih omogoča BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo, odkar se zavedamo. MS VDP omogoča popolno opredlitev BIO sistemov ljudi, živali rastlin in zemlje. Meritve so podane v Tabelah D13, D33 in v mnogih tabelah, kjer so navedeni mnogi globalni in zelo zanimivo BIO parametri.

 • BIOkibernetski diagnostični center
 1. Kako do zdravja, sreče in blagostanja za vse Zemljane

 2. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 3. Kako si po telefonu uredimo delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA, doma in v tujini

 4. Kako izberemo prave osebe za vodenje civilne in cerkvene družbe ter družino

 5. BIOkibernetski kriminal, 

 6. BIOterorizem,

 7. Terminologija

 8. Gradnja objektov in infrastrukture z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA

Prodajni program, cenik, plačilni pogoji, dobavni roki, REFERENCE

 1. Cenik za BIOkibernetska zaščitna sredstva, usluge, ateste in literaturo

 2. Obnovitev BIOlaserjev

 3. Dobavni roki in plačilni pogoji

 4. Podatki o firmi

 5. DEJAVNOST FIRME

 6. Posebni pogoji in popusti za področje računalništva, informatike, telekomunikacij in avtomatizacije

 7. Trgovina po pošti

 8. Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

 9. Vzdrževanje

 10. REFERENCE

 11. Šest mesečni seminar o BIOkibernetiki

 12. Metoda G-ALFA 1,2,3,4. Uporaba ALFA žarkov,za odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa, hane, pijače, kozmetike, predmetov...

 13. METODA S-ALFA 1,2,3,4.ZA ZDRAVLJENJE TELESA (AP01 DO AP33). REVOLUCIJA NA PODROČJU PROFESIONALNE MEDICINE.

 14. Teorija BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora

 15. Obvestilo

 

BIOkibernetski diagnostični center Ljubljana

Slovenska merilna tehnplogija MS VDP omogoča zelo zgodnje odkrivanje in spremljanje celotne problematike življenja na Zemlji.

Z meritvami 1129 BIOparametrov in vrsto globalnh BIO parametrov ugotovimo vse, kar je potrebno vedeti o izvoru BIOkibernetske problematike, o trenutnem BIOkibernetskem stanju opazovanega BIOsistema. Za BIOanalizo zadošča že fotografija, kot za osebno izkaznico, fotografija v medijih ali posnetek na TV. Razdalja ni pomembna.

BIOkibernetska diagnoza  in SGBKD dajeta popolnoma natančno sliko o stanju BIOsistema, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemičnih preparatov, pesticidov, oblačil, materiala, varnosti vozil, o pravilni gradnji objektov in infrastrukture itd. Razlika med BIOkibernetsko in medicinsko diagnozo je samo v tem, da medicinska diagnoza ugotavlja posledice, pravega izvora in njegovega pravilnega reševanja pa ne pozna. BIOkibernetska diagnoza ugotavlja neposreden izvor bolezni telesa in psihe in predstavlja pravo revolucijo na področju medicine in farmacije, znanosti in umetnosti  ter tehnologije in RELIGIJ.

BIF in MS VDP omogočata takojšno zaznavanje in reševanje vseh problemov telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Medicina sicer ugotovi posledice delovanja škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki sloni na uporabi BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Zdravi pa povsem na zgrešenih temeljih s čimer krši ustavo Republike Slovenije, svojo temeljno zavezo ter osnovna načela življenja na Zemlji.

Medicina zdravi tako, da uničuje človekov alarmni sistem, zdravi pa nič ali skoraj nič, razen kirurgije. Vsaka regeneracija telesa in psihe se vrši izključno s pomočjo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo. Vse kemikalije sistematično uničujejo genetski, hormonski in imunski sistem vsakega BIOsistema. S fizikalnimi sredstvi je povsem nemogoče reševati problematiko več dimenzionalnih prostorov v katerih živimo vsi BIOsistemi in se naprej razvijamo.

Pod BIOsistemom razumemo ljudi, živali, rastline, zemljo, mikroorganizme, viruse, bakterije in drugo.

Vsak BIOsistem ima inteligenco, psiho, dušo, ki je merljiva in vodi BIOsistem skozi življenje, ki je neskončno.

Kako posamezen BIOsistem opravi svoje poslanstvo v našem fizikalnem svetu je odvisno od dojemanja teh treh inteligenc.

Tri Superinteligence, ki mehanizme življenja vodijo imajo dostop da vsake naše celice, do vsake vsebine naše celice, do vsake inteligence, ki jo ima vsaka naša celica. Za vsako našo celico lahko opravimo meritev 1129 BIOparametrov.

Človek kot aktivni nosilec celotne inteligence na Zemlje, v fizikalnem pomenu besede, vsi ostali BIOsistemi delujejo kot pasivni nosilci inteligence je dolžan, da skrbi za vse pasivne nosilce inteligence. Vrednostni in družbeni sistem, ki so ga generirali pretekli rodovi naše civilizacije pa to preprečuje in nas pelje v samouničenje. Dokazi se vrstijo na vsakem koraku in na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Prišel je čas, da bomo morali temeljito razmisliti o sebi in o svoji prihodnosti. To kar počnemo v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja ne pelje nikamor več.

Z BIOkibernetsko BIOanalizo ugotavljamo stanje BIOsistema:

 1. Stanje telesa in psihe (duha).
 2. Stanje genetskega, imunskega in hormonskega sistema.
 3. Izvor škodljivih BIOenergij in njihov vpliv na telo in psiho.
 4. Koliko je BIOsistem nasičen s škodljivimi BIOenergijami.
 5. Kako hitro se BIOsistem giblje proti bolezenski in vedenjski problematiki.

Z BIOkibernetsko analizo ugotavljamo kakovost hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemičnih proizvodov, materiala in drugo:

 1. Kolikšno je nasičenost s škodljivimi BIOenergijami
 2. BIOkibernetski nivo stranskih učinkov zaradi dodatkov in kemikalij na BIOsisteme.
 3. BIOkibernetska kakovost opazovanega materiala, proizvoda, storitve in drugo.
 4. Kaj je potrebno storiti, da se škodljivi dodatki odstranijo.

Z BIOkibernetsko analizo ugotavljamo stanje prostorske problematike:

 1. V kakšnih žarkih ležimo, delamo ali se zabavamo.
 2. Kolikšna je škodljiva ali zdravilna BIOklima po slovenski metodi G-ALFA.
 3. Kolikšen je nivo statične ali dinamične BIOkibernetske transformacije, ki ga povzročajo predmeti, oprema, naprave, sistemi, vozila, letala in drugo. Ta je lahko škodljiv ali zdravilen.

Svetovanje preko e-pošte in telefona

 1. Če oseba na delovnem mestu sedi v BETA smrtnem žarku  ima manjšo produktivnosti, povečuje odsotnost z dela,  slaba lokacija povzroča nesreče pri delu, psihične probleme, strese, glavobole, začetek vseh bolezni telesa in psihe  itd.

 2. Hitre kontrole stanja BIOsistema za osebe, ki poznajo osnove teorije stanja BIOsistema, ki je podrobno opisana na tej spletni strani.

 3. Glede globalne BIOslike osebe na osnovi meritve prvih enajst (za umrle) ali vseh 1129 BIOparametrov, ki povedo njegovo zdravstveno stanje, prognozo vedenjskega vzorca, nivoja intuicije in prognozo nivoja poslovne uspešnosti.

 4. BIOkibernetsko prognozo za nastanek vseh bolezni ali predispozicijo za prometne ali kake druge nesreče, ko izmerimo BIOkibernetski nivo BIOenergij ALFA, BETA in P ter status v merilnem polju MP1 ter OGBPin vpliv na S1 do S33.

 5. Glede lokacij ALFA življenjskih žarkov v stanovanju ali na delovnem mestu ter izklop BETA žarkov na osnovi ponudbe, ki jo lahko dobite preko e-pošte.

 6. Glede podrobne BIOkibernetske analize tako, da opravimo meritve vseh do 1129 BIOparametrov za osebo, ki  pošlje fotografijo, kot za osebno izkaznico (starost fotografije ni pomembna).

 7. Če lahko BETA smrtne žarke izključimo  tudi na daljavo, preko telefonske povezave. Oseba na drugi strani mora biti BIOkibernetsko zaščitena z BK zaslonkami in BIOlaserjem. Vse potrebne podrobnosti so v knjigi OSNOVE BIOKIBERNETIKE I. del in na tej spletni strani.

 8. Gleda načina kontrole postelje in delovnega mesta. Oseba potrebuje pri postelji telefon, da lahko slišim njen glas. Poznati mora postopek metode za zapiranje BETA žarkov, da lahko aktivno sodeluje, ali pa natančno izvršuje ustna navodila. To storimo za 1. BIOkibernetsko zanko v stanovanju in še za 1. BKZ na delovnem mestu, če je to mogoče z BIOkibernetskega vidika. Običajno pa so na delovnih mestih generirani veliki BETA smrtni žarki, ki jih lahko izključimo včasih le na lokaciji sami.

Na isti številki lahko svetujemo, kaj je potrebno storiti ob sprejemanju novih managerjev in drugih strokovnih kadrov vseh vrst profilov, ob določanju voditeljev strokovnih teamov, nadzornih svetov itd.

To je izjemnega pomena za lastnike kapitala. Merilna BIOtehnologije G-ALFA je izjemno zanesljiva metoda, ki omogoča pravočasno ukrepanje, da ne pride do večje materialne škode ali celo do stečajev. Vsi stečaji so posledica BIOkiberenetskih poškodb voditeljev teama. To je zdaj zanesljivo BIOkibernetsko dokazljivo in seveda tudi pravočasno rešljivo.

Nova slovenska znanost BIF IN MS VDP omogoča bistveno večjo varnost naložb in socialno varnost zaposlenih, bistveno večjo produktivnost in inovacije.

Prav tako lahko dobite informacije glede  svetovanje iz področja problematike vodenja firm ter ekonomije in elektrotehnike (elektronika, avtomatizacija in informatika), sodno izvedeništvo in drugo.

Z BIOkibernetsko analizo ugotavljamo stanje BIOsistema umrlih:

BIOanaliza 11 BIOparametrov zadošča, da na osnovi fotografije ali na lokaciji groba ugotovimo status smrti in vzroke ter lokacijo v času smrti. Če je smrt nastopila v BETA smrtnem žarku potem je smiselno izvršiti BIOtransfer. Postopek BIOtransfera je brezplačen. Stane samo izvršitev opravljene meritve, merilni list in poštni ter izjemoma potni stroški. BIOtransfer pomeni BIOkibernetski vzorec umrlega (DUŠO po filozofiji religij in verskih skupnosti) prestaviti iz D33 S25 iz PEKLA,  v MP33 S19, S20 ali S21 v NEBESA. To opravi Superinteligenca S-ALFA v primeru, da to želimo narediti. Če umremo v ALFA življenjskem žarku in ustrezni BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij, pa ta postopek opravi Superinteligenca S-ALFA ( za vernike je to BOG) brez našega posredovanja.

OPOMBA: Nobene sprave ne more biti niti je ne bo toliko časa, dokler ne bomo BK vzorcev napačno umrlih spravili v "NEBESA". Vse drugo je prazno blebetanje, ki ne vodi nikamor. To je v prvi vrsti dolžnost prave religije, konfigurativno sem jo imenoval novo krščanstvo. To je tudi temeljni izvor TERORIZMA, kar se da ugotavljati s pomočjo slovenske globalne BIOkibernetske diagnostike (SGBKD) v nekaj sekundah.

BIOkibernetska diagnoza je življenjskega pomena za vsako osebo. Čimprej si jo dajte izdelati, da boste vsaj vedeli kam plovete.

BETA smrtni žarki in škodljiva BIOkibernetska transformacija visokih nivojev povzroča poškodbe imunskega, genetskega in hormonskega  sistema vsakega BIOsistema. Daje občutek lažnega zadovoljstva, kot pri mamilaših. Škodljive BIOenergije delujejo namreč kot BIOkibernetsko mamilo in delujejo preko G-BETA BIOtehnologije kot naravna selekcija.

Beta smrtni žarki delujejo kot koš za BIO odpadke, BIOenergetiki pa ta fenomen uporabljajo za zdravljenje in na teh temeljih gradijo Zdravilne gaje, ki uničujejo ljudi, drugi zdravijo zemljo s postavljanjem izredno škodljivih in nevarnih koničastih kamnov, skulptur in drugo.

Slovensko odkritje večdimenzionalnega prostora dokazuje, da Medicina ne pozna pravih vzrokov za nastanek bolezni, ampak zdravi njene posledice, farmacija pa proizvaja povsem napačne a zdravila, ki samo uničujejo psiho in telo vsakega bolnika. Povzročajo hitro generacijo BETA, skrajno škodljivega BIO vzorca pri ljudeh, živalih, rastlinah, povzročajo nastanek mutacije virusev in generiranje patogenih bakterij.

Analize kažejo, da se je  bolezen ponovila, če oseba ni spremenila  lokacije delovnega mesta ali lokacije na postelji, če ni spremenila tipa in kakovosti zdravil, kakovosti prehrane, življenjske filozofije, če ni imela volje do življenja in dela in če ni iz telesa odstranila izvor problema. Seveda pa moramo najprej izkoristiti vse možne metode BIOkibernetske sanacije preden se lotimo kirurškega posega.

Bolezen nastopi praviloma le v primeru, če smo izpostavljeni delovanju BETA smrtnim žarkom ter škodljivi statični in dinamični BIOkibernetski transformaciji, če uživamo BIOkibernetsko škodljivo hrano, pijačo, zdravila, če uporabljamo BIOkibernetsko škodljivo kozmetiko, škodljive predmete in nakit ki povzroča visoko dinamično BIOkibernetsko transformacijo, da prebivamo v BIOkibernetsko napačno zgrajenih objektih, če se vozimo z vozili, ki povzročajo visoko dinamično BK transformacijo, če BIOkibernetsko nismo zaščiteni in če ne poznamo osnovnih mehanizmov BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in naprej do neskončnosti, v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Z odkritjem nove slovenske znanosti BIF in MS VDP se je situacija bistveno spremenila. BETA smrtne žarke lahko izklopimo in ustrezno ukrepamo tako pri obstoječih objektih kot pri novogradnjah.

ALFA žarke lahko aktivno uporabljamo (pasivno jih uporablja sleherni BIOsistem na Zemlji) kot preventivno in kurativno sredstvo pri reševanju celotne BIOkibernetske problematike telesa in psihe po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.

Dodatne informacije:

 1. Mejne vrednosti BIOsistemov

 2. Vsebina elaborata, ki ga dobite kot rezultat meritev 1128 BIOparametrov:

 3. Osnovni BIOkibernetski diagram D13

 4. Razširjeni BIOkibernetski diagram D33

 5. BIOkibernetska temperatura in zasvojenost

 6. BIOkibernetski nivo zdravje in kriminala ( glej opis)

 7. BIOkibernetski potek življenja od rojstva do smrti

 8. Grafični potek možganskih BK nivojev

 9. BIOkibernetska analiza po slovenski metodi G-ALFA vsebuje

 10. Kako ločimo kaj je dobro in kaj je slabo?

 11. Kdo generira bolnike, slabe ljudi, kriminal?

 12. Bolečina

 13. Pomen BIOkibernetskih podatkov

 14. Opis BIOkibernetskih parametrov P1 do P11

 15. Kje smemo moliti, meditirati, telovaditi?

 16. Grafični prikaz stanja našega BIOsistema

 17. Kako rešujemo BIOkibernetsko problematiko po slovenski metodi G-ALFA

 18. Kje lahko preizkusite kako delujejo ALFA in BETA žarki

 19. Dematerializacija na lokaciji BETA žarka

 20. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 21. Vpliv vesoljskih poletov na BIOsisteme članov posadke