ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Pod bresti 29, Ljubljana, Republika Slovenija email: breda.gorenc@telemach.net

Odkritje je pomembno za vse narode sveta, za vse BIOsisteme na Zemlji, za revne in bogate za stare in mlade za religije in verske skupnosti za politične stranke, za učinkovito zaščito proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom, črni magiji in terorizmu.

Sistemska uporaba nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, BIF VDP, omogoča ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE TER HITER, UČINKOVIT IN ENAKOMEREN RAZVOJ SLOVENIJE, EVROPE IN SVETA.

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja zdravilnih gajev (SPA), BIO kibernetska sanacija že zgrajenih objektov in infrastrukture, BIOkibernetska zaščita, novo, pravo BIO kmetijstvo, ki ga omogoča le BIO tehnologija S-ALFA.

BIOKIBERNETSKI DIAGNOSTIČNI CENTER z uporabo slovenske merilne BIO tehnologije S-ALFA (MS VDP) in uporabo metod, ki jih omogoča BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo, odkar se zavedamo. MS VDP omogoča popolno opredlitev BIO sistemov ljudi, živali rastlin in zemlje. Meritve so podane v Tabelah D13, D33 in v mnogih tabelah, kjer so navedeni mnogi globalni in zelo zanimivo BIO parametri.

BIOkibernetski diagnostični center
 1. Kako do zdravja, sreče in blagostanja za vse Zemljane

 2. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 3. Kako si po telefonu uredimo delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA, doma in v tujini

 4. Kako izberemo prave osebe za vodenje civilne in cerkvene družbe ter družino

 5. BIOkibernetski kriminal, 

 6. BIOterorizem,

 7. Terminologija

 8. Gradnja objektov in infrastrukture z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA

Prodajni program, cenik, plačilni pogoji, dobavni roki, REFERENCE

 1. Cenik za BIOkibernetska zaščitna sredstva, usluge, ateste in literaturo

 2. Obnovitev BIOlaserjev

 3. Dobavni roki in plačilni pogoji

 4. Podatki o firmi

 5. Dejavnost firme

 6. Posebni pogoji in popusti za področje računalništva, informatike, telekomunikacij in avtomatizacije

 7. Trgovina po pošti

 8. Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

 9. Vzdrževanje

 10. REFERENCE

 11. Šest mesečni seminar o BIOkibernetiki

 12. Metoda G-ALFA 1,2,3,4. Uporaba ALFA žarkov,za odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa, hane, pijače, kozmetike, predmetov...

 13. METODA S-ALFA 1,2,3,4.ZA ZDRAVLJENJE TELESA (AP01 DO AP33). REVOLUCIJA NA PODROČJU PROFESIONALNE MEDICINE.

 14. Teorija BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora

 

 

Nekaj utrinkov iz knjige o gradnji poslovnih objektov in infrastrukture z vidika BIOtehnologije G-ALFA, ki je bila leta 2002 posredovana Državnemu zboru RS, državni tožilki, varuhu človekovih pravic, škofijskem ordinariatu v Ljubljani.

 V knjigi je podrobno opredeljena sledeča problematika:

 1. Vpliv BIOtehnologije G-ALFA in G-BETA na BIOsisteme.

2. Reševanje BIOkibernetske problematike.

3. Kakšne oblike naj bo streha in kritina, da ne povzroča škodljive BIOkibernetske transformacije.

4. Kako zagotoviti minimalne začetne stroške, ki bi jih povzročila uporaba sodobne BIOtehnologije G-ALFA  pri postavitvi zgradbe, pri adaptaciji že delno zgrajenega objekta ali pri sanaciji že zgrajenega objekta.

5. Definiranje optimalne oblike zgradbe, predelnih sten in izbire BK ustrezne oblike notranje opreme tako, da bo omogočeno uporabnikom poslovnih prostorov najboljše pogoje za delo.

6. V knjigi so vsi potrebni podatki za pravilno določitev lokacije delovnih mest in za določitev lokacije občutljivih informacijskih sistemov, kjer zahtevamo visoko stopnjo zanesljivosti njihovega delovanja.  

BETA smrtni žarki povzročajo na svojih lokacijah fenomen dematerializacije. To je eden od osnovnih razlogov za okvare dragocene profesionalne opreme, ki lahko povzroči veliko materialno škodo.

Prav tako smo zelo podrobno opisali utemeljitev za upoštevanje uporabe BIOtehnologije G-ALFA za zagotovitev visoke stopnje zdravja delavcem, njihove socialne varnosti, produktivnosti, motivacije in pripadnosti družbi, ter pomembnost ureditve delovnih prostorov za BIOkibernetsko varnost njihovih družin. To je še zlasti pomembno za mlajše družine, kjer planirajo nove družinske člane in njihov nemoten razvoj.  

Upoštevanje BIOtehnologije G-ALFA za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije  je še posebej pomembno pri delavcih, ki se ukvarjajo z načrtovanjem visoko zahtevnih in dolgoročno razvojno naravnanih projektov, pomembnih za nacionalno varnost države, za visoko stopnjo zdravja njenih prebivalcev in za njen hiter in učinkovit gospodarski razvoj. 

Pomembno je le, da arhitekt upošteva osnovne BIOkibernetske zakonitosti in postavi objekt tako, da bodo vsi ALFA žarki dostopni za uporabo.

Optimalna postavitev zgradbe z vidika minimalnih začetnih stroškov. 

1. Poiščemo do 10  ALFA žarkov  v smeri sever-jug. Odvisno od velikosti zgradbe. 

2. Poiščemo do 15 ALFA žarkov v smeri vzhod-zahod tako, da se obe smeri sekata približno v sredini, pri manjših parcelah in v odvisnosti od velikosti zgradbe in njene infrastrukture.

3.  V to  križišče postavimo G-ALFA mrežo. S tem so določene fizikalne lokacije vseh ALFA žarkov na parceli ali v že zgrajenem objektu. 

4. Določimo fizikalne točke G-ALFA mreže. Na teh lokacijah se nahajajo vsi ALFA žarki. Točnih sredin ALFA žarkov s fizikalnimi sredstvi ne moremo določiti, so pa te lokacijo dovolj natančne, da lahko arhitekt postavi zgradbo in predelne stene tako, da bodo nekega dne vsi ALFA žarki dostopni za uporabo. 

5. Predelne stene postavimo tako, da so izven lokacij ALFA žarkov. Lokacije delovnih mest lahko postavimo tako, da osebe sedijo v ALFA žarkih. Nikakor pa ne smejo biti delovne mize postavljene tako, da zasedajo lokacije ALFA žarkov. Zaenkrat je nemogoče zagotoviti, da bi bile mize brez predmetov BK škodljivih oblik.  

Opomba 

Ta metoda je dovolj  zanesljiva, če lokacija BIOkibernetsko ni popolnoma uničena. Lokacija je popolnoma uničena takrat,  ko so vsi ALFA žarki na taki lokaciji izključeni, in ko nastopa maksimalno škodljiva BIOkibernetska tranformacija štirih škodljivih BIOenergij, to je Bk nivoja L384 + L384 1+3=4. Običajno so takrat na taki lokaciji BETA   žarki premera N x 4,24 metra in maksimalnega BK nivoja L384. Kjer je N od 1do nekaj tisoč in več v puščavah.

Primer lokacije zaklonišča SRC.SI, Tržaška 116

Na fotografiji je prikazana površina zaklonišča, kjer so označeni vsi ALFA žarki. Skupaj je 33 zaprtih BIOkibernetskih zank. To pomeni 33 ALFA aktivnih življenjskih žarkov BK nivoja E0, kar predstavlja 5. stopnjo po BIOkibernetski lestvici.

Vsi ti žarki so uporabni za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije po slovenski metodi G-ALFA1,2,3,4.

Kaj je pomembno:

1. To je prvo zaklonišče na svetu, ki ima urejeno BIOklimo sedmih zdravilnih BIOenergij BK nivoja E0 po slovenski metodi G-ALFA.

2. Bistvene prednosti tako urejenega zaklonišča so v tem, da bistveno zmanjšanje potrebe po hrani, pijači in zdravilih, poveča se psihofizična kondicijo, morebitno zdravstveno problematiko popolnoma odstrani, bistveno zmanjša problematiko posledic morebitnega sevanja  in drugo.

3. ALFA žarki omogočajo po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4, temeljito BIOkibernetsko čiščenje telesa in psihe vseh morebitnih škodljivih BIOenergij, čiščenje in optimizacija hrane, pijače, zdravil in drugo.

4. Najpomebnejše pa je dejstvo, ki kaže na veliko skrb lastnika SRC.SI  za svoje delavce, za oplemenitenje svojega kapitala in za pravo BIOkibernetsko zaščito svojih delavcev po metodi G-ALFA. To pomeni visoko zaščito predvsem nacionalnih interesov v pravem pomenu besede. To je zdrav slovenski narod, zdrava slovenska zemlja in hitra gospodarska ras na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. To je še kako pomembno za razvoj prave informacijske tehnologije v Sloveniji.

5. Ti ALFA žarki predstavljajo izvrstno zaščito pred vdorom škodljivih BIOenergij, ki jih povzročajo n.pr. nepravilno oblikovani železniški vagoni.  Vagoni v  obliki odrezane piramide povzročajo maksimalno škodljivo dinamično BIOkibnernetsko transformacijo štirih škodljivih BIOenergij BK nivoja L384. To je maksimalna 12. stopnja po BIOkibernetski lestvici. Vse te, za psiho in telo nevarne motnje se na žarkih, na teh BIOkibernetskih zaščitnih stebrih nad zakloniščem zaustavijo. Osebje znotraj poslovne zgradbe je tako povsem zaščiteno pred škodljivimi tujimi vplivi na psiho in telo s severozahodne strani zgradbe.

6. Škodljiva dinamična BIOkibernetska transformacija (ŠDBKTR), ki jo povzročajo nepravilno oblikovana vozila ( avtomobilske cisterne v obliki simetričnega valja in drugih, škodljivih oblik na vozilih, nakit pri voznicah in voznikih, nepravilno oblikovane čelade motoristov in motorjev bo treba sankcionirati z ustreznim zakonom. Vsi ti, do sedaj neznani fenomeni povzročajo sistematično uničevanje vseh BIOsistemov ( ljudi , živali, rastlin in zemlje), ki se nahaja v okolici avtocest in železniških tirov. So tudi osnovni izvor prometnih nesreč. 

7. Vpliv števila aktivnih ALFA žarkov na generiranje BIOklime sedmih zdravilnih BIOenergij, ki jih povzroči Superinteligenca S-ALFA preko 33. in 13. dimenzije. To se zgodi postopoma, ko sprožimo postopek za izklop BETA smrtnih žarkov okoli posameznega ALFA žarka po slovenski metodi G-ALFA.