ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Pod bresti 29, Ljubljana, Republika Slovenija email: breda.gorenc@telemach.net

Odkritje je pomembno za vse narode sveta, za vse BIOsisteme na Zemlji, za revne in bogate za stare in mlade za religije in verske skupnosti za politične stranke, za učinkovito zaščito proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom, črni magiji in terorizmu.

Sistemska uporaba nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, BIF VDP, omogoča ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE TER HITER, UČINKOVIT IN ENAKOMEREN RAZVOJ SLOVENIJE, EVROPE IN SVETA.

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja zdravilnih gajev (SPA), BIO kibernetska sanacija že zgrajenih objektov in infrastrukture, BIOkibernetska zaščita, novo, pravo BIO kmetijstvo, ki ga omogoča le BIO tehnologija S-ALFA.

BIOKIBERNETSKI DIAGNOSTIČNI CENTER z uporabo slovenske merilne BIO tehnologije S-ALFA (MS VDP) in uporabo metod, ki jih omogoča BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo, odkar se zavedamo. MS VDP omogoča popolno opredlitev BIO sistemov ljudi, živali rastlin in zemlje. Meritve so podane v Tabelah D13, D33 in v mnogih tabelah, kjer so navedeni mnogi globalni in zelo zanimivo BIO parametri.

BIOkibernetski diagnostični center
 1. Kako do zdravja, sreče in blagostanja za vse Zemljane

 2. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 3. Kako si po telefonu uredimo delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA, doma in v tujini

 4. Kako izberemo prave osebe za vodenje civilne in cerkvene družbe ter družino

 5. BIOkibernetski kriminal, 

 6. BIOterorizem,

 7. Terminologija

 8. Gradnja objektov in infrastrukture z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA

Prodajni program, cenik, plačilni pogoji, dobavni roki, REFERENCE

 1. Cenik za BIOkibernetska zaščitna sredstva, usluge, ateste in literaturo

 2. Obnovitev BIOlaserjev

 3. Dobavni roki in plačilni pogoji

 4. Podatki o firmi

 5. Dejavnost firme

 6. Posebni pogoji in popusti za področje računalništva, informatike, telekomunikacij in avtomatizacije

 7. Trgovina po pošti

 8. Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

 9. Vzdrževanje

 10. REFERENCE

 11. Šest mesečni seminar o BIOkibernetiki

 12. Metoda G-ALFA 1,2,3,4. Uporaba ALFA žarkov,za odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa, hane, pijače, kozmetike, predmetov...

 13. METODA S-ALFA 1,2,3,4.ZA ZDRAVLJENJE TELESA (AP01 DO AP33). REVOLUCIJA NA PODROČJU PROFESIONALNE MEDICINE.

 14. Teorija BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora

 

 

BIOterorizem in terorizem

BIOterorizem je posledica BIOkibernetskega kriminala. BIOkibernetski kriminal povzročajo ljudje, ki so generirali svoj BIOsistem po G-BETA BIOtehnologiji.

To je zmotna, podzavestna ali zavestna uporaba BETA žarkov ter statične in dinamične BIOkibernetske transformacije.

Večje BIOkibernetske poškodbe ima človek, višji položaj zaseda v družbi, več škode lahko povzroči sebi, svoji družini in vsej svoji okolici.

Povzročanje škode potem taka skupina ljudi, ki se generira v vsaki družbeni strukturi, stranki, klanu, društvu itd, zakonsko zaščiti na različne načine in propadanje celotne populacije na posameznem področju se sistemsko nadaljuje.

Vse skupaj se potem zavije v filozofijo demokracije, svobodo duha in telesa, v osebno nedotakljivost, v reklamo posameznih pripomočkov, proizvodov, naprav, sistemov, filozofije in postane mehanizem za sistematično uničevanje celotne populacije na posameznem področju, ki izvrstno deluje.

BIOterorizem postaja vse bolj sistemski proizvod FARMACIJE, medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ, predvsem ISLAMA. Iz tega nastanejo metode in mehanizmi, ki so zakonsko podprti in uničevanje celotne družbe se neusmiljeno nadaljuje.

Da bo ironija še večja, začnejo zasedati vodilne položaje ljudje, ki so sistematično vzgojeni po metodi G-BETA. Začne se neprestana borba med dobrim in zlom.

Dobro je opredeljeno po metodi G-ALFA, slabo je opredeljeno po metodi G-BETA.

Zdaj smo prišli do točke, kjer se moramo odločiti. Ali bomo slabo še naprej podpirali in propadli ali bomo doumeli in začeli pravilno vzgajati stari in mladi rod po metodi G-ALFA.

Z merilno BIOtehnologijo G-ALFA so vse te navedbe dokazljive.

Področja, kjer povzroča BIOterorizem največ škode so:

1. Izgradnja objektov po metodi G-BETA

2. Farmacevtska proizvodnja

3. Poljedelstvo in živinoreja

4. Predelava hrane (uporaba kemikalij in umetne hrane)

5. Proizvodnja in prenos el. energije (napačno oblikovani in napačno postavljeni daljnovodni drogovi in transformatorske postaje),

6. Napačno oblikovani sakralni objekti in sistemsko postavljeni v BETA smrtne žarke tako, da se povzroča maksimalno škodljiva statična BIOkibernetska transformacije štirih škodljivih BIOenergij, ki povzročajo BIOkibernetski kriminal.

Hrana, pijača in zdravila povzročajo BIOterorizem

Kako to deluje?

Primerjava med domačo in uvoženo hrano

Izdelal sem kompletno BIOanalizo 1128 BIOparametrov za domači med in marmelado ter za uvoženo marmelado in maslo.

Prednost domače hrane je, da se da očistiti škodljivih BIOenergij po enostavni metodi G-ALFA 1,2,3,4, ki jo obvlada vsak otrok po enem tednu vaje.

 

Vpliv škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije na čebele in sadno drevje v času generiranja proizvoda.

Analitičen prikaz BIOkibernetske analize

BIOanaliza uvoženega surovega masla ter marmelade

Surovo maslo: 

Zaključek:

Problematika zahteva sprejetje ustreznih ukrepov, da Slovenijo zaščitimo pred BIOterorizmom in domačih in tujih logov.

Cena hrane pri celotnih stroških slovenskega gospodarstva sploh ni pomembna. Glavni prihranek nastaja pri stroških za reševanje bolezenske problematike, ki zaradi tega nastaja, pri bistveno večji produktivnosti in motiviranosti za delo in družino ter za generiranje novih, bistveno kakovostnih inovacij, ki so omogočene le z uporabo slovenske BIOtehnologije G-ALFA.

NOBENE, popolnoma nobene druge poti ni!!!