ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Pod bresti 29, Ljubljana, Republika Slovenija email: breda.gorenc@telemach.net

Odkritje je pomembno za vse narode sveta, za vse BIOsisteme na Zemlji, za revne in bogate za stare in mlade za religije in verske skupnosti za politične stranke, za učinkovito zaščito proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom, črni magiji in terorizmu.

Sistemska uporaba nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, BIF VDP, omogoča ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE TER HITER, UČINKOVIT IN ENAKOMEREN RAZVOJ SLOVENIJE, EVROPE IN SVETA.

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja zdravilnih gajev (SPA), BIO kibernetska sanacija že zgrajenih objektov in infrastrukture, BIOkibernetska zaščita, novo, pravo BIO kmetijstvo, ki ga omogoča le BIO tehnologija S-ALFA.

BIOKIBERNETSKI DIAGNOSTIČNI CENTER z uporabo slovenske merilne BIO tehnologije S-ALFA (MS VDP) in uporabo metod, ki jih omogoča BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo, odkar se zavedamo. MS VDP omogoča popolno opredlitev BIO sistemov ljudi, živali rastlin in zemlje. Meritve so podane v Tabelah D13, D33 in v mnogih tabelah, kjer so navedeni mnogi globalni in zelo zanimivo BIO parametri.

 1. Kako do zdravja, sreče in blagostanja za vse Zemljane

 2. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 3. Kako si po telefonu uredimo delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA, doma in v tujini

 4. Kako izberemo prave osebe za vodenje civilne in cerkvene družbe ter družino

 5. BIOkibernetski kriminal, 

 6. BIOterorizem,

 7. Terminologija

 8. Gradnja objektov in infrastrukture z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA

Prodajni program, cenik, plačilni pogoji, dobavni roki, REFERENCE

 1. Cenik za BIOkibernetska zaščitna sredstva, usluge, ateste in literaturo

 2. Obnovitev BIOlaserjev

 3. Dobavni roki in plačilni pogoji

 4. Podatki o firmi

 5. Dejavnost firme

 6. Posebni pogoji in popusti za področje računalništva, informatike, telekomunikacij in avtomatizacije

 7. Trgovina po pošti

 8. Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

 9. Vzdrževanje

 10. REFERENCE

 11. Šest mesečni seminar o BIOkibernetiki

 12. Metoda G-ALFA 1,2,3,4. Uporaba ALFA žarkov,za odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa, hane, pijače, kozmetike, predmetov...

 13. METODA S-ALFA 1,2,3,4.ZA ZDRAVLJENJE TELESA (AP01 DO AP33). REVOLUCIJA NA PODROČJU PROFESIONALNE MEDICINE.

 14. Teorija BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora

 

 

ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Zapiranje BIOkibernetskih zank po telefonu 090 4207 ali 01 2834831 po metodi G-ALFA

V zvezi z mnogimi vprašanji tistih, ki nimajo dostopa do tel 090 4207, pa se nahajajo doma ali v tujini predlagam za zapiranje Biokibernetskih zank naslednje:

 1.    Najprej moramo vedeti kaj lahko naredimo po telefonu. Problemi so natančno opisani v moji knjigi Osnove BIOkibernetike I. del. Če problematiko teoretično obvladamo, potem ima smisel nadaljevati z delom, da dosežemo najmanjše stroške.

2.   Sprožimo postopek, da izključimo nekaj BETA žarkov okoli ALFA žarkov. Za začetek ima to smisel izvršiti na postelji. Tam je potrebno zapreti dve do štiri BIOkibernetske zanke. Odvisno od tega, kako so razporejeni ALFA žarki v prostoru.

3.   Nadalje ima smisel zapreti BK zanko n.pr. v prostoru kjer se zadržujemo preko dneva in v službi na delovnem mestu. Tudi lokacijo hladilnika in štedilnika je potrebno BIOkibernetsko sanirati, če kuhamo doma.

4.   Čimprej se naučimo ločiti žarke med seboj. Če imamo BK zdrave otroke nam bodo pri tem v veliko pomoč. Beta žarkom se lahko samo umaknemo. V nobenem primeru ne postavljajmo v žarke predmete, ker s tem škodljivo statično BIOkibernetsko transformacijo v večini primerov samo še povečamo. Tudi če ALFA in BETA žarkov ne ločimo je njihovo zaznavanje zelo pomembno. Tam, kjer žarek zaznamo ga označimo. Slej ko prej bomo sanirali svojo BIOsliko po metodi G-ALFA in s tem pridobili sposobnost odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa.

5.   Kdor se ima namen profesionalno ukvarjati z novo slovensko BIOtehnologijo G-ALFA naj to prosim sporoči. Poslali mu bomo pogoje in program šolanja, ki poteka vsako leto od leta 2002 naprej v Ljubljani na šoli Milana Šuštaršiča za Bežigradom. V dvorani in njeni okolici je zgrajen vrhunski BIOkibernetski poligon, PRAVI IN PRVI ZDRAVILNI GAJ v Sloveniji in na svetu sploh.  Na tem poligonu lahko preizkušate in pridobivate svoje BIOkibernetske sposobnosti. Poligon je namenjen izkanju ALFA in BETA žarkov ter pridobivanju vrhunskih psihofizičnih sposobnosti po metodi G-ALFA1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4. 

6.   Uporabo G-ALFA BIOtehnologije bi moral obvladati vsak Zemljan, če želi živeti zdravo, zadovoljno, bogato, motivirano in če želi imeti zdrav svoj rod!!!.

Cena svetovanja in usluge ( zapiranje BIOkibernetskih zank po telefonu) za   eno BIOkibernetsko zanko je: (glej cenik- točko 7)

Predlagamo,   da najprej preizkusite lokacijo postelje in sicer:

 1.   Postavite se do postelje in jo v mislih razdelite na tri dele. Najprej potipate prvo tretino pri glavi in ugotavljajte kaj čutite( toplo, hladno, piha, špika, gosto, redko, ali pa je še kaj drugega).

2.   To ponovite tudi v sredini in pri nogah.

3.   Če bodo občutki enaki, potem ležite v BETA žarkih, na smrtni postelji in se kar pripravite na bolezensko problematiko, ki se ji v nobenem primeru ne morete izogniti. Pri tem ne pomagajo nobena zdravila, ne umetna, vsa so izredno nevarna in škodljiva, ne naravna. pri tem ne pomaga premik postelje ali polaganje piramid, plošč in drugih pripomočkov črne magije in alternativne medicine, kot se imenujejo. Tudi nošenje nakita je izredno nevarno, če BIOkibernetsko ni atestiran. Povzroča namreč izredno visoko škodljivo dinamično BIOkibernetsko transformacijo do 4. škodljivih BIOenergij, ki uniči sleherni BIOsistem. Edino zdravilo je izklop BETA smrtnih žarkov ter zdrava postelja, ki mora imeti vrhunske BIOkibernetske lastnosti, ki jih omogoča le slovenska metoda G-ALFA. (glej pisma bralcev).

4.   Če bodo občutki različni, potem je lahko eden od teh žarkov ALFA žarek, ostali pa so BETA itd.

5.   Če ležite na smrtni postelji, potem je lahko žarek BETA tudi do 4,24, metra v premeru ali pa je pred posteljo ALFA žarek, ki ga bomo skupaj našli, Vi pa boste označili sredino ALFA žarka in ga začeli uporabljati.

6.   Pri roki imejte svinčnik ali alkoholni flomaster, da boste z njim označili sredino ALFA žarka, ko jo bomo skupaj našli. Potem bomo šele sprožili postopek, da se BETA žarki okoli tega ALFA žarka izklopijo. Celoten postopek aktiviranja enega ALFA žarka traja v povprečju cca 13 do 23 minut. Če so ALFA žarki že izklopljeni lahko traja postopek za aktiviranje enega ALFA žarka tudi do 40 minut in več. Zato je potrebno, da razumete pred začetkom del, kaj bomo počeli in kakšen naj bi bil rezultat.

7.  To je tudi eden od motivov zakaj sprašujem, če žarke čutite. Če jih čutite, potem boste verjeli, da se je nekaj spremenilo. Seveda boste posledice uporabe ALFA žarka po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4, čutili postopoma. Postopoma, če boste metodi sistematično uporabljali, se bo uredila celotna problematika telesa in psihe. 

8.   V vsakem primeru pa je potrebno sistematično uporabljati metodo G-ALFA 1.2.3.4., in S-ALFA 1,2,3,4, ki je v knjigi podrobno opisana.

Dela lahko opravimo ko nakažete ustrezen znesek  na  osnovi predračuna. Za stalne stranke pošljemo račun po opravljenem svetovanju. 

Ne pozabite!!! : Načrt in mere od sten do sredine ALFA žarkov morate v tem primeru, ko opravimo BK aktiviranje  ALFA žarkov po telefonu, opraviti sami in ga shraniti,  meni pa pošljete kopijo načrta. BIOkibernetske podatke, ki Vam jih bom posredoval ob aktiviranju ALFA žarkov si zapišite in jih shranite.

Opomba: Ko gre za sanacijo že izklopljenih ALFA žarkov, ko na taki lokaciji že nastopa BETA žarek premera 4,24 metra ali njegovi mnogokratniki,  je koristno  tako lokacijo vsaj enkrat letno kontrolirati. ALFA žarek se v času regeneracije BIOkibernetske zanke lahko premakne proti fizikalni točki mreže G-ALFA.