ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, Pod bresti 29, Ljubljana, Republika Slovenija email: breda.gorenc@telemach.net

Odkritje je pomembno za vse narode sveta, za vse BIOsisteme na Zemlji, za revne in bogate za stare in mlade za religije in verske skupnosti za politične stranke, za učinkovito zaščito proti BIOkibernetskemu kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom, črni magiji in terorizmu.

Sistemska uporaba nove slovenske znanosti, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, BIF VDP, omogoča ZDRAVJE, SREČO IN BLAGOSTANJE TER HITER, UČINKOVIT IN ENAKOMEREN RAZVOJ SLOVENIJE, EVROPE IN SVETA.

Pravilna gradnja objektov in infrastrukture, gradnja zdravilnih gajev (SPA), BIO kibernetska sanacija že zgrajenih objektov in infrastrukture, BIOkibernetska zaščita, novo, pravo BIO kmetijstvo, ki ga omogoča le BIO tehnologija S-ALFA.

BIOKIBERNETSKI DIAGNOSTIČNI CENTER z uporabo slovenske merilne BIO tehnologije S-ALFA (MS VDP) in uporabo metod, ki jih omogoča BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo, odkar se zavedamo. MS VDP omogoča popolno opredlitev BIO sistemov ljudi, živali rastlin in zemlje. Meritve so podane v Tabelah D13, D33 in v mnogih tabelah, kjer so navedeni mnogi globalni in zelo zanimivo BIO parametri.

 1. Kako do zdravja, sreče in blagostanja za vse Zemljane

 2. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 3. Kako si po telefonu uredimo delovni in bivalni prostor po slovenski metodi G-ALFA, doma in v tujini

 4. Kako izberemo prave osebe za vodenje civilne in cerkvene družbe ter družino

 5. BIOkibernetski kriminal, 

 6. BIOterorizem,

 7. Terminologija

 8. Gradnja objektov in infrastrukture z upoštevanjem BIOtehnologije G-ALFA

Prodajni program, cenik, plačilni pogoji, dobavni roki, REFERENCE

 1. Cenik za BIOkibernetska zaščitna sredstva, usluge, ateste in literaturo

 2. Obnovitev BIOlaserjev

 3. Dobavni roki in plačilni pogoji

 4. Podatki o firmi

 5. Dejavnost firme

 6. Posebni pogoji in popusti za področje računalništva, informatike, telekomunikacij in avtomatizacije

 7. Trgovina po pošti

 8. Vrednotenje blaga in storitev ter sodno izvedeništvo

 9. Vzdrževanje

 10. REFERENCE

 11. Šest mesečni seminar o BIOkibernetiki

 12. Metoda G-ALFA 1,2,3,4. Uporaba ALFA žarkov,za odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa, hane, pijače, kozmetike, predmetov...

 13. METODA S-ALFA 1,2,3,4.ZA ZDRAVLJENJE TELESA (AP01 DO AP33). REVOLUCIJA NA PODROČJU PROFESIONALNE MEDICINE.

 14. Teorija BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora

 

 

pATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Dodatne informacije:

 1. Vsebina elaborata, ki ga dobite kot rezultat meritev 1128 BIOparametrov:
 2. Osnovni BIOkibernetski diagram D13
 3. Razširjeni BIOkibernetski diagram D33
 4. BIOkibernetska temperatura in zasvojenost
 5. BIOkibernetski nivo zdravje in kriminala ( glej opis)
 6. BIOkibernetski potek življenja od rojstva do smrti
 7. Grafični potek možganskih BK nivojev
 8. BIOkibernetska analiza po slovenski metodi G-ALFA vsebuje
 9. Kako ločimo kaj je dobro in kaj je slabo?

 10. Kdo generira bolnike, slabe ljudi, kriminal?
 11. Bolečina
 12. Pomen BIOkibernetskih podatkov
 13. Opis BIOkibernetskih parametrov P1 do P11
 14. Kje smemo moliti, meditirati, telovaditi?
 15. Grafični prikaz stanja našega BIOsistema
 16. Kako rešujemo BIOkibernetsko problematiko po slovenski metodi G-ALFA
 17. Kje lahko preizkusite kako delujejo ALFA in BETA žarki
 18. Dematerializacija na lokaciji BETA žarka
 19. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil po slovenski metodi G-ALFA

 20. Vpliv vesoljskih poletov na BIOsisteme članov posadke
 21. Mejne vrednosti BIOsistemov