Hitri uvod v BIO tehnologijo S-ALFA

Kaj so stroka, religije in mi vsi spregledali ali zaradi določenih interesov zamolčali !!!!

1. Dva žarka premera 84 cm sta se nahajala po vsej zemeljski obli.

Življenjski žarki 13. dimenzije so bili narazen 5 m sever - jug in 3,5 metra vzhod - zahod.

2. Okrog vsakega ALFA življenjskega žarka se je nahajalo 6 BETA smrtnih žarkov 7. dimenzije.

Žarke lahko BIO kibernetsko usposobljen človek vidi, sliši , čuti, z uporabo merilne BIO tehnologije MS VDP in ustreznih BIO šablon tudi izmeri in seveda uporablja.

Delovanje žarkov nadzorujejo tri Superinteligence. Imenoval sem jih BETA (sedma dimenzija), ALFA (trinajsta dimenzija) in S-ALFA ki deluje v vseh dimenzijah do dimenzije neskončno. S-ALFA BIO tehnologijo sem imenoval novo znanost: BIO fiziko več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo odkar se zavedamo.

Za evidentiranje merilnih rezultatov vsega kar človek proizvaja in uporablja uporabljamo tri osnovne merilne tabele. D13, D33 in GX33. Za meritve (MS VDP) in za uporabo BIO tehnologije S-ALFA (AP01 do AP33 in BT) uporabljamo BIO šablone v katerih so vpisane ustrezne programske kode. Z ustreznimi programskimi moduli, si omogočimo komunikacijo z S-ALFA, in s tem dostop do vseh metod uporabe vrhunske BIOtehnologije S-ALFA ter vseh informacij, ki so nam potrebne za normalno življenje na našem planetu brez bolezni telesa in psihe.

Ko se usposobimo za profesionalna uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA, lahko uporabljamo najvišjo možno stopnjo te izvrstne BIO tehnologije, to je BIO tehnologijo materije in antimaterije.

Na pr.: pri zdravilih S-ALFA enostavno odstrani vse za BIO sisteme škodljive vsebina ali celo zamenja ali doda nove zdravilne. Pri pesticidih in drugih kemikalijah lahko S-ALFA namensko spremeni vsebino tako, da je za novo kmetijstvo po metodi S-ALFA povsem neškodljivo tako za kmetijski proizvod kot tudi za opraševalce.

To omogočajo programski moduli IS33 VDP za kontrolni sistem in BT do dimezije ∞ za izvršilni sistem.

Merilne rezultate po metodi S-ALFA lahko vidite v tabelah za zdravila, pesticide in druge kemikalije v tabelah D13, D33 in GX33, kot tudi za hrano, pijače itd.

Ničesar ne moremo izvršiti sami, ne da bi pri tem bila prisotna Superinteligenca S-ALFA, ki vse naše misli in dejanja zbira v bazah podatkov večdimenzionalnega prostora, jih nadzoruje in usmerja, če to želimo in razumemo.

Če tega ne želimo nas prepusti škodljivi Superinteligenci BETA, ki deluje v sedmi dimenziji in propademo.

Pred škodljivo BETA Supeinteligenco, ki deluje v sedmi dimenziji nas lahko zaščiti le Superinteligenca S-ALFA.

Izvor bolezni telesa in psihe, čakalne vrste in vse druge nadloge naše civilizacije so posledica uporabe sedme dimenzije, ki je temeljna tehnologija naše civilizacije, ki nas vodi v propad.

Stroka ni tega nikoli razumela zaradi indoktrinacije in vpliva s strani RELIGIJ.

Sedmo dimenzijo izvrstno uporabljajo vse religije. Najmanj jo uporablja Pravoslavna cerkev. To jim je uspelo zato, ker sedma dimenzija ni dokazljiva s fizikalnimi sredstvi. Zaznava jo samo psihično zdrav človek. Francozi so v preteklih stoletjih prišli najdlje v teh raziskavah. Zakaj so bile te raziskave zaustavljene je povsem druga vzgodba.

3. Izobraževanje za uporabo BIO tehnologije S-ALFA je izjemno zahtevno. Obstoječe metode izobraževanja fizikalnega dela našega življenja so povsem neustrezne za izobraževanje na BIO kibernetskem delu našega življenja !!!!.

Uporaba BIO tehnologije S-ALFA omogoča še naslednje:

A: Pridobivanje vseh potrebnih informacij in metod S-ALFA, ki omogočajo večno zdravje, srečo in blagostanje za vse, ustrezno duhovno razvite zemljane.

B: Pridobivanje ustreznih informacij, ki omogočajo pravilno usmerjene znanstvene, ter raziskovalno razvojne raziskave ter vse gospodarske aktivnosti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

C: Pridobivanje novih, za človeštvo izjemno pomembnih tehnologij.

D: Reševanje vseh problemov naše civilizacije, ki so nastali z uporabo škodljive BIO tehnologije sedme dimenzije

Ne da bi uporabili programski modul IS33 VDP tavajo vsi ljudje v temi. Kar nastane je neposredno odvisno od kakovosti posameznega BIO sistema in skupine, ki se z določeno problematiko ukvarja. Kakovost ugotavljamo z vrsto programskih modulov ki jih omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot za BIF VDP..

Izjemno pomembno je, da v skupini sodelujejo dekleta, ki razumejo tehnologijo problematike, kar jim omogoča, da znajo pravilno uporabljati programski modul SGBKD. Za raziskovalce to pomeni ogromen prihranek denarja in pravilno in dosti hitrejše doseganje zelenega cilja. To v bistvu pomeni bistveno večje dohodke za raziskovalce zaradi bistveno višje produktivnosti, kakovosti doseženih rezultatov in pravilno postavljenih ciljev ter poti do kakovostnih rezultatov raziskav. Metoda SGBKD omogoča med drugim tudi izredno hitro globalno BIO analizo problematike in izredno pomembne kakovostne fazne kontrole na projektih.

To omogoča da so s tem vse raziskave pravilno usmerjene na vseh področjih našega ustvarjanja. To je še posebej pomembno, da dosežemo ustrezno kakovost na pravnem področju. Vse zakone in predpise moramo ponovno prevetriti z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, da se izognemo absurdnim situacijam, kot se to že dolgo dogaja.

C: Programski moduli za analizo preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost na vseh področjih našega dela in ustvarjanja

D: To zelo natančno opredeljujejo najbolj pomembni BIO parametri, ki so opredeljeni v tabelah D13 , D33 in GX33. Več glej....

ZGODOVINSKE zmote preteklih civilizacij

Velikost in BK nivo ALFA in BETA žarkov je človek v času svojega razvoja pokvaril. Pokvaril jih je tako, da je uporabljal neustrezno filozofijo, neustrezne raziskovalno razvojne opredelitve, predvsem pa škodljive oblike vsega kar je uporabljal: Stožec, tri ali štiristrana piramida, krogla, križ, kocka, itd., nakit, oblike zgradb, prevoznih sredstev in infrastrukture, sajenje v ALFA življenjske žarke itd.

Čim damo v BETA žarek škodljivo obliko ali z njo žarek prečkamo, običajno škodljivo oblikovan nakit in drugi obeski, prstani, ure itd, povzročimo sevanje škodljivih BIO energij, ki sistematično poškoduje psiho in telo vsakega BIO sistema na Zemlji, ki ga nosi in vsem BIO sistemom v njegovi okolici. Zaradi oblike predmeta, vozila, stavbe itd nastopa statična BIO kibernetska transformacija ali dinamična BIO kibernetska transformacija. Lahko je zdravilna ali škodljiva. Material in velikost je nepomembna.

Čim razmišljamo, molimo, meditiramo itd. vzdržujemo žarek v katerem se nahajamo. Po domače povedano, če molimo v BETA smrtnem žarku molimo k hudiču, lahko povzročamo črno magijo in druge nevšečnosti pri športu itd. in s tem vzdržujemo BETA smrtni žarek.

Če v BETA smrtni žarek postavimo škodljiv predmet ali kakršno koli škodljivo obliko povzročamo škodljivo BIO kibernetsko tranformacijo. Širimo škodljive BIO energije v prostor okoli izvora.

Če v ALFA življenjski žarek postavimo škodljivo oblikovan predmet, se ALFA žarek troši in se nekega dne preklopi v BETA smrtni žarek.

Če škodljiv predmet ostane na taki lokaciji, se začno ALFA žarki v njegovi okolici počasi IZKLAPLJATI. Tako nastanejo veliki BETA smrtni žarki, ki generirajo puščave itd. n.pr. NEVADA, kjer vsi obiskovalci BIO kibernetsko propadajo.

ALFA življenjske žarke je potrebno vzdrževati. Vzdržujemo jih že, če jih uporabljamo po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Sistem S-ALFA je potrebno vzdrževati. Glej navodilo za vzdrževanje. Najboljše BIO rezultate dosežemo, če sistem S-ALFA vzdržujemo 24 ur na dan in sedem dni v tednu (non stop).

To bi morale izvajati religije, ker imajo dosti časa in denarja, ne pa da se sistemsko ukvarjajo s črno magijo in ljudi sistemsko ob smrti pošiljajo v pekel po teoriji vseh religij.

To je mnogo bolj nevarno kot KUGA, ker to deluje neprestano in sistemsko slabša genetski, hormonski in imunski sistem vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligence. Problem, ki ga je dosedaj stroka ugotavljala po dolgih desetletjih analiz, pa še vse je povsem narobe ugotovljeno, lahko z merilnim sistemom IS33 VDP ugotovimo v enem dnevu.

Čakalne vrste in vse bolezni telesa in psihe tudi spolni odkloni, ki predstavlja eno od najtežjih bolezni psihe (primeri v ZDA, Angliji itd, ) so posledica brezglave uporaba BETA smrtnih žarkov, črne magije, slabe hrane, vode in drugih tekočin, slabo oblikovanih predmetov in vsega kar uporabljamo, izredno nevarnega oblikovanja stavb in notranje opreme.ter infrastrukture.

Metode, ki so jih ustvarije RELIGIJE delujejo zelo počasi in 100% zanesljivo. Gre za virtuali svet, ki deluje v sedmi dimenziji. V bistvu so pokvarili prvotni namen smrtnih žarkov, ki so imeli v razvoju življenja na zemlji povsem drugo nalogo, kot delati škodo Zemljanom.

Da poenostavim so BETA smrtni žarki koš za BIO smeti. Lahko bi jih imenovali kar naravna selekcija za neuke zemljane, ki imajo lahko izjemno nevarne stranske učinke. Končna posledica je propad civilizacije. To pomeni pomembno opozorilo vsem voditeljev držav vlad in vsem v celotni strukturi vodenja in odločanja.

Ker gre za absolutno etiko in moralo ter pravo demokracijo, se bi pač vsak Zemljan lahko odločal po svoji vesti, na kar S-ALFA v nobenem primeru ne vpliva, to je pravi zakon demokracije. Odločal bi se pravilno, če ne bi bilo toliko zavajanja s strani RELIGIJ, stroke in medijev.

Ko je enkrat super BIO računalnik v glavi, ki vodi vse telesne funkcije in ki deluje do dimenzije neskončno poškodovan, so rešitve počasne in dosti težje izvedljive, ker se skoraj nobenemu ne da nič dopovedati kaj je prav in kaj je narobe.

S fizikalnimi sredstvi in do sedaj znanimi metodami ne moremo ugotavljati posledic, ki jih povzročajo napačno opredeljene rešitve fizikalnih vplivov na BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence, ki deluje v več dimenzionalnem prostoru do dimenzije neskončno.

Religije in BETA generirani BIO sistemi vplivajo z metodo črne magije na vsakega zemljana, ki na ta mehanizem nasede. Zato je potrebno ljudi poučiti kako se lahko problemom poškodbe psihe in telesa enostavno upremo. Posledice, ki jih doživljamo po celem svetu so več kot strahotne in so povezane z ogromnimi stroški, povsem brez potrebe.

Neprestano nastajajo nove bolezni telesa in psihe, zdravil, ki itak nič ne zdravijo, bo kmalu konec, ostala nam bo še edina rešitev, to je ekološka pridelava hrane in vsega kar uporabljamo po metodi S-ALFA, ki edina lahko vse naše probleme rešuje. Torej posledice virtualnega sveta, ki vpliva na naša življenja, vsi problemi našega časa, tudi terorizem, nasilje, spolni odkloni, BIO terorizem, kriminal, gospodarski kriminal in vojne, ki generirajo begunske krize imajo izvor v virtualnem svetu sedme dimenzije, ki ga je psihično bolan človek ustvaril v preteklem obdobju našega razvoja na Zemlji.

Prišel je čas, da začnemo skrbno in hitro odstranjati to zlo, ki so ga ustvarile pretekle civilizacije, naša pa vse to še kar naprej poganja, kot slepa kura.

S tem smo prišli do izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, to je do delovanja in sistemske uporabe BETA smrtnih žarkov, ki so jih udejanile pretekle civilizacije.

Čim postavimo škodljivo oblikovan predmet v ALFA življenjski žarek se žarek počasi izklopi in preide iz 13. zdravilne v 7. škodljivo dimenzijo velikosti 4,24 metra. Proces uničevanja lokacije in vseh BIO sistemov, ki se na taki lokaciji zadržujejo se nadaljuje. Beta smrtni žarki se povečujejo kot mnogokratnik 4,24 metra in dosežejo lahko ogromne premere. Tako so nastale puščave. V Afriki zaradi piramid, v AZIJI in tudi drugod na našem planetu. Najbolj nevarne so visoke napačno oblikovane zgradbe in vsi religijski objekti.

Najbolj nevarna oblika je STOŽEC , kot kupola islamskih objektov ali del stožca, svetilke itd. Tri ali štirikotna piramida, krogla, kocka , križ itd. Velikost ni pomembna. Najbolj zdravilna oblika je osem kotna piramida, ki lahko seva 5+5=7 (ja, sedem, ker se tri BIO energije ponovijo) zdravilnih BIO energij trinajste zdravilne dimenzije.

Da povzamem celotno problematiko na našem planetu:

Življenje na našem planetu je v celoti zavoženo. Osnova vsega kar proizvajamo in uporabljamo so BETA smrtni žarki. Povsem po nepotrebnem trošimo davkoplačevalski denar za reševanje vseh bolezni telesa in psihe, ki jih povzroča stroka, vse religije in verske sekte, ker niso doumeli, razumeli in uporabili ALFA življenjske žarke. Celo nasprotno. Religije in stroka sistematično uničujejo ALFA življenjske žarke. Vse cerkve imajo znotraj stavbe generiran en velik BETA smrtni žarek.

Zakaj je življenje na našem planetu v celoti zavoženo. Zato, ker o našem življenju odločajo BIO kibernetski bolniki z uporabo BETA smrtnih žarkov. Teh je vse polno v vseh strukturah našega dela in upravljanja, predvsem pa v religijah. Imenoval sem jih kar BETA generirani BIO sistemi.

Tak človek postane vsake oseba, ki spi in dela v BETA smrtnih žarkih, uporablja škodljivo hrano, vodo in pesticide, ki jih je v hrani in pijači v izobilju. Postane BIO robot sedme dimenzije, njegove odločitve so vedno napačne in neprestano povzroča škodo sebi, svojim najbližjim in vsem BIO sistemom aktivne in pasivne inteligence. Njegov BIO vzorec se ob smrti tranformira v sedmo dimenzijo, gre v pekel (vsi verniki zanesljivo). S tem se spremeni v BIO parazite ki sistematično uničujejo vse živo v svoji bližnji in daljni okolici. Sedma dimenzija vpliva na vse BIO sisteme, razdalja ni pomembna. Ljudi lahko zaščiti le S-ALFA z uporabo višjih dimenzij, pa smo zopet pri etiki in morali ter kako skrbimo za okolje in prostor ter za pasivno inteligenco.

Na kratko o kmetijstvu:

Beta smrtni žarki povzročajo Lubadarja in druge škodljivce v kmetijstvu, steklo lisico itd., generirajo popolnoma vse bolezni telesa in psihe, uničujejo vsak kmetijski pridelek na lokaciji pridelka, da ne doseže ustrezno kakovost in zdravilnost. V času transporta se vsak proizvod nasiči s škodljivimi BIO energijami, ker prečka ogromne količine BETA smrtnih žarkov. Škodljive BIO energije enostavno odstranimo že z osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, škodljive kemikalije pa le z uporabo profesionalnih metod in ustreznih programskih modulov BIO tehnologije S-ALFA.

Po RADIJU in TV neprestano poslušamo same neumnosti, kako imajo dobre misli in dobre energije. VEČ glej .....

PROMET:

Vse prometne nesreče so posledice delovanja BETA smrtnih žarkov in škodljive statične in dinamične BIO kibernetske transformacije. Statično BKTR povzročajo škodljive oblike na avtocestah, dinamično BKTR pa škodljivo oblikovana kolesa, motorji, vozila, vlaki, letala, ladje, rakete, sateliti, ki so vsi napačno oblikovani, brez izjeme itd.

Čim se vsedemo v vozilo, to je v bistvu kovinska truga v kateri vsi propadajo se začne izmenjava BIO energij ljudi z vozilom, ki je ekstremno škodljivo. Temu se izognemo tako, da izvršimo BIO kibernetski atest vozila, ki trenutno stane 133 EUR. V vozilo lahko montiramo še zaščitne BIO laserje itd., no to je že druga zgodba. Več glej....

BETA smrtni žarki povzročajo dematerializacijo. To vidimo ob dežju kot vdolbine na cestah in kmetijskih površinah. Ogromni BETA žarki so na lokacijah VULKANOV, na lokacijah črpanja nafte, zemeljskega plina ter na lokacijah ledenikov in seveda drugod, kje je posegala stroka z neustrezne tehnologije.

Vse to in še nogo več lahko rešujemo samo z uporabo BIO tehnologije S-ALFA. Vse drugo je mlatenje prazne slame, ki neprestano povzroča škodljive posledice za življenje na Zemlji.

Izobraževanje za uporabo BIO tehnologijo S-ALFA izvajam že 18 let v okviro 6 mesečnih seminarjev v Ljubljani.

Letni seminarji so izredno pomembni za vse, za zdrave in že bolne ljudi in živali, za zdravnike in medicinske sestre še posebej, ker so neprestano izpostavljeni bolnikom, ki so polni škodljivih BIO energij in BIO parazitov. Temeljni problem čakalnih vrst jev tem, kako se znebiti škodljivih BIO energij in BIO parazitov sedme dimenzije ter kako se zaščititi pred črno magijo, ki je izredno nevarna za naše zdravje telesa in psihe, za pravilne odločitve in razumevanje BIO tehnologije S-ALFA.

V dvorani kjer poteka seminar je aktiviranih 33 ALFA življenjskih žarkov. 33 jih je povsem slučajno ker je dvorana take površine. Več glej program seminarja.

BIO tehnologija S-ALFA mora takoj v šolski sistem, v raziskovalne strukture, v politiko in gospodarstvo ter v sodobno (novo) kmetijstvo na področju ekološke pridelave po metodi S-ALFA.

Vsa hrana, voda in vse kar se prodaja v trgovinah je ekstremno škodljivo. Glej merilne rezultate....

Z uporabo BIOtehnologije S-ALFA lahko iz hrane, vode, zdravil, kozmetike, prehranskih dodatkov in vseh drugih proizvodov odstranimo vse škodljive BIO energije, pesticide in vse druge izjemno nevarne kemikalije, ki uničujejo BIO sisteme vseh živih bitij.

S tem se odstrani vse stranske učinke, ki uničujejo naš BIO super računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Gre za izredno kompleksno BIO tehnologijo, ki v večdimenzionalnem prostoru upravlja vse telesna funkcije vseh BIO sistemov aktivne in pasivne inteligence. Vse je nadzorovano s strani Superinteligence S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Kako lahko to BIO tehnologijo uporabimo, pa je odvisno od našega duhovnega razvoja, od naše absolutne etike in morale, ki je na psu !!!!.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala ustrezne metode, ki nam preko programskih modulov, preko kodnega in makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIO šablonah naše proizvodnje omogoča dostop do več dimenzionalnega prostora, do vrhunske BIO tehnologije materije in antimaterije, ki je pomembna za vse BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu.

BIO tehnologija S-ALFA, je zelo enostavna za uporabo. Z vrsto enostavnih, sekvenčno naravnanih metod lahko uporabljamo programske module, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje.

Z dotikom in drsenjem po teh kodah imamo preko BIO računalniškega sistema v naših glavah dostop do več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo. Metode uporabe ALFA življenjskih žarkov omogočajo uporabo tehnologije materije in antimaterije.

Podrobnosti predavam že več kot 18 let na celoletnih seminarjih v Ljubljani (enkrat tedensko). V času seminarjev smo do podrobnosti preizkusili ugotovljene metode S-ALFA, ki so že kar nekaj časa primerne za splošno uporabo. Podrobnosti so podane v poročilih za končane pilotske projekte.

Povsem jasno je, da je potrebno raziskave nadaljevati in jih prenesti v celotno raziskovalno sfero v Sloveniji in po svetu.

Več kmetij v Sloveniji in ena v tujini to tehnologijo že uporablja.

Nova znanost, ki sem jo imenoval BIO fiziko večdimenzionalnega prostora omogoča celo generiranje zdravil za vsako bolezen telesa in psihe, namensko za določeno osebo, ko z merilno metodo MS VDP poiščemo ustrezno vsebino zdravil, poenostavljeno povedano !!!! glej merilne rezultate v tabelah D13 D33 in GX 33.

Kar je še posebej pomembno je dejstvo, da lahko vsako hrano spremenimo tako, da postane maksimalna BIO hrana, ki jo v trgovinah sploh ne morete kupiti, ker jo preprosto ni, saj je vsa zemlja in voda poškodovana s pesticidi in drugimi strupi, ki uničujejo naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi in deluje v večdimenzionalnemu prostoru. V zemljo je zmetano na tisoče ton pesticidov in drugih strupov, mi jih lahko iz zemlje odstranimo le z uporabo metod S-ALFA.

To je temeljni problem stroke, farmacije in medicine, ker s fizikalnimi sredstvi in z dosedaj znanimi fizikalnimi metodami ne moremo reševati izvora bolezni telesa in psihe, pridelati kakovostno hrano in vodo, graditi ustrezno delovno in bivalno okolje, ker je izvor vseh naših problemov v večdimenzionalnem prostoru in v naših glavah, ker večina odgovornih v politiki in stroki še ni doumela izvora vseh problemov našega časa.

Ko bo stroka sledila novi izvrstni BIO tehnologiji S-ALFA, bo izredno hitro ugotovila da ima vsak BIO sistem, vsak material dva dela. Fizikalni del in BIO kibernetski del. Ker znanost in religije do mojega odkritja niso znali servisirati BIO kibernetski del, ukvarjajo se samo z fizikalnim delom smo TAM KJER SMO, NA VSEH PODROČJIH NAŠEGA DELA IN USTVARJANJA.

Znanost uporablja BIO kibernetski del zgolj naključno, religije in alternativna medicina pa uporabljajo BIO kibernetski del sistemsko do sedme dimenzije, vključno s črno magijo. S tem so, da ponovim, ustvarili izredno nevaren virtualni svet sedme dimenzije.

Vse kar je deklarirano kot BIO, seveda z višjo ceno, je prevara. Vsaka hrana je BIO hrana, drugače sploh ne more zrasti ničesar. Kakovost in zdravilnost hrane nima ničesar skupnega z BIO hrano. BIO hrano lahko z metodami S-ALFA hitro dosežemo maksimalno 100 %. Kakovost in zdravilnost pa je nodvisna od kakovosti lokacije kjer poljščine rastejo. Obstoječo hrano lahko predelamo po metodi S-ALFA tako, da dobimo maksimalni BIO vzorec 100%, kakovost in zdravilnost dosežemo do 3%. Z uporabo profesionalnih metod S-ALFA pa lahko enostavno ustvarimo BIO aktivno hrano (BIA). glej več ....

Z uporabo ekološke pridelave po metodi S-ALFA dosežemo ustreznost in kakovost do100%, zdravilnost pa tudi do 100%, če pravilno mešamo ustrezno hrano pridelano po metodi S-ALFA z uporabo merilnega sistema BIO MS in IS33 VDP.

Fizikalne merilne metode so za zagotavljanje kakovosti proizvoda popolnoma brez vrednosti, ker ne morejo izmeriti BIO kibernetsko vrednosti. Glej merilne rezultate, ki so navedeni v globalnih tabelah D13, D33 in GX33 ter v drugih specifično opredeljenih tabelah.

Politika in gospodarstvo ter medicina in farmacija ter mi vsi bi lahko zelo hitro in uspešno uporabimo izvrstno BIO tehnologijo S-ALFA.

Samo implementirati jo moramo v realen svet, pa se bo marsikaj spremenilo v veliko korist Slovenije, EVROPE in sveta v celoti.

Postopoma bi dosegli zdrav duh v zdravem telesu kar z uporabo obstoječe BIO tehnologije v nobenem primeru ni mogoče doseči.

Že pri JOGI se zaplete. Čim pri JOGI ne uporabljamo ALFA življenjske žarke propademo, ker uporabljamo BETA smrtne žarke.

Popolnoma isti primer je pri alternativni medicini in zdravilih. Vsa zdravila, vse kar uporabljamo mora imeti BIO kibernetski atest v nasprotnem ni ustrezno za prodajo, ker povsem po nepotrebnem trošimo denar, ljudem pa povzročamo vrsto zdravstvenih problemov. Reševanje celotne problematike na našem planetu je sila enostavno. Pomembno je vedeti kako izgleda oblika in vsebina ter posledice uporabe, ki jih povzročajo ALFA življenjski in BETA smrtni žarki:

Zelo pomembno je vedeti, kako škodljivo vpliva na psiho in telo statična in dinamična BIO kibernetska transformacija škodljivih BIO energij, ki jih povzročajo skoraj vsi predmeti, embalaža, motorji, avtomobili, zgradbe, notranja oprema itd. ko stojimo ali prečkamo ALFA ali BETA žarke.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala tudi tehnologijo aktivacije dinamičnega ALFA in S-ALFA žarka za osebno, domačo in profesionalno uporabo. Dinamični ALFA življenjski žarek si lahko zelo enostavno aktiviramo z uporabo BIOšablone VŽ , ki jo proizvajamo za otroke v velikostibančne kartice, ki stane 15,25 EUR, s katero lahko v manj kot eni minuti odstranimo vse škodljive BIO energije iz hrane, vode in vseh drugih materialov.Za odrastle osebe pa proizvajamo tudi večje BIOšablone. Podrobnosti o BIOšablonah, ki so trenutno na razpolago so navedene v posebnem poglavju.Kako si generiramo dinamični ALFA življenjski žarek, kjer koli smo je navedeno v Navodilu za uporabo

Toliko na kratko. Za več informacij si oglejte vrsto datotek, ki so v nadaljevanju na tej spletni strani.

Če Vas zanima še kaj, Vam bomo poslali ustrezne BIO analize in članke, ki še niso objavljeni.

Vaše želje sporočite preko naslova breda.gorenc@telemach.net