S10_101007 BETA in ALFA BIOtehnologija

Dve skupini osnovnih žarkov obstajajo na Zemlji. To so BETA smrtni žarki, ki deluje v 7. dimenziji in ALFA življenjski žarki, ki delujejo v 13. dimenziji.

 

 

 

 

 

Vrači in Religije so že zelo zgodaj ugotovili delovanje BETA smrtnih žarkov. Ti so osnova črne magije s katero so lahko obvladovali ljudi in njihovo imovino. Nastanek vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa je povzročil ČLOVEK, bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu, ko je začel sistematično uporabljati BETA smrtne žarke. ALFA življenjske žarke, ki zahtevajo višjo stopnjo duhovnega razvoja, višjo stopnjo etike in morale pa je očitno prezrl. To je temeljna zabloda vseh religij, vseh naših prednikov.

Posledice te strahotne zablode so povzročile nastanek škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki je povzročila katastrofalne posledice na Zemeljski civilizaciji aktivne in pasivne inteligence. Rezultate teh, nerazumljivih, skoraj neverjetnih zablod pa žanjemo danes.

Škodljiva G-BETA BIOtehnologija je posledica zavestne ali podzavestne uporabe BETA smrtnih žarkov. Religije so dolga tisočletja raziskovale vpliv sevanja na človeško psiho, ki ga povzročajo oblike predmetov, ko jih postavimo ali ko z njimi prečkamo BETA smrtne žarke.

Ugotovili so, da delujejo BETA smrtni žarki kot neke vrste mamilo. Ugotovili so, da delujejo manipulativno na psiho, kar s pridom uporabljajo še danes.

Najhujše pri tem je dejstvo, da se je ta, izjemno nevarna BIOtehnologija razširila tudi na celotno alternativno medicino, na meditacijo,na duhovni razvoj (seveda negativen), na vse tehnike vzhoda in zahoda in vedno bolj pronica v vse pore našega življenja.

Vse religije so zmotno ugotovile kaj je BOG in kaj je HUDIČ in kako delujeta ta dva fenomena, ki jih lahko z uporabo SGBKD opazujemo, z merilno tehnologijo pa lahko posledice tudi izmerimo.

BETA žarki povzročajo negativen duhovni razvoj in ob pretirani uporabi, kot se to dogaja v našem stoletju, lahko povzročijo propad vsake civilizacije.

Povzročajo namreč kompletno degeneracijo BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. Temeljni problem je sevanje zaradi uporabe škodljivih oblik ki povzročajo BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in omogočajo uporabo črne magije.

OPREDELITEV:

1. BIOkibernetski kriminal je uporaba škodljivih oblik, od nakita, modrca, embalaže, hiše, do čelade, avta, jadrnice, tankerja, balona,  letala, vesoljskega plovila itd.

2. BIOterorizem  je proizvodnja škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

3. BIOparaziti nastanejo, ko BIOsistem aktivne ali pasivne inteligence premine v BETA smrtnem žarku.

4. Črna magijo je telepatska ali fizična uporaba BETA smrtnih žarkov, razdalja ni pomembna.

Posledice so lahko infarkt in možganska kap ter izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.

Nekateri, bolj občutljivi ljudje, predvsem dekleta, vidijo, slišijo ali na razne načine občutijo delovanje večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. To je opozorilo najvišje inteligence, imenoval sem jo Superinteligenca S-ALFA , ki nas opozarja da je nekaj z nami, z našim početjem ali z našo okolico narobe.

Temeljna zmota medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ je v tem, da te fenomene ni podrobno raziskala. Zato je prišla do povsem napačnih spoznanj glede nastanka bolezni telesa in psihe in s tem do napačne tehnologije zdravljenja.

Bolečina je alarm,  ki nas opozarja, da je z nami ali z našo okolico ali z ljudmi v naši okolici nekaj hudo narobe: Medicina, kot podaljšana roka farmacije pa uničuje naš alarmni sistem z analgetiki in kemijo, namesto da bi raziskala njen pravi izvor, ki se nahaja v večdimenzionalnem prostoru.

Primeri:

1. Ko spimo v BETA smrtnem žarku smo kmalu zreli bolnik za ortopeda. Sklepi so tudi dosti prej obrabijo v BETA smrtnih žarkih zaradi delovanja dematerializacije.

2. V medijih je vse polno reklam za razne predmete, ki preprečujejo bolečine v križu in vse druge nevšečnosti. Ko bomo dojeli, kako nevarni so taki posegi za naš BIOsistem in za prekomerno ter povsem nepotrebno trošenje davkoplačevalskega denarja, bo hitro sprejet zaščitni zakon in uvajanje BK atestov za vse blago, ki je v prodaji.

3.  Zakon zahteva, da se na strehe daje snegolove, ponekod določijo celo tip strešnikov. Običajno so strešniki take oblike, da povzročajo maksimalno možno sevanje, oz. BK kriminal.

Zbiranje davkoplačevalskega denarja in ekonomijo na sploh, je potrebno postaviti na povsem druge temelje. Blaginja lahko dosti hitro nastopi, samo takoj se moramo lotiti te vrhunske informacijske tehnologije. Potem ne bo nobenih problemov s tem ali onim stebrom itd.

OPOMBA:

Vse probleme na Zemlji lahko rešuje BIOFIZIKA večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo s pomočjo BIOšablon A3 in A4, projektov AP01 do AP33 in metode BIOtransfer. Merilni sistem (področje BIOkibernetike), pa omogoča pravočasno odkrivanje izvora vseh bolezni telesa in psihe, ko uporabimo kodni in makrokodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A3 in A4.

Slovenska zdravilna G-ALFA BIOtehnologija je osnovana na uporabi ALFA življenjskih žarkov

Zdravilna G-ALFA BIOtehnologija omogoča:

1. Pozitiven duhovni razvoj in s tem večno zdravje telesa in psihe.

2. Pravilno gradnjo objektov in infrastrukture.

3. Pravilno skrb za okolje in prostor.

4. Pravilno rojstvo, zdravo življenje in pravilno smrt, ki omogoča reinkarnacijo.

5. Proizvodnjo zdrave prave BIO hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

6. Čiščenje in oplemenitenje, to je uporabo projektov G-ALFA 1,2,3,4,  AP01 do AP33 in umetni ali naraven BIOtransfer.

7. Uporabo BIOtehnologijo materije in antimaterije za področje BIOsistemov na Zemlji, ki omogoča, da se iz vsega blaga odstrani vse škodljive komponente za BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence.

8. Omogoča vrhunsko psihofizično kondicijo.

9. Omogoča zdrav duh v zdravem telesu.

Dolgoročni razvoj življenja na Zemlji, omogoča in vse skupaj nadzoruje in usmerja S-ALFA Superinteligenca (vse dimenzije do dimenzije neskončno). Za BIOsisteme na Zemlji so pomembne dimenzije od MP1 do MP33, ki je dimenzija 28.454.158.336 v kateri se vrši reinkarnacija. Čas, hitrost, razdalja, teža, temperatura, količina informacij i.t.d. so za večdimenzionalni prostor povsem nepomembni parametri.

Več glej