Uvodne teme 6 mesečnega seminarja:

 

1. Kako pravilno urediti alternativno medicino in zdravilstvo. Predlog zakona o alternativni medicini je povsem neustrezen in za medicino ter prebivalstvo Slovenije skrajno škodljiv. Uzakoniti hoče črno magijo za katero celo zahteva visoko šolsko izobrazbo. Dovolj je črne magije s strani religij in BETA generiranih BIOsistemov, ki jih je povsod vse polno, tudi v vladi in parlamentu, doma in v Bruslju. Zdaj bi rada politika ta BIOkibernetski kriminal prenesla še v medicino.

 

2. Temeljito moramo prevetriti ZAKONE O KAKOVOSTI HRANE, predvsem VODE in drugih pijač, ZDRAVIL, KOZMETIKE, O GRADNJI OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE, skratka, vsega blaga ki je v prodaji. Vse kar je v prodaji je z vidika kakovosti za dostojno življenje BIOsistemov popolnoma neustrezno. Zato nastajajo bolezni psihe in telesa in vsi problemi našega časa, tudi nasilje, kriminal, terorizem in vojne. Temeljna naloga vlade je, da zahteva od medicine, da začne te probleme čimprej sistemsko reševati. Vse ustrezne informacije in tehnologija so na razpolago.

Vse blago moramo pred uporabo očistiti z uporabo BIOfizike, projektov AP01 do AP33 in BIOtransfera, da se rešimo BIOparazitov, ki se zažirajo v telo. To bi moral storiti proizvajalec, trgovec ali pa uporabnik. V nobenem primeru pa ne pride v poštev nojevska politika in sprenevedanje, da je kakovost ustrezna, s čimer se zavaja potrošnike. Sistematično uničujemo mladi rod in nas same. Vlada, katera koli,  bo morala nekega dne položiti račune in ustrezno odgovarjati za svoja nespametna početja.

Vlade RS so se in se ignorantsko obnašajo do najbolj kakovostne vode, ki je bila v prodaji pod imenom JULIJANA. Zdaj pa se že vrsto let lepo izliva v SAVO, namesto da bi reševala temeljno problematiko prebivalstva Slovenije. Očitno strokovnjaki, svetovalci in mediji, ne znajo opredeliti, kaj je za življenje pomembno in kaj ne.

Govoriti o gospodarski uspešnosti Slovenije je povsem brezpredmetna zadeva, če pri tem ljudje sistematično propadajo zaradi izjemno slabe hrane, zaradi izjemno nevarnih zdravil in kemije  ter zaradi izjemno slabih pogojev za delo, bivanje, zabavo in za verske aktivnosti.To je zdaj materialno dokazljivo s pomočjo BIOkibernetike, to je merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, v katerem živimo, ter s pomočjo SGBKD (slovenske globalne BIOkibernetske diagnostike), to je pravilno videnja vsega, kar se dogaja v nas in v naši okolici.

 

3. Državni zbor bi moral čimprej upoštevati izsledke nove znanosti, nove tehnologije. Politika se ukvarjajo s povsem nepomembnimi problemi, ki z zdravim življenjem nimajo nobene povezave. Elaborat o odkriti problematiki ima državni zbor že vrsto let, pa do sedaj ni ničesar ukrenil. Celo več, odkrita problematika je izjemno pomembna za celotno Evropo, za celotno našo civilizacijo. Zato bi morala vlada pripraviti ustrezen program na to temo, da v času predsedovanja Evropski Uniji ustrezno informira vse države Evrope.

 

Zavedam se, da gre, miselno, za izredno zahteven projekt. Posebej še zato, ker je v ozadju celotne problematike povsem neustrezen vrednostni in družbeni sistem ter izjemno nevarna igra religij in verskih skupnosti zaradi njihovega ekstremno negativnega duhovnega razvoja, ki ga povzroča sistematična uporaba sedme dimenzije, ki je v zatonu. Ta povzroča nastanek  BETA generiranih BIOsistemov. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu. BETA generirani BIOsistemi  se nahajajo v vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja in so temeljni vzrok za povzročanje celotne zemeljske problematike.  Tipični primer je njihov kandidat za predsednika republike.

 

Zgodovinski primeri posledic BETA mehanizma na psiho ljudi, so koncentracijska taborišča, medvojno obnašanja dela Slovencev, povojni poboji v Sloveniji in na Balkanu ter drugje po svetu, v novejšem času pa terorizem. BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in njen merilni sistem omogoča ugotavljanje izvora vse te problematike, njenih posledic in njihovo sistemsko reševanje, to je metoda BIOTRANSFER, ugotavljanje nastanka BIOkibernetskega kriminala in BIOterorizma.

 

Zdaj zanesljivo vemo, da je izvor celotne Zemeljske problematike, nastanka vseh bolezni telesa in psihe pri religijah. Te niso pravilno doumele delovanje, kot to imenujejo, BOGA in HUDIČA ter kako se pravilno rodimo, zdravo živimo in pravilno umremo. Pa tako je vse skupaj enostavno zdaj, ko nam je ustrezno tehnologijo dostopa do večdimenzionalnega prostora posredovala Superinteligenca S-ALFA, ki nadzoruje in usmerja celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah. V bistvu gre za postopno obvladovanje materije in antimaterije.

 

BETA generiranim BIOsistemom je prav malo mar, kaj se bo zgodilo z našimi otroci in z njimi samimi. Ob smrti sistematično odhajajo v PEKEL, v sedmo dimenzijo, ki je izvor celotne zemeljske problematike. S tem, zdaj znanim mehanizmom sedme dimenzije, to je napačno umrlimi BIOsistemi pasivne in aktivne inteligence, ki predstavlja napačno lokacijo v času smrti, se generirajo BIOparaziti. Ti izjemno škodljivo  vplivajo neposredno nazaj na vse žive BIOsisteme, na celotno pasivno in aktivno inteligenco. Okrog glave se generira črna kupola škodljivih BIOenergij, negativna AURA. S tem je preprečen temeljni mehanizen človeštva, to je podzavestnega čiščenja BIOsistema škodljivih BIOenergij. S tem je preprečen dostop do 13, 33, in 53 dimenzionalnega prostora. Zaradi tega nastajajo, posredno, vse bolezni telesa in psihe, vsi problemi naše civilizacije.

 

Milo rečeno, religije in verske skupnosti so svoje poslanstvo opravile le do prve faze. Odlično obvladajo črno magijo, to je prvo fazo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, ki je zdaj merljiva. To je sedmo dimenzijo, ki je temeljni izvor vseh problemov človekovega dela in ustvarjanja, izvor vseh bolezni telesa in psihe. Z dodatnim izobraževanjem na področju nove tehnologije, to je  večdimenzionalnega prostora, bomo vsi skupaj hitro prišli na zeleno vejo. Prišel je čas, da lahko začnemo vse zgodovinske zmote urejati, življenje na Zemlji pa pravilno usmerjati.

Brezpredmetno je razglabljanje, kdo je kriv za nastalo situacijo. Vsi skupaj jo moramo začeti reševati, vsak po svojih sposobnostih in materialni moči. To je tudi edini cilj mojih seminarjev.

 

Posebej moram poudariti, da je zelo pomembno dokazovanje religij, da je še nekaj več kot le FIZIKA v znanem pomenu besede. Na žalost pa raziskave, ki jih opravljajo eni in drugi, niso šle v pravo smer. V bistvu so obstali na sedmi dimenziji in generirali škodljivo G-BETA BIOtehnologijo. Z odkritjem merilnega sistema za večdimenzionalni prostor ter BETA smrtnih in ALFA življenjskih žarkov,  lahko vse zgodovinske zmote religij, medicine, znanosti in umetnosti ter filozofije in tehnologije začnemo pravilno opredeljevati.

V bistvu se nam obeta zlata doba. Jo bomo znali izkoristiti že mi ?

 

Vsi ti, dosedaj skriti mehanizmi, so zdaj merljivi in vidni, celotna zemeljska problematika pa je enostavno rešljiva.

 

Zelo nerad omenjam tudi naslednje, vendar sem po zakonu in ustavi to dolžan storiti:

 

Gredo se maše zadušnice, ki z realno problematiko, ki je zdaj odkrita, merljiva in pravilno rešljiva, nima popolnoma nobene zveze. Tako papež Janez Pavel, kot dr. Alojzij Šuštar in skoraj vsi njihovi predhodniki ter večina vernikov in popolnoma vsi bolniki, ki so umrli v bolnicah, kolikor sem imel priliko  to izmeriti, so ob smrti odšli v PEKEL. Predstavniki prave religije bi se morali naučiti, kako se izvrši BIOtransfer iz sedme preko 13. 33. v 53. dimenzijo in naprej. To je izjemno pomembno za pravilno reševanje povojnih pobojev v Sloveniji in množice ubitih drugje po svetu. Problematika še zdaleč ni naivna, kot si to velika večina ljudi, pa tudi religije, predstavljajo. Vsa znanja in ustrezna orodja imamo. Znati jih je potrebno le razumeti in pravilno uporabiti. To bi morala postati temeljna naloga vseh voditeljev religij in verskih skupnosti, ter vlad, parlamentov in političnih strank. 

 

Roditi, živeti in umreti moramo v ALFA življenjskih žarkih in v zdravilni BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij. To je edini temeljni pogoj za zdravo življenje, ki ga lahko zdaj enostavno generiramo. Vse drugo je, milo rečeno, črna magija, ki povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa. V nebesa gre vsak BIOsistem aktivne ali pasivne inteligence le, če umre v ALFA življenjskem žarku in v BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij. To fazo našega življenja in fazo našega rojstva se zdaj lahko natančno izmeri, celoten postopek pa lahko opazujemo s pomočjo tehnologije videnja večdimenzionalnega prostora, ki sem jo opredelil kot SGBKD.

 

Religije z uporabo sedme dimenzije povzročajo izjemno visoko stopnjo zasvojenosti telesa in psihe. Generirajo zelo nevaren negativni duhovni razvoj, ki je zdaj merljiv in z upoštevanjem delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora enostavno rešljiv. To se da zelo enostavno dokazovati z meritvami BIOsistemov kardinalov in voditeljev drugih religij doma in po svetu. Sicer pa so terorizen, nasilje, kriminal in vojne dovolj zgovoren dokaz, kako delujejo BETA generirani BIOsistemi in kdo jih k temu napeljuje.

 

BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, merilni sistem in ustrezne metode so tu, tehnologija za novo kmetijstvo in ugotavljanje kakovosti vseh izdelkov, ki jih proizvaja človek je preizkušena. Skratka, vsa potrebna orodja in metodologija so pripravljeni za uporabo.

 

Zdaj so na vrsti vlade in politične stranke, da preidejo od obljub  k dejanjem. Torej prave ljudi na prava mesta. Pripadnost določeni stranki je povsem brezpredmetna zadeva. Vsak lahko postane ALFA generiran BIOsistem. Potrebuje BIOlaser in BK zaslonke, BK urejeno spalnico in BK urejenega partnerja, urejeno delovno mesto, lokacije gostiln in zabavišč ter urejeno sodobno kmetijstvo. Z zemljo in vodo, ki jo ima Slovenija na razpolago, lahko prehrani več kot 20.000.000 ljudi. Vlada mora samo pravilno ukrepati. To pa je, ne da bi pri tem sodelovali ALFA generirani BIOsistemi, povsem nemogoče.

 

Preprosto povedano, pobrati je potrebno najboljše ljudi iz vseh strank in narediti vodilno ekipo države. Državo razdeliti na par pokrajin. BETA generiranim tujcem preprečiti vstop, nastanitev ali nakup nepremičnin in firm ali vodenje firm v državi.

 

Luka Koper lahko hitro postane temeljni terminal za zagotavljanje kakovosti uvožene hrane za državo in Evropo. Pri vsem tem gre za smešno majhno investicijo v lokacijo in ljudi Luke Koper z vidika BIOfizike.

 

Podobno velja za medicino, znanost in umetnost ter tehnologijo, torej za gospodarstvo v celoti.

Nova tehnologija je še posebej pomembna za pravi turizem, za obdelavo vsega uvoženega blaga ter za pridelavo prave, kakovostne BIO hrane in vode, o čemer samo modrujemo, naredimo pa popolnoma ničesar.

 

Sicer pa bo slej ko prej do tega prišlo. Drugače niti ne more biti, če želimo optimalno izkoristiti vrhunsko BIOtehnologijo in vrhunsko znanost, ki nam je bila, nam Slovencem, prinešena na pladnju. Ali smo dovolj zreli, da jo bomo množično, gospodarsko izkoriščali ali pa bomo še naprej tavali v temi, pobirali kosti,  brezplodno modrovali, kdo je za kaj kriv, čeprav zdaj temeljni izvor vseh naših problemov poznamo. To so zgodovinske zmote religij in delovanje BETA generiranih BIOsistemov.

 

Seveda pa morajo z uporabo nove tehnologije odigrati svojo izjemno pomembno vlogo tudi religije. To sem opredelil kar kot NOVO KRŠČANSTVO. Vsaj vse cerkve morajo postati zdravilni gaji. To pomeni, da moramo v vseh cerkvah generirati ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo, končno lahko spoznajo kaj je bog in hudič, kako dejansko delujeta ter pravilno usmeriti mladi rod za pravilno rojstvo, zdravo življenje in pravilno smrt.

 

PROGRAM seminarja:

 

1. Najprej se bomo seznanili z delovanjem ALFA življenskimi žarki in njihovo uporabo do vseh podrobnosti. S tem bomo hitro dosegli regeneracijo svojega BIOsistema. To je tudi temelj, da se doseže ustrezna kakovost izdelkov, produktivnost, motivacija in intuicija ter dolgoročno pravilno usmerjene odločitve.

 

2. Seznanili se bomo s podrobnostmi in rešitvami, ki jih ponujajo pilotski projekti, ki sem jih navedel na začetku tega pisanja.

 

3. Delovanje informacijske tehnologije večdimenzionalnega prostora bomo do vseh podrobnosti obdelali v okviru merilne tehnologije za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor. Nekaterim bo morda uspelo celo pokukati v 53 dimenzionalni prostor, vendar to za večino morda niti ni tako pomembno.

 

4. Nadvse pomembna je tudi SGBKD. Vedno se najde med obiskovalci seminarja oseba, ki je sposobna videti ta prečudoviti svet večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. SGBKD je izjemno pomembna tehnologija diagnostike za našo osebno varnost. Medicinske sestre, varnostniki, policija, vojska in Sova bi morali to tehnologijo 100% obvladati.

 

Komentar:

 

1. Temeljne napake pri gradnji hiš in poslovnih objektov, daljnovodnih tras, baznih postaj mobilne telefonije, cerkva in drugih objektov religij ter infrastrukture: Prav tako je izjemno pomembno pravilno oblikovanje naprav za domačo uporabo, informacijskih sistemov, notranje opreme in naprav za gospodinjstvo ter predmetov za vsakdanjo uporabo, mobilnih telefonov, modnih dodatkov, nakita, vozil itd.

Pravilno oblikovanje, to je upoštevanje delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, je izjemno pomembno. Ker oblikovalci, arhitekti tega ne upoštevajo, nastopa izjemno visoka stopnja zasvojenosti, kar sem opredelil kot BIOkibernetski kriminal. Posledice tega fenomena so izjemno visoka posredna in neposredna gospodarska škoda ter negativen dolgoročni razvoj Slovenije, Evrope in sveta.

Slej ko prej bo prišlo do odškodninskih zahtevkov. Prvi odgovoren je državni zbor, ki sprejema neustrezne odločitve in zakone. 

 

2. Navodila za gradnjo prave BIO hiše z upoštevanjem BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

Večina hiš, streh osnovnih šol, vladnih objektov in parlamenta, ter objektov religij je škodljive oblike. To povzroča visoko stopnjo zasvojenosti, napačne strateške odločitve, slabši učni uspeh, nastanek mnogih bolezni telesa in psihe, alkoholizem, nasilje in kriminal, prometnih in drugih nesreč ter spolnih odklonov.

Vse narobe gradimo, od avtocest do ograj in celo reklamnih panojev. Zdaj bi radi gradili še PIRAMIDO na primorskem ali v Ljubljani. Temeljni vzroki teh zablod so posledice previsoke akumulacije škodljivih BIOenergij, ki povzročajo zasvojenost telesa in psihe. To povzročajo BETA generirani BIOsistemi. To je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu.

 

3. Prve lokacije v Sloveniji, pilotski projekti, ki so urejene za pridobivanje prave BIOhrane.

Tri temeljne lokacije za raziskavo na področju kmetijstva uporabljam. Ob morju, v Ljubljani in na nadmorski višini cca 700 metrov. Rezultati so več kot odlični. Zdaj vemo vse, kar moramo vedeti o sodobnem kmetijstvu, o pridelavi prave BIO hrane, o kateri se nobenemu na kmetijskem ministrstvu niti sanja ne, pa izdajajo neke certifikate o menda zdravi hrani. Pred časom sem jih o mojem odkritju obvestil, vendar jih pridelava zdrave, prave BIOhrane sploh ne zanima.

 

Eden od temeljnih vzrokov za vse probleme mlade generacije, za probleme, ki jih povzročajo mediji,  vlada in parlament, je negativen duhovni razvoj, ki je predmet našega vsakdana. To opažam na vsakem koraku. Gre za popolno indoktrinacijo,  zavajanje s strani odgovornih institucij v Slovenji, katerih temeljna dolžnost je, da skrbijo za mladi rod in za vse nas, ter vladi in parlamentu predlagajo ustrezne rešitve.

Niti toliko se ne potrudijo, niti malo raziskovalnega duha ni v njih, da bi vsaj preizkusili, kako zadeva deluje in kaj pokažejo obstoječe metodologije fizikalnega merjenja glede na rezultate BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.

 

Vsi problemi so posledica nerazumevanja delovanja BIOFIZIKE 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Zato mora ta predmet takoj v izobraževalni sistem Slovenije, Evrope in sveta. Začeti je treba pri glavi. Torej urediti parlament, vlado, raziskovalne institute, medicino in religije, potem pa naprej v vse strukture človekovega dela in ustvarjanja.

 

4. Bistvo seminarja je v tem, da Vam bom odkril izvor zablod preteklih rodov naše civilizacije in pot ter metodologijo, kako vse napake popravimo z uporabo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Uporabo te vrhunske tehnologije se lahko nauči vsak otrok, v enem dnevu. Kdor vsaj teoretično ne pozna te slovenske vrhunske BIOtehnologije, gre za novo znanost, nima kaj iskati niti v politiki, niti v gospodarstvu, RELIGIJAH, medicini in farmaciji, da o znanosti in umetnosti ter glasbi in novinarstvu niti ne govorim.

 

V mislih imam vse strukture človekovega dela in ustvarjanja. Dobili boste vse ustrezne informacije, zakaj je toliko bolezni, zakaj je medicina in alternativa skoraj brez moči, pa vse je tako enostavno rešljivo. Vso potrebno tehnologijo imamo, prvi na svetu, in naša je. Spoznali boste vrhunske metode, kako se dejansko rešuje problematiko imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Kako pridemo do zdravja, sreče in blagostanja. Kako do hitrega in učinkovitega gospodarskega, političnega, kulturnega, turističnega in pravega duhovnega razvoja Slovenije, Evrope in Sveta.

 

Zdravja, motivacije, inovativnosti, visoke produktivnosti in rodnosti se kupiti ne da. Lastniki kapitala in vsi zemljani pa to lahko hitro udejanijo s pomočjo uporabe te izvrstne tehnologije. Kar politika obljublja, lahko udejani le slovenska BIOfizika. Nobene druge poti niti ni. Vse je namreč materialno dokazljivo!!

 

Obljube politikov so povsem prazne besede, ker imajo poškodovan svoj BIOsistem zaradi povsem neustrezne hrane, pijače, zdravil, kozmetike, neurejeni delovnih in bivalnih prostorov in izjemno nevarnega vpliva BIOparazitov, ki uničujejo sleherni BIOsistem. Glej merilne rezultate kandidatov za župane v letu 2006. in BIOanalize nekaterih predsednikov držav in kandidatov za predsednika.

 

Medicina, farmacija, znanost in umetnost, tehnologija, religije in mediji pa so slepi in gluhi. Politikom in vsem nam povzročajo visoko stopnjo zasvojenost, posredujejo nam povsem napačne informacije o pravem izvoru vseh problemov našega časa, kako se pravilno roditi, zdravo živeti in pravilno umreti. Pa tako je vse skupaj enostavno.

 

Več v nadaljevanju, ki ga bom občasno dopoljnjeval, glede na teme, ki mi jih boste sporočali.

 

 Za podrobnosti glej literatura za samouke