št.: 109; 060806; Nekaj smernic za kmetijska politiko, ki omogoča zdravo prehrano

Pilotski projekt za proizvodnjo prave BIO hrane je zaključen.

Postopek  za proizvodnjo prave BIO hrane je sledeč.

1. Na lokaciji aktiviramo ALFA življenjske žarke po slovenski metodi G-ALFA.

2. Prečistimo zemljo vseh škodljivih kemičnih substanc, ki smo jih na opazovani lokaciji uporabljali. Enkrat dnevno ali po potrebi. To so pesticidi, umetna gnojila, naravni gnoj, voda za namakanje iz vodovodnega omrežja, ki je za proizvodnjo pravega BIO kmetijstva povsem neuporabna in druge kemične substance, ki so kakorkoli prišle na kmetijsko zemljišče.

3. To naredimo tako, da uporabimo slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4. Uporabimo projekte AP01 do AP33 in celotna lokacija kjer so aktivirani ALFA življenjski žarki za profesionalno uporabo postane prava BIO lokacija. Le na tako urejeni lokaciji lahko proizvedemo pravo BIO hrano vrhunske kvalitete. Na taki lokaciji potrebujemo manj vode kot sicer. Pridelkom pa skoraj ne pridejo do živega bolezni in škodljivci. Problematika je bistveno manjša kot sicer.

4. Vsa semena in gnoj pred uporabo očistimo, oplemenitimo in jih pred sajenjem tudi BIOfizikalno zaščitimo.

Enostavno povedano, nova  tehnologija deluje tako, da na lokaciji regenerira vse mikroorganizme, ki s tem dobijo povsem drugo produktivnost in moč, če se smem tako izraziti.  Vsi mikroorganizmi, virusi in bakterije imajo lastnost pasivne inteligence pri kateri lahko izmerimo, popolnoma enako kot pri ljudeh, 1128 BIOparametrov. Ti povedo vse kar mora sodoben kmetovalec vedeti.

BIOkibernetika, to je slovenski merilni sistem za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor v katerem živimo, omogoča popolni nadzor kaj se z Zemljo in s pridelkom dogaja v času rasti, skladiščenja, transporta itd.

Zablode s katerimi se nekateri ukvarjajo,  da bi uvozili semena trave in Afrike, ki potrebuje manj vode, ter genetsko spremenjena semena so še en strel v prazno.

Merilni sistem vse to odkriva in dokazuje kako malo vemo o pravem BIO kmetijstvu, o zdravi, kakovostni hrani za živali in ljudi.

Vse to lahko zdaj izmerimo. Celo več.  Vse ideje, dobre ali slabe lahko posredno ocenimo tako, da izvršimo BIOanalizo osebe, ki jih je predlagala.  Izvršimo njegovo BIOanalizo (kar na osnovi fotografije). To je meritev 1128 BIOparametrov

To je tudi odlična, enostavna in izjemno poceni metoda, ki prepreči lahko marsikatero škodo in zgrešen projekt v družbah. Je zanesljiva, skratka, nepogrešljiva metoda za lastnike kapitala, da postavijo prave ljudi na odgovorna mesta.

Pri tem ugotovimo v kakšnih razmerah živi oseba, ki je projekt predlagala, kakšno hrano uživa in kar je najbolj pomembno za realizacijo predlaganega projekta, kakšen ima dostop do informacij, ki so telepatsko neprestano posredovane  iz 7. 13. in 33 dimenzije.

Da si ne bi kdo napačno predstavljal, da kaj zraste na njegovem zeljniku. NIČ, popolnoma NIČ. Vse informacije ljudem, živalim, rastlinam, virusem in bakterijam ter vsem mikroorganizmom so posredovane iz večdimenzionalnega prostora v katerem živimo. Tri superinteligence, ki jih človek po letu 1993 lahko razume to obvladujejo. To so BETA , ALFA in S-ALFA. Meritev teh BIOparametrov daje temeljno opredelitev kdo je kdo in kako kakovostne so njegove ideje in predlogi in kakšno bo njegovo obnašanje v kritičnih, kriznih situacijah.

Zdaj vemo vse kar je potrebno vedeti na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja. Zdaj tudi vemo, lahko izmerimo, kaj je prava nova vrednost, ki ne povzroča poškodb BIOsistemom.

To pomeni, vse je namreč materialno dokazljivo, da so ideje, inovacije produktivnot in vse kar nam pade na pamet  za kakovost življenja, rezultat sposobnosti človeka da dostopa do pravih informacij, ki so shranjene v večdimenzionalnem prostoru.

Dva ekstrema nastopata. BETA škodljiv BIOsistem in ALFA zdravilen BIOsistem in vse kar je vmes. To je popolna slika, vseh BIOsistemov,  celotnega življenja na Zemlji.

Medsebojno delovanje neprestano deluje. Ko se dva objameta ali rokujeta, že teče izmenjava BIOenergij. Poenostavljeno povedano je rezultat tega delovanja podoben primeru ko  zmešamo mrzlo in toplo vodo.

Ekstremno generiran BETA BIOsistem neprestano povzroča uporabo škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki je osnova za začetek vseh bolezni telesa  in psihe, to pa povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem in terorizem. Torej vse probleme našega časa.

Vse potrebne podrobnosti so opredeljene s programom za šest mesečni seminar v Ljubljani. V jeseni se bo predvidoma začel že šesto leto. Informativne prijave lahko pošljete na naslov: galfa@telemach.net

Avtor: Slavko Gorenc