št.: 111; 061212; PIRAMIDA

Piramide in druge BIOkibernetsko škodljive oblike so v zgodovini naših civilizacij igrale pomembno in nevarno vlogo. Razumeti vpliv oblik na naše življenje je izjemno pomembno.

Civilizacije, ki so uporabljale ekstremno škodljive oblike, to so tri in štirikotne piramide, stožec, krogla, križ , valj, nakit, itd.,  so vse, na bolj ali manj grob način, propadle ali so v fazi propadanja.

Propadanje BIOsistemov lahko z odkritjem merilnega sistema za večdimenzionalni prostor, ki ga podrobno opredeljuje slovenska BIOkibernetika, zelo enostavno izmerimo.

Uporabe merilnega sistema se lahko nauči vsak povprečno inteligenten Zemljan. Izmerimo lahko 1128 BIOparametrov in več, ki do podrobnosti opredelijo našo preteklost, zatečeno stanje in globalno prognozo za našo prihodnost.

Torej vsi problemi zgodovine zemeljske civilizacije imajo povsem isti skupni imenovalec. To je večja ali manjša BIOkibernetska poškodba psihe voditeljev kardel, plemenskih skupnosti, religij, družine, strank, vlad, držav itd.

Podrobnosti te izjemno zahtevne tehnologije, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, predavam na 6 mesečnih seminarjih v Ljubljani že šesto leto.

Z odkritjem sem seznanil državni zbor, državno tožilko, varuha človekovih pravic in škofijski ordinariat v Ljubljani tako, da sem jim posredoval elaborat z imenom: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIOtehnologije G-ALFA, (modra knjiga format A4, 193 strani v barvah, brez , preko 1000 strani prilog, ki so še v rokopisu).

Na vso srečo pa je nova tehnologija izjemno enostavna za uporabo. Uporabo ALFA žarkov po metodi G-ALFA in S-ALFA se otrok nauči v enem dnevu. Odrasli pa potrebujejo en teden.

Najtežji problem je poiskati ALFA življenjske žarke in jih aktivirati za osebno, domačo ali profesionalno uporabo. Skupino 33 ali več, aktiviranih ALFA življenjskih žarkov, sem imenoval zdravilni GAJ.

Mnogi objekti religij, razen primorskih cerkva z zvonikom v obliki osem kotne piramide, pa še nekaj podobnih jih je drugje po Sloveniji, so najbolj nevarni za slovenski rod in slovensko zemljo.

Z modernizacijo gospodarstva se je nevarnost za izvor problemov telesa in psihe še bistveno povečala.

Izjemno nevarni so piramidni drogovi visoke napetosti ter povsem napačne gradnje objektov in infrastrukture, ki rastejo kot gobe po dežju.

Zelo nevarni so veliki nakupovalni centri, ki so kopije objektov v tujini in so ponekod še "oplemenitene" s slovensko znanostjo učencev, arhitektov, po pokojnem Plečniku.

Vse to je zdaj merljivo. Vse lahko tudi popravimo tako, da sprožimo izklop BETA smrtnih žarkov, ki vso to svinjarijo povzročajo.

Ko je enkrat izvršen izklop BETA smrtnih žarkov potem tudi oblike niso več tako nevarne. Potem ostanejo samo še BIOparaziti.

Vendar znamo zdaj tudi ta problem reševati. Pa ne po vzoru eksorcistov, ki uporabljajo črno magijo, ki povzroča še večje probleme. Vsi infarkti in možganske kapi so posledica črne magije, ki je zdaj merljiva in seveda tudi elegantno rešljiva. To sem imenoval BIOtransfer oz teletransport BIOparazitov iz sedme v triintrideseto dimenzijo. Vsi postopki so vidni s pomočjo tehnologije SGBKD, merljivi pa s slovensko BIOkibernetiko..

Kaj je povzročilo ekstremni izpad gospoda Jelinčiča plemenitega v oddaji piramida?

1. Izjemno visoka škodljiva BIOkibernetska transformacija, ki je generirana v stavbi RTV po švicarskem konceptu.

2. Oblika piramide v studiju RTV, ki lahko nekaterim osebam, ki imajo visoko stopnjo BK poškodbe psihe, hitro generira škodljive miselne vzorce in problemi so tu. To je pokazala tudi oddaja.

3. Kriviti voditeljico je povsem nesmiselno dejanje. Tako slaba lokacija in okoliščine, v katerih se je celotna oddaja vršila, vzame sapo in trezno presojo tudi bistveno bolj sposobnim osebam. To potrjuje marsikatera scena v našem političnem in kulturnem življenju, pa tega ne obešamo na veliki zvon niti doma, kaj še v tujini. No, gospod Rupel se s tem mojim mnenjem zanesljivo ne bo strinjal. Pa še kdo drug, ki vpliva škodljivo na njega tudi prav gotovo ne.

4. Seveda bi bilo zelo neumno modrovati kdo je kriv. Voditeljica in Jelinčič plemeniti nista prav v ničemer kriva. Kriv je družbeni, vrednostni in vzgojni sistem, po vzoru zgrešene ameriške demokracije, ki s pravo demokracijo nima prav nobene zveze.

Zaključek je zelo preprost. Parlament bi se moral začeti ukvarjati z resnimi problemi, ki zadevajo slovenski narod in slovensko zemljo in sprejeti zaščitni zakon o pravilni gradnji objektov in infrastrukture. BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, ki je materialno dokazljiva, mora takoj v izobraževalni sistem Slovenije in sveta.

To je prva in edina resna tehnologija, ki bo spremenila svet do temeljev in prinesla zdravje, srečo in blagostanje pa tudi veliko bogastvo vsem nam. Vse drugo je mlatenje prazne slame, kar bo bodočnost potrdila. Sicer bi se lahko marsikaj naučili že iz zgodovine.

Kako rešiti Jelinčičev projekt v AJDOVŠČINI, ki ga finančno menda podpira evropska skupnost?

Izredno enostavno. Namesto štirikotne piramide moramo zgraditi osem kotno piramido, pa še precej višja je lahko, da bodo imeli tudi naši sosedje kakšne koristi od nje,  in vsi problemi s strani našega neznanja in neupoštevanje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora bodo elegantno rešeni.

Bistveno se bo popravila BIOklima na celotnem področju doline po kateri je zgrajena izredno škodljiva avtocesta, ki tudi zahteva ustrezno BK sanacijo.

To sem napisal bolj z namenom, da opozorim mestni svet in župana gospoda Zorana Jankoviča, ki ima namen v Ljubljani za novo leto zgraditi v parku Zvezda tropski vrt in eksotične živali v piramidi. Pismo s predlogom o gradnji osem kotne piramide ob novem letu 2007 v parku Zvezda, sem mu poslal po faxu.

PIRAMIDA je grobnica za konzerviranje mrličev. Seva ekstremno visoke škodljive BIOenergije. Uniči vse BIOsisteme, daleč naokoli, počasi in zanesljivo in je objekt črne magije. Težave ali celo smrt lahko nastopi kmalu ali dosti kasneje. Odvisno kakšno BK kondicijo ima oseba, ki notranjost piramide obišče. Koliko BIOparazitov sedme dimenzije, ki so izjemno nevarni, se takrat naseli v njej itd. Sicer pa je bilo o tem dosti napisanega.

Zdravi se pod piramido slabše počutijo, bolni pa bolje. Škodljive BIOenergije delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo. Rezultati zasvojenosti so podobni, kot pri mamilaših. Takim ljudem gre slej ko prej vse narobe. Na koncu so lahek plen farmacije oz. izjemno nevarnih zdravil, ki jim dokončno vzamejo dih.

Drugače tudi ne more biti. Z medicino in farmacijo se namreč ne more reševati problemov sedem dimenzionalnega prostora v katerem so na zemlji generirani BETA smrtni žarki.

Ti so namreč izvor vseh bolezni telesa in psihe. To je tudi eden od temeljnih razlogov za nastanek puščav. No, so tudi izjeme. O tem pa morda kdaj drugič.

Francoski predsednik Miterrand je pred smrtjo obiskal prav piramido v Egiptu.

 Naj dodam:

 Bolan človek, BETA generiran BIOsistem je izvor vsega zla na našem planetu. Tipični predstavnik tega plemena je ameriški predsednik Bush in večina njegove ekipe, da o nekaterih verskih voditeljih ne govorim.

Posledica napačne gradnje objektov in infrastrukture je BIOkibernetski kriminal, ta generira BIOterorizem, oba fenomena pa vse bolezni telesa in psihe, jemanje mamil, alkoholizem, prometne in druge nesreče, terorizem, nasilje, kriminal in vojne.

Avtor. Slavko Gorenc