Uporaba ALFA življenjskih žarkov:

 

ALFA življenjske žarke uporabljamo na tri možne načine:

 

 1. Za osebno uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.
 2. Za domačo uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.
 3. Za profesionalno uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4.

 

Ad 1: Ta metoda je izjemno učinkovita pri otrocih. Superinteligenca S-ALFA  poskrbi, da se otroci lahko sami, brez pomoči odraslih, očistijo škodljivih BIOenergij ter popravijo svoj imunski, hormonski in genetski sistem. Naloga staršev in vzgojiteljev je le ta, da otrokom omogoči dostop do ALFA žarkov, da otroke čim manj BIOfizikalno poškodujejo in da jim zagotovijo BIOkibernetsko ustrezne delovne in bivalne pogoje ter da jih BIOkibernetsko nadzorujejo. To omogoča pravočasno ugotavljanje prihajajočih problemov zaradi škodljivega delovanja okolice, škodljive hrane, pijače in zdravil in s tem pravočasno in ustrezno ukrepanje.

Ko to zagotovimo postopoma odpadejo vsi dosedaj znani problemi zasvojenosti, strahu, nasilja in tudi bolezni telesa in psihe.  Bistveno se jim poveča pozitivna intuicija, motivacija za delo in učenje, skrajša se jim čas učenja za isti rezultat. Slovenska BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora to zanesljivo omogoča.

 

Ad 2: Za domačo uporabo ALFA žarkov je prav, če je to le možno, da zagotovimo vsakemu članu družine svoj ALFA žarek. Vzdrževanje s papirnimi piramidami 8P, prevlečene z zlato folijo v katero so vpisani ustrezni BIOparametri, pa po možnosti porazdelimo na vse člane družine. Domača uporaba ALFA žarkov zahteva temeljito poznavanje delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Uporaba metode S-ALFA je možna na več načinov. Če nihče v družini ne zna uporabljati merilnega sistema G-ALFA potem zadoščata dve BIOšabloni. To je BKP S1- S33, ki omogoča preklop ALFA žarka na projekte AP in BIOšablona BKP 11, ki se uporablja za vzdrževanje ALFA žarkov. Pri tej osnovni metodi za preklop ALFA žarkov ne potrebujemo merilnega BIOlaserja. Uporabljamo kode, ki so vpisane na merilni skali BIOšablone, ki se jo dotikamo s prsti leve in desne roke po določenem vrstnem redu in razumevanju delovanja sistema S-ALFA. Podobno velja za vzdrževanje ALFA žarkov.

 

Ad 3:  Profesionalna uporaba ALFA življenjskih žarkov po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA 1,2,3,4 zagotavlja pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, zagotavlja kakovosten imunski, hormonski in genetski sistem. Zagotavlja visoko stopnjo osebne BIOkibernetske zaščite s pridobivanje pozitivne AURE, s pridobivanjem pozitivnega duhovnega razvoja ( večina ima negativnega), intuicije, motivacije. Infekcije minejo tudi do 10 krat hitreje kot je to običaj. Rezultate sicer pridobivamo zelo počasi vendar zelo zanesljivo zato ne pričakujmo rezultatov čez noč. Pomembno je, da vse delamo sistematično z upoštevanjem slovenske BIO tehnologije G-ALFA.

 

Profesionalno uporabo ALFA žarkov se lahko naučimo le na 6 mesečnem seminarju kjer lahko tedensko pridobivamo ustrezno BK kondicijo po slovenski metodi S-ALFA 1,2,3,4. To pomeni tudi začeti s profesionalnim vzdrževanjem ALFA žarkov doma in po potrebi v službi. Vzdrževanje s kovinskimi pozlačenimi piramidami 8P lahko kombiniramo doma in v službi. S tem se povečuje tudi motivacija vseh zaposlenih, zmanjšuje se bolniški stalež, posredno se povečuje socialna varnost, predvsem pa je pomembna osebna zaščita vrhunskih strokovnjakov pred morebitno nastopajočo virusno problematiko.

 

Profesionalni pristop k reševanju BIOfizikalne problematike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo nam omogoča, da lahko vzdrževanje kombiniramo doma in v službi.

Profesionalni pristop nam omogoča, da lahko ALFA žarke uporabljamo za profesionalne namene na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

 

Za ugotavljanje statične in dinamične BKTR uporabimo AP01, vse ostale AP, to je AP02 do AP33 pa za regeneracijo telesa in psihe, za generiranje zdravil, prave BIO hrane, kozmetičnih in kemijskih preparatov, za generacijo semen, skratka za vse kar potrebujemo.

 

OPOMBA: Aktivacija ALFA žarkov in izklop BETA žarkov je pod neposrednih nadzorom Superinteligence S-ALFA. Jaz osebno Vam pri tem ne morem prav nič pomagati, dati recept ali Vas kakorkoli naučiti teh aktivnosti ni predmet 6 mesečnega seminarja.
 

Navodila za preklop ALFA žarka na projekte AP01 do AP33

 

1. Otroci ne potrebujejo nobenih pripomočkov. Saj jih tudi ne bi razumeli. Ko otrok uporabi osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4, se zvrti celoten regeneracijski program v zelo kratkem času. S-ALFA najprej uporabi metodo G-ALFA 1,2,3,4, potem pa še vse preklope od AP02 do AP33 in vse nazaj do AP03, kjer žarek obmiruje, do naslednje uporabe. Dolžnost staršev in vzgojiteljev je le ta, da AKTIVIRANE ALFA žarke vzdržujejo, otroke pa počasi pripravimo na smiselno in samostojno uporabo ALFA žarkov ter jih postopoma informiramo o pomenu slovenske BIOtehnologije G-ALFA za njihov hiter in učinkovit samostojni razvoj telesa in psihe.

Delovanje ALFA žarka na BIOsistem otroka lahko spremljamo s pomočjo SGBKD ali z merilno BIOtehnologijo G-ALFA.

 

2. Preklop ALFA žarkov za domačo uporabo

 

Preklop je možen od AP02 do AP33 in nazaj. Brez uporabe merilnega sistema za ugotavljanje statične in dinamične BKTR nam preklop na projekt AP01 nič ne koristi. Moramo pa izvršiti preklop na AP01, ko se vračamo na osnovni položaj žarka to je na AP03, kjer se vse BK aktivnosti začnejo in končajo.

 

 

Najprej si oglejmo merilno skalo na BIOšabloni BKP 1-13 oz S1- S33 na spodnji sliki:

 

SLIKA:

 

 

Opis :

 

Levo je stolpec barvnih oznak – kodni sistem D13 in D33  kjer je navedena št. BIOenergije od 1 do 33. Poleg barvne kode je tudi ime BIOenergije. V sledečem stolpcu je navedena oznaka BIOparametra v D33. Merilna skala se začne z vrednostjo A0. Merilne vrednosti naraščajo po špirali merilne skale od A0 do L384. to je 168 merilnih vrednosti za posamezno BIOenergijo ali BIOparameter. 

 

 1. Merilna skala ima 33 merilnih oken. Vsako merilno okno je razdeljeno še na tri merilna okna, ki so namenjena za profesionalno uporabo.  BK kode, ki so vpisane tudi na teh, povsem natančno določenih delih merilne skale imajo več namensko uporabo. Merilno polje za profesionalno uporabo je razdeljeno na 4 merilne sektorje. Krog v sredini MP1 predstavlja 53. dimenzijo. Ta je občasno vidna ko meditiramo v S-ALFA žarku S16. Drugi krog - merilno polje MP2 predstavlja D33, Tretji krog - merilno polje MP3 predstavlja D13, četrti krog - merilno polje MP4 pa D7.  Vsako merilno polje vsebuje svoje BK kode. Razpoznavanje kod pridobimo z vajo.
 2. Ostanimo torej pri kodah, ki nam omogočajo preklop ALFA žarkov na projekte AP01 do AP33, ki so vpisane na barvnih delih posameznega merilnega okna (MO) 1 do 33 in jih uporabimo v sledeči metodologiji za osebno in domačo uporabo.

 

A: Metodologija preklopa ALFA žarka na projekte AP je sledeča:

 

ALFA žarek ima vedno izhodiščno lokacijo AP03. Karkoli počnemo z žarkom stojimo vedno v sredini ALFA žarka. Ko žarek uporabljamo po metodi G-ALFA 1,2,3,4, ali S-ALFA 1,2,3,4 stojimo tako kot kažejo slike lokacije nog in rok kjer je opisana metoda G-ALFA 1,2,3,4 ali S-ALFA 1,2,3,4.

 

Po metodi za domačo uporabo aktiviranega ALFA žarka ostane ALFA žarek nespremenjen. Vsi 4. kvadranti so v ALFA žarku istočasno prisotni. Mi pa se vrtimo v žarku, kot je prikazano v opisu metode G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4.

 

Postopek uporabe ALFA žarka je sledeč:

 

     Priprava žarka za uporabo: uporabimo ALFA žarek po metodi G-ALFA 1,2,3,4 in nadaljujemo z uporabo projektov Ap01 do AP33..

 

 1. Preklop ALFA žarka na AP01: S prstom se dotaknemo MO1 in istočasno tudi MO9. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO1 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP01 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP01-S-ALFA 1,2,3,4.
 2. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 3. Preklop ALFA žarka na AP02: S prstom se dotaknemo MO2 in istočasno tudi MO9. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO2 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP02 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP02-S-ALFA 1,2,3,4.
 4. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 5. Preklop ALFA žarka na AP04: Dotaknemo se MO4 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO4 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP05 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP04-S-ALFA 1,2,3,4.
 6. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 7. Preklop ALFA žarka na AP05: Dotaknemo se MO5 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO5 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP05 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP05-S-ALFA 1,2,3,4.
 8. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 9. Preklop ALFA žarka na AP06: Dotaknemo se MO6 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO6 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP06 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP06-S-ALFA 1,2,3,4.
 10. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 11. Preklop ALFA žarka na AP07: Dotaknemo se MO7 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO7 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP07 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP07-S-ALFA 1,2,3,4.
 12. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 13. Preklop ALFA žarka na AP08: Dotaknemo se MO8 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO8 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP08 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP08-S-ALFA 1,2,3,4.
 14. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 15. Preklop ALFA žarka na AP09: Dotaknemo se MO9 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO9 in M09. S tem smo izvršili preklop na AP09 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP09-S-ALFA 1,2,3,4.
 16. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 17. Preklop ALFA žarka na AP10: Dotaknemo se M10 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na M10 in M09. S tem smo izvršili preklop na AP10 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP10-S-ALFA 1,2,3,4.
 18. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4.
 19. Preklop ALFA žarka na AP12: Dotaknemo se MO12 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na M12 in M09. S tem smo izvršili preklop na AP12 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP12-S-ALFA 1,2,3,4.
 20. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4 in nadaljujemo s čiščenje MO od AP33 do AP01 in nazaj na AP03.
 21. Preklop ALFA žarka na AP33: Dotaknemo se MO33 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO33 in M=9. S tem smo izvršili preklop na AP33 in pripravili žarek za uporabo po metodi AP33-S-ALFA 1,2,3,4.
 22. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4. S tem smo izvršili BIOtransfer neznanih BIOsistemov na lokacijah aktivnih ALFA žarkov, ki jih dosežemo. Nadaljujemo s pospravljanjem MO od AP33 do AP01 in nazaj na AP03.
 23. Dotaknemo se MO32 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO32 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP32.
 24. Dotaknemo se MO31 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO31 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP31.
 25. Dotaknemo se MO30 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO30 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP32.
 26. Dotaknemo se MO29 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO29 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP29.
 27. Dotaknemo se MO28 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO28 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP28.
 28. Dotaknemo se MO27 in M09 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO27 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP27.
 29. Dotaknemo se MO26 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO26 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP26.
 30. Dotaknemo se MO25 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO25 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP25.
 31. Dotaknemo se MO24 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO24 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP24
 32. Dotaknemo se MO23 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO23 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP23
 33. Dotaknemo se MO22 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO22 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP22
 34. Dotaknemo se MO21 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO21 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP21
 35. Dotaknemo se MO20 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO20 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP20
 36. Dotaknemo se MO19 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO19 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP19
 37. Dotaknemo se MO18 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO18 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP18
 38. Dotaknemo se MO17 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO17 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP17
 39. Dotaknemo se MO16 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO16 in M09. S tem smo izvršili preklop na AP16
 40. Dotaknemo se MO15 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO15 in M09. S tem smo izvršili preklop na AP15
 41. Dotaknemo se MO14 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO14 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP14
 42. Dotaknemo se MO13 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO13 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP13
 43. Dotaknemo se MO12 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO12 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP12
 44. Dotaknemo se MO11 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO11 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP11
 45. Dotaknemo se MO10 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO10 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP10
 46. Dotaknemo se MO9 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO9 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP09.
 47. Dotaknemo se MO8 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO8 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP08.
 48. Dotaknemo se MO7 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO7 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP07
 49. Dotaknemo se MO6 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO6 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP06
 50. Dotaknemo se MO5 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO5 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP05
 51. Dotaknemo se MO4 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO4 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP04
 52. Dotaknemo se MO3 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO3 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP03
 53. Dotaknemo se MO2 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO2 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP02.
 54. Dotaknemo se MO1 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO1 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP01.
 55. Povratek nazaj na AP03: Dotaknemo se MO1 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO1 in MO9. S tem smo spremenili smer proti AP03.
 56. Dotaknemo se MO2 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO2 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP02.
 57. Dotaknemo se MO3 in MO9 preštejemo do 133. Medtem ko štejemo do 133 držimo prsta na MO3 in MO9. S tem smo izvršili preklop na AP03.
 58. Zaključna faza: uporabimo metod G-ALFA 1,2,3,4.

 

Ko smo vse to uspešno opravili se lahko lotimo tudi reševanja morebitne problematike BIOsistema z metodologijo, ki nam omogoča bistveno boljšo zaščito BIOsistema pred virusnimi infekcijami itd.

 

Vaje za osebno zaščito pred virusnimi infekcijami n.pr. pred PTIČJO GRIPO:

 

Vaje na področju SGBKD izvajamo tako, da uporabimo MO S16.

Genetsko problematiko BIOsistema rešujemo v MO S21.

Hormonsko problematiko BIOsistema rešujemo v MO S26.

Imunsko problematiko BIOsistema rešujemo v MO S-28.

 

Uporaba teh izvrstnih mehanizmov BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo zahteva ustrezno disciplino.

 

 1. Ko uporabljamo MO S16 se moramo zavedati, da S-ALFA žarek S16 trošimo. Zato ga moramo ustrezno vzdrževati na 15 do 30 minut. Koliko se je S-ALFA žarek strošil ugotavljamo z merilno BIOtehnologijo G-ALFA tako, da ugotovimo koliko je padla nazivna vrednost S-ALFA žarka. Bolj pada nazivna vrednost S-ALFA žarka manj % mehanizma lahko uporabimo. Povsod je potrebno poizkati ustrezni kompromis.
 2. Ko uporabljamo MO S21, S26 in S28 so navodila dana v metodi S-ALFA 1,2,3,4. Po uporabi metode S-ALFA moramo za seboj očistiti vsa MO od S33 do S1 in nazaj od S1 do S3.

 

Ta metoda je uporabna tako za BIOsisteme kot za hrano, pijačo in zdravila. V tem primeru hrano, pijačo, zdravila premikamo po sektorjih žarka ALFA ( 1, 2, 3, in 4).

 

S tem smo zaključili celotno paleto preklopov ALFA žarkov na vse potrebne projekte, ki omogočajo profesionalno reanimacijo telesa in psihe. V kakšni meri lahko izkoristimo to metodo, koliko % maksimalne BK vrednosti S-ALFA žarka lahko uporabimo je zopet odvisno od kakovosti BIOsistema, ki ta dela opravlja, od pomoči Superinteligence S-ALFA, od kakovosti in velikosti zdravilnega gaja (ZG) zgrajenega po slovenski metodi G-ALFA in predvsem od zdrave filozofije do sebe, svojih najbližjih in do svoje okolice v kateri živimo.

 

ZAKON je zelo preprost: Več znaš, več veljaš, več dobiš. Osnova je absolutna etika in morala, ki jo na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja nadzoruje Superinteligenca S-ALFA, moti in zavaja pa Superinteligenca G-BETA.

 

Zapomnimo si in tega nikoli več ne pozabimo:

 

Nikamor se ne moremo s svojimi mislimi skriti. Vse kar narobe mislimo in počnemo se nam temeljito maščuje tako, da ne moremo 100% uporabiti mehanizmov 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo. To je neposredna in neusmiljena kazen za našo neumnost miselnega obnašanja, ne tolerance, ne razumevanja ne odpuščanja ne informiranja ali celo zavajanja o pravih spoznanjih, ki jih omogoča BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

 

Ne samo to, celo iz sedme dimenzije, ki jo nadzoruje Superinteligenca G-BETA ( hudič v pravem pomenu besede) vlečemo črnino na sebe in jo telepatsko, kot BIO roboti sedme uničevalne dimenzije prenašamo na svojo okolico, na mlado in staro. Prenašamo škodljive BIOenergije in BIOparazite od virusov do bakterij in vse ostalo, do nepravilno umrlih duš, kar je še najnevarneje. Tako nastajajo dvojne osebnosti in več ter začetek vseh zdravstvenih problemov telesa in psihe.

 

Vse ti mehanizni so zdaj elegantno vidni s pomočjo SGBKD. Kar je tudi ena od temeljnih vaj  obiskovalcev seminarja. Tistih, ki to že zmorejo. Zato so dolžni opozoriti tiste, ki to podzavestno počno, da se tem mehanizmom čimprej zavestno uprejo. Ljudje morajo svoje misli nadzorovati. Ne smejo odtavati v neznano in si ustvarjati zgrešene in nemogoče miselne vzorce – fantazije, želje na škodo drugih BIOsistemov itd.

 

S pomočjo merilne BIOtehnologije G-ALFA pa se kaže vse to kot podatek D13 o meritvi temperature in zasvojenosti, kot podatki v D33 pa stanje v MO S11, S14, S15, S18 in posledično v S21, S26, S28 in S32. 

 

Potrebni pripomočki za vzdrževanje in preklop ALFA žarka na projekte AP01 do AP33 za profesionalno uporabo:

 

1. Profesionalno vzdrževan BIOkibernetski poligon z najmanj 33 aktivnih ALFA žarkov okoli katerih so generirani BK zaščitni stebri (BKZS). To so ZBKZ za profesionalno uporabo, ki naj bi bili mehansko zaščiteni, če se to le da izvesti. Število  ZBKS je odvisno od lokacije in okoliške BK problematike.

2. Vrhunska BIOkibernetska usposobljenost po metodi G-ALFA in S-ALFA

3. Popolno teoretično poznavanje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo ter BIOkibernetike, to je merilnega sistema za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor in SGBKD ali poznavanje in uporaba  merilne veščine, ki jo omogoča merilna BIOtehnologija G-ALFA.

4. Komplet merilnih pripomočkov in pripomočkov za profesionalno vzdrževanje.

 

Merilni pripomočki:

 

1.       BIOšablona (BŠ) BKP 2 ( Meritev temperature in zasvojenosti)

2.       BŠ BKP 1-13 oz. BKP S1- S33 ( meritev nekaterih globalnih BIOparametrov (BP) ter meritev 1128 BIOparametrov. Ta BŠ omogoča preklop ALFA žarka na projekte AP

3.       BŠ BKP 1-16 ( meritev v D33) oz BKP D1-D33

4.       BŠ za ugotavljanje širine žarkov

5.       BŠ BKP 11 (vzdrževanje aktivnih ALFA žarkov ZG)

6.       Merilni BIOlaser

7.       Piramide P8 za profesionalno vzdrževanje BKP.


Komentarji glede preklopov ALFA žarka in spremljajoča problematika za profesionalno uporabo:

 

 1. Opravimo meritev 1128 BIOparametrov, da ugotovimo kaj je potrebno storiti.
 2. Na BŠ imamo na razpolago 33 merilnih oken – merilnih sektorjev,  ki v tem primeru opredeljujejo projekte AP01 do AP33.
 3. BŠ pokaže na kateri AP moramo ALFA žarek preklopiti.
 4. To naredimo tako, da levo roko položimo na barvne kode na levi strani BŠ ( pri desničarjih) z desno roko pa zavrtimo BL trikrat v desno smer okoli sredine BŠ. Ko se BL tretjič zavrti po BŠ se BL zaustavi v ustreznem merilnem sektorju  od 1 do 33 in trikrat zaniha gor in dol v smeri merilni sektor - sredina BŠ.
 5. Merilni sektor od 1 do 33 je v tem primeru kar projekt AP1 do AP33.
 6. S tem se je preklop ALFA žarka izvršil.
 7. BK NIVO ALFA žarka je padel od E0 na B096. To je istočasno kontrola, da se je ALFA žarek oz. celotna BK zanka preklopila na ustrezen projekt AP, ki omogoča uporabo metode S-ALFA 1,2,3,4.
 8. Žarku moramo takoj povečati BK NIVO na NIVO E0, ki zadošča za domačo uporabo, na profesionalno urejenem BKP pa na L384 da ga lahko optimalno uporabimo.
 9. To naredimo tako, da se postavimo na lokacijo žarka, ki opredeljuje njegovo vzdrževanje. Štejemo do 133 tako, da misli usmerimo s polno močjo na metodo vzdrževanja (lahko pomislimo: vzdržujem ALFA žarek). S tem smo preklopljeni ALFA žarek usposobili za uporabo. To pomeni, da so se BIOenergije znotraj žarka in tip žarka ( poenostavljeno povedano) postavile na delovni BK nivo za uporabo po metodi S-ALFA 1,2,3,4.
 10. Izmerimo njegov BK NIVO, ki mora biti E0 ali L384. Če temu ni tako, ALFA žarka še nismo uspeli preklopiti.
 11. Metodo preklopa ALFA žarka lahko še nekajkrat ponovimo.
 12. Zavedati se moramo, da moramo po vsaki neuspeli manipulaciji očistiti ALFA žarek, morda tudi sebe, po metodi G-ALFA 1,2,3,4.
 13. To ugotovimo tako, da si izmerimo BKT in BKZ s pomočjo BŠ BKP 2.  Obe vrednosti naj bi bile minimalne ( 35, 36).
 14. Če temu ni tako, metodo G-ALFA 1,2,3,4, ponovimo. Če nismo uspeli doseči minimalnih BK vrednosti za BKT in BKZ, potem najbrž ne bomo uspeli preklopiti ALFA žarka na kateri koli projekt AP, ki je večji od AP01.
 15. Torej, s preklopi moramo začeti postopoma. Najprej AP01 in počasi naprej do ustreznega AP, ki smo ga sposobni doseči.
 16. Zavedajmo se, da s preklopi ALFA žarkov zelo počasi napredujemo.
 17. AP 01 omogoča simulacijo meritev statične oziroma dinamične BIOkibernetske transformacije ne da bi ssi poškodovali svoj BIOsistem ali BIOsistem v okolici izvrševanja meritev.
 18.  Simulacija preklopov na AP 01 je izjemno pomembna faza meritev za oblikovalce, arhitekte in gradbenike ter seveda za inšpekcijske službe.

 

Pri preklopih nastopa več problemov:

 

 1. Metode AP uporablja otrok.
 2. Metode AP uporabljamo za sebe.
 3. Metode AP uporabljamo za celo družino skupinsko.
 4. Metode AP uporabljamo za čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemikalij, pesticidov itd.
 5. Metode AP uporabljamo za trg, jih gospodarsko izkoriščamo.
 6. Lahko se zgodi, da ALFA žarka ne moremo več preklopiti na AP03 ampak ostane na zadnji aktivni BK poziciji. V tem primeru moramo BKP profesionalno prečistiti, vseh 12 BIOkibernetskih nivoje in postopek ponovimo. Če še to ne uspe, moramo celoten postopek aktiviranja ALFA žarka ponoviti. Če še to ne gre je z nami nekaj hudo narobe. V tem primeru zavrtimo film nazaj in poskušamo ugotoviti, kaj smo narobe naredili, to popravimo in lahko nadaljujejo z delom.

 

Metode AP uporabljamo za osebno uporabo in za družino:

 

 Pri tem se dosti zadev poenostavi. Preklope hitro dosežemo, saj nam pri tem smiselno pomaga Superinteligenca S-ALFA. To je v bistvu nadaljevanje izobraževanja neposredne uporabe BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. Pri tej fazi ni potrebno imeti BKP s 33 ALFA aktivnimi žarki in zdravilno BIOklimo sedmih zdravilnih BIOenergij BK nivoja E0.  Učinki metode S-ALFA so s tem sicer manjši, pomembno pa je, da napredujemo pri regeneriranju svojega BIOsistema.

 

Problematika se pri tem poenostavi pod posebnimi pogoji in sicer: Dela in metode, ki se izvajajo v okviru seminarja ali osebnega izobraževanja, poznavanje opazovanega BIOsistema, da je BIOsistem ustrezno BIOkibernetsko zaščiten, da BIOsistem sistematično uporablja metodo G-ALFA 1,2,3,4, da BIOsistem upošteva ustrezno etiko in moralo, da ima ustrezno življenjsko filozofijo, da ustrezno izobražuje svojo okolico.

 

Metode AP uporabljamo za čiščenje in oplemenitenje  hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugo za osebno uporabo in družino

 

Pri teh manipulacijah je nadvse pomembno, da imamo temeljito prečiščen ALFA žarek. Po vsakem preklopu ALFA žarka ne pozabimo postopoma vračanje ALFA žarka v osnovni položaj, to je na projekt AP03 po vrsti kakor smo ga spreminjali navzgor, tako ga postopoma spreminjamo nazaj navzdol.

 

Po končanih posegih v večdimenzionalni prostor ( kadarkoli in v kakršni koli situaciji) moramo svoj BIOsistem temeljito očistiti po metodi AP03 in če je potrebno še po metodi AP10 in AP12. Če tega ne storimo se lahko zgodi da začnemo počasi BK propadati. Propadanje se kaže kot postopno in počasno generiranje svojega BIOsistema po metodi G-BETA. V tem primeru se lahko zgodi, da nekega dne nastopi bolezen telesa in psihe.

To z drugimi besedami pomeni, da začno počasi naraščati BIOparametri, ki kažejo postopno nabiranje škodljivih BIOenergij v telesu in duši. To naraščanje škodljivih BIOenergij se pokaže v ustreznih merilnih sektorjih merilnega sistema G-ALFA.

 

Tipični primeri BIOkibernetskih poškod so psihiatri, filozofi, umetniki, znanstveniki, misleci, zdravniki, medicinske sestre, kozmetičarke, fizioterapevti, pedagogi, politiki, direktorji, blagajničarke, telefonistke, poštarji, napovedovalci in napovedovalke na radiu in TV itd.

 

Metode AP uporabljamo za trg

 

Zahteva dolgoletni študij merilnega sistema to je BIOkibernetike, ogromno vaj in časa ter osebnega odpovedovanja, da dosežemo ustrezno stopnjo stanja svojega telesa in duha, ki to omogoča. V nasprotnem primeru zavijemo v G-BETA BIOtehnologijo in s tem telesno in umsko propademo.

 

Uporaba metod AP s pomočjo SGBKD

 

To je poseben problem, ki zahteva sodelavo z osebo, ki zna uporabljati merilno BIOtehnologijo G-ALFA.  Oseba, ki uporablja samo SGBKD lahko mimogrede zavije na napačno pot in začne propadati. Zato predlagam izredno natančne kontrole in vmesna čiščenja svojega BIOsistema.

 

Metodo SGBKD uporabljajte izključno samo znotraj profesionalno urejenega BKP. Če že morate metodo uporabljati, potem zagotovite po uporabi metode temeljito čiščenje svojega BIOsistema po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4. Le tako je možno dobiti ustrezne in praktično uporabne BK informacije ter BK zaščititi svoje telo in psiho pred BK poškodbami.

 

Zaključek

 

Tu je navedena najbolj enostavna metoda za uporabo metode S-ALFA 1,2,3,4, ki omogoča temeljito regeneracijo telesa in psihe. Metodo lahko uporablja vsak Zemljan.

 

Vsi zdravstveni problemi telesa in psihe so posledica nerazumevanja delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo, zaradi uživanja za BIOsisteme povsem neustrezne hrane, pijače, zdravil, kemičnih preparatov, umetnih vitaminov, genetsko spremenjene hrane, nepravilno zaklanih živali, uporabe alkohola, kave, žganih pijač in drugo ter uporabe kozmetičnih sredstev, ki so za BIOsistem popolnoma neustrezni.

 

Celotna problematika življenja na Zemlji je posledica povsem zgrešene filozofije RELIGIJ, ki sistemsko uporabljajo BETA smrtne žarke ter visoko škodljivo statično in dinamično BIOkibernetsko transformacijo, magijo in črno magijo.

 

Vse to je človek - G-BETA generiran BIOsistem, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu združil kot uporabo škodljive G-BETA BIOtehnologije. Zgrešene rešitve je uzakonil in s tem postavil temelje propada celotne Zemeljske civilizacije. Uporabljamo povsem zgrešen družbeni in vrednostni sistem ter vrednote, ki z zdravim življenjem nimajo prav nobene zveze. Človek kot aktivna inteligenca bi moral skrbeti za vso pasivno inteligenco. Ker je zgrešil svoje osnovno poslanstvo se » narava« maščuje skozi celotno zemeljsko problematiko, ki tekoče nastopa na raznih deli zemeljske oble. Tako nastopa AIDS, BSE, EBOLA, PTIČJA GRIPA, PANDEMIJA JE NA POHODU itd.

Koliko časa bo še preteklo da se bomo streznili in spoznali, da lahko celotno Zemeljsko problematiko rešujemo je s pomočjo zdravilne BIOtehnologije G-ALFA ter z metodo G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4.

 

Avtor: Slavko Gorenc