ATI E&I d.o.o., SI 1000, Ljubljana Pod bresti 29, Republika Slovenija

Opis BIOkibernetskih parametrov P1 do P11

P1= Status našega BIOsistema v 33. dimenziji. Ta izjemno natančno pove v kateri točki smo na življenjski osi od našega rojstva do smrti ali se staramo počasi (upočasnjeno staranje, D33= S6, 4, 3)  ali drvimo proti boleznim in smrti hitreje, kot bi bilo to potrebno. Proti smrti in psihosomatski problematiki gremo lahko na dva načina. Preko poškodbe psihe ( S28, S27 in S26) ali preko poškodbe telesa (S22, S23 in S24).  Ta fenomen povzroča sistematična uporaba BIOtehnologije G-BETA, to je uporaba BETA smrtnih žarkov in škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije, ki uničujoče vpliva neposredno na našo psiho in telo. Ta fenomen se kaže, kot kuga novega tisočletja; BSE, AIDS, EBOLA, vsa virusna problematika    itd.

P2= BK temperatura. Ta pove, koliko smo nasičeni s škodljivimi BIOenergijami zaradi neposrednega vpliva BETA žarkov na celice našega BIOsistema.

P3= BK zasvojenost. Ta pove, koliko smo nasičeni s škodljivimi BIOenergijami zaradi neposrednega delovanja škodljive dinamične BIOkibernetske transformacije.

P4= BK nivo zdravja, ki nastopa kot merilna vrednost 1/33 do 33/33 skrajšano torej 1 do 33. V tabelah merilnih vrednosti je vrednost 0 prestavljena kot -0,4, da je možen grafični prikaz merilnih vrednosti  0.

P5= BK nivo kriminala. Podrobnosti so opisane v poglavju BK kriminal. V bistvu gre za prenasičenje s škodljivimi BIOenergijami zaradi samouničevanja ali uničevanja iz naše okolice po metodi G-BETA. 

Izvor tega fenomena povzroči le človek, BIOrobot sedme dimenzije, ki je v neposredni telepatski oblasti superinteligence G-BETA. Taka oseba, ko enkrat doseže maksimalne BIOparametre po metodi G-BETA, je dolgoročno izjemno nevarno bitje. Preko BK poškodbe svoje psihe na razne načine sistematično uničuje sebe in svojo okolico. Gradi BK škodljive zgradbe tri ali štirikotnih piramidnih oblik, ceste oblikuje tako, da je na njih čim več škodljivih BK transformatorjev, ki povzročajo nesreče po metodi G-BETA. Oblikuje predmete BK škodljivih oblik (nakit, drago kamenje, atlantidski prstan, razni škodljivi obeski, križ, krogla kocka na konico, stožec, valj, pravokotni stebri) itd. Delovna mesta in postelje postavlja v BETA žarke visokega BK nivoja. Vse to povzroča BIOsistemom poškodbe genetskega, hormonskega in imunskega sistema in njegove psihe. 

Gre za ljudi, ki se nahajajo v vseh strukturah cerkvene in civilne družbe. Superinteligenca G-BETA nikomur ne prizanaša, pa naj bo to papež ali klošar, oseba v vladi, parlamentu, medicini, znanosti, umetnosti ali tehnologiji.

Lahko živimo po metodi G-BETA ali po metodi G-ALFA. Pomembno je, da se zavedamo posledic, ki jih povzročajo škodljive BIOenergije na našo psiho in telo. Večina od nas pa se tega niti ne zaveda. To bo tako vse dotlej, dokler ne bo slovenska BIOtehnologija G-ALFA dobila svoje mesto v cerkveni in civilni družbi, kot njen obvezujoč in življenjsko pomemben sestavni del, brez katerega ni mogoče hitro in uspešno reševati nobenega od naših problemov na katerem koli področju človekovega ustvarjanja.

P6=  so BIOenergije B, I in O. BK nivo I v bistvu opredeljuje človeka kot asociacijo za premikajoči se ALFA zdravilni žarek. Zato nekaterim uspe koga s svoje okolice "pozdraviti z rokami" sami pa se pri tem BIOkibernetsko poškodujejo. 

Podobno je z vedeževalci. Sedijo v BETA žarku in transformirajo škodljive BIOenergije telepatsko v osebo na drugi strani žice. Če se oseba nahaja v BETA žarku, je tak učinek še toliko večji. Nastopi namreč neposredna povezava preko sedme dimenzije in BIOkibernetski kriminal, ki na  koncu postane črna magija začne izvrstno delovati. Oseba začne propadati in postaja vedno bolj odvisna od telepatskih vzorcev superinteligence G-BETA. Tako nastopajo vsi samomori infarkti, možganske kapi in druge nesreče. Nesreča na delovnem mestu se zgodi izključno v BETA žarku!!!.

P7= pet možganskih BIOenergij, ki opredeljujejo človekovo intuicijo, realno inteligenco in sposobnost samoobrambe pred škodljivimi vplivi sedme dimenzije. Omogočajo pravilne dolgoročne poslovne odločitve, vrhunsko zdravje, dober vedenjski vzorec itd. Če ima človek te nivoje BIOenergij na minimalni vrednosti postane BIOrobot sedme dimenzije in slej ko prej propade, telesno in duševno.

BIOkibernetsko vzorec vseh duševno prizadetih oseb ali oseb s težkimi genetskimi okvarami je podoben BK diagramu za BSE, AIDS itd. 

Vse to se da omiliti ali morda celo pozdraviti s slovenski metodo BIOkibernetskega zdravljenja G-ALFA 1,2,3,4. Žal imam premalo primerov, da bi to lahko zanesljivo potrdil, medicina pa še ni pripravljena sodelovati, razen tam, ko gre za osebne probleme.

P8= pet statusnih BIOparametrov, ki povedo trenutno nasičenost s škodljivimi BIOenergijami in predispozicijo za nastanek določene bolezenske problematike.

P9= Status vpliva superinteligence G-ALFA ( od A001 do B096, smrt je A0)

P10= Status vpliva superinteligence G-BETA (od  A001 do L384)

Če imamo glavo v času smrti v BETA žarku ( asociacija za PEKEL) ima ta BIOparameter vrednost B096, drugače pa zavzame BK vrednost A0.

P11=  Status vpliva superinteligence S-ALFA ( od A001 do B096)

Če imamo glavo v času smrti v ALFA žarku ( asociacija za NEBESA) ima ta BIOparameter vrednost B096 drugače pa zavzame BK vrednost A0.