Metoda S-ALFA 1,2,3,4

Navodila za profesionalno uporabo BIOkibernetskega poligona, ZDRAVILNEGA GAJA" za zdravljenje vseh bolezni telesa in psihe

1. Izmerimo 1128 BIOparametrov po slovenski metodi G-ALFA. S to metodo ugotovimo ali gre že za telesno-celično ali šele za psihično problematiko.

2. Uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4, da s telesa odstranimo škodljive BIOenergije.

3. Izmerimo 1128 BIOparametrov in iz BIOanalize ugotovimo kaj moramo storiti za profesionalno BIOkibernetsko zdravljenje telesa ali psihe. Ugotovimo trende, časovne konstante reanimacije in drugo. To zahteva kar kakšen teden dela in več, odvisno od BIOfizikalnih poškodb opazovanega BIOsistema.

4. Če gre že za medicinsko jasno opredeljeno telesno problematiko, rak, aids, tumor, okvare notranjih organov, potem uporabimo vse projekte AP. To je preklop ALFA žarka za kompleksno reanimacijo telesa in psihe. To je uporaba projektov AP02, AP04, AP05, AP06, AP07, AP08, AP09, AP10, AP12, AP33 in nazaj do AP03.

5. Podobna je situacija, če gre samo za psihično problematiko, zasvojenost vseh vrst, strah, stres, migrena glavobol, nasilje in drugo.

6. Za reševanje katerekoli virusne problematike vemo, da zdravil ni. Vse to pa lahko rešujemo z uporabo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in z merilnim sistemom G-ALFA, ki ga omogoča slovenska BIOkibernetika.

Vsa virusna problematike je zdaj torej elegantno in hitro rešljiva brez posledic za BIOsistem le z uporabo ALFA življenjskega žarka po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in S-ALFA 1,2,3,4. To je zdaj že jasno in fizikalno medicinsko dokazljivo.

Metodo S-ALFA uporabljamo dvakrat do trikrat dnevno in po potrebi. Odvisno od medicinske diagnoze ter BIOkibernetskega stanja BIOsistema in okolice v kateri živimo ter od kakovosti predvsem vode, hrane ter delovnih in bivalnih prostorov.

Kako neumno se obnašamo daje primer problematika glede vode JULIJANA. Na vsak način jo hočemo prodajati na tuje. Doma pa prognoziramo 10.000 novih rakovih obolenj v letu 2005, ki so posledica predvsem neustrezne vode, pa tudi hrane, pijače, skrajno malomarno urejenih delovnih in bivalnih prostorov ter oblike in BIOkibernetske vsebine predmetov, naprav in sistemov, ki jih vsakodnevno uporabljamo.

Vsi ti problemi so zdaj elegantno rešljivi z uporabo BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo in kjer povsem brez potrebe propadamo zaradi naše lastne neumnosti in zasvojenosti, ki jo povzročajo BETA smrtni žarki in škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.

Naša lastna neumnost je generirala škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, ki je produkt BETA smrtnih žarkov ter ljudi, ki sem jih opredelil kot bolan duh v bolnem ali še zdravem telesu.

Pred nami je zdaj zdravilna G-ALFA BIOtehnologija, ki sem jo odkrival zadnjih 15 let in je zdaj tu v vsem svojem sijaju in veličini. Zelo hitro si utira pot v našo zavest.

Smotrno bi bilo, da bi n.pr. Julijano uvedli kot naravno zdravilo za psiho in telo. Z metodo S-ALFA, uporabljeno v profesionalno urejenem zdravilnem gaju dobimo kakovost vode o kateri sanjajo že tisočletja. DOBIMO VODO ŽIVLJENJA. To pomeni da lahko z metodo S-ALFA vpišemo v vodo maksimalno zdravilne BIOenergije in povečamo kakovost vode na maksimalno zdravilno vrednost.

To se da materialno medicinsko dokazati in jaz sem pripravljen na ta izziv.

Z metodo S-ALFA in s pomočjo merilne tehnologije, ki je opredeljena z BIOkibernetiko moramo z uporabo metod BIOfizike 7, 13, in 33 dimenzionalnega prostora prečistiti in oplemenititi vso hrano in pijačo, vsa zdravila, vse kemikalije, ki gredo v telo ali zemljo, vse predmete in obleko, ki jih uporabljamo in drugo.

To je tudi potencialni glavni vir dohodkov države na račun multinacionalk, ki sistematično uničujejo življenje na Zemlji. ARIEL n.pr. in tudi druge kemikalije sistematično uničuje slovensko podtalnico. Dekra in Gerard pa še kakšna kritina n.pr. sistematično uničuje psiho in telo vsem, ki v hišah s tako kritino živijo. To je zdaj materialno dokazljivo in zahteva kazenski in odškodninski pregon s strani države proti proizvajalcem. Ti mehanizmi tako ali drugače sistematično uničujejo davkoplačevalski denar države Slovenije.

V razvoju so novi algoritmi za pravilno uporabo Kirlijanove fotografije, ki kaže, da bi s pravilno opredelitvijo algoritmov kaj hitro prišli do ustreznega fizikalnega instrumenta za meritev problematike, ki jo opredeljuje BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora.

Obstoječa ruska tehnologija, ki je v uporabi na fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in v BETA "zdravilnem gaju" v Tunjicah n.pr. bazira na povsem zgrešeni filozofiji zdravljenja telesa in psihe. Bazira namreč na uporabi škodljive G-BETA BIOtehnologije in daje povsem napačne merilne rezultate.

Tudi vsi drugi instrumenti, ki naj bi ugotavljali stanje BIOsistemov in stanje škodljivega ali zdravilnega sevanja, ki jih propagira in nastajajo pod okriljem Instituta Jožef Štefan so povsem neustrezni. Delujejo namreč na neustreznih predpostavkah in meritvah, ki jih povzroča skrajno BIOkibernetsko neurejena lokacija samega instituta na psiho in telo vseh raziskovalcev. V takem okolju ne more nastati nič dobrega za zdravo življenje tako samih raziskovalcev instituta kot kakovost njihovih izdelkov za zdravo okolje in prostor.

Kakovostni nadzor moramo opraviti fizikalno in BIOkibernetsko. Šele ko smo opravili BIOkibernetski nadzor lahko zanesljivo govorimo kaj je dobro in kaj je slabo.

Zato je Izjemno pomembno, da se seznanimo, kako deluje BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v katerem živimo.

Prav tako je izjemno pomembno za kakršno koli resno raziskovalno razvojno delo, da znamo uporabiti merilni sistem, ki ga do podrobnosti opredeljuje slovenska BIOkibernetika. To je merilni sistem za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor. Ta odkriva vse zablode preteklih rodov naše civilizacije na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja. To je ena od osnovnih tem 6. mesečnega seminarja , ki ga vsako leto prirejam v Ljubljani.

Kakovostni nadzor hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemikalij, embalaže in drugo smo opravili takrat, ko smo izmerili 1128 BIOparametrov, uporabili metodo S-ALFA in izvršili ustrezen BIOkibernetski ATEST.

Vse drugo kar razpredajo na radiu, TV in v medijih je povsem prazno govorjenje. Evropski standardi za hrano so povsem neustrezni. To dokazuje uvožena hrana, pijača, zdravila, kozmetika, škodljiva strešna kritina, in drugo, ki je v večini primerov neuporabne kakovosti z vidika BIOtehnologije G-ALFA.

Največja neumnost, ki sem jo slišal na valu 202 je ta, da so kmetje krivi za slabo, s pesticidi nasičeno hrano.

Kmetje niso nič krivi. Kriva je vlada, parlament, kmetijsko ministrstvo in stroka, ki je slepa in gluha in imajo kakovost samo na jeziku.

Če nekaj ne znajo pravilno opredeliti ali izmeriti z vidika kratkoročne ali dolgoročne škodljivosti za katerikoli BIOsistem na Zemlji, to še ni dokaz o kakovosti produkta.

Dovolj zgovoren dokaz je ta, da še za sebe ne znajo poskrbeti, saj pijejo najslabšo in BIOkibernetsko izredno škodljivo vodo ZALO, ki je povsem enaka vodi iz vodovodnih sistemov Slovenije, Avstrije, Italije, Švice, Nemčije in drugje. Delajo v BIOkibernetsko povsem neurejenih delovnih in bivalnih okoljih in drugo.

Podrobnosti obravnavam v osmem sklopu seminarja.