SREČNO 2019

Pri nas dobite vse kar potrebujemo za zdravo življenje, za vrhunsko sposoben mladi rod, za vrhunske politične, raziskovalno razvojne in gospodarske rezultate na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Štirje temeljni posegi so potrebni:

1. Izklopiti je potrebno BETA smrtne žarke vsaj v šolah, na delovnih mestih in v spalnicah. Vsa notranja oprema pa mora biti oblikovana po metodi S-ALFA. Vse dosedaj znane metode so popolnoma neustrezne. Ničesar ne rešujejo. Samo povečujejo škodljive BIO energije v našem telesu in psihi. Te pa povzročajo vse bolezni telesa in psihe in povsem napačne odločitve na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

2. Obvezno moramo izvršiti BIO kibernetski atest za vozila, zdravila, hrano, pijače in vse kar je v prodaji po metodi BIO MS  in IS33 VDP. Elaborat o tem ima Državni zbor že od leta 2002.

3. Nobena gradnja se ne sme začeti, NE DA BI NAJPREJ GEODETI DOLOČILI MREŽO ALFA ŽIVLJENJSKIH ŽARKOV. Referenčne točke za Slovenijo

ALFA žarki ne smejo biti zasedeni s škodljivo oblikovano opremo in vsega kar uporabljamo. Tudi vsa drevesa ne smejo biti zasajena v življenjske žarke. Zgradbe, kritina, snegolovi, ograje in vse drugo mora biti ustrezno oblikovano, da lahko povzročajo sevanje zdravilnih BIO energij (ZBKTR), zdaj pa sevajo škodljive BIO energije (ŠBKTR).

4. Pred uporaba česar koli je potrebno vse prečistiti po metodah BIO fizike večdimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo (BIF VDP). Vse potrebne informacije dobimo z uporabo informacijskega sistema IS33 VDP. Ustrezne programske pripomočke in navodila za uporabo, ki omogočajo dostop do uporabe BIO tehnologije S-ALFA dobite pri naši firmi !!!!

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Pod bresti 29, 1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI 74009567. Mat.št.: 5449448000. Re.: Okrožno sodišče v Ljubljani Srg 2015/4497. Osnovni kapital: 9.648 EUR, ni neplačanih vložkov.

e-naslov: breda.gorenc@telemach.net

CENIK

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net in preko tel.št.: 083829230.

Dobava po povzetju.

Kaj omogočajo metode  S-ALFA:

1. Kazalo datotek za vodo, pijače, hrano, zdravila in za druge proizvode  kjer so navedeni merilni rezultati z uporabo merilnega sistema BIO MS in IS33 VDP

2. BIO kibernetski atesti za vse proizvode, ki so v prodaji so izjemno pomembni !!!!

2.1: Kazalo datotek za BK atest vozil

Dvajset letne raziskave na mejnem področju znanega so zaključene, pilotski projekti so končani. Posredujemo Vam lahko vse pomembne  informacije v zvezi z vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA, ki deluje v dimenzijah 7, 13, 33 in naprej do dimenzije neskončno.

Gre za BIO tehnologijo preteklosti, sedanjosti in bodočnosti, ki deluje na osnovi materije in antimaterije in omogoča enostavno reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma. Teme pomoči.

Z uporabo osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4. rešujemo popolnoma vse probleme škodljivih BIO energij, s katerimi so nasičeni vsi BIO sistemi na Zemlji. Posebej prednačijo ženske, zato gre vse tako narobe. Na medijih pa deklamirajo kako imajo dobre BIO energije, ja ŠKODLJIVE!!!!.

Za profesionalno uporabo BIO tehnologije S-ALFA na področju materije in antimaterije pa uporabimo programski modul S-ALFA za BT ( BIO transfer). To zahteva mnogo let izobraževanja. Pri tem je pomembno obvladati merilni sistem IS33 VDP.

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA (kratek povzetek)

Najbolj nevarne so škodljive oblike. 100718_SEVANJE OBLIK

Merilna BIO tehnologija MS VDP

131013_Pomembno za ARHITEKTE, projektante, geodetske firme, gradbenike in za novo, zdravilno, S-ALFA BIO kmetijstvo. Več glej:

Ekološka pridelava po metodi S-ALFA. Najprej moramo vedeti kaj so BIO proizvodi in kako jih enostavno dobimo, kaj je BIO kakovost in kaj je BIO zdravilnost hrane. Več glej.....

Vedeževanje, hipnoza, alternativna medicina, meditacija, lobiranje itd.

Religije, pisma in mnenja     Zanimiv je članek, ki sem ga prejel v zvezi s projektom T2 Mariborske škofije.

Vaje s področja merilne BIO tehnologije MS VDP na seminarjih v Ljubljani.

Metoda za meritev kakovosti hrane

Metoda za meritev kakovosti zdravil

Metoda za meritev sevanja oblik

Metoda za meritev sevanja zgradb

Kaj nam omogoča Superinteligenca S-ALFA, uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, škodljiva G-BETA in zdravilna G-ALFA BIO tehnologija, aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarka itd

Kazalo člankov in navodil za uporabo nove slovenske S-ALFA BIOtehnologije, ki jo omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora in njen merilni sistem (BIF in MS VDP).

Najkrajša pot do vsega kar potrebujemo

Komentar v zvezi z najkrajšo potjo

Še nekaj utrinkov v zvezi BIO tehnologije S-ALFA:

150930_Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa opredeljuje tabela D13, D33 in vrsta globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 oz od -100% do +100%. Vse to lahko izmerimo z uporabo programskih modulov, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje. Kopirati tehnologije S-ALFA ni mogoče. Naučiti se je potrebno !!!!.

Glede etike in morale ter drugih pomembnih raziskovalnih, gospodarskih, političnih, pravnih in kulturnih BIO parametrov pa je zadeva dosti bolj zapletena, vendar enostavno in elegantno merljiva. Pomemben je predvsem BK status BIO sistema. To je vrsta BIO parametrov med katerimi so najbolj pomembni ALFA (dostop do ALFA Superinteligence), BETA ( vpliv izjemno nevarne BETA Superinteligence - tudi črne magije) in P ( dostop do S-ALFA Superinteligence, ki deluje do dimenzije neskončno) ter OGBP (zaščita vsakega BIO sistema v odvisnosti od absolutne etike in morale in njegove življenjske filozofije itd.), vpliv na S1 do S33 ( globalni prikaz zdravja našega BIO sistema ) ter S14 (BIO status zdravja telesa), S15 (BIO status zdravja psihe), S21(BIO status genetike), S26 ( BIO status imunskega sistema) in S28 (BIO status hormonskega sistema) itd.

To je pomembna pridobitev slovenskega merilnega sistema BIO MS in IS33 VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kot nadgradnje obstoječi fizikalni zemeljski tehnologiji, lahko sistemsko rešujemo popolnoma vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa, tudi TERORIZEM, ki ga vodi Superinteligenca G-BETA preko ekstremno BETA generiranih BIO sistemov. Zato je tako reševanje, kot ga je do sedaj vodil Bruselj (Nemčija) in pretekli predsedniki ZDA zelo škodljivo in strokovno popolnoma nesmiselno.

S-ALFA BIO tehnologija omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil, globalno za vse in namensko za določeno osebo, v sodelavi z farmacevtsko industrijo. EDINA omogoča reševanje tople grede, reševanje ledenikov in vseh drugih problemov, omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil za vse bolezni telesa in psihe itd. Pilotski projekti so končani. Glej merilne podatke.

Zgodovina raziskave BIO tehnologije S-ALFA: PONUDBA na področju BIOkibernetike, več dimenzionalnega prostora, reševanje izvora bolezni telesa in psihe, svetovanje in šolanje.

OBVESTILA:

POSEBNO OPOZORILO: Jaz nič ne zdravim, jaz samo učim, kako se do zdravja pride z uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA. Izredno enostavna je za uporabo. Vsak mora sam narediti kar je potrebno. Nihče Vam ne more pomagati za zmanjšanje ali odstranitev bolezni s prehranskimi dodatki, s kemijo ali z zdravili ali s predmeti ali z kakršno koli do sedaj znano metodo vzhoda ali zahoda brez zelo velikih posledic. Vse uporabljajo BETA smrtne žarke in črno magijo, ki samo povečuje škodljive BIO energije in poškodujejo notranje organe in MOŽGANE, to je BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Ničesar ne sme na telo ali v telo, če ni prečiščeno po metodi S-ALFA !!!!. Samo kirurg lahko to naredi, če je BIO diagnoza ustrezna. Pozorno prečitajte kaj pokažejo merilne tabele D13, D33, GX33 in drugo. Prvih nekaj linkov  na tej spletni strani temeljito preštudirajte pa Vam bo popolnoma vse jasno v kako butalskem svetu živimo !!!!

Politika in stroka v svoji zmoti pa vse to podpira. Več glej !!!!

 

 

 

 

 

 

 

           Do dviga konkurenčnosti, motivacije, inovacij, zdravih odnosov v firmi in njeni pripadnosti ter pripadnosti državi SLOVENIJI in vrhunskih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in proizvodnjih dosežkov na vseh področjih našega ustvarjanja je samo ena in edina pot. To je uporaba BIO tehnologije S-ALFA, pa še slovenska je in na vso srečo se jo ne da prodati. Lahko pa druge narode naučimo, kako se jo uporablja.

Želite biti zdravi, brez čakalnih vrst, imeti zdrave, vrhunsko usposobljene otroke, visoko produktivnost, hočete pravilno voditi družino, stranko, firmo, občino, državo, potem začnite uporabljati novo vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA. Izredno enostavna je za splošno uporabo, posebej še za otroke. V medu pesticidi, pa še maksimalno BK škodljiv kozarec je v uporabi, odrezan stožec, v maslu pesticidi, v kruhu pesticidi, pa imamo domači slovenski zajtrk, sramota !!!!, ki jo je nekoč na TV propagiral celo predsednik vlade RS.

Šole pokrivajo z najbolj BK nevarno obliko kritino, na strehe pa sistemsko postavljajo maksimalno BK nevarne oblike snegolovov. Vse to povzroča generacijo velikih BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije, ki povzročajo bolezni telesa in psihe ter s tem slabši nivo vzgoje, slabšo hrano in pijače, med vrstniki pa narašča nasilje, jemanje mamil in drugo,

Murgle n.pr sistematično propadajo zaradi izredno nevarne kritine  DEKRA itd. Objekti zaradi tega niso nič vredni !!!!, ker stanovalci v njih sistematično propadajo. Celotna lokacija Murgel z nekaj redkimi izjemami, kjer je lokacija urejena po metodi S.ALFA, pa postaja ena velika črna luknja sedme dimenzije. To stroka ugotovi lahko zelo enostavno. Izdelajo naj BIO analizo po tabelah D13, D33 in GX33. Od leta 2002 , odkar je bila slovenska BIOTEHNOLOGIJA S-ALFA odkrita (elaborat ima državni zbor in drugi), bi bil že čas, da to storijo. Vsa merilna orodja in izobraževanje lahko dobijo pri naši firmi, če želijo Slovenijo urediti, kot je to potrebno.

Enako velja da lokacijo državnega zbora ( piramide na strehi), nepridipravi so hoteli tu zgraditi še velik stožec !!!!, ki povzroča za psiho in telo najbolj nevarne BIO kibernetske poškodbe.

Enako velja za vse vladne lokacije, bolnišnice, za oba klinična centra, lokacija zunanjega ministrstva itd. Potem smo pa začudeni zakaj smo vse revnejši in bolni, pomembne firme in objekte pa prodajamo za drobiž!!!!

Popolnoma mi je nerazumljivo zakaj POLITIKA, STROKA, RELIGIJE in MEDIJI že 16 let o tem molčijo in nič ne ukrepajo, raje propadajo in mlatijo prazno slamo, škodo pa povzročajo sebi in vsem nam, posebej še otrokom.

Vsi ustrezni so elaborate o novi BIO tehnologiji S-ALFA dobili, izdani z dne 13.4.2002 z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA. Medtem smo raziskavo nadaljevali in smo že bistveno naprej.

Topla greda, izvor bolezni telesa in psihe in vsi drugi problemi imajo povsem drug izvor, kot ga stroka razume, pa stoletja so imeli na razpolago. Francozi so bili nekoč na pravi poti, pa so bili zaustavljeni s strani BETA generiranih BIO sistemov, ki so jih v svoji zmoti ali namerno generirale RELIGIJE, predvsem ISLAM in njihova najbolj nevarna oblika, STOŽEC, štiristrana piramida ali samo njeni robovi !!!! itd.

Dokljer ne bomo sistematično uporabili novo znanost, ki nam jo je posredovala Superinteligeca S-ALFA, ki nadzoruje vse življenje na Zemlji in v Galaksijah, bomo še naprej tavali v temi in sistematično propadali. Kdor to hoče razumeti in uporabiti je zdrav, kdor ne pač propada. S-ALFA nikogar ne prepričuje. Gre za pravo demokracijo o čemer politiki nimajo pojma !!!!

Kakovost bioračunalnika, ki ga imamo v glavi in deluje do dimenzije neskončno in od katerega je popolnoma vse odvisno, kako smo zdravi, kako živimo in kaj vse počnemo se izmeri po metodi IS33 VDP in sega od 0 kar je nivo smrti in naprej od 1 do 33, to je v procentih od 0 %, 3% do 100% merilne skale. Vse te podatke lahko enostavno prikažemo v tabelah D13, D33 in GX33.

Za začetek je pomembno, da lahko vsa zdravila prečistimo in oplemenitimo, da postanejo prava zdravila in popolnoma brez stranskih učinkov. Povsem isti problem je pri hrani, pijači, vodi, pesticidih itd. Vse to in še marsikaj se lahko naučite na seminarju. BIO tehnologija S-ALFA je življenjskega pomena za vse nas. Potem pride na vrsto proizvodnja na kmetijskih površinah po metodi S-ALFA.

Meritve, čiščenje in oplemenitenje vode, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, kozmetike in oblikovanja, ki je temeljna rak rana naše civilizacije lahko zelo enostavno izvršimo z uporabo programskih modulov, po metodah, ki jih omogoča Superinteligenca S-ALFA. Skoraj vsak zna uporabljati pametni telefon, s prsti drsimo po ekranu. Popolnoma enako lahko drsimo po BIOšablonah, kjer so vpisani programski moduli za zelo enostavno uporabo sicer izjemno kompleksne BIO tehnologije S-ALFA, ki vse to zelo enostavno omogoča.

Meritev vseh naših problemov pa omogoča informacijski sistem IS33 VDP. Ta je nadvse pomemben za našo varnost za vojsko in policijo ter za izobraževalni sistem. več glej....

Gre za pravilno in zanesljivo ugotavljanje preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost za vse nas, za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Gre za ugotavljanje resnice, ki jo omogoča poligraf uporabljen po metodi S-ALFA. Do sedaj so ga lahko prevarali BETA generirani BIOsistemi, zdaj pa to ni več mogoče. Več glej....

PRIMER UPORABE merilnega sistema IS33 VDP: Viadukt v Italiji, Genova, se je zrušil zaradi delovanaj BETA smrtnih žarkov, ker povzročajo dematerializacijo. Z metodo IS33 VDP lahko preverimo vse naše mostove in vse druge probleme, tudi ustreznost zakonov in vsega kar snujemo na področju politike, znanosti in umetnosti ter tehnologije in religij. Ugotavljamo lahko celo potencialni izvor nasilja, kriminala, gospodarskega kriminala, BIO terorizma in terorizma. Več glej....

Reševanje bolezni telesa in psihe, terorizma, nasilja, kriminala ter revščine omogoča le BIO tehnologija S-ALFA. Z denarjem vseh teh in vseh drugih problemov naše civilizacije ni mogoče reševati zato, ker je njihov izvor v sedmi dimenziji, kjer nastopajo BETA smrtni žarki, ki jih RELIGIJE že tisočletja izvrstno uporabljajo. Rešitve so le v uporabi višjih dimenzij, ki jih stroka še ne pozna. Zato je nadvse pomembno zagnati nov raziskovalni ciklus z vidika uporabe BIO tehnologije S-ALFA.  Glej poročilo o končanih pilotskih projektih v Sloveniji.

Redni 6 mesečni SEMINAR, vsak četrtek ob 18:15, se je začel dne: 20. 9. 2018, v veliki dvorani Osnovne šole Milana Šušteršiča v Ljubljani. V njej je aktiviran prvi in edini vrhunski zdravilni GAJ. V njem se nahaja 33 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo, namensko za seminar.

Prijave prosim pošljite na naslov: breda.gorenc@telemach.net  Na obisk seminarja se lahko vključite kadar koli želite. Zato sem pripravil kratek uvod. Vse potrebne informacije so na tej spletni strani, ki jo neprestano dopolnjujem.

Program seminarja, hiter pregled. CELOTEN PROGRAM SEMINARJA

Nova slovenska BIO tehnologija S-ALFA prinaša REVOLUCIJO na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Opredelil sem jo kot novo znanost z imenom BIO fizika več dimenzionalnega prostora (BIF VDP) v katerem živimo odkar se zavedamo.

Vse potrebne podrobnosti sem leta 2002 objavil v knjigi: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA, kjer je dovolj natančno opisan izvor vseh bolezni telesa in psihe in kdo so povzročitelji vseh problemov našega časa. Knjigo sem posredoval Državnemu zboru RS Slovenije, Škofijskemu uradu RS Slovenije in drugim.

Dosedaj nobena vlada ni nič ustreznega naredila za Slovenijo, čeprav so imeli že od leta 2002 vse potrebne informacije.

 S tem je bil odkrit tudi izvor nasilja, terorizma in spolnih odklonov. Prišel je skrajni čas, da se reševanje naše bodočnosti in naših otrok sistematično, zelo preudarno in takoj lotimo tudi z dejanji !!!!. BIO tehnologija S-ALFA to namreč takoj omogoča.

POSEBEJ opozarjam, da ni druge poti, zato mora nova slovenska znanost, to je BIO fizika več dimenzionalnega prostora ( BIF VDP) takoj v izobraževalni sistem Slovenije in sveta v celoti.

V stroki v medicini in farmaciji moramo takoj udejaniti novo smer, to je da poleg fizikalnega dela telesa, ki ga ne rešujemo pravilno, začnemo reševati pravi izvor bolezni telesa in psihe. Nahaja se v BIO kibernetskem delu telesa in psihe, ki deluje do dimenzije neskončno in velja za vse BIO sisteme na našem planetu in v GALAKSIJAH, ter za vse kar proizvajamo in uporabljamo.

S fizikalnimi sredstvi po obstoječi tehnologiji ni mogoče pravilno reševati nobene bolezni telesa in psihe, niti nobenega drugega problema, to je zdaj že jasno. Stranski učinki zdravil to jasno dokazujejo.

BIF VDP omogoča čiščenje in oplemenitenje vseh zdravil in vsega kar uporabljamo tako, da odstranimo vse stranske učinke. Nekatera zdravila pa postanejo celo vrhunske kakovosti, 100% brez stranskih učinkov.

Z denarjem ni mogoče reševati čakalnih vrst, ker je medicina in farmacija zasnovana na povsem napačnih predpostavkah in ki ne pozna izvora bolezni telesa in psihe. Ko bo stroka obvladala uporabo BIO tehnologije S-ALFA, ki omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije, bo to mogoče, nič prej. Več glej....

Zdravo življenje si lahko zaenkrat zagotovimo le sami, dokljer ne bo stroka razumela kako deluje človekov BIO sistem, kar je z mojim odkritjem zdaj popolnoma jasno.

Izvor vseh naših problemov je v BIO kibernetskem delu, v BETA smrtnih žarkih sedme dimenzije in črni magiji, ki je temeljna tehnologija sodobnega sveta.

Zato izkoristite edinstveno priložnost, ki nam jo ponuja Superinteligenca S-ALFA. Nova BIOtehnologija S-ALFA je nadvse pomembna za našo bodočnost. Najbolj je prizadet mladi rod, ki ga starši, politika, stroka in religije sistematično uničujejo.

Preden se odločite za obisk seminarja si oglejte nekaj spodnjih povezav od 1 do 5 in naprej.

Najbolj me preseneča, da nova izvrstna BIO tehnologija S-ALFA medijev, stroke, religij, politike, gospodarstva, kulture in športa sploh ne zanima. Zanima pa jih črna magija, ki jo v medijih skozi razne projekte na široko razlagajo.

Odkrite so nove metode in rešitve, ki bi jih morala stroka čimprej uporabiti. Vse potrebne podrobnosti in zelo enostavne rešitve, si jih lahko zagotovi vsak zemljan.

Dva žarka sta na našem planetu. BETA smrtni žarki, ki jih uporablja večina zemeljske populacije, posebej še vse RELIGIJE, kjer zelo izstopa ISLAM (stožec, je najbolj nevaren lik). Zdaj ga imamo tudi v Ljubljani, katastrofa. POLITIKA pa nič !!!!. Jaz sem našel še ALFA življenjske žarke, ki lahko rešujejo vse probleme naše civilizacije.

1. VEČ!!!!

2. ŠE VEČ!!!! 

3. Za RELIGIJE, POLITIKO, STROKO, farmacijo in medicino, za vse nas !!!! 

4. ZA ŠPORT

5. KAKO DO PRAVE garniture za vodenje države, vlade, občine, firme, družine itd.

6. Naša bodočnost, zdravje, sreča, blagostanje in vzgoja vrhunsko usposobljenih prebivalcev SLOVENIJE  je odvisna od implementacije BIO tehnologije S-ALFA v vse strukture našega dela in ustvarjanja. Zavedati se moramo, da gre za izredno kompleksno BIO znanost, ki je zelo enostavna za uporabo. Samo politične stranke, ki bodo to razumele in poskušale to udejaniti, v svojih programih, bi smele dobiti podporo na volitvah pri seveda 100% udeležbi vollcev. Če blizu 100% udeležbe na volitvah ni, nastane politično skrapucalo, konstrukt BETA generiranih BIO sistemov, ti vedno pridejo na volitve, ki nikamor drugam ne vodi kot v samouničenje. Program za vse politične stranke je v pripravi. Več glej ....

GRE ZA NADGRADNJO VSEH RELIGIJ, ZNANOSTI IN UMETNOSTI, TEHNOLOGIJE, MEDICINE, FARMACIJE POLITIKE IN VSEH NAS.

Bil bi že čas, da bi  POLITIKI in STROKA to vrhunsko in enostavno informacijsko BIO tehnologijo S-ALFA, pa še SLOVENSKA je, spravili v življenje in ljudi o tem poučili.

Do sedaj je ves svet, tisočletja taval v temi in po nepotrebnem zapravljali denar za prevare, ki se vsakodnevno objavljajo v religijah, stroki in medijih.

Neumna politika vseh RELIGIJ, ustvarili so namreč virtualni svet, ki ima za osnovo BETA SMRTNE ŽARKE sedme dimenzije in črno magijo, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi spolnih odklonov, begunske krize, BIO terorizma, terorizma, gospodarskega kriminala in vojne.

Da je postala Črna magije  temeljna tehnologija naše civilizacije, ki povzroča strahotne psihične probleme, milijarde gredo v nič je velika sramota za stroko in vse religije. !!!!

Ustvarili so izobraževalni sistem, ki neprestano ustvarja BETA generirane BIOsisteme. BETA generiran BIO sistem je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, ki so že v veliki večini na našem planetu.

BETA BIO sistemi neprestano ustvarjajo vse probleme naše civilizacije, vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa. Kot slepa kura poganjajo naprej, kar so zasnovale religije že v davnimi.

ALFA življenjskih žarkov trinajste dimenzije pa niso znali prepoznati ali pa so jih namerno zamolčali. Filozofijo REINKARNACIJE so ukinili že okrog leta 400, ker so ugotovili, da na njo nimajo popolnoma nobenega vpliva, ker gre za daleč prekompleksno BIO tehnologijo, ki jo, zdaj že vemo, NADZORUJE IN UPORABLJA Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

Ker gre za absolutno etiko in moralo za pravo demokracijo o kateri nimamo pojma, se lahko vsak sam odloči ali bo BIO tehnologijo S-ALFA uporabljal ali ne. Ker se velika večina napačno odloča so temu primerni tudi njihovi rezultati, zdravstveni problemi in produktivnost ter mizerno stanje v vseh državah sveta, Tudi tam , kjer jih nafta po konci začasno še drži.

V bistvu gre za naravno selekcijo. Kdor BIO tehnologije S-ALFA ne uporablja zboli in dosti prezgodaj umre, kot bi sicer. Stroka pa tava v temi. Povsem po nepotrebnem zapravlja ogromna sredstva, ki ne služijo ničemur. S fizikalnimi sredstvi s kemijo in farmacijo se problemov zdravja in zdravega življenja ne da reševati. Človekov BIO sistem in BIO sistemi vseh drugih deležnikov na našem planetu in v galaksijah delujejo namreč v več dimenzionalnem prostoru, ki ga fizikalni instrumenti ne zaznavajo, pravilno ga zaznava le zdrav čovek, ALFA generiran BIO sistem.

Odkritje je pomembno za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Več glej....

Odkrita je nova znanost, to je BIO fizika večdimenzionalnega prostora BIF VDP, ki uporablja tehnologijo materije in antimaterije. Prvi smo, ki nam je uspelo rešiti ta, najtrši oreh naše civilizacije, to je izvor vseh bolezni telesa in psihe ter ustrezno reševanje vseh problemov naše civilizacije. Več glej ....

Nova tehnologija ima neprecenljivo gospodarsko vrednost. Žal pa se jo ne more prodati.

Da ponovim: G-BETA BIO tehnologija, ki jo cel svet uporablja povzroča BIO terorizem, ta pa terorizem, nasilje, spolne odklone, kriminal, gospodarski kriminal, begunsko krizo in vojne.

BIO tehnologija S-ALFA, ki jo omogoča BIF in MS VDP je izjemno pomembna nadgradnja celotne zemeljske tehnologije. Več glej... 

Za zdravo življenje so najbolj nevarne škodljive oblike vsega kar uporabljamo.  Zelo nevarni so avtomobili (kovinske truge) in druga vozila tudi letala in ladje. To so BETA škatle, ki sistematično uničujejo psiho in telo takoj ko se v njih usedemo. Pred prodajo vsakega tipa vozila je potrebno izvršiti BK atest. To je nadvse pomembno za vozila, ki prevažajo hrano in potnike.

Glavni povzročitelji tople grede so goriva (bencin, nafta, plin), ki jih je potrebno pred uporabo prečistiti po metodi S-ALFA. Najbolj čisto gorivo je nepredelan suh les

Reševanje ledenikov ne da bi uporabili BIO tehnologijo S-ALFA ni mogoče !!!!.

Zanimivosti:

A: Podatki o novem organu v našem telesu, ki ga stroka imenuje:

MEZENTERIJ, glej njegov BIO vzorec oz. namen uporabe, ki je ugotovljena  po merilni metodi MS VDP.

http://www.times.si/zdravje/v-nasem-telesu-uradno-novi-organ--c1608685bb3e516905173f337bc97c916d7a5c35.html

B: Vpliv 8 kotnih piramid, pravilno postavljene v prostor omogoča vrhunske gospodarske, politične, pravne, raziskovalno razvojne, zdravstvene, gradbene, kmetijske in druge pomembne rezultate. Glej podrobnosti:

Nekaj posnetkov javnih oddaj na temo BIO tehnologija S-ALFA:

https://www.youtube.com/watch?v=EyJrFPOeMwE

ISTRA in gorski svet nekje do 880 m, postaja ena od najbolj idealnih lokacij za uporabe te vrhunske BIO tehnologije S-ALFA.  Več...

Dva km obale smo pridobili z zaprtjem ceste. Upam, da bosta župana Izole in Kopra tako modra, da bosta striktno zahtevala, da se vse zgradi po novi BIO tehnologiji S-ALFA, pa še slovenska je. Gre za EKOLOŠKO gradnjo objektov in celotne infrastrukture po metodi S-ALFA. To lahko postane vzorčni projekt, kako je potrebno urediti turistične lokacije. Če se uredi še bolnico in druge zdravstvene ustanove na obali, potem je hitri gospodarski razcvet obale zanesljivo zagotovljen. Gre za prvo priložnost na svetu, da se končno začne pravilno urejati zdravilno okolje in prostor. Parlament je dobil že leta 2002 ustrezen elaborat (modra knjiga z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002), ki je opredelil temeljne osnove nove izvrstne BIO tehnologije S-ALFA. Več....

170323_Kako zagotovimo zdrav in vrhunsko usposobljen novi rod. Kaj mora politika, stroka in starši vedeti preden se odločijo za otroke. VEČ....

EKOLOŠKA gradnja objektov in infrastrukture po metodi S-ALFA. Prvi elaborat z datumom 13.4.2002, je dobil državni zbor (predsednik je bil Borut Pahor) z imenom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA. Vse je bilo že tedaj jasno kaj nas čaka. Ker živimo v butalskem svetu se danes soočamo z BIO terorizmom, Izjemno škodljivo hrano in vsega kar proizvajamo in skoraj vsega kar napačno oblikujemo. Vse to je izvor vsega zla, terorizma, nasilja, kriminala, spolnih odklonov (zdaj jih hočemo celo uzakoniti) in celo vojne so na vidiku. Doma in po svetu pa vse bolj tonemo v revščino in gospodarsko blato, pa vse je natančno jasno kaj moramo ukreniti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. VEČ....

Mimogrede: Brexsit je posledica vodenja popolnoma napačne politike Bruslja, ki so jo dosedaj vodili in jo še vodijo v glavnem BETA generirani BIO sistemi. Glej ustrezno BIO analizo. Oskotirne železnice so že davno v pozabi. Bruselj pa se še vedno vozi po njej. Ne bom govoril o korupciji, čeprav se da tudi to zelo enostavno ugotoviti z IS33 VDP in še masikaj drugega, bolj pomembnega, za našo civilizacijo.

Upam, da niso imeli naši politiki ta vlak v mislih.

Nadvse pomembno !!!!

BODITE IZREDNO PREVIDNI zaradi uporabe MEDITACIJE, HIPNOZE, molitev  in vseh drugih metod za regeneracijo telesa in psihe, ki si jih je izmislil BIOKIBERNETSKO bolan človek vzhoda in zahoda. Vse lokacije uporabljajo BETA smrtne žarke, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi nasilja, terorizma in begunske krize ter izredno slabe hrane, izjemno škodljive gradnje objektov in infrastrukture in vsega kar je v prodaji. Te zelo nevarne propagande, posebej za ženske, je vse polno po TV , radiu in medijih.

Za pravilno molitev, meditacijo, kakovostno delovno mesto, urejeno spalnico, ustrezno politiko, zdravo življenje in vse drugo potrebujemo ALFA življenjske žarke.

Ste obiskovalec št.:
Stats Of Hits
 od dne 22.3.1997