Pri nas dobite vse kar potrebujemo za zdravo življenje, za vrhunsko sposoben mladi rod, za vrhunske politične, raziskovalno razvojne in gospodarske rezultate na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Dvajset letne raziskave na mejnem področju znanega so zaključene, pilotski projekti so končani. Posredujemo Vam lahko vse informacije v zvezi z vrhunsko BIO tehnologijo S-ALFA, ki deluje v dimenzijah 7, 13, 33 in naprej do dimenzije neskončno.

Gre za BIO tehnologijo sedanjosti in bodočnosti, ki deluje na osnovi materije in antimaterije in omogoča enostavno reševanje vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma. Teme pomoči.

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Pod bresti 29, 1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI 74009567. Mat.št.: 5449448000. Re.: Okrožno sodišče v Ljubljani Srg 2015/4497. Osnovni kapital: 9.648 EUR, ni neplačanih vložkov.

CENIK

e-naslov: breda.gorenc@telemach.net

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net in preko tel.št.: 083829230.

Dobava po povzetju.

Zgodovina raziskave BIO tehnologije S-ALFA: PONUDBA na področju BIOkibernetike, več dimenzionalnega prostora, reševanje izvora bolezni telesa in psihe, svetovanje in šolanje.

Kazalo datotek za hrano, zdravila in za druge proizvode  kjer so navedeni merilni rezultati z uporabo merilnega sistema MS VDP.

Z uporabo osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4. Rešimo popolnoma vse probleme škodljivih BIO energij, s katerimi so nasičeni vsi BIO sistemi na Zemlji. Posebej prednačijo ženske, zato gre vse tako narobe. Na medijih pa deklamirajo kako imamo dobre energije, ja ŠKODLJIVE!!!!.

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA (kratek povzetek)

Najbolj nevarne so škodljive oblike. 100718_SEVANJE OBLIK

 

Merilna BIO tehnologija MS VDP

131013_Pomembno za ARHITEKTE, projektante, geodetske firme, gradbenike in za novo, zdravilno, S-ALFA BIO kmetijstvo. Več glej:

 

Ekološka pridelava po metodi S-ALFA. Najprej moramo vedeti kaj so BIO proizvodi in kako jih enostavno dobimo, kaj je BIO kakovost in kaj je BIO zdravilnost hrane. Več glej.....

 

Vedeževanje, hipnoza, alternativna medicina, meditacija, lobiranje itd.

Religije, pisma in mnenja     Zanimiv je članek, ki sem ga prejel v zvezi s projektom T2 Mariborske škofije.

Vaje s področja merilne BIO tehnologije MS VDP na seminarjih v Ljubljani.

Metoda za meritev kakovosti hrane

Metoda za meritev kakovosti zdravil

Metoda za meritev sevanja oblik

Metoda za meritev sevanja zgradb

Kaj nam omogoča Superinteligenca S-ALFA, uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, škodljiva G-BETA in zdravilna G-ALFA BIO tehnologija, aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarka itd

Kazalo člankov in navodil za uporabo nove slovenske S-ALFA BIOtehnologije, ki jo omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora in njen merilni sistem (BIF in MS VDP).

 

VPRAŠANJA in ODGOVORI:

Najkrajša pot do vsega kar potrebujemo

Komentar v zvezi z najkrajšo potjo

Nekaj nasvetov za vsakdanjo rabo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           SREČNO 2018

Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma je že dolgo odkrit, pa stroke, religij, politike, gospodarstva in športa to sploh ne zanima.

Odkrite so metode in rešitve, ki bi jih morala stroka čimprej uporabiti. Vse potrebne podrobnosti in zelo enostavne rešitve, si jih lahko zagotovi vsak zemljan.

Dva žarka sta na našem planetu. BETA smrtni žarki, ki jih uporablja večina zemeljske populacije, posebej še vse RELIGIJE, kjer zelo izstopa ISLAM (stožec, je najbolj nevaren lik). Zdaj ga imamo tudi v Ljubljani, katastrofa. POLITIKA pa nič !!!!. Jaz sem našel še ALFA življenjske žarke, ki lahko rešujejo vse probleme naše civilizacije.

1. VEČ!!!!

2. ŠE VEČ!!!! 

3. Za RELIGIJE, POLITIKO, STROKO, farmacijo in medicino, za vse nas !!!! 

4. ZA ŠPORT

5. KAKO DO PRAVE garniture za vodenje države, vlade, občine, firme, družine itd.

6. Naša bodočnost, zdravje, sreča, blagostanje in vzgoja vrhunsko usposobljenih prebivalcev SLOVENIJE  je odvisna od implementacije BIO tehnologije S-ALFA v vse strukture našega dela in ustvarjanja. Zavedati se moramo, da gre za izredno kompleksno BIO znanost, ki je zelo enostavna za uporabo. Samo politične stranke, ki bodo to razumele in poskušale to udejaniti, v svojih programih, bi smele dobiti podporo na volitvah pri seveda 100% udeležbi vollcev. Če blizu 100% udeležbe na volitvah ni, nastane politično skrapucalo, konstrukt BETA generiranih BIO sistemov, ti vedno pridejo na volitve, ki nikamor drugam ne vodi kot v samouničenje. Program za vse politične stranke je v pripravi. Več glej ....

Nova znanost, ki sem jo imenoval BIO fizika več dimenzonalnega prostora BIF VDP in njen merilni sistem za vse BIO sisteme BIO MS VDP in njen informacijski merilni sistem IMS VDP za vse druge tehnologije in vse probleme naše civilizacije je zdaj odkrit.

GRE ZA NADGRADNJO VSEH RELIGIJ, ZNANOSTI IN UMETNOSTI, TEHNOLOGIJE, MEDICINE, FARMACIJE POLITIKE IN VSEH NAS.

Na POLITIKI in STROKI je zdaj naloga, da to vrhunsko in enostavno informacijsko BIO tehnologijo S-ALFA, pa še SLOVENSKA je, spravi v življenje in ljudi o tem pouči.

Do sedaj je ves svet, tisočletja taval v temi in po nepotrebnem zapravljali denar za prevare, ki se vsakodnevno objavljajo v religijah, stroki in medijih.

Neumna politika vseh RELIGIJ, ustvarili so namreč virtualni svet, ki ima za osnovo BETA SMRTNE ŽARKE sedme dimenzije, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi begunske krize, BIO terorizma in terorizma ter črne magije, ki je postala temeljna tehnologija naše civilizacije.

Ustvarili so izobraževalni sistem, ki neprestano ustvarja BETA generirane BIOsisteme. BETA generiran BIO sistem je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, ki so že v veliki večini na našem planetu.

BETA BIO sistemi neprestano ustvarjajo vse probleme naše civilizacije, vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa tudi BIO terorizem, terorizem in vojne.

ALFA življenjskih žarkov trinajste dimenzije pa niso znali prepoznati ali pa so jih namerno zamolčali. Filozofijo REINKARNACIJE so ukinili že okrog leta 400, ker so ugotovili, da na njo nimajo popolnoma nobenega vpliva, ker gre za daleč prekompleksno BIO tehnologijo, ki jo, zdaj že vemo, NADZORUJE IN UPORABLJA Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno.

Ker gre za absolutno etiko in moralo za pravo demokracijo o kateri nimamo pojma, se lahko vsak sam odloči ali bo BIO tehnologijo S-ALFA uporabljal ali ne. Ker se velika večina napačno odloča so temu primerni tudi njihovi rezultati, zdravstveni problemi in produktivnost.

V bistvu gre za naravno selekcijo. Kdor BIO tehnologije S-ALFA ne uporablja zboli in dosti prezgodaj umre, kot bi sicer. Stroka pa tava v temi. Povsem po nepotrebnem zapravlja ogromna sredstva, ki ne služijo ničemur. S fizikalnimi sredstvi s kemijo in farmacijo se problemov zdravja in zdravega življenja ne da reševati. Človekov BIO sistem in BIO sistemi vseh drugih deležnikov na našem planetu in v galaksijah delujejo namreč v več dimenzionalnem prostoru, ki ga fizikalni instrumenti ne zaznavajo, pravilno ga zaznava le zdrav čovek, ALFA generiran BIO sistem.

Odkritje je pomembno za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Več glej....

Odkrita je vrhunska merilna tehnologija MS VDP (merilni sistem za več dimenzionalni prostor) in kompletna metodologija uporabe S-ALFA BIO tehnologije, ki jo omogoča nova znanost BIF VDP za reševanje vseh problemov našega časa. V bistvu je odkrit izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije, tudi terorizma. Prvi smo, ki nam je uspelo rešiti ta, najtrši oreh naše civilizacije.

Nova tehnologija ima neprecenljivo gospodarsko vrednost. Zdaj vemo vse, kar je potrebno vedeti za nas in za vse naslednje generacije. Mnogi se držijo za glavo in se sprašujejo, kje je bila stroka do sedaj. Takoj je potrebno pognati nov raziskovalni ciklus, nova tehnologija pa mora takoj v izobraževalni sistem Slovenije, v nasprotnem bomo še naprej capljaji za drugimi in uporabljali škodljivo G-BETA BIO tehnologijo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja in propadali povsem po nepotrebnem.

G-BETA BIO tehnologija povroča BIO terorizem, ta pa terorizem, nasilje, spolne odklone, kriminal, gospodarski kriminal in vojne.

150930_Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa opredeljuje tabela D13, D33 in vrsta globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 oz od -100% do +100%. Vse to lahko izmerimo z uporabo programskih modulov, ki so vpisani v BIO šablonah naše proizvodnje. Kopirati tehnologije S-ALFA ni mogoče. Naučiti se je potrebno !!!!.

Glede etike in morale ter drugih pomembnih raziskovalnih, gospodarskih, političnih, pravnih in kulturnih BIO parametrov pa je zadeva dosti bolj zapletena, vendar enostavno in elegantno merljiva. Pomemben je predvsem BK status BIO sistema. To je vrsta BIO parametrov med katerimi so najbolj pomembni ALFA (dostop do ALFA Superinteligence), BETA ( vpliv izjemno nevarne BETA Superinteligence - tudi črne magije) in P ( dostop do S-ALFA Superinteligence, ki deluje do dimenzije neskončno) ter OGBP (zaščita vsakega BIO sistema v odvisnosti od absolutne etike in morale in njegove življenjske filozofije itd.), vpliv na S1 do S33 ( globalni prikaz zdravja našega BIO sistema ) ter S14 (BIO status zdravja telesa), S15 (BIO status zdravja psihe), S21(BIO status genetike), S26 ( BIO status imunskega sistema) in S28 (BIO status hormonskega sistema) itd.

To je pomembna pridobitev slovenskega merilnega sistema MS VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kot nadgradnje obstoječi fizikalni zemeljski tehnologiji, lahko sistemsko rešuje popolnoma vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi TERORIZEM, ki ga vodi Superinteligenca G-BETA preko ekstremno BETA generiranih BIO sistemov. Zato je tako reševanje, kot ga je do sedaj vodil Bruselj (Nemčija) in pretekli predsedniki ZDA, do nastopa predsednika TRUMPA zelo škodljivo in strokovno popolnoma nesmiselno.

S-ALFA BIO tehnologija omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil, globalno za vse in namensko za določeno osebo, v sodelavi z farmacevtsko industrijo. Omogoča reševanje tople grede, omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil za vse bolezni telesa in psihe itd. Pilotski projekti so končani. Glej merilne podatke in mnenja strank.

BIO tehnologija S-ALFA, ki jo omogoča BIF in MS VDP je izjemno pomembna nadgradnja celotne zemeljske tehnologije. Več glej... 

Za zdravo življenje so najbolj nevarne škodljive oblike vsega kar uporabljamo.  Zelo nevarni so avtomobili (kovinske truge) in druga vozila tudi letala in ladje. To so BETA škatle, ki sistematično uničujejo psiho in telo takoj ko se v njih usedemo. Glavni povzročitelji tople grede so goriva (bencin, nafta, plin, vse je potrebno prečistiti po metodi S-ALFA. Najbolj čisto gorivo je nepredelan suh les) za letala, vozila, škodljiva gradnja objektov in infrastrukture, škodljive oblike predmetov in vsega kar uprabljamo. Izvor je v BETA smrtnih žarkih ter zaradi škodljive statične in dinamične BIO kibernetske transformacije, ki jo vsakodnevno povzročamo. Dober test bi bil reševanje Triglavskega ledenika po metodi S-ALFA. Če koga to zanima naj se javi. VEČ!!!!.

Zanimivosti:

A: Podatki o novem organu v našem telesu, ki ga stroka imenuje:

MEZENTERIJ, glej njegov BIO vzorec oz. namen uporabe, ki je ugotovljena  po merilni metodi MS VDP.

http://www.times.si/zdravje/v-nasem-telesu-uradno-novi-organ--c1608685bb3e516905173f337bc97c916d7a5c35.html

B: Vpliv 8 kotnih piramid, pravilno postavljene v prostor omogoča vrhunske gospodarske, politične, pravne, raziskovalno razvojne, zdravstvene, gradbene, kmetijske in druge pomembne rezultate. Glej podrobnosti:

 

Nekaj posnetkov javnih oddaj na temo BIO tehnologija S-ALFA:

https://www.youtube.com/watch?v=EyJrFPOeMwE

ISTRA postaja ena od najbolj idealnih lokacij za uporabe te vrhunske BIO tehnologije S-ALFA.  Več...

Dva km obale smo pridobili z zaprtjem ceste. Upam, da bosta župana Izole in Kopra tako modra, da bosta striktno zahtevala, da se vse zgradi po novi BIO tehnologiji S-ALFA, pa še slovenska je. Gre za EKOLOŠKO gradnjo objektov in celotne infrastrukture po metodi S-ALFA. To lahko postane vzorčni projekt, kako je potrebno urediti turistične lokacije. Če se uredi še bolnico in druge zdravstvene ustanove na obali, potem je hitri gospodarski razcvet obale zanesljivo zagotovljen. Gre za prvo priložnost na svetu, da se končno začne pravilno urejati zdravilno okolje in prostor. Parlament je dobil že leta 2002 ustrezen elaborat (modra knjiga z naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002), ki je opredelil temeljne osnove nove izvrstne BIO tehnologije S-ALFA. Več....

170323_Kako zagotovimo zdrav in vrhunsko usposobljen novi rod. Kaj mora politika, stroka in starši vedeti preden se odločijo za otroke. VEČ....

EKOLOŠKA gradnja objektov in infrastrukture po metodi S-ALFA. Prvi elaborat z datumom 13.4.2002, je dobil državni zbor (predsednik je bil Borut Pahor) z imenom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA. Vse je bilo že tedaj jasno kaj nas čaka. Ker živimo v butalskem svetu se danes soočamo z BIO terorizmom, Izjemno škodljivo hrano in vsega kar proizvajamo in skoraj vsega kar napačno oblikujemo. Vse to je izvor vsega zla, terorizma, nasilja, kriminala, spolnih odklonov (zdaj jih hočemo celo uzakoniti) in celo vojne so na vidiku. Doma in po svetu pa vse bolj tonemo v revščino in gospodarsko blato, pa vse je natančno jasno kaj moramo ukreniti na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. VEČ....

Mimogrede: Brexsit je posledica vodenja popolnoma napačne politike Bruslja, ki so jo dosedaj vodili in jo še vodijo v glavnem BETA generirani BIO sistemi. Glej ustrezno BIO analizo. Oskotirne železnice so že davno v pozabi. Bruselj pa se še vedno vozi po njej. Ne bom govoril o korupciji, čeprav se da tudi to zelo enostavno ugotoviti z MS VDP in še masikaj drugega, bolj pomembnega, za našo civilizacijo.

Upam, da niso imeli naši politiki ta vlak v mislih.

OBVESTILA:

POSEBNO OPOZORILO: Jaz nič ne zdravim, jaz samo učim, kako se do zdravja pride z uporabo vrhunske BIO tehnologije S-ALFA. Izredno enostavna je za uporabo. Vsak mora sam narediti kar je potrebno. Nihče Vam ne more pomagati za zmanjšanje ali odstranitev bolezni s prehranskimi dodatki, s kemijo ali z zdravili ali s predmeti ali kakršno koli do sedaj znano metodo vzhoda ali zahoda. Vse uporabljajo BETA smrtne žarke, ki samo povečuje škodljive BIO energije in poškodujejo notranje organe in BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi. Ničesar ne sme na telo ali v telo, če ni prečiščeno po metodi S-ALFA !!!!. Samo kirurg lahko to naredi, če je BIO diagnoza ustrezna. Pozorno prečitajte kaj pokažejo merilne tabele D13, D33, GX33 in drugo. Prvih nekaj linkov  na tej spletni strani temeljito preštudirajte pa Vam bo popolnoma vse jasno v kakšnem butalskem svetu živimo !!!!

Že dvajaet let imam 6 MESEČNE SEMINARJE V LJUBLJANI, vsak četrtek po šolskem koledarju. Podrobnosti, nasvete in ustrezno literaturo lahko dobite na spletni strani društva za duhovno prenovo v Ljubljani: http://www.drustvo-s33.org

 

Ste obiskovalec št.:
Stats Of Hits
 od dne 22.3.1997