SREČNO 2017

Pot do zdravja, sreče in blagostanja je s slovenskim odkritjem BIO tehnologije S-ALFA končno odprta.

Zakaj je pomembno odkritje in uporaba BIO tehnologije S-ALFA?:

1 Rešuje neplodnost, frigidnost, vse bolezni telesa in psihe tudi spolne odklone, ki je ena od najtežjih bolezni psihe.

2. Omogoča pravilne pravne, politične in gospodarske odločitve ter zagotavljanje novih energetskih virov in pravilne usmeritve raziskovalnih projektov..

3. Omogoča pravilne odločitve pri izbiri oseb za vsa področja našega dela in ustvarjanja, tudi za družino.

4. Omogoča zdrav in vrhunsko usposobljen rod, zdravo slovensko zemljo, ekološko kmetovanje po metodi S-ALFA, proizvodnjo naravnih zdravil za vse bolezni telesa in psihe ter vrhunske rezultate v športu. Pravočasno BIO diagnostiko za odkrivanje vseh bolezni telesa in psihe in diagnostiko pri spremljanju zdravljenja po kakršni koli metodi.

5. Omogoča pravilno gradnjo objektov, infrastrukture, notranje opreme, čistilnih naprav in vseh oblik ( steklenice, embalaža, čelade, oblike motorjev, vozil, letal itd), ki jih načrtujemo ali uporabljamo.

6. Omogoča pravo religijo, pravilno molitev, meditacijo, zaščito pred črno magijo, ob rojstvu optimalno inteligenčno doto, pravilno smrt, optimalni genetski, hormonski, imunski sistem, rojstvo zdravih otrok brez kakršnih koli poškodb.

7. Omogoča pravočasno odkrivanje BIO terorizma, nasilja, spolnih odklonov, kriminala in terorizma.

8. Omogoča pravočasne odločitve za zagotavljanje varnosti in blaginje vseh nas.

 in še mnogo drugega !!!!  VEČ....

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA

Odkrit je izvor bolezni telesa in psihe in s tem vseh problemov našega časa, tudi izvor terorizma, nasilja, kriminala, spolnih odklonov, umorov, samomorov, in vojn.

Izvor povzroča sedma dimenzija v kateri nastopajo na Zemlji BETA smrtni žarki. To sem opredelil kot BIO kibernetski kriminal, ki ga izvaja politika, stroka, religije in mi vsi, nad vsemi BIO sistemi aktivne in pasivne inteligence zaradi napačnega razumevanja delovanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo.

Na medicini in izobraževalnemu sistemu je zdaj naloga, da to izvrstno BIO tehnologijo udejani doma in v tujini.

Uporaba nove znanosti, BIO fizike več dimenzionalnega prostora (BIF VDP), v katerem živimo odkar je superinteligenca S-ALFA generirala našo galaksijo in seveda vse druge, je izredno enostavna. S-ALFA nam je posredovala tudi izvrsten, enostaven, izjemno natančen in zanesljiv merilni sistem MS VDP, ki deluje do dimenzije neskončno. Z njegovo uporabo odkrijemo popolnoma vse informacije preteklosti, sedanjosti in prognozo za prihodnost, za vse kar potrebujemo.

Trije žarki vplivajo na nas. Smrtni (BETA - sedma dimenzija), življenjski (ALFA - trinajsta dimenzija) in regeneracijski (S-ALFA) žarki triintridesete dimenzije, do dimenzije neskončno. Osnovni žarki so premera 84 cm. So statični (lokacije SPA) in dinamični, ki si jih lahko aktivira S-ALFA ali mi sami z BIOšablono VŽ v nekaj sekundah in jih nato s štetjem, meditacijo ali molitvijo uporabimo. Če jih uporabimo kot BIO kibernetsko zaščito nas spremljajo kamorkoli potujemo, tudi po vesolju. Glej osnovna navodila za vzdrževanje sistema S-ALFA in za profesionalno uporabo metod, ki jih omogoča BIF in MS VDP.

Hitrost našega gibanja in vsi ostali fizikalni parametri so za S-ALFA povsem nepomembni.

Otroci potrebujejo začetno BIO šablono VŽ (15 EUR) in  v nekaj sekundah si generirajo ALFA življenjski žarek (dinamično pozitivno energijsko točko 13. dimenzije). S tem si očistijo sebe, vso hrano, pijačo, zdravila in vse kar uporabljajo. Nadvse pomembno je dejstvo, da se intelekualno bistveno bolje in hitreje razvijajo. Tehnologija S-ALFA je izjemno pomembna tudi za vrhunske rezultate v športu. Le S-ALFA nas lahko zaščiti pred črno magijo, ki je rak rana v športu, zdravstvu, gospodarstvu, politiki in vseh religijah.

Tudi HIPNOZA je izredno nevarna BETA BIO tehnologija, kar je domena vseh religij in raznih samozvanih strokovnjakov. Zelo škodljivo vpliva na večino BK bolnikov. Zelo zdrave ljudi, ALFA generirane BIO sisteme ni mogoče hipnotizirati niti prevarati.

Zanimiv primer je Clintonova, ker je hotela s pomočjo črne magije spremeniti izid volitev. Angažirala je predvsem žensko populacijo, BETA generirane BIO sisteme. Na osnovi VIDEO posnetkov se to lahko zelo enostavno ugotovi z metodo SGBKD in z meritvami s pomočjo metode MS VDP. Vsi podatki so shranjeni v več dimenzionalnem prostoru. Dostopni so vsem in so za večno shranjeni.

Osnovna uporaba BIO šablone VŽ je izjemno pomembna in enostavna. S tem postane vse maksimalno BIO, zdravilnost zdravil je odvisna od vsebine, zdravilnost hrane pa od kakovosti lokacije rasti (novo kmetijstvo po metodi S-ALFA-lokacija SPA), načina pridelave, predelave in transporta. Med transportov se vse poškoduje z BETA žarki. Med transportom se vsa hrana in drugo nasiči s škodljivimi BIO energijami kar enostavno odstranimo z metodo G-ALFA 1,2,3,4, in metodo BT.

V BIO šabloni VŽ so vpisane ustrezne BIO kode, ki to z uporabo enostavne telepatske programske opreme omogočajo. Naprej je pot izredno enostavna in zanesljiva. Glej navodila za uporabo.

Za Farmacijo je pot do vrhunskih, pravih BIO aktivnih zdravil in drugih proizvodov z našim odkritjem S-ALFA BIO tehnolgije na široko odprta. Pri obstoječih zdravilih in vseh materialih, kmetijskih pridelkih, vodi, pijačah, kemikalijah, kozmetiki itd. lahko z uporabo metod GA 1,2,3,4 in AP01 do AP33 ter metode za BIO transfer zelo enostavno odstranimo POPOLNOMA vse stranske učinke, ki jih povzročajo vsem BIO sistemom aktivne (ljudje) in pasivne inteligence na Zemlji (virusi, bakterije, mikroorganizmi, mikrobi, zemlja, rastline, živali, vse materialne dobrine itd.).

Metode, ki jih omogoča BIF VDP so uporabne pri vseh proizvodih, pri vseh naših aktivnostih na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Raziskava na področju novih zdravil in njihovega preizkušanja in pri novih proizvodih na vseh področjih našega dela in ustvarjanja je postala izjemno enostavna. Potrebno je uporabiti le merilni sistem MS VDP, zagotoviti si vrhunsko usposobljen svoj BIO sistem ter si generirati ustrezno lokacijo za vse naše aktivnosti. To je lokacija SPA, na kateri so vsi BETA žarki izključeni, ALFA žarke pa preko vzdrževanja sistema S-ALFA za začetek vsaj 3x dnevno vzdržujemo.

To je nadvse pomembno za uporabo pri EKOLOŠKEM KMETIJSTVU po metodi S-ALFA, ki omogoča pridelavo vrhunske hrane in vrhunskih BIO zdravil za vse bolezni telesa in psihe. Le tako lahko pridelamo in predelamo vrhunsko kakovostne BIO in zdravilne kmetijske proizvode, ki lahko rešujeje vse bolezni telesa in psihe, vse probleme preteklih zablod naše civilizacije. Glej merilne rezultate.

Najboljša rešitev je non stop vzdrževanje sistema S-ALFA. To bodo morale slej ko prej realizirati RELIGIJE v nasprotnem pa stroka. To bi moralo biti njihovo osnovno poslanstvo.

Tekoče reševanje in nadzor nad celotno zemeljsko problematiko omogoča le merilna BIO tehnologija MS VDP. Na trg smejo le proizvodi, ki imajo poleg fizikalnega atesta obvezno tudi BIO kibernetski atest, ki ga lahko dosežemo le s profesionalno uporabo metod BIF in MS VDP. BRUSELJ in njihovi vazali živijo v popolni zablodi. Glej BIO merilne rezultate njihovih voditeljev v preteklosti.

Prišel je čas, da se temu naredi konec.

Za reševanje BIO kibernetske problematike so fizikalne meritve in vsa znana merilna tehnologija povsem neustrezna, ker je izvor vseh naših problemov v več dimenzonalnem prostoru. Da poenostavim, poleg fizikalne BIO tehnologije obstaja tudi BIO kibernetska BIO tehnologija S-ALFA, ki vodi vse fukcije telesa in psihe.

Vsebina naše glave, vse žleze, celice, notranji organi, virusi, bakterije itd. delujejo v več dimenzionanem prostoru. Ko je naša glava poškodovana s kemijo, z zdravili, z vodo in uvoženo hrano, s kozmetiko itd. ter z uporabo škodljivo oblikovanih objektov in infrastrukture, z uporabo neustreznih oblik, ki povzročajo sevanje sedme dimenzije, se začne propadanje vsakega BIO sistema aktivne in pasivne inteligence na Zemlji. Zdravila in VSA uvožena hrana propadanje le pospešijo, pravo diagnozo pa zameglijo.

Najbolj nevarna oblika je stožec, ki ga nepridipravi povsod uporabljajo. Na islamskem centru v izgradnji v Ljubljani, ga je potrebno čimprej zamenjati z osemkotno piramido. Sevanje stožca povzroča za možgane najbolj nevarne škodljive BIO energije, ki so osnova za generiranje BIO kibernetskega kriminala, BIO terorizma in terorizma. So še druge zelo nevarne oblike n.pr. tri ali štirikotna piramida (daljnovodni drogovi), križ, kocka itd. Glej podrobnosti.

Terorizem in izvor vseh bolezni telesa in psihe je posledica delovanja  BETA smrtnih žarkov sedme dimenzije. Z obstoječo medicinsko in farmacevtsko doktrino te problematike ni možno v nobenem primeru uspešno reševati, celo nasprotno. Uničujejo vitalne dele telesa in psihe in povzročajo uničevanje genetskega, imunskega in hormonskega sistema vsem BIO sistemom na zemlji.

Vse to in še mnogo več lahko rešujemo le z uporabo tehnologije materije in antimaterije, ki jo omogoča SUPER INTELIGENCA S-ALFA z uporabo ALFA in S-ALFA žarkov, kar je podrobno opredeljeno v novi znanosti, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo odkar se zavedamo.

Vse to lahko naročite pri naši firmi.

Avtor.: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana

Vse v zvezi z BIO tehnologijo S-ALFA dobite pri:

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Pod bresti 29, 1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI 74009567. Mat.št.: 5449448000. Re.: Okrožno sodišče v Ljubljani Srg 2015/4497. Osnovni kapital: 9.648 EUR, ni neplačanih vložkov.

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net in preko tel.št.: 083829230. Dobava po povzetju. CENIK

PONUDBA na področju BIOkibernetike, več dimenzionalnega prostora, reševanje izvora bolezni telesa in psihe, svetovanje in šolanje.

Globalni pregled odkrite problematike izvora bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije.

Elaborat (brez prilog) o odkriti problematiki in rešitvah je bil poslan Državnemu zboru, državni tožilki, varuhu človekovih pravic in Škofijskemu ordinariatu v Ljubljani leta 2002. Naslov elaborata: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIO tehnologije G-ALFA.

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA, nekaj podrobnosti za lažje razumevanje:

Vsak človek, vsak narod si piše sodbo sam. Zato je odkritje nove vrhunske slovenske BIO tehnologije S-ALFA še toliko bolj pomembno za vse nas, za vse strukture našega dela in ustvarjanja. Vse skupaj sem opredelil kot delovanje BIO fizike, ki deluje v 7. 13. 33. 53. dimenziji in naprej do dimenzije neskončno. Dimenzije so opredeljene kot BIO kibernetski  (BK) nivoji ( BK merilna polja).

Prvi BK nivo je dimenzija 7.

Drugi BK nivo je dimenzija 13.

Tretji BK nivo je dimenzija 33.

Četrti BK nivo je dimenzija 53  (7+13+33)

Peti BK nivo je dimenzija 106 (2x53) itd.

Trintrideseti BK nivo je dimenzija 28454158336 itd. V tem merilnem polju se izvaja REINKARNACIJA  za vse BIO sisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikrobi, mikroorganizmi, rastline, živali itd.).

Izvor bolezni telesa in psihe je zdaj odkrit. Izvira iz sedme dimenzije. Problematiko rešuje trinajsta dimenzija. Vse skupaj nadzoruje Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Odkrita je merilna tehnologija ter metodologija kako se lahko pravočasno prepreči vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa. Začeti je potrebno že ko načrtujemo novi rod. Nadvse pomembno je genetska skladnost GS, ki jo zelo enostavno omogoča merilni sistem MS VDP. Če genetska skladnost ni ustrezna, se rodijo otroci z ustreznimi genetskimi poškodbami in težjimi okvarami. Mati je tista, ki bi morala to brezpogojno zagotoviti, politika pa za njeno materialno varnost.  Več glej....

Ko bodo politika, znanost, tehnologija in religije doumeli, razumeli in uporabili vrhunsko slovensko BIOtehnologijo S-ALFA, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA, bomo sposobni pravilno reševati vse probleme naše civilizacije, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, tudi terorizem.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala tudi informacijski sistem, ki sem ga imenoval MS VDP, s katerim lahko dostopamo s pomočjo enostavne programske opreme, ki je vpisana v BIO šablonah za večdimenzionalni prostor, do vseh informacij, ki so zbrane v BAZAH BK podatkov, ki se nahajajo v višjih dimenzijah.

Osnovne tabele BK podatkov so opredeljene v Tabeli D13 in D33 ter z vrsto globalnih BIO parametrov, ki so opredeljeni z metodo v tabeli GX33. BK merilni podatki so v tabelah preračunani v %. S tem je čitanje in razumevanje merilnih podatkov zelo enostavno.

Vsako leto organiziram 6 mesečne seminarje v Ljubljani, enkrat tedensko.

Le z uporabo metod, ki jih omogoča BIF in MS VDP lahko rešujemo izvor vseh problemov naše civilizacije. Vse drugo je mlatenje prazne slame ZAKAJ????

Zato, ker je izvor vseh problemov v sedmi dimenziji, reševanje vseh problemov pa je možno le z uporabo višjih dimenzij, do dimenzije neskončno.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala enostavno BK programsko opremo, ki vsakemu Zemljanu omogoča dostop do te vrhunske BIO tehnologije. Najlažje to tehnologijo uporabljajo otroci. Za odrasle osebe je uporaba malo bolj zahtevna. Otroci potrebujejo za svojo uporabo cca pol ure izobraževanja.

Vlada in politične stranke so naredile vse, kar je morda možno izvršiti z uporabo fizikalnih metod. Zdaj je prišel čas, da se resno lotijo reševanja gospodarske in politične situacije v Sloveniji in v EVROPI z uporabo slovenske vrhunske BIO tehnologije S-ALFA, to je BIF in MS VDP, ki lahko edina hitro in enostavno reši vse politične, gospodarske, socialne in vse druge probleme, tudi terorizem, ki grozijo po svetu in tudi  v Sloveniji.  Imamo več kot 100 let prednosti pred državami Evrope, pred drugimi pa še mnogo več.  VEČ glej ....

Vzemimo zdravje, srečo in blagostanje ter hiter in učinkovit gospodarski razvoj Slovenije v svoje roke. To ni več floskula, kot se je to dogajalo do sedaj. To so materialna dejstva, ki takoj učinkujejo. Dejansko potrebujemo samo prste na naših rokah s katerimi se dotikamo KOD na ustreznih BIOšablonah in malo zdrave pameti, ki jo vsi premoremo, torej dober BIO sistem. Vse to se lahko naučimo sami, ustrezna literatura je na tej spletni strani na razpolago. Kdor se hoče profesionalno ukvarjati s BIO tehnologijo S-ALFA ima na razpolago 6 mesečne seminarje vsako leto. Za politiko, medicino in stroko pa po dogovoru. Na lokaciji seminarja je generiran zdravilni gaj (SPA - statičen poligon ALFA). V dvorani je aktiviranih 33 ALFA žarkov za profesionalno uporabo, nekaj malega pa še drugje po šoli in okoli nje.

Globalni pregled nove slovenske znanosti, ki je izjemno pomembna za ekstremno hiter, učinkovit in pravilno usmerjen intelektualni, raziskovalni, gospodarski, kulturni, političen in pravilen religijski razvoj Slovenije, Evrope in celotne naše civilizacije, je na tej strani prikazan v poenostavljeni obliki in jo neprestano dopoljnjujem.

Gre za pravilno reševanje izvora bolezni telesa in psihe, ki je zdaj znan, in vseh problemov našega časa, ki so posledica sevanja sedme dimenzije. Ta povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to nas sicer počasi in elegantno pelje v KAOS, to je v uničenje naše civilizacije. Več glej: BIF VDP_verzija 01

Sedma DIMENZIJA v kateri nastopajo BETA smrtni žarki je izvor BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov, črne magije, vseh bolezni telesa in psihe ter spolnih odklonov. Vse skupaj povzroča idealne pogoje za izvor vseh znanih in še neznanih bolezni aktivne (ljudje) in pasivne (virusi, bakterije, mikroorganizmi itd) inteligence, nastanek gospodarskega propada vsake države, nastanek tajkunov, kraje družbenega premoženja, nastanek terorizma, nasilja, kriminala in vojn. Več glej

EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE po metodi S_ALFA

Pri Ekološki pridelavi po metodi S-ALFA nastopajo trije vidiki:

 1. Zagotavljanje BIO kakovosti in BIO zdravilnosti pridelka

 2.. Ugotavljanje uspešnosti vpliva pridelka na zdravje telesa in psihe.

3. Zagotavljanje BIO pravilnega transporta, pravne problematike prodaje, ter kontrolnega mehanizma za kakovost proizvoda z vidika BIO kakovosti in BIO zdravilnosti.

ISTRA postaja ena od najbolj idealnih lokacij za uporabe te vrhunske BIO tehnologije S-ALFA.  Več...

Dva km obale smo pridobili z zaprtjem ceste. Upam, da bosta župana Izole in Kopra tako modra, da bosta striktno zahtevala, da se vse zgradi po novi BIO tehnologiji S-ALFA, pa še slovenska je. Gre za EKOLOŠKO gradnjo po metodi S-ALFA. To lahko postane vzorčni projekt, kako je potrebno urediti turistične lokacije. Če se uredi še bolnico in druge zdravstvene ustanove na obali, potem je hitri finančni in gospodarski razcvet obale zanesljivo zagotovljen. Gre za prvo priložnost na svetu, da se končno začne pravilno urejati zdravilno okolje in prostor. Več....

170323_Kako zagotovimo zdrav in vrhunsko usposobljen novi rod. Kaj mora politika, stroka in starši vedeti preden se odločijo za otroke. VEČ....

 

 

Uporaba S-ALFA vrhunske BIO tehnologije je izredno enostavna pa še slovenska je.

Prva faza reševanja vseh naših problemov telesa, psihe, pijač in hrane, ter osebne BIOzaščite pred sedmo dimenzijo je ureditev postelje, delovnega mesta in lokalov po metodi S-ALFA. Samo ena metoda je prava, to je aktivacija do 4 ALFA statičnih življenjskih žarkov ob postelji, ki omogočajo regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema in s tem zdrav počitek in vse drugo. Glej navodila za uporabo po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4.

Druga faza je aktivacija dinamičnega S-ALFA žarka, ki si ga lahko vsak generira v 4 sekundah.  Otroci metodo obvladajo v 8. minutah. To je pomembno tam, kjer ni aktiviranih statičnih ALFA žarkov. Delujejo tudi kot odlična BK zaščita med vožnjo s kolesom, motorjem, z vozilom, vlakom, letalom itd.

Poleg BK zaščite omogoča osnovno čiščenje in oplemenitenje vsega kar uporabljamo. Hrano, vodo, vino, pivo, alkohol in vseh drugih za naš super BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi, v naših možganih, izjemno škodljivih zdravil, cepiv, fitofarmacevtskih sredstev, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

Ničesar naj ne gre v telo in na telo ne da bi to najprej očistili vse svinjarije, ki jo zaradi nerazumevanja delovanja več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo, proizvaja stroka in religije. Enako to velja za vse BIOsisteme pasivne inteligence na Zemlji. To so živali, rastline, viruse, bakterije, mikrobi in vsi drugi mikroorganizmi. Vsi imajo ustrezno inteligenco, ustrezne možganske in BIO BK nivoje. Vsak BIOsistem, tudi VODA, ima BIO inteligenco, ima možganske BK nivoje, ki jih kemija in farmacija po pomoti zaradi neznanja sistemsko uničuje. Vse to je zdaj z uporabo MS VDP zelo enostavno merljivo. To je tudi temeljna tema 6 mesečnega seminarja. Glej tabele D13, D33, T3, GX33 itd.

Čim se zmanjšajo BIO in možganski BK nivoje aktivne in pasivne inteligence na Zemlji, začne v vseh BIO sistemih rovariti sedma škodljiva dimenzija. Sedma dimenzija rovari tudi takrat, ko je nesposobnost, osebni problemi, spolni odkloni, korupcija, BIO terorizem, terorizem, religija itd. v prvem planu voditeljev in njim podrejenih. n.pr. Glej primer

Tretja faza  je namenjena za bolj napredne uporabnike S-ALFA BIO tehnologje.  Naučiti se moramo uporabe še drugih BIO šablon, ki nam omogočajo kompletni dostop do S-ALFA BIO tehnologije, to je uporaba merilne BIO tehnologije MS VDP in uporaba metod BIF VDP. S tem si omogočimo meritve, ki so opredeljene v TABELAH D13, D33 in GX33.   globalni pregled in grafični prikaz poteka aktivacije dinamičnega ALFA žarka za osebno  in profesionalno uorabo.

Četrta faza uporabe S-ALFA BIO tehnologije je šolanje za profesionalno uporabo. To je pomembno za vse tri veje oblasti posebej pa še za področja raziskav in razvoja na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, za zagotovitev zdravih lokacij za prebivanje in proizvodnjo, za zagotovitev varnosti pred kriminalom, BIO terorizmom in terorizmom, za hitro gospodarsko rast, za ekološko pridelavo hrane po metodi S-ALFA, za večjo varnost v prometu, za zagotovitev pravilne gradnje objektov in infrastrukture, za pravlno vodenje države, gospodarstva, medicine in farmacije, za pravilno rojstvo, zdravo življenje in za pravilno smrt na lokacijah SPA.

Profesionalna uporaba BIO tehnologije S-ALFA omogoča reševanje vseh problemov, ki nastopajo tudi pri:

A. Cepivih, zdravilih, hrani, pijačah, sodnih sporih, odkrivanju resnice in prevar itd.

B. Stranskih učinkih pri kemoterapiji in zdravilih itd.

C. Pripravi za nosečnost, zanositev, pri nosečnosti in dojenju ter zagotavljanju vrhunsko inteligentnih, zdravih in sposobnih otrok, bodočih raziskovalcev, gospodarstvenikov in politikov, ki bodo znali poskrbeti za svojo domovino.

D. Pravo ljubezen zagotavlja le Superinteligenca S-ALFA, če nismo prenasičeni s škodljivimi BIO energijami (preneumni), da bi to dojeli, kar je na žalost običaj. Na nas deluje telepatsko. Ugotavlja in omogoča pravo genetsko skladnost (GS), ki je eden od temeljnih pogojev za zdrav, vrhunsko usposobljen novi rod. Pri genetski skladnosti 0, nastopa velika potencialna možnost, da se na mladi rod prenašajo genetski problemi prejšnega rodu, rodijo se lahko celo umsko ali telesno defektni otroci. Merilno področje po metodi MS VDP je od 0 do 33. Pošljite fotografiji glave obeh staršev in dobite meritev genetske skladnosti (merilno področje od 0 do 33), ki stane vsega 8 EUR. N.pr. Melanija in Trump imata genetsko skladnost okrog 30, zato imata toliko problemov, ki jih povzročajo nepridipravi, posebej še ženske z uporabo črne magije (Hilary Clinton in mnoge druge n.pr.).

V BISTVU GRE ZA NOVO VEJO V MEDICINI in v KMETIJSVU, KI BO TEMELJITO SPREMENILA MEDICINSKO DOKTRINO IN KI BO KONČNO GENERIRALA PRAVA, BIO AKTIVNA ZDRAVILA ZA VSE BOLEZNI TELESA IN PSIHE POPOLNOMA BREZ STRANSKIH UČINKOV.

IZVOR BOLEZNI TELESA IN PSIHE:
Temeljni problem izvora bolezni telesa in psihe je spanje, delo in zabava v BETA smrtnih žarkih (negativne energijske lokacije). Rešitev je samo ena in edina. Ureditev spalnice, delovnega mesta in lokalov po metodi S-ALFA, več glej ,vse drugo je bla bla. Mrežo ALFA žarkov lahko določijo le geodeti Mreža ALFA žarkov glej.... Načrt lokacije ALFA žarkov lahko naročite tudi pri nas. Prav tako tudi AKTIVACIJO ALFA žarkov, lokacije SPA, ki je nadvse pomembna za BK zaščito pred vsemi boleznimi telesa, psihe in črne magije.

Vsako leto organiziram seminar kako do zdravja, sreče in blagostanja z uporabo metod S-ALFA, več glej DATOTEKA 120911 prijave in informacije dobite na naslovu breda.gorenc@telemach.net

IZVOR VSEH BOLEZNI TELESA IN PSIHE, TUDI TERORIZMA in vseh problemov našega časa je BIO TERORIZEM, ki ga povzroča sedma dimenzija v kateri na Zemlji nastopajo BETA smrtni žarki, ki so na zemlji že v večini, ALFA življenjskih žarkov pa stroka in religije niso zaznavali, do mojega odkritja S-ALFA BIO tehnologije leta 2002 o čemer sem seznanl vlado, državni zbor, Škofjski ordinariat in varuha človekovih pravic, v elaboratu: Gradnja objektov in infrastrukrure po metodi G-ALFA.

V medijih pa neprestano poslušamo kako imamo dobre energije, ja NEGATIVNE !!!!, zato gre vse narobe, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. VEČ

Glej mejne vrednosti.

Prav tako je raziskana in preizkušena vsa potrebna tehnologija in metode, kako vse to rešujemo. Prišel je čas, da začnemo graditi novo Slovenijo, novo EVROPO nov, bistveno bolj duhovno razvit in pošten svet, tako več ne gre naprej. BIO tehnologija S-ALFA to omogoča. Samo Slovenija je sposobna, da to izvrši. Vsi potrebni pilotski projekti so končani.

Kazalo datotek za hrano, zdravila in za druge proizvode  kjer so navedeni merilni rezultati z uporabo merilnega sistema MS VDP.

GRE ZA NADGRADNJO ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE, MEDICINE IN FARMACIJA, VSEH RELIGIJ. Na stroki, na MEDICINI in na izobraževalnem sistemu je zdaj naloga, da to vrhunsko in enostavno informacijsko BIO tehnologijo S-ALFA, pa še SLOVENSKA je, spravi v življenje in ljudi o tem pouči.

Do sedaj je ves svet taval v temi in po nepotrebnem zapravljali denar za prevare, ki se vsakodnevno objavljajo v stroki in medijih. Neumna politika prejšnih predsednikov ZDA in nekaterih v Evropi, rezultat ekstremno BETA generiranih BIO sistemov, je ustvarila vse probleme naše civilizacije, vse bolezni telesa in psihe, tudi BIO terorizem, ki je osnova terorizma. Odkritje je pomembno za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Več glej....

Odkrita je vrhunska merilna tehnologija MS VDP (merilni sistem za več dimenzionalni prostor) in kompletna metodologija uporabe tehnologije, ki jo omogoča nova znanost BIF VDP za reševanje vseh problemov našega časa. V bistvu je odkrit izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije, tudi terorizma. Prvi smo, ki nam je uspelo rešiti ta, najtrši oreh naše civilizacije. Nova tehnologija ima neprecenljivo gospodarsko vrednost. Zdaj vemo vse, kar je potrebno vedeti za nas in za vse naslednje generacije. Mnogi se držijo za glavo in se sprašujejo, kje je bila stroka do sedaj. Takoj je potrebno pognati nov raziskovalni ciklus, nova tehnologija pa mora takoj v izobraževalni sistem Slovenije, v nasprotnem bomo še naprej capljaji za drugimi in uporabljali škodljivo G-BETA BIO tehnologijo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. G-BETA BIO tehnologija povroča BIO terorizem, ta pa terorizem, nasilje, spolne odklone, kriminal, gospodarski kriminal in vojne.

150930_Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa opredeljuje tabela D13, D33 in vrsta globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 oz od -100% do +100%.

Glede etike in morale ter drugih pomembnih raziskovalnih, gospodarskih, političnih, pravnih in kulturnih BIO parametrov pa je zadeva dosti bolj zapletena, vendar enostavno in elegantno merljiva. Pomemben je predvsem BK status BIO sistema. To je vrsta BIO parametrov med katerimi so najbolj pomembni ALFA ( dostop do ALFA Superinteligence), BETA ( vpliv izjemno nevarne BETA Superinteligence - tudi črne magije) in P ( dostop do S-ALFA Superinteligence, ki deluje do dimenzije neskončno) ter OGBP (zaščita vsakega BIO sistema v odvisnosti od absolutne etike in morale in njegove življenjske filozofije itd.), vpliv na S1 do S33 ( globalni prikaz zdravja našega BIO sistema ) ter S14 (BIO status zdravja telesa), S15 (BIO status zdravja psihe), S21(BIO status genetike), S26 ( BIO status imunskega sistema) in S28 (BIO status hormonskega sistema).

Mimogrede: Brexsit je posledica vodenja popolnoma napačne politike Bruslja, ki so jo dosedaj vodili in jo še vodijo v glavnem BETA generirani BIO sistemi. Glej ustrezno BIO analizo. Oskotirne železnice so že davno v pozabi. Bruselj pa se še vedno vozi po njej. Ne bom govoril o korupciji, čeprav se da tudi to zelo enostavno ugotoviti z MS VDP.

Upam, da niso imeli naši politiki ta vlak v mislih.

To je pomembna pridobitev slovenskega merilnega sistema MS VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Velika verjetnost je, da se z uporabo BIO tehnologije S-ALFA, kot nadgradnje obstoječi fizikalni zemeljski tehnologiji, lahko sistemsko rešuje popolnoma vseh bolezni telesa in psihe vseh problemov našega časa, tudi TERORIZMA, ki ga vodi Superinteligenca G-BETA preko ekstremno BETA generiranih BIO sistemov. Zato je tako reševanje, kot ga je do sedaj vodil Bruselj (Nemčija) in pretekli predsedniki ZDA, do nastopa predsednika TRUMPA zelo škodljivo in popolnoma nesmiselno.

S-ALFA BIO tehnologija omogoča proizvodnjo pravih BIO zdravil, globalno za vse in namensko za določeno osebo, v sodelavi z farmacevtsko industrijo. Pilotski projekti so končani. Glej merilne podatke in mnenja strank.

BIO tehnologija S-ALFA, ki jo omogoča BIF in MS VDP je izjemno pomembna nadgradnja medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije, vseh RELIGIJ in verskih skupnosti. Več glej...

131013_Pomembno za ARHITEKTE, projektante, geodetske firme, gradbenike in za novo, zdravilno, S-ALFA BIO kmetijstvo. Samo v Sloveniji (na SPA) znamo izvršiti BIO pravilno gradnjo objektov in infrastrukture. Samo v Sloveniji znamo pridelati vrhunsko, zdravilno BIO hrano in BIO semena !!!!, ki jo omogoča nova slovenska BIOtehnologija S-ALFA. Novo znanost, ki sem jo opredelil kot BIF in MS VDP, je telepatsko posredovala Superinteligenca S-ALFA vsem narodom sveta. Trenutno najdlje smo to spoznali Slovenci. Ker gre za izjemno kompleksno BIO tehnologijo imamo po mojem mnenju najmanj 100 let prednosti pred vsemi ostalimi narodi. Zato je smiselno to vrhunsko informacijsko tehnologijo čimprej gospodarsko izkoriščati (BIO hrana, BIO zdravila brez stranskih učinkov, pravilno oblikovanje vsega kar svet proizvaja, novi energenski viri in drugo, pravilno reševanje tople grede, BIO nafta, BIO plin, BIO bencin, BIO kozmetika, BIO pesticidi za regeneracijo zemlje in pravo BIO zaščito vseh poljščin itd).  Več glej:

KAKO DO EKOLOŠKE BIO HRANE, po metodi S-ALFA, brez izjemno nevarnih stranskih učinkov  ? Najprej moramo vedeti kaj je BIO kakovost in kaj je BIO zdravilnost hrane Več glej.....

Vso hrano, in vse drugo lahko spremenimo v maksimalno BIO, BIO zdravilnost pa iz -100% do cca 3%, zdravilnost dosežemo z metodami BIO tehnologije S-ALFA cca 1%. Na lokacijah Ekološkega kmetijstva po metodi S-ALFA dosežemo zdravilnost do 100%. To je BIO tehologija bodočnosti, glej merilne rezultate. Nekaj kmetij jo eksperimentalno že uporablja.

Hrana, posebej še meso živine, divjačine in rib je skrajno škodljiva. Najprej moramo izvršiti BIO transfer, da odstranimo BIO parazite in škodljive BIO energije. TOREJ takoj urediti klavnice po metodi S-ALFA. Potem pride na vrsto odstranitev kemikalij iz mesa (voda, zdravila in pesticidi v krmi). Za to potrebujemo ALFA žarek in profesionalno uporabo S-ALFA metod.

Po metodah S-ALFA moramo učistiti vse blago, ki je v prodaji.

Ostane še oblika steklenic, in vsega drugega blaga, ki je v prodaji. Najbolj nevaren je nakit, bleščice na obleki, razni kovinski deli izjemo nevarne oblike in drugi obeski, ki jih proizvajajo BETA generirani BIO sistemi (težki psihični bolniki, ki jih medicina in nstroka še ne zna identificirati).

Problem je v tem, ker škodljive BO energije delujejo nekaj časa kot izvrstno BIO kibernetsko mamilo. Potem pa nastopijo težave, najprej psihične potem še poškodba organov. Glej meritve GX33.

Nadvse pomembno je da vodo, pijače, vino in alkohol, zdravila, pesticide, insekticide in vse kemikalije, tudi pralne praške, skratka vse, kar uporabljamo pred uporabo temeljito prečistimo. Vse to lahko storimo z enostavno uporabo BIOtehnologije S-ALFA. Pot do vrhunske kakovosti hrane kot vrhunsko zdravilo pa tudi poznamo. Nekaj kmetij v Sloveniji in ena v tujini že uspešno delujejo.

Zakaj je to tako pomembno glej BIOanalizo hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, strešne kritine in vsega drugega blaga, ki je v prodaji. Nekaj podatkov o naključno izbrani hrani je v datoteki hrana01. več pa glej Kazalo datotek, kjer so navedeni merilni rezultati v tabelah D13, D33, T3, GX33 itd. podatke bom objavljal postopoma !!!!

Večino embalaže je potrebno takoj odstraniti iz prodaje, ker povzroča maksimalno sevanje sedme dimenzije in s tem začetek vseh bolezni psihe. Kako se sevanje sedme dimenzije izmeri glej....

Na seminarju bomo zvedeli VSE, kar potrebujemo za zdravo življenje in bivanje, za vrhunski šport, kako se ustvari novo vrhunsko kmetijstvo, kako se pravilno rodimo, zdravo živimo in pravilno umremo, kako pravilno meditiramo ali molimo, kako pravilno gradimo objekte in infrastrukturo, kako pravilno izberemo notranjo opremo, kako na osnovi geodetskih meritev pravilno določimo lokacijo ALFA življenjskih žarkov, kako na osnovi nove tehnologije merjenja (MS VDP) pravilno oblikujemo  predmete, notranjo opremo in vse nas. 

Pri zakoncih lahko zelo enostavno ugotovimo, če so se našli pravi. Meritev genetske skladnosti to omogoča (merilno področje od 0 do 33). Cena 8 eur !!!! . To je med drugim eden od temeljnih pogojev, ki omogoča rojstvo vrhunsko inteligentnih otrok.

Informacije so izjemno pomembne za pravilno vzgojo otrok, za odrasle in vse nas, če smo že v letih in ki edini lahko pomagamo, da se prepreči neumnosti, ki jih proizvaja politika in stroka glede vsega, kar je na trgu. Če ne delamo v korist BIOsistemov zaidemo v sedmo dimenzijo, postanemo najslabši, to je BETA generiran BIOsistem, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu in propademo. Rešitev je samo v pozitivnem duhovnem razvoju, ki ga politika, religije in znanost ter vzgojni sistem žal še ne pozna. Več glej ....

Informacije, ki Vam jih bom posredoval, so izjemno pomembne za hitro gospodarsko rast, za vse raziskave, za stroko, vlado, parlament, medije in vse nas. Samo ena sama ustrezna pot je pred nami, da se Slovenija, Evropa in ves svet izvleče iz krize, ki so jo zakuhali BETA generirani BIOsistemi. To je uporaba vrhunske slovenske BIOtehnologije S-ALFA, ki jo omogoča nova slovenska znanost to je BIF in MS VDP.

Ne zamudite življenjske priložnosti, ki jo nam in našim otrokom nudi nova slovenska znanost, ki je izredno enostavna za osebno uporabo in ki lahko rešuje vse probleme našega časa in naše prihodnosti. Prvi na svetu smo, naša prednost pred drugimi narodi Evrope in sveta je neprecenljiva in bo trajala najmanj eno generacijo, tako velika bo opozicija BETA generiranih BIOsistemov. Takoj lahko novo tehnologijo začnemo gospodarsko izkoriščati. Luka KOPER  naša OBALA  in cela Slovenija je odlična lokacija za uporabo nove tehnologije, samo prave ljudi moramo postaviti na prava mesta.  Pravi izbor stane 36 eur.

Kako dinamični S-ALFA BIO laserski žarek, ki ga omogoča tehnologija BIF VDP aktiviramo in kaj vse nam nudi, sem že omenil in je opisano literaturi za samouke in v datoteki....

Za otroke je uporaba nove slovenska BIO tehnologije še bistveno bolj enostavna in daleč najbolj pomembna. Le tako bomo generirali vrhunsko izobraženo elito, bodoče prave gospodarstvenike in politike, ki bodo znali pravilno poskrbeti za sebe, za svoje otroke za pravo religijo in seveda za povsem novo Slovenijo, Evropo in ves svet. Več glej....

Celotna zemeljska civilizacija uporablja pretežno škodljivo G-BETA BIO tehnologijo (sedma dimenzija), ki ima za osnovo BETA smrtne žarke, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi terorizma, ki uporablja črno magijo. Strahotne posledice so bile najbolj vidne ob žledu.

Celotna zemeljska civilizacija zelo malo uporablja zdravilno G-ALFA BIO tehnologijo, ki ima za osnovo ALFA življenjske žarke ( trinajsta dimenzija). Celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah nadzoruje in usmerja Superinteligenca S-ALFA v skladu z absolutno etiko in moralo, ki deluje do dimenzije neskončno. Uporaba te vrhunske BIO tehnologije je odvisna od našega duhovnega razvoja o katerem nimamo pojma. Več glej....

Politika, Religije, stroka in mi vsi pa smo slepi in gluhi !!!! Ekstremni rezutat te zablode je izvor vseh bolezni telesa in psihe in s tem gospodarski kriminal, terorizem, BIO terorizem, nasilje, kriminal in vojne. Vse skupaj pa poganjajo BIO paraziti in črna magija, ki je temeljno orodje škodljive BETA Superinteligence in BETA generiranih BIO sistemov, ki jih je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Glavno odgovornost nosijo religije in stroka.

Uporaba vrhunske S-ALFA BIO tehnologije je neposredno odvisna od duhovnega razvoja vsakega posameznika, od religij in od civilizacije kot celote. Duhovni razvoj limitira proti minimalnem možnem nivoju, zato je terorizem tudi na pohodu, ki se ga z orožjem ne da zaustaviti. Več je ubitih ali napačno umrlih ljudi, živali in drugih BIO sistemov pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi itd.)  večjo moč imajo BIO paraziti, sedma dimenzija in črna magija.

Nova tehnologija je v vseh podrobnostih preizkušena. Glej kazalo pilotskih projektov .

130928 Izvor bolezni telesa in psihe. Več glej

Globalni program seminarja.

100718_SEVANJE OBLIK

Vedeževanje, hipnoza, alternativna medicina, meditacija, lobiranje itd.

Religije, pisma in mnenja     Zanimiv je članek, ki sem ga prejel v zvezi s projektom T2 Mariborske škofije.

Kaj vse lahko zagotavlja merilna BIO tehnologija MS VDP, ki predstavlja temmeljno vajo na seminarjih v Ljubljani.

Metoda za meritev kakovosti hrane

Metoda za meritev kakovosti zdravil

Metoda za meritev sevanja oblik

Metoda za meritev sevanja zgradb

Kaj nam omogoča Superinteligenca S-ALFA, uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, škodljiva G-BETA in zdravilna G-ALFA BIO tehnologija, aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarka itd

Kazalo člankov in navodil za uporabo nove slovenske S-ALFA BIOtehnologije, ki jo omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIO fiziko več dimenzionalnega prostora in njen merilni sistem (BIF in MS VDP).

VPRAŠANJA in ODGOVORI:

Najkrajša pot do vsega kar potrebujemo

Komentar v zvezi z najkrajšo potjo

OBVESTILA:

POSEBNO OPOZORILO: Jaz nič ne zdravim, jaz samo učim, kako se do zdravja pride.

Zanimivosti:

A: Podatki o novem organu v našem telesu, ki ga stroka imenuje:

MEZENTERIJ, glej njegov BIO vzorec oz. namen uporabe, ki je ugotovljena  po merilni metodi MS VDP.

http://www.times.si/zdravje/v-nasem-telesu-uradno-novi-organ--c1608685bb3e516905173f337bc97c916d7a5c35.html

B: Vpliv 8 kotnih piramid, pravilno postavljene v prostor omogoča vrhunske gospodarske, politične, pravne, raziskovalno razvojne, zdravstvene, gradbene, kmetijske in druge pomembne rezultate. Glej podrobnosti:

160606_6 mesečni seminar v šolskem letu 2015/2016 je bil uspešno zaključen. Podrobnosti in ustrezno literaturo lahko dobite na spletni strani društva za duhovno prenovo. http://www.drustvo-s33.org

Ste obiskovalec št.:
Stats Of Hits
 od dne 22.3.1997