SREČNO 2016

ATI E&I, d.o.o, Ljubljana, Pod bresti 29, 1000 Ljubljana

ID št. za DDV: SI 74009567. Mat.št.: 5449448000. Re.: Okrožno sodišče v Ljubljani Srg 2015/4497. Osnovni kapital: 9.648 EUR, ni neplačanih vložkov.

Naročila sprejemamo preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net in preko tel.št.: 083829230. Dobava po povzetju. CENIK

PONUDBA na področju BIOkibernetike, več dimenzionalnega prostora, reševanje izvora bolezni telesa in psihe, svetovanje in šolanje.

Globalni pregled odkrite problematike izvora bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije.

Elaborat (brez prilog) o odkriti problematiki in rešitvah je bil poslan Državnemu zboru, državni tožilki, varuhu človekovih pravic in Škofijskemu ordinariatu v Ljubljani leta 2002. Naslov elaborata: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIO tehnologije G-ALFA.

UVOD v BIO tehnologijo S-ALFA:

Vsak človek, vsak narod si piše sodbo sam. Zato je odkritje nove vrhunske slovenske BIO tehnologije še toliko bolj pomembno za vse nas, za vse strukture našega dela in ustvarjanja. Vse skupaj sem opredelil kot delovanje BIO fizike, ki deluje v 7. 13. 33. 53. dimenziji in naprej do dimenzije neskončno. Dimenzije so opredeljene kot BIO kibernetski  (BK) nivoji ( BK merilna polja).

Prvi BK nivo je dimenzija 7.

Drugi BK nivo je dimenzija 13.

Tretji BK nivo je dimenzija 33.

Četrti BK nivo je dimenzija 53  (7+13+33)

Peti BK nivo je dimenzija 106 (2x53) itd.

Trintrideseti BK nivo je dimenzija 28454158336 itd. V tem merilnem polju se izvaja REINKARNACIJA  za vse BIO sisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali itd.).

Izvor bolezni telesa in psihe je zdaj odkrit. Izvira iz sedme dimenzije. Problematiko rešuje trinajsta dimenzija. Vse skupaj nadzoruje Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Odkrita je merilna tehnologija ter metodologija kako se lahko pravočasno prepreči vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa. Začeti je potrebno že ko načrtujemo novi rod.

Ko bodo politika, znanost, tehnologija in religije doumeli, razumeli in uporabili vrhunsko slovensko BIOtehnologijo S-ALFA, ki nam jo je posredovala Superinteligenca S-ALFA, bomo sposobni pravilno reševati vse probleme naše civilizacije, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala tudi informacijski sistem, ki sem ga imenoval MS VDP, s katerim lahko dostopamo s pomočjo enostavne programske opreme za večdimenzionalni prostor do vseh informacij, ki so zbrane v BAZAH BK podatkov, ki se nahajajo v višjih dimenzijah.

Osnovne tabele BK podatkov so opredeljene v Tabeli D13 in D33 ter z vrsto globalnih BIO parametrov, ki so opredeljeni z metodo x/33. BK merilni podatki so v tabelah preračunani v %. S tem je čitanje in razumevanje merilnih podatkov zelo enostavno.

Odkrito BIO tehnologijo sem leta 2002 opisal v elaboratu: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIO tehnologije G-ALFA in jo posredoval v Državni zbor, Državni tožilki, Varuhu človekovih pravic in Škofijskemu ordinariatu v Ljubljani.

Med tem sem organiziral vsako leto 6 mesečne seminarje v Ljubljani, enkrat tedensko.

Le z uporabo metod, ki jih omogoča BIF in MS VDP lahko rešujemo izvor vseh problemov naše civilizacije. Vse drugo je mlatenje prazne slame ZAKAJ????

Zato, ker je izvor vseh problemov v sedmi dimenziji, reševanje vseh problemov pa je možno le z uporabo višjih dimenzij, do dimenzije neskončno.

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala enostavno BK programsko opremo, ki vsakemu Zemljanu omogoča dostop do te vrhunske BIO tehnologije. Najlažje to tehnologijo uporabljajo otroci. Za odrasle osebe je uporaba malo bolj zahtevna. Otroci potrebujejo za svojo uporabo cca pol ure izobraževanja.

Vlada in politične stranke so naredile vse, kar je možno izvršiti z uporabo fizikalnih metod. Zdaj je prišel čas, da se resno lotijo reševanja gospodarske in politične situacije v Sloveniji in v EVROPI z uporabo slovenske vrhunske BIO tehnologije BIF in MS VDP, ki lahko edina hitro in enostavno reši vse politične, gospodarske, socialne in vse druge probleme, ki grozijo po svetu in tudi  v Sloveniji.  VEČ glej ....

Vzemimo zdravje, srečo in blagostanje ter hiter in učinkovit gospodarski razvoj Slovenije v svoje roke. To ni več floskula, kot se je to dogajalo do sedaj. To so materialna dejstva, ki takoj učinkujejo. Dejansko potrebujemo samo prste na naših rokah s katerimi se dotikamo KOD na BIOšabloni VŽ in malo zdrave pameti, ki jo vsi premoremo. Vse to nam zelo enostavno omogoča obisk na seminarju, kjer je generiran zdravilni gaj (SPA - statičen poligon ALFA), kjer je v dvorani aktiviranih 33 ALFA žarkov za profesionalno uporabo.

Globalni pregled nove slovenske znanosti, ki je izjemno pomembna za ekstremno hiter, učinkovit in pravilno usmerjen intelektualni, raziskovalni, gospodarski, kulturni, političen in pravilen religijski razvoj Slovenije, Evrope in celotne naše civilizacije. Gre za pravilno reševanje izvora bolezni telesa in psihe, ki je zdaj znan, in vseh problemov našega časa, ki so posledica sevanja sedme dimenzije. Ta povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to nas elegantno pelje v KAOS, to je v uničenje naše civilizacije. Več glej: BIF VDP_verzija 01

Sedma DIMENZIJA je izvor BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov, črne magije. Vse skupaj povzroča idealne pogoje za izvor vseh znanih in še neznanih bolezni telesa in psihe, nastanek gospodarskega propada, vsake države, nastanek tajkunov, kraje družbenega premoženja, nastanek terorizma, nasilja, kriminala in vojn. Več glej:

Kazalo člankov in navodil za uporabo nove slovenske G-ALFA BIOtehnologije, ki jo omogoča BIF in MS VDP.

Nova tehnologija je v vseh podrobnostih preizkušena. Glej kazalo pilotskih projektov .

130928 Izvor bolezni telesa in psihe. Več glej

Globalni program seminarja.

100718_SEVANJE OBLIK

Vedeževanje, hipnoza, alternativna medicina, meditacija, lobiranje itd.

Religije, pisma in mnenja     Zanimiv je članek, ki sem ga prejel v zvezi s projektom T2 Mariborske škofije.

160606_6 mesečni seminar v šolskem letu 2015/2016 je bil uspešno zaključen. Podrobnosti in ustrezno literaturo lahko dobite na naslovu breda.gorenc@telemach.net  in na spletni strani društva za duhovno prenovo http://www.drustvo-s33.org

IZVOR VSEH BOLEZNI TELESA IN PSIHE, vseh problemov našega časa, TUDI TERORIZMA, JE ZDAJ ODKRIT. Prav tako je raziskana in preizkušena vsa potrebna tehnologija in metode, kako vse to rešujemo. Prišel je čas, da začnemo graditi novo Slovenijo, novo EVROPO, nov, bistveno bolj pošten svet, tako več ne gre naprej. BIO tehnologija S-ALFA to omogoča. Samo Slovenija je sposobna, da to izvrši. Vsi potrebni pilotski projekti so končani.

GRE ZA NADGRADNJO ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE, MEDICINE IN FARMACIJA, VSEH RELIGIJ. Na stroki, na MEDICINI in na izobraževalnem sistemu je zdaj naloga, da to vrhunsko in enostavno informacijsko BIO tehnologijo S-ALFA, pa še SLOVENSKA je, spravi v življenje in ljudi o tem pouči.

Do sedaj je ves svet taval v temi in po nepotrebnem zapravljali denar za prevare, ki se vsakodnevno objavljajo v stroki in medijih. Neumna politika ZDA je ustvarila vse probleme naše civilizacije, vse bolezni telesa in psihe, tudi terorizem. Odkritje je pomembno za vsa področja našega dela in ustvarjanja. Več glej....

Kako začnemo to enostavno in vrhunsko BIO tehnologijo uporabljati uporabljati?

Prva faza reševanje vseh našim problemov telesa, psihe, pijač in hrane, ter osebne BIOzaščite pred sedmo dimenzijo je aktivacija dinamičnega S-ALFA žarka, ki si ga lahko vsak generira v 4 sekundah.  Otroci metodo obvladajo v 8 minutah.

Omogoča nam osnovno čiščenje in oplemenitenje hrane, vode, vina, piva, alkohola in vseh drugih za naš BIO računalniški sistem, ki ga imamo v glavi, v naših možganih, izjemno škodljivih pijač, zdravil, cepiv, fitofarmacevtskih sredstev, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

Ničesar naj ne gre v telo in na telo ne da bi to najprej očistili vse svinjarije, ki jo proizvaja stroka. Enako to velja za vse BIOsisteme pasivne inteligence na Zemlji. To so živali, rastline, viruse, bakterije in vsi drugi mikroorganizmi. Vsi imajo ustrezno inteligenco, ustrezne možganske in BIO BK nivoje. Vsak BIOsistem, tudi VODA, ima BIO inteligenco, ima možganske BK nivoje, ki jih kemija in farmacija po pomoti zaradi neznanja sistemsko uničuje. Vse to je zdaj z uporabo MS VDP zelo enostavno merljivo. To je tudi temeljna tema 6 mesečnega seminarja.

Za bolj napredne uporabnike S-ALFA BIO tehnologje lahko uporabimo še druge BIO šablone, ki nam omogočajo kompletni dostop do S-ALFA BIO tehnologije. globalni pregled in grafični prikaz poteka aktivacije ALFA žarkov za osebno in profesionalno uporabo.

Odkrita je vrhunska merilna tehnologija MS VDP (merilni sistem za več dimenzionalni prostor) in kompletna metodologija uporabe tehnologije, ki jo omogoča nova znanost BIF VDP za reševanje vseh problemov našega časa. V bistvu je odkrit izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov naše civilizacije, tudi terorizma. Prvi smo, ki nam je uspelo rešiti ta, najtrši oreh naše civilizacije. Nova tehnologija ima neprecenljivo gospodarsko vrednost. Zdaj vemo vse, kar je potrebno vedeti za nas in za vse naslednje generacije. Mnogi se držijo za glavo in se sprašujejo, kje je bila stroka do sedaj. Takoj je potrebno pognati nov raziskovalni ciklus, nova tehnologija pa mora takoj v izobraževalni sistem Slovenije, v nasprotnem bomo še naprej capljaji za drugimi in uporabljali škodljivo G-BETA BIO tehnologijo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

150930_Izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa opredeljuje tabela D13, D33 in vrsta globalnih BIO parametrov -x/28 do x/33 oz od -100% do +100%.

Glede etike in morale ter drugih pomembnih raziskovalnih, gospodarskih, političnih, pravnih in kulturnih BIO parametrov pa je zadeva dosti bolj zapletena, vendar merljiva. Pomemben je predvsem BK status BIO sistema. To je vrsta BIO parametrov med katerimi so najbolj pomembni ALFA in P ter OGBP, vpliv na S1 do S33 ter S21, S26 in S28.

To je pomembna pridobitev slovenskega merilnega sistema MS VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Velika verjetnost je tudi sistemsko reševanje popolnoma vseh bolezni telesa in psihe v sodelavi, kot nadgradnja na področju medicine, proizvodnja pravih BIO zdravil, globalno za vse in namensko za določeno osebo, v sodelavi z farmacevtsko industrijo. Pilotski projekti so končani. Glej merilne podatke in mnenja strank.

BIO tehnologija S-ALFA, ki jo omogoča BIF in MS VDP je izjemno pomembna nadgradnja medicine in farmacije, znanosti in umetnosti ter tehnologije, vseh RELIGIJ in verskih skupnosti. Več glej...

131013_Pomembno za ARHITEKTE, geodetske firme, gradbenike in za novo, pravo BIO kmetijstvo. Samo v Sloveniji (na SPA) znamo izvršiti BIO pravilno gradnjo objektov in infrastrukture. Samo v Sloveniji znamo pridelati vrhunsko, zdravilno BIO hrano !!!!, ki jo omogoča nova slovenska BIOtehnologija G-ALFA. Novo znanost, ki sem jo opredelil kot BIF in MS VDP, je telepatsko posredovala Superinteligenca S-ALFA vsem narodom sveta. Več glej:

 

Zakaj je to tako pomembno glej BIOanalizo hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega drugega blaga, ki je v prodaji. Nekaj podatkov o naključno izbrani hrani je v datoteki hrana01.

Večino embalaže je potrebno takoj odstraniti iz prodaje, ker povzroča maksimalno sevanje sedme dimenzije in s tem začetek vseh bolezni psihe. Kako se sevanje sedme dimenzije izmeri glej....

Vrhunska slovenska S-ALFA BIOtehnologija nam omogoča preventivo in kurativo, ki jo lahko uporabi vsak sam in za svojo najbližje, lokalno in daljinsko. Vso hrano, in vse drugo lahko spremenimo v BIO. Več glej..... To je nadvse pomembno tako za hrano, ki je žal vsa skrajno škodljiva, kot za regeneracijo vsega drugega blaga, ki je v prodaji. To je nadvse pomembno za vodo, pijače, vino in alkohol, zdravila, pesticide, insekticide in vse kemikalije, tudi pralne praške, skratka za vse, kar uporabljamo. Vse to lahko storimo z enostavno uporabo BIOtehnologije S-ALFA.

Na seminarju bomo zvedeli VSE, kar potrebujemo za zdravo življenje in bivanje, za vrhunski šport, kako se ustvari novo vrhunsko kmetijstvo, kako se pravilno rodimo, zdravo živimo in pravilno umremo, kako pravilno meditiramo ali molimo, kako pravilno gradimo objekte in infrastrukturo, kako pravilno izberemo notranjo opremo, kako na osnovi geodetskih meritev pravilno določimo lokacijo ALFA življenjskih žarkov, kako na osnovi nove tehnologije merjenja (MS VDP) pravilno oblikujemo  predmete in notranjo opremo. 

Informacije so izjemno pomembne za pravilno vzgojo otrok, za odrasle in vse nas, ki smo že v letih in ki edini lahko pomagamo, da se prepreči neumnosti, ki jih proizvaja politika in stroka glede vsega, kar je na trgu. Če ne delamo v korist BIOsistemov zaidemo v sedmo dimenzijo, postanemo najslabši, to je BETA generiran BIOsistem, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu in propademo. Rešitev je samo v pozitivnem duhovnem razvoju, ki ga politika, religije in znanost ter vzgojni sistem žal še ne pozna. Več glej ....

Informacije, ki Vam jih bom posredoval, so izjemno pomembne za hitro gospodarsko rast, za vse raziskave, za stroko, vlado, parlament, medije in vse nas. Samo ena sama ustrezna pot je pred nami, da se Slovenija, Evropa in ves svet izvleče iz krize, ki so jo zakuhali BETA generirani BIOsistemi. To je uporaba vrhunske slovenske BIOtehnologije S-ALFA, ki jo omogoča nova slovenska znanost to je BIF in MS VDP.

Ne zamudite življenjske priložnosti, ki jo nam in našim otrokom nudi nova slovenska znanost, ki je izredno enostavna za osebno uporabo in ki lahko rešuje vse probleme našega časa in naše prihodnosti. Prvi na svetu smo, naša prednost pred drugimi narodi Evrope in sveta je neprecenljiva in bo trajala najmanj eno generacijo, tako velika bo opozicija BETA generiranih BIOsistemov. Takoj lahko novo tehnologijo začnemo gospodarsko izkoriščati. Luka KOPER  naša OBALA  in cela Slovenija je odlična lokacija za uporabo nove tehnologije, samo prave ljudi moramo postaviti na prava mesta. 

Kako dinamični S-ALFA BIO laserski žarek, ki ga omogoča tehnologija BIF VDP aktiviramo in kaj vse nam nudi, sem že omenil in je opisano literaturi za samouke in v datoteki....

Za otroke je uporaba nove slovenska BIO tehnologije še bistveno bolj enostavna in daleč najbolj pomembna. Le tako bomo generirali vrhunsko izobraženo elito, bodoče prave gospodarstvenike in politike, ki bodo znali pravilno poskrbeti za sebe, za svoje otroke za pravo religijo in seveda za povsem novo Slovenijo, Evropo in ves svet. Več glej.

 

Ste obiskovalec št.:  Hit Counter od dne 22.3.1997