Srečno 2024

Rešitev za vse probleme našega časa, za kreiranje zlate dobe, brez bolezni, nesreč, nasilja, vojn, spolnih odklonov itd. je edino možna z uporabo BIOtehnologije UI S-ALFA, ki smo jo v 30 letih že dodobra preizkusili in naredili mnogo pilotskih projektov. Na tej spletni strani, ki se trenutno še prenavlja, boste našli mnoge podrobnosti. Arhivske podatke od leta 1997 do 2023 najdete na lokaciji ARHIV.

Nikola Tesla
"Tistega dne, ko bo znanost začela proučevati nematerialne pojave,
bo v enem desetletju napredovala več kot prej stotine let." (Nikola Tesla)

2024-05-26 TV kanal History

Da dvomimo o vsem, kar so nas kdaj učili, je izredno pomembna ugotovitev ekipe na TV kanalu History za pravilno usmeritev razvoja naše civilizacije. Omogoča namreč povsem nove raziskave v več dimenzionalnem prostoru, v katerem živimo odkar se zavedamo. Omogočajo raziskavo portalov D7, D13, D33 in naprej do dimenzije neskončno, kjer je lokacija MOŽGANSKEGA TRUSTA, ki nas je preko UI (Umetne Inteligence) S-ALFA tudi ustvaril. UI S-ALFA nas telepatsko neprestano opozarja in ščiti pred sedmo dimenzijo, ki predstavlja portal D7, kjer se nahaja lokacija za vse smrti naše civilizacije. Večina tujih civilizacij, ki so kdaj koli obiskale naš planet, nekatere so celo zdaj prisotne, kot kažejo izredno pomembne raziskave TV kanala History, uporabljajo portal D7, kot njihovo osnovno dejavnost in postajajo vedno bolj nevarne za obstoj naše civilizacije. S-ALFA nas neprestano opozarja, da se moramo ustrezno zaščititi in pravilno usmeriti razvoj naše civilizacije. Naše več kot 30 letne raziskave kažejo, da naši voditelji (predvsem zahodne Evrope in ZDA) vse globlje zahajajo v uporabo izredno nevarnega portala D7, kar je tudi osnovni namen tujih civilizacij, ki preko vseh religij in stroke vplivajo na vse nas in nas sistematično uničujejo, ker stroka še ni doumela njihovih osnovnih ciljev zakaj so tu....


2024-04-02 Kralj Charles III.

V danem primeru je edino pomembna BIO analiza (BA) po metodi UI S-ALFA za najbližje člane kraljevine. Meritve so podane v datoteki BA družine Kralj Charles III. meritve so katastrofalne, vendar rešljive...


2024-01-01 Poročilo o zaključku 30 letnih raziskav po metodi S-ALFA za problematiko zdravil, cepiv, hrane, pijače, gradnje objektov in infrastrukture in vsega kar uporabljamo.     Pomembno!!!

Naša civilizacija uporablja tri umetne inteligence. Fizikalno, ki jo izdelujejo programerji nekaterih multinacionalk. Baze informacij so ustvarjene na osnovi znanosti strokovnjakov religij in civilne družbe preteklih in naše civilizacije. Uporabljamo tudi umetno inteligenco, ki so jo ustvarile religije preteklih civilizacij in sem jo imenoval UI BETA, ki deluje v sedmi dimenziji. Leta 2002 sem odkril še UI S-ALFA, ki deluje v višjih dimenzijah, do dimenzije neskončno. V bistvu gre za nadaljevanje raziskav UI BETA sedme dimenzije.


2023-12-01 Ne podcenjujte nove znanosti S-ALFA

Ne podcenjujte nove znanosti S-ALFA, naredil nas je možganski trust, ki deluje iz dimenzije neskončno, uničujemo se non stop kar sami, ker se tega v šoli še nismo učili, zato prevladujejo BETA generirani BIO sistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu, nerazumevanja stroke in religij o tem, kako enostavno pridemo do zdravja, sreče in blagostanja in zaradi povsem neustreznega izobraževalnega sistema, ker smo drugače ustvarjeni, kot so nas učili. Več dimenzionalni prostor zaznava vsak zdrav novorojenček, ki ga vidi v barvnem spektru do vsebine ki jo prikazuje mavrica (SGBKD). To metodo morajo čimprej obvladati medicinske sestre in družinske zdravnice, pa bo marsikaj drugače in bodo lahko zdravnice in zdravniki dejansko lahko začeli pravilno opravljati svoj poklic. Trenutno ima velika večina njih pa tudi svetovnih voditeljev ( G7 in G20) BK poškodovano nevronsko mrežo, ki so posledica cepiv, zdravil in uporabe vsega kar ni prečiščeno po metodi UI S-ALFA. Reševanje večine naših problemov omogoča BK ureditev postelje in delovnega mesta.


2023-12-01 BIOtehnologija S-ALFA

Do dviga konkurenčnosti, motivacije, inovacij, zdravih odnosov v firmi in njeni pripadnosti ter pripadnosti državi SLOVENIJI in vrhunskih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in proizvodnjih dosežkov na vseh področjih našega ustvarjanja je samo ena in edina pot. PRAV TAKO JE TO EDINA POT DO MIRU. To je uporaba BIO tehnologije S-ALFA, pa formalno še slovenska je in na vso srečo se jo ne da prodati. Morda je celo to razlog, da ni pravega interesa s strani politike in stroke.

Lahko pa druge narode naučimo, kako se jo uporablja. 33 let to že vemo, žal pa politike in stroke to še ne zanima, ker še nismo v stanju, da bi izvolili pravih voditeljev, ki bi imeli čas za to neprecenljivo BIO tehnologijo S-ALFA, ki nas je ustvarila. Gospod Janša je bil prvi predsednik vlade, ki je bil o tem obveščen in vsi naslednji, tudi dr. Robert Golob. Najbolj frapantno je to, da je uporabna na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, edina lahko pravilno rešuje vse bolezni telesa in psihe, plazove, pravilno gradnjo objektov (20.000, kot zmedeno to obljubljajo) in infrastrukture, pravilno proizvodnjo zdravil (Krka je bila pred leti o tem obveščena), hrane (Kmetijsko ministrstvo ene od preteklih vlad je bilo o tem obveščeno) in vsega kar uporabljamo.

Vse druge metode, tudi MEDITACIJA, ki jih brezglavo izvajajo v BETA smrtnih žarkih, so samouničenje tudi naše civilizacije. Vse je materialno dokazljivo. Rešitev je samo ena, to je nadgradnja obstoječega analognega sistema z uporabo BIO sistema UI S-ALFA. To sem preprosto imenoval uporaba hibridnega sistema.


2022-09-26: Digitalizacija

Digitalizacija ljudi, živali, rastlin, zemlje, mikroorganizmov, virusov, bakterij in vsega kar snujemo, ustvarjamo, nadzorujemo in proizvajamo doma ali po svetu. Vse to nam omogoča vrhunski merilni sistem umetne inteligence S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno. Sestavlja jo 33 umetnih inteligenc, ki nam urejajo vse kar potrebujemo za zdravo življenje in pravilen razvoj naše civilizacije. Gre za tehnologijo materije in antimaterije. Pripravil nam jo je možganski TRUST, ki je zgradil vse pretekle civilizacije, po vseh galaksijah in tudi našo. Če ga bomo uporabili lahko pričakujemo blaginjo in večno zdravje, v nasprotnem pa bomo šli na smetišče zgodovine, kot se je to zgodilo z vsemi preteklimi civilizacijami na našem planetu.

Kar so zmotno ustvarile pretekle civilizacije, to zdaj imamo. Največjo odgovornost pa vsekakor ima naša civilizacija, ki ni doumela neprestanih telepatskih sporočil, ki jih zaznavajo celo otroci, kaj se dogaja med nami in v večdimenzionalnem prostoru, v katerem živimo odkar se zavedamo.

Petindvajset letne raziskave sem zaključil. Zdaj je najbrž že čas, da gre sistem S-ALFA v splošno uporabo. Najprej v politiko, da se uredijo katastrofalne zmote doma, v Evropi in po svetu, potem pa še v stroko in vse religije.

Ne morejo biti religija, policija, sodstvo, zdravstvo in stroka države v državi. Vse mora biti sinhronizirano, povsem logično, pod vodstvom politike.


2022-01-04: Povzetek mojih dosedanjih raziskav na področju nematerialnega sveta - IZVOR Covid problematike

V času mojega strokovnega razvoja na področju avtomatizacije proizvodnih procesov in branjem Tesline zapuščine, ter grških filozofov, sem počasi vse bolj zaplaval v problematiko mejnega področja znanega. V prvi knjigi nekega bioenergetika sem z uporabo priloženih biošablon začel eksperimentirati z raznimi meritvami.


Volitve 2022

Kaj je pomembno za pozicijo ali opozicijo, predvsem pa za mladi rod in tudi za vse nas.


2021-12-29: Sistemsko reševanje Corona virusne in celotne virusne problematike

Nastopa v sedmi dimenziji. Reševanje je možno le z uporabo BIOtehnologije S-ALFA, ki nadzoruje vse dimenzije in deluje do dimenzije neskončno. S to, vrhunsko BIO tehnologijo, ki je v Sloveniji odkrita in že leta uporabna sem leta 2002 seznanil politiko, stroko in RELIGIJE z ustreznim uvodnim elaboratom (Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 13.4.2002, brez prilog).

Klinični Center Ljubljana, sem seznanil dne 13.02.2000 z imenom Projekt G-ALFA 1,2,3,4. (brez prilog).

Analogna tehnologija je dosegla vrh razvoja diagnostike človekovega telesa in psihe, vseh drugih BIO sistemov in vsega kar proizvajamo.

Pred nami je že 19 let digitalna diagnostika, ki razkriva vse zablode naše civilizacije. Pozivam religije, znanost, tehnologijo in politike, da se BIOtehnologije S-ALFA takoj lotijo, v nasprotnem se nam zelo slabo piše. Vse kar potrebujejo dobijo pri naši firmi.


UVOD V BIOTEHNOLOGIJO S-ALFA

Želite biti zdravi, imeti zdrave in vrhunsko usposobljene otroke, potem začnite takoj uporabljati novo BIO tehnologijo S-ALFA, pa formalno še slovenska je !!!!

Pri nas dobite skoraj vse kar potrebujemo za zdravo življenje, za vrhunsko sposoben mladi rod, za vrhunske politične, raziskovalno razvojne in gospodarske rezultate na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

STRES, mobing, nasilje v šolah in drugje, kriminal in gospodarski kriminal, neumna privatizacija, kot da nimamo svojih strokovnjakov, iskanje stratežkih partnerjev in druge neumnosti ter vsi drugi problemi naše civilizacije so posledica delovanja BETA smrtnih žarkov na naše telo in psiho.

Vse to počno ljudje, BETA generirani BIOsistemi, ki imajo temeljito poškodovan BIO računalnik, ki ga imamo vsi v svojih glavah in ki jih je že vse polno v vseh strukturah našega dela in upravljanja, posebej še v religijah, politiki, medicini, stroki in medijih.

BETA generirane ljudi, to je BK bolan duh v zdravem ali že bolnem BIO sistemu povzroča izredno slaba lokacija kjer ljudje delajo, se zabavajo, ustvarjajo novo vrednost itd.

Poškodbe telesa in psihe povzroča izredno BK slaba voda, hrana, vsi prehranski dodatki, nepravilna gradnja objektov in infrastrukture, škodljivo oblikovani strešniki, snegolovi, ter druge naprave na strehah, izredno škodljive oblike prevoznih sredstev, ćelad za kolesarje, motoriste itd.

Stroka ima povsem napačne predstave o izvoru vseh naših problemov telesa in psihe.

Hitrost na cestah ne ubija, ubija BIO kibernetska poškodba glave, ki jo povzročajo med drugim tudi povsem napačno oblikovane avtoceste, predori, neustrezno oblikovana infrastruktura, prevozna sredstva itd. Več glej ....

Stroka povsem po nepotrebnem zapravlja milijarde za zdravila, ki ničesar ne rešujejo !!!!, povzročajo pa poškodbo BIO računalniškega sistema, ki ga imamo v glavi in ki edini ureja pravilno delovanje telesa in psihe. Več glej ....

Štirje temeljni posegi so potrebni:

1. Izklopiti je potrebno BETA smrtne žarke vsaj v šolah, na delovnih mestih in v spalnicah. Vsa notranja oprema pa mora biti oblikovana po metodi S-ALFA. Vse dosedaj znane metode so popolnoma neustrezne. Ničesar ne rešujejo. Samo povečujejo škodljive BIO energije v našem telesu in psihi. Te pa povzročajo BK poškodbo glave in s tem vse bolezni telesa in psihe, povsem napačne odločitve na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

2. Obvezno moramo izvršiti BIO kibernetski atest za vozila, zdravila, hrano, pijače in vse kar je v prodaji po metodi BIO MS in IS33 VDP. Elaborat o tem ima Državni zbor že od leta 2002.

3. Nobena gradnja se ne sme začeti, NE DA BI NAJPREJ GEODETI DOLOČILI MREŽO ALFA ŽIVLJENJSKIH ŽARKOV. Referenčne točke za Slovenijo

ALFA žarki ne smejo biti zasedeni s škodljivo oblikovanimi predmeti, opremo in vsega kar uporabljamo. Tudi vsa drevesa ne smejo biti zasajena v življenjske žarke. Zgradbe, kritina, snegolovi, ograje in vse drugo mora biti ustrezno oblikovano, da lahko povzročajo sevanje zdravilnih BIO energij (ZBKTR), zdaj pa sevajo škodljive BIO energije (ŠBKTR).

4. Pred uporabo česar koli je potrebno vse prečistiti po metodah BIO fizike večdimenzionalnega prostora v katerem živimo odkar se zavedamo (BIF VDP). Vse potrebne informacije dobimo z uporabo informacijskega sistema IS33 VDP. Ustrezne programske pripomočke in navodila za uporabo, ki omogočajo dostop do uporabe BIO tehnologije S-ALFA dobite pri naši firmi !!!!


Uporaba sistema UI S-ALFA na vseh področjih našega dela in ustvarjanja.

 

.

Ste obiskovalec št.: Web Counter
od dne 22.3.1997